Twee maten: antisemitisme en moslimhaat

OPINIE - Vorige week suggereerde onze minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher dat het antisemitisch is om het CIDI een criminele organisatie te noemen. Daarmee lijkt de minister de definitie van antisemitisme te hebben opgerekt.

Kan iemand mij uitleggen waarom? En zou hij vergelijkbaar reageren wanneer een islamitische belangenorganisatie crimineel zou worden genoemd?

CIDI

Voor alle duidelijkheid: ik vind het CIDI geen criminele organisatie. Een organisatie is crimineel wanneer die organisatie de wet overtreedt en dat is bij het CIDI niet het geval.

Het CIDI is een lobby-organisatie van een bevriende natie. Je zou kunnen betogen dat dit land, Israel, crimineel is, omdat het mensenrechten schendt, net als VN-resoluties en internationale verdragen. Op dezelfde manier zou je trouwens veel andere landen ook crimineel kunnen noemen, waaronder ook het bestuur in Gaza.

Volgens Khalid Sinouh, keeper van Sparta, is het CIDI crimineel omdat de organisatie een criminele staat steunt. Dat mag hij vinden. Je kunt discussiëren over de stelling van Sinouh, je kunt het misschien smakeloos vinden, maar waarom is zijn uitspraak in godsnaam antisemitisme meneer Asscher?

Het CIDI doet haar werk en dat doet ze goed. Het CIDI behartigt de belangen van de staat Israël en waarschuwt tegen antisemitisme. Wat mij betreft zouden de mensen van het CIDI wat kritischer ten opzichte van Israël mogen staan, maar dat ze waarschuwen tegen antisemitisme is terecht.

Het CIDI heeft een sterke lobby. Dat wordt ze wel eens verweten. Dat vind ik ook onzin. Het is het goed recht van het CIDI. Degenen die klagen over de lobby van het CIDI, moeten er maar een voorbeeld aan nemen.

Maar, net als rabbijn Lody van de Kamp vind ik het echter ook niet handig dat het CIDI het verdedigen van Israëlbeleid combineert met het fungeren als meldpunt tegen antisemitisme. Dat gaat wringen.

Dan kan het dus blijkbaar gebeuren dat niet alleen kritiek op Israël antisemitisch wordt genoemd, maar dat nu dus zelfs ‘kritiek’ op de rol van CIDI als pleitbezorger van Israël antisemitisch is.

Jodenhaat/Antisemitisme

Antisemitisme is voor Nederlandse Anti-Discriminatie Voorzieningen een van de gronden voor discriminatie. Het is veel meer dan alleen de discriminatie van Joden. Het CIDI geeft de volgende definitie voor antisemitisme:

Joden anders behandelen dan andere mensen, en met name je vijandig opstellen jegens Joden op grond van vooroordelen, noemt men antisemitisme.

Voorbeelden van antisemitisme zijn volgens het CIDI Joden verwijten dat ze de wereldpolitiek beheersen. Ook de uitspraak ‘Joden (of Israëli’s) zijn de nieuwe Nazi’s’ is volgens het CIDI antisemitisch, onder andere omdat het conflict Israël-Palestina niet te vergelijken is met de Holocaust en omdat ‘eventuele fouten van individuele Joden’ (de staat Israël?) ‘de hele groep worden aangerekend. Zij overdrijven die fouten tot gigantische proporties en proberen daarmee de hele groep in een kwaad daglicht te stellen.’

Het Europese Forum tegen antisemitisme geeft een uitgebreidere definitie van antisemitisme die ook helderder is. Zie hier. Dit forum vindt bijvoorbeeld het uiten van leugenachtige, ontmenselijkende, demoniserende of stereotyperende beweringen over Joden antisemitisch alsook het beschuldigen van Joodse burgers dat hun loyaliteit meer ligt bij de staat Israël dan bij de belangen van hun eigen land. Israël een racistische onderneming noemen is ook antisemitisch net als het Joden collectief verantwoordelijk houden voor de daden van de staat Israël. Naar deze definitie wordt nota bene verwezen door GeenStijl.

Volgens beide definities is de uitspraak van Sinouh niet antisemitisch, maar bijvoorbeeld de uitspraak van Yasmina Haifi wel. Zij stelde dat terreurorganisatie ISIS ‘een project van zionisten’ is. Dat is een complottheorie die doet denken aan de protocollen van de Wijzen van Sion en kan daarom antisemitisch worden genoemd, Over haar uitspraak ontstond veel ophef: politici en publicisten zagen het niet als een mening die geuit mag worden, maar nagelden Haifa publiekelijk aan de schandpaal. Ze ontving verschillende doodsbedreigingen en werd direct geschorst.

Ik vind de definities van antisemitisme wat ruim, vooral in geval van kritiek op Israël, maar ik wil ze graag respecteren. Ik vind het namelijk een kwestie van beschaving om mijn Joodse vrienden, collega’s, buurt- of landgenoten niet moedwillig te kwetsen.

En toch wringt het.

Moslimhaat

Het wringt omdat er voor mijn gevoel met andere maten wordt gemeten wanneer het om moslimhaat gaat. Natuurlijk, keiharde discriminatie van moslims en geweld tegen moskeeën wordt bestraft, maar verder toch lijkt er toch vooral te worden weggekeken wanneer het om moslims gaat. Tegen moslims lijkt veel meer gezegd te kunnen worden. En moslims die zich daarover beklagen, krijgen al snel het verwijt dat ze zich wentelen in slachtofferschap.

Stel dat we voor moslimhaat een zelfde soort definitie zouden hanteren als voor antisemitisme. Analoog aan de definitie van het CIDI wordt de definitie van moslimhaat dan:

Moslims anders behandelen dan andere mensen, en met name je vijandig opstellen jegens moslims op grond van vooroordelen, noemt men moslimhaat.

Voorbeelden van moslimhaat worden dan bijvoorbeeld wanneer moslims wordt verweten dat ze een vijfde colonne vormen of een onder ‘islamkritici’ populaire complottheorie als Eurabië. Ook de vergelijking van moslims met nazi’s wordt dan een vorm van moslimhaat evenals het aanspreken van de hele groep op grond van de eventuele fouten van individuele moslims. Andere vormen van moslimhaat worden ook het uiten van leugenachtige, ontmenselijkende, demoniserende of stereotyperende beweringen over moslims alsook het beschuldigen van islamitische burgers dat hun loyaliteit meer ligt bij de Islam dan bij de belangen van Nederland.

Ik durf te stellen dat wanneer Anti Discrimimatie Voorzieningen een vergelijkbare definitie voor moslimhaat zouden gebruiken als voor antisemitisme, ze een enorm gebrek aan personeel zouden kunnen krijgen, om alle meldingen te kunnen verwerken.

Leugenachtige, ontmenselijkende, demoniserende of stereotyperende beweringen over moslims zijn namelijk schering en inslag. Tot de aanhangers van de complottheorie Eurabië behoren vele bloggers, politici en zelfs een ‘wetenschapper’ (Hans Jansen). Moslims vergelijken met nazi’s is aan de orde van de dag. De hele groep moslims aanspreken op de fouten van individuele moslims is in Nederland inmiddels volstrekt normaal geworden. Moslims worden steeds weer aangesproken op het gedrag van een klein groepje extremisten en worden steeds weer gevraagd afstand te doen van ISIS. Dat is even bizar als Nederlandse joden vragen afstand te doen van Israël.

En last but not least is er een partij, de PVV, die openlijk moslims discrimineert. De PVV heeft diverse aparte maatregelen voor moslims voorgesteld, die haaks staan op artikel 1 van de grondwet. Deze partij wordt niet alleen gesteund door meer dan een miljoen Nederlanders, maar heeft ook legitimiteit gekregen van CDA en VVD, die met deze partij gingen regeren.

Wil ik dat de definitie van moslimhaat gelijk gesteld wordt aan antisemitisme? Dat weet ik nog niet. Ik vind namelijk dat er veel gezegd moet kunnen worden. Maar dat er met dubbele maten wordt gemeten wringt wel. Dat maakt boos. En niet alleen bij mij.

Ik zou niets willen verbieden, omdat de vrijheid van meningsuiting mij dierbaar is en dit land mooi maakt. Maar ik zou het waarderen wanneer de beschaving die terecht wordt gevraagd bij de omgang met Joden, ook wordt gevraagd bij de omgang met moslims. Ik zou het waarderen wanneer politici, waaronder Asscher, zich op vergelijkbare wijze publiekelijk druk zouden maken om moslimhaat als om antisemitisme.

Dat betekent overigens niet dat hij het hoeft te veroordelen wanneer een islamitische belangenorganisatie crimineel wordt genoemd.

Brahim werkt bij een bureau, hij adviseert en schrijft, soms onder pseudoniem.

Dit artikel verscheen eerder op Republiek Allochtonië.

 1. 1

  “Ik zou het waarderen wanneer politici, waaronder Asscher, zich op vergelijkbare wijze publiekelijk druk zouden maken om moslimhaat als om antisemitisme.”

  Zeker. Maar Lodi droomt ervan om minister-president te worden dus dat gaat voorlopig niet gebeuren.

 2. 5

  “Wil ik dat de definitie van moslimhaat gelijk gesteld wordt aan antisemitisme? Dat weet ik nog niet. Ik vind namelijk dat er veel gezegd moet kunnen worden. Maar dat er met dubbele maten wordt gemeten wringt wel. Dat maakt boos. En niet alleen bij mij.”

  De schoen wringt wat mij betreft zo erg dat je er geen meter fatsoenlijk op kunt lopen.
  Wat maakt antisemitisme/jodenhaat zoveel erger dan andere *.*haat?
  Wat mij betreft helemaal niets. Door antisemitisme apart te benoemen ligt de nadruk van de gruwel van vernietigingskampen op – joden – en niet op het mechanisme van ontmenselijking van welke groep dan ook en wat voor vreselijke consequenties dat kan hebben. Antisemitisme als iets aparts benoemen is ook een vorm van discriminatie.

 3. 6

  Zolang er geen demonstraties zijn die “dood aan de moslims” scanderen door de straten of groepen mensen die moslims op straat in elkaar meppen zal het allemaal wel mee vallen.

  Het hele verhaaltje hierboven lijkt mij meer een gevalletje ‘meten met twee maten’

 4. 7

  @6: Zolang er geen demonstraties zijn die “dood aan de joden” scanderen door de straten of groepen mensen die joden op straat in elkaar meppen valt het met het antisemitisme ook nog wel mee. Bedoel je dat?

 5. 8

  Moslims worden steeds weer aangesproken op het gedrag van een klein groepje extremisten en worden steeds weer gevraagd afstand te doen van ISIS. Dat is even bizar als Nederlandse joden vragen afstand te doen van Israël.

  Hier wil ik wel even op reageren… Ik neem aan dat we het erover eens zijn dat ISIS een terroristische organisatie is, in mijn ogen vergelijkbaar met de nazi’s. Het systematisch uitmoorden van alles wat niet past in hun verknipte denkbeeld. Dus met bovenstaande bewering vergelijk je de staat Israel met ISIS. Ik denk dat het meerendeel van de moslim gemeenschap zich zowiezo distantieert van ISIS, dat hoeft niet eens gevraagd te worden. Maar blijkbaar vind je dit dus net zo normaal als aan een Israelier te vragen zich te distantieren van zijn eigen staat. Behoorlijk boude opmerking als je het mij vraagt.
  Daarbij komt dat het systematisch vervolgen van Joden, het Jodendom als geloof en de staat Israel reeds 2000+ jaren aan de gang is waarbij er zelfs een wereldoorlog op gebaseerd is. Deze feiten heb ik bij moslimhaat (nog) niet kunnen ontdekken, sterker nog, de problemen zoals we ze nu kennen in het Midden-Oosten zijn ontstaan door verknipte zielen die beweren hetgeen te doen wat ze doen vanuit de Islam of de 1 of andere goddelijke ingeving. Ook dit is bij Joden niet het geval, tenzij er natuurlijk iemand beweerd dat de Joden alles zelf schuld zijn (et voila, antisemitisme). Dus om antisemitisme in 1 adem te noemen met moslimhaat raakt kant noch wal.

 6. 9

  @8:

  Daarbij komt dat het systematisch vervolgen van Joden, het Jodendom als geloof en de staat Israel reeds 2000+ jaren aan de gang is waarbij er zelfs een wereldoorlog op gebaseerd is. Deze feiten heb ik bij moslimhaat (nog) niet kunnen ontdekken

  De kruistochten zijn volledig aan je aandacht ontsnapt? Het feit, dat veel landen lange tijd kolonies van het westen zijn geweest ook.

  de problemen zoals we ze nu kennen in het Midden-Oosten zijn ontstaan door verknipte zielen die beweren hetgeen te doen wat ze doen vanuit de Islam of de 1 of andere goddelijke ingeving. Ook dit is bij Joden niet het geval

  Eh, sorry, kun jij misschien even uitleggen, waarom de joden ook al weer de staat Israël hebben gesticht in precies dat gebied? Volgens mij beroepen zij zich daarbij op de Thora. Heeft dat niks met godsdienst te maken?

  OK, JIJ hebt het nog niet kunnen ontdekken….

  Ik denk dat het meerendeel van de moslim gemeenschap zich zowiezo distantieert van ISIS, dat hoeft niet eens gevraagd te worden. Maar blijkbaar vind je dit dus net zo normaal als aan een Israelier te vragen zich te distantieren van zijn eigen staat

  Daar ben ik het mee eens. We mogen Israëliërs wel vragen zich te distantiëren van de nederzettingenpolitiek, bijvoorbeeld. Maar de vergelijking van de hele staat Israël met ISIS vind ik ook wel erg ver gaan.

 7. 10

  @9: De kruistochten zijn volledig aan je aandacht ontsnapt? Het feit, dat veel landen lange tijd kolonies van het westen zijn geweest ook.

  Voor zover ik weet waren dit de rooms-katholieken in een reactie op het wederom innemen van Jerusalem door Salladin. Dat dit gebied een constant switchen is geweest tussen moslims en joden heb ik het niet over noch over wie het recht heeft op dit lapje grond. Het koloniseren erbij halen snap ik eerlijk gezegd niet… Dit heeft specifiek met het onderwerp hier niet veel te maken. Wat niet wil zeggen dat ik dit goedkeur by the way.

  Eh, sorry, kun jij misschien even uitleggen, waarom de joden ook al weer de staat Israël hebben gesticht in precies dat gebied? Volgens mij beroepen zij zich daarbij op de Thora. Heeft dat niks met godsdienst te maken?

  In deze ben ik misschien wel iets te kortzichtig geweest aangezien ik geen kennis heb van de Thora. Wel heeft het geloof ik iets te maken met Mozes en zijn 40 jaar door de woestijn kuieren om in het beloofde land te komen. Echter ben ik nog altijd van mening dat het Israel-Palestina conflict iets gecompliceerder ligt, ook vanwege de verregaande geschiedenis dan hetgeen ISIS nu doet. Dat was meer hetgeen waar ik op doelde, maar bedankt voor je terechtwijzing in deze.

 8. 11

  @10: ik wees op kruistochten en kolonisatie om er op te wijzen, dat vervolging en bezetting dicht bij elkaar liggen. De Arabische volken hebben dus ook een lange geschiedenis waar ze op kunnen wijzen, waarin er ook met hun rechten en landen gesold is.

  Verder een plusje voor je reactie. En het verschil tussen Israël en ISIS, daar blijf ik het wel mee eens.

 9. 12

  Het ‘probleem’ is door de ‘wetgever’ zelf geschapen door nadrukkelijk ‘anti-semitisme’ als vorm van discriminatie te bestempelen en het apart te benoemen. Blijkbaar is ‘antisemitisme’ belangrijker dan de niet in de wet genoemde vormen van discriminatie zoals anti-moslim of anti-homo, om maar eens wat te noemen.Op zichzelf is dit natuurlijk ook al een vorm van discriminatie! Het is allemaal symbool wetgeving want wat of wie ik discrimineer beschouw ik als een prive aangelegenheid, waar niemand iets mee te maken heeft!

  Joden en/of Israeliers beschouwen zichzelf nog steeds als ‘couveusekindjes’ die een aparte behandeling behoeven; ik ben het daar niet mee eens. En als dat ‘discriminatie’ is, het zij zo!

 10. 14

  … kun jij misschien even uitleggen, waarom de joden ook al weer de staat Israël hebben gesticht in precies dat gebied? Volgens mij beroepen zij zich daarbij op de Thora. Heeft dat niks met godsdienst te maken?

  @9 Nee, ze beroepen zich hierbij op de geschiedenis. Zo schrijft Herzl in Der Judenstaat: “Palestina is ons onvergetelijk historisch thuisland.” Je mag mij in dat boekje verwijzingen aanwijzen naar de Thora. Veel succes met zoeken.

  Zionisme is hoofdzakelijk een seculiere, nationalistische beweging geweest. Veel zionisten waren socialisten, sommige waren liberalen, anderen waren fascisten. Godsdienstige joden emigreerden in de loop van de 19e eeuw wel naar Palestina, maar niet om er een staat te stichten.

  Religieuze Joden stonden lange tijd uitermate kritisch tegenover het zionistisch project van het stichten van een Joodse staat; het herstel van Israël zou zich namelijk voltrekken door goddelijk ingrijpen, het zelf bewerkstelligen deed een greep naar wat aan God toebehoorde.

 11. 15

  @14:

  Je mag mij in dat boekje verwijzingen aanwijzen naar de Thora

  Sorry hoor, maar ik hoef dat boekje niet na te lezen. In de Thora en de Bijbel staat namelijk al geschreven, dat god dat land aan de joden schonk. Dat lijkt mij voldoende om aan te tonen dat de claims op zijn minst mede door religieuze interpretaties in zijn en worden gegeven. Bovendien heet het boekje al ‘Der Judenstaat’.

  Nu worden in deze eeuw de stemmen natuurlijk weer wel steeds sterker om de joden als een ras te zien, en niet als een religieuze groep, maar wie dat doet bevind zich in slecht gezelschap.

 12. 16

  @11: Mag ik er dan, voor de volledigheid, op wijzen dat ook die volken zelf in de geschiedenis die rol gehad hebben, bijvoorbeeld tijdens de bezetting van Spanje tussen grofweg het jaar 700 en 800? Uit de oude doos, natuurlijk, maar dat is die thora (en bijbel en koran) ook natuurlijk :-)

 13. 17

  Nu worden in deze eeuw de stemmen natuurlijk weer wel steeds sterker om de joden als een ras te zien..

  @15 – Dat is nu precies het punt: zionisme is ontstaan in een tijdperk dat men dacht dat volkeren recht hadden op hun eigen natiestaat. De Russen hadden Rusland, de Duitsers hadden Duitsland, de Engelsen hadden Engeland, en de Joden zouden dus volgens die logica recht hebben op een Jodenland: oftewel, de Jodenstaat.

  Vervolgens was de vraag: welk gebied zou dan het meest geschikt zijn om zo’n Joodse staat in te vormen. Herzl noemt (een gebied binnen) Argentinië als mogelijkheid en Palestina. Palestina ligt voor de hand omdat dit historisch het thuisland van de Joden is geweest.

  Het argument is dus primair historisch van aard. Als jij wilt beweren dat dit eigenlijk een verkapt beroep is op bijbelse geloofshistorie (de koninkrijken van David, Salomo, etc), prima, maar dat heeft dus met de Thora, de eerste vijf boeken van Mozes, al niet zoveel van doen.

 14. 18

  @17: Het Zionisme was aanvankelijk grotendeels een seculiere beweging, maar het steunde op de religieuze en culturele band die de meeste Joden al die tijd waren blijven houden met Jeruzalem en het oude land
  Je bent veel te ver aan het zoeken, Prediker, om te proberen iedere band met religie weg te halen.

  Met de Thora heeft het misschien niks van doen, ik ben geen kenner van die boeken, maar dan toch nog wel met de andere geloofsboeken van de joden. Als ik het mijn joodse collega’s vraag, dan baseren die zich toch ook vaak op het beloofde land.

  “Het beloofde land” zegt het eigenlijk al.

 15. 19

  “Het beloofde land” zegt het eigenlijk al.

  @18 In Europa vieren de mensen collectief Kerstmis en Pasen. Is dat ook diep religieus? Of is het gewoon een vorm van cultuurchristendom.

  Dat teruggrijpen van geseculariseerde zionisten op wat neerkomt op bijbelse geschiedenis, is net zoiets.

  Zijn al die Europeanen die kerstmis vieren nu zo godsdienstig? Nee, voor de meerderheid geldt zelfs van niet. En iets vergelijkbaars geldt voor zionisten in de eerste helft van de twintigste eeuw.