Trump, transtrenders en TERFs

COLUMN - Wat betekent het om vrouw te zijn? En ligt dat vast? In mijn omzwervingen op het wereldwijde web tuimelde ik onlangs in het virtuele konijnenhol van de polemieken tussen transtrenders, transseksuelen en trans-uitsluitende radicale feministen.

Gaandeweg kwam ik erachter dat ik veel meer beïnvloed ben door feministes van de tweede golf dan ik dacht, en dat ik de baarmoeder inderdaad beschouw als een potentiële loden bal die vrouwen vastketent aan een bestaan als huissloof, stevig onder de duim van de kostwinner.

Het verbaast me dus allerminst dat de patriarchale christen-fundamentalisten die een significant deel van Trumps kabinet uitmaken, allerlei initiatieven om vrouwen zelf het heft in handen te geven over hun voortplantingsorganen zo snel als mogelijk de nek om willen draaien.

Transgender wars

Op Tumblr heb je inmiddels een bonte verzameling millenials die zichzelf ’transgender’ noemen, maar daar iets volstrekt anders mee bedoelen dan wat daar doorgaans onder wordt verstaan: mensen bij wie de seksedifferentiatie van lichaam en brein niet in de pas loopt.

Dick Swaab legt in zijn boek Wij zijn ons brein (2010) uit dat de seksedifferentiatie van de geslachtsorganen van een foetus plaats vindt in de eerste maanden van de zwangerschap, en die van de hersenen pas later, in de tweede helft van de zwangerschap. Het brein zich dan seksueel de andere kant op ontwikkelt dan het lichaam, ontstaat er dysforie: het gevoel in het verkeerde lichaam te zitten. Althans, dat is de meest plausibele verklaring, en Swaab wijst op diverse neurologische onderzoeken onder transseksuelen die deze hypothese bevestigen.

Daar hebben die transgender spelende millenials verder weinig boodschap aan: die baseren zich vooral op gevoel. Gender en sekse is volgens hen namelijk enkel maar een subjectieve beleving, en wat als je je nu niet in de rigide tweedeling voelt passen die de heteronormatieve, cisgender, patriarchale maatschappij aan je oplegt? Vandaar dat men op de proppen komt met een cornucopia aan steeds verder fragmenterende genderidentiteiten: non-binary, agender, graygender, genderfluid, genderqueer, neutrois, maverique; met allerlei zelfbedachte sets en subsets.

Genderidentiteiten en -etiketten als Pokémonkaartjes: hoe uitzinniger hoe beter. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat er al tal van personen zijn die zichzelf ‘otherkin’ noemen. Hé, als je diepste identiteit een kwestie van subjectieve beleving is, iets dat je gaandeweg verkent en ontdekt, als niets vastligt: waarom zou je dan ook niet half een buitenaards of mythisch wezen kunnen zijn?

Echte transseksuelen

Het spreekt voor zich dat echte transseksuelen hier doorgaans niets van moeten hebben, en zich groen en geel ergeren aan het feit dat deze ’transtrenders’, zoals ze denigrerend genoemd worden, zich transgenderkwesties toe-eigenen en de beweging voor transrechten overnemen. Betekende ’transgender’ tien jaar geleden nog dat je de genderbarrière overstak, nu schijnt het te betekenen dat je binaire genders over- en ontstijgt. Maar traditionele transgender mannen en vrouwen willen het binaire genderonderscheid niet ontstijgen, ze willen enkel van de ene naar de andere gender overgaan omdat hun lichaam niet strookt met hun sekse-identiteit.

Ironisch genoeg worden transseksuelen die deze millenials niet als authentiek transgender accepteren, weggezet als ’transfoob’. En in een dubbele ironische lus zetten transseksuelen feministes die hen niet als authentieke vrouwen accepteren op hun beurt ook weer weg als ’transfoob’. TERFs worden die denigrerend genoemd: trans-exclusionary radical feminists.

Radicale feministen

Ik heb eens de moeite genomen wat die radicale feministen hier dan wel over te melden hebben, en volgens mij hebben ze best een punt. Vrouw-zijn is meer dan het brein of cosmetische geslachtelijke kenmerken. En de vrouwenstrijd wordt wezenlijk gestempeld door het biologische gegeven dat vrouwen de sekse zijn die kinderen baren, en dat dit binnen patriarchale samenlevingen hun rol en lot bestempelt.

Voor deze klassieke tweedegolf-feministen is de maatschappelijke strijd van transseksuelen daarom een wezenlijk andere dan die van vrouwen. Transvrouwen die erop staan dat ze beschouwd worden als ‘echte vrouwen’, zich vrouwenkwesties en vrouwenplekken toeëigenen en feministes uit vrouwengroepen werken, zetten wat hen betreft hun mannelijke bevoorrechting voort.

Activiste Magdalen Berns wijst erop dat in het sociolect van transvrouwen nogal wat misogyn taalgebruik voorkomt dat zo mogelijk nog grover is dan hoe gewone mannen over vrouwen praten. Zo is het binnen de Amerikaanse trans-subcultuur kennelijk gebruikelijk om over vrouwelijke genitaliën te spreken in termen van een ‘front hole’, terwijl ‘vagina’ gereserveerd is voor gereconstrueerde genitaliën van transvrouwen.

Christenfundi’s

Misogynie is zonder meer wat Amerikaanse christenfundamentalisten drijft bij het onmogelijk maken van serieuze seksuele voorlichting, waarom ze anticonceptiemiddelen uit het verzekeringspakket willen halen en waarom ze het abortusklinieken zo lastig mogelijk maken om in de lucht te blijven.

Eva verleidde Adam immers, seks is fout en eng, en een vrouw die aan seks doet is een zondige hoer. Tenzij ze netjes getrouwd is, en zo van de hand van de ene man (haar vader) overgedragen aan de andere (haar echtgenoot). ‘Family values’ zijn diametraal tegenovergesteld aan emancipatie.

Als je ’t mij vraagt is dat ook waarom conservatief Amerika zo mogelijk een nog grotere afkeer van Hillary Clinton had dan aan haar schuinsmarcherende echtgenoot. Hillary was de representant van de generatie vrouwen die in de jaren zestig en zeventig hun seksualiteit en voortplanting in eigen hand namen, het patriarchale juk van zich afschudden en een carrière nastreefden.

Het presidentschap van Hillary zou de bekroning zijn geweest op deze emancipatiebeweging. Vandaar dat conservatief Amerika nu in de patriarchale handjes knijpt dat een chauvinistisch zwijn een stokje heeft gestoken voor die symbolische voltooiing: een vrouw in het machtigste ambt van de wereld, the horror.

Terugdraaien van de klok

In de staat Arkansas is er een wet in de maak die verkrachters in staat stelt hun slachtoffers gerechtelijk te dwingen het kind te voldragen. Als het aan conservatieven ligt, wordt seksuele voorlichting op school, en abortus zoveel mogelijk bemoeilijkt.

Vandaar dat de regering Trump al een decreet heeft uitgevaardigd die ontwikkelingssamenwerking stopzet met organisaties die zich hard maken voor reproductieve rechten van vrouwen.

Het valt Nederlandse regering te prijzen dat ze dit stokje oppakt met het fondsenwervingsinitiatief She Decides. Emancipatie begint in de baarmoeder. Armoedebestrijding eveneens.

Reacties (21)

#1 su

Hmm.. Prediker schrijft over een gemeenschap waar hij de ballen van weet. Ook tien jaar geleden, en zelfs eerder, waren er onenigheden tussen transseksuelen en transgenders. Vooral door de poortwachtersfunctie van de medische professionals maakt (vooral pre-op) transen nogal fel in het verdedigen van de ware weg.

 • Volgende discussie
#2 Gert

Ergens doet me het denken aan de Gothics van Southpark die niks van de emos en vamps moeten hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 KJH

Eigenlijk is van dit hele stukje alleen de laatste paragraaf relevant. De rest is woord-spaghetti die bij mij uitsluitend de vraag oproept wat nu erger is: dat er een groep mensen is die andere mensen haat om hun seksualiteit hoewel die hen in geen enkel opzicht kwaad doen of raken, of het feit dat er miljoenen mensen rondlopen die kennelijk zo borderline psychotisch en narcistisch zijn, dat ze hun seksualiteit koste wat kost op een alternatieve en volstrekt onhaalbare en heel publieke manier willen definieren.

Maar enfin, wetten tegen vrouwenrechten altijd -1, en ik heb ook altijd gezegd dat, hoewel ik vooralsnog weinig steekhoudends aantref in de linkse argumenten tegen Trump, ik wel heel erg geneigd ben om die pivot in de subsidies voor organisaties die mogelijk in abortus voorzien, ontzettend pervers te vinden. Dus She Decides +1.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 HansR

@3 : Nou, ik zou het waarschijnlijk wat anders zeggen maar inhoudelijk zou het toch niet veel anders zijn.

Overigens is de invloed van de Nederlandse regering, met die persoonlijke noot van Lilianne Ploumen, in dit conservatief christelijke geweld, natuurlijk erg klein.

+1 voor KJH vandaag dan maar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Arduenn

Ik heb het gevoel dat ik een beetje achter loop met de huidige stand van diversiteiten in de zelfidentiteitenwereld—vooral omdat Tumblr (dat was toch een vrouwenporno-site?) niet mijn primaire nieuwsbron is. De ‘F’ in LGBTOMGWTFBBQ stond toch voor ‘Fuzzy’—dat je jezelf de helft van de tijd mannelijk voelt en de andere helft van de tijd vrouwelijk?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Rick

Dat dit soort stukjes nog een podium krijgen, is eigenlijk alleen maar een nostalgisch uitvloeisel van de Obama roes, waarin veel Linksmenschen nog steeds verkeren.

Want laten we realistisch zijn, waar we hier over lezen, zijn de Paradijsvogels van onze samenleving. Extreme uitzonderingen, waarvan de media het leuk vind, om ze te proberen te verheffen tot de normaliteit. Maar dat is natuurlijk onzin, de enige (en verreweg de grootste) relatie waar je op een natuurlijke manier kinderen mee kan krijgen, is de heteroseksuele relatie. En nee, die uitspraak is geen vorm van (ik durf het woordje bijna niet in de mond te nemen)… discriminatie.

Gedurende de Obama era was dit hét woordje dat gebruikt werd om mensen te manipuleren en in het gareel te houden.

Christenen vinden seks niet fout en eng, maar vinden simpelweg dat het iets heiligs is, dat thuishoort binnen een gelijkwaardig huwelijk tussen een respectvolle man en een respectvolle vrouw.

Met de komst van de anticonceptie pil, (eigenlijk gewoon een fun pil) kan de verantwoordelijkheid die bij seks hoort simpelweg genegeerd worden, en denken sommige mensen ‘vrij’ te zijn. Maar wat er dikwijls mee bereikt wordt, is dat de mens zich van zichzelf vervreemd, en gefrustreerd raakt, en dat is wat je terug ziet in dit stukje.

Het is goed dat Trump hier eindelijk iets aan wil doen, en dat we in een nieuwe realiteit leven, en voor mensen zoals Prediker is dat een moeilijke omslag. Die voelen zich zoals een wiet rokende hippie uit de jaren zestig, die opeens mee moet doen in een rugby wedstrijd.

Maar de Obama roes, en het feest zijn voorbij.
Tijd om gewoon weer te gaan werken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Arduenn

@6

Wat je dus eigenlijk zegt is dat mensen transgender-gevoelens krijgen door de pil?

Christenen vinden seks niet fout en eng, maar vinden simpelweg dat het iets heiligs is

De commissie Deetman heeft een lijstje met Christenen die het he-le-maal met je eens zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Winston Smith

@6: LOL. Dan moet het hier in Nederland zeker ook wel zwaar voor je zijn, met onze gelijke rechten voor de anders geaarden, beschikbaarheid van anticonceptiemiddelen en gebrek aan bemoeienis binnen de slaapkamer. Ik wil je, weliswaar als eenvoudige homoseksueel, niet teleurstellen, maar mijn behoefte aan voortplanting is niet zo groot en die aan seks met een vrouw nog veel kleiner. Ik ben blij dat mijn voorkeur van bedpartner hier niet vervolgd wordt of anderszins wettelijk in de weg gestaan, zo blij zelfs dat ik idiote godsdienstige bedenksels over het huwelijk wel wil tolereren. Wat dat betreft is het hier stukken plezieriger dan in de VS.

En nu gauw je mond spoelen met wijwater.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Gilgamesh

@6:
En Donald ‘Pussygrab’ Trump is uitgerekend de persoon om deze grote morele daad te verrichten? Achterlijke hypocriete hufters.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Prediker

@6 Het valt me steevast op hoe lieden met een vastomlijnde ideologische overtuiging stukjes eigenlijk niet lezen, maar enkel gebruiken als ’trigger’ om hun eigen vooraf bepaalde verhaaltje af te draaien.

Ik laat volgens mij namelijk wel doorschemeren vrij kritisch te staan tegenover genderbending millenials die hun sekse-expressie verheffen tot transgenderidentiteit, en tevens tegenover transseksuelen die beweren net zo zeer ‘vrouw’ te zijn als normale vrouwen.

Verder wordt er maar van alles opgehangen aan Obama. Terwijl Obama nauwelijks iets heeft gezegd over transgenderrechten (die was nog bezig met homorechten), en Trump nota bene vindt dat Caitlyn Jenner in zijn hotels gewoon het vrouwentoilet moet kunnen gebruiken. (Uiteraard zal Trump transgenderrechten terug draaien omdat zijn christelijk-fundamentalistische achterban dat wil).

En wat de seksuele bevrijdingsgolf betreft: dat ligt ook al niet aan Obama, want die heeft plaatsgevonden in de jaren zestig en zeventig. Trumps kabinet draait de klok dus gewoon een halve eeuw terug. Weet u nog wel, naar de goede oude tijd, toen enkel vrouwen met geld zich konden veroorloven om hun voortplantingsorganen in eigen beheer te nemen?

Laat de armen zichzelf maar redden…

Met de komst van de anticonceptie pil, (eigenlijk gewoon een fun pil) kan de verantwoordelijkheid die bij seks hoort simpelweg genegeerd worden…

Nou, leg eens uit: welke ‘verantwoordelijkheid’ hoort er bij seks? En waarom zou dat zo zijn?

Seks is gewoon een biologisch gegeven namelijk: evolutie heeft soorten geslachtelijk gedifferentieerd, en de seksuele aandrift is het product van een blind selectiemechanisme: exemplaren van een soort die een flinke seksuele aandrift hebben, zijn meer gemotiveerd allerlei inspanningen te verrichten om ‘het te doen’, en die geven vaker hun genen door dan exemplaren die het erbij laten zitten.

Het is juist een vorm van beschaving dat we het noodlot waar de natuur ons mee opzadelt kunnen doorbreken, en onze bestemming in eigen hand kunnen nemen. Het alternatief is namelijk tienerzwangerschappen en vrouwen die zich niet kunnen ontwikkelen omdat ze vanaf hun dertiende tot hun drieënveertigste kind na kind baren.

Maar zo heeft onze lieve Heer (God is niet toevallig een man!) het bedoeld ook, toch?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Rick

@7 @8 @9
Sommige mensen, vinden de Christelijke idealen juist weerzinwekkend. Dat heeft iets grappigs, maar het is ook best wel triest.

Je weet tenslotte nooit wat die mensen meegemaakt hebben.

@10
De verantwoordelijkheid die bij heteroseksuele seks hoort, is dat je er een kind mee kan verwekken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Prediker

De verantwoordelijkheid die bij heteroseksuele seks hoort, is dat je er een kind mee kan verwekken.

@11 No shit Sherlock, daarom zijn anticonceptiemiddelen dus uitgevonden. Nou ja, dat en syfilis, dat Europa teisterde vanaf het einde van de vijftiende eeuw.

Het lijkt me dus dat iemand die een condoom gebruikt of de pil slikt (of z’n zaadleiders laat afbinden) z’n verantwoordelijkheid nu juist neemt bij het seksen, toch?

Maar op de een of andere manier lijk je daar in #6 nu juist een probleem van te maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 HansR

@10: Trumps kabinet draait de klok dus gewoon een halve eeuw terug.

Pre-Vaticaan II om precies te zijn.
Het verzet is conservatief katholiek.
Steeds beter aantoonbaar.

Zie mijn linkdump in het café:
https://sargasso.nl/wvdd/sg-caf-zaterdag-11-02-2017/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Rick

@12
Wat je zegt klopt, als je heteroseksuele seks puur en alleen als genotmiddel ziet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Spam

@6

Christenen vinden seks niet fout en eng, maar vinden simpelweg dat het iets heiligs is, dat thuishoort binnen een gelijkwaardig huwelijk tussen een respectvolle man en een respectvolle vrouw.

Mogen ze van mij vinden, maar laat andere mensen lekker zelf uitmaken wie, wat waar, hoe en waarom ze seks hebben. Ik ga jou toch ook niet vertellen wat je met boerenkool of plakband wel en niet zou mogen doen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 su

@10

Ik laat volgens mij namelijk wel doorschemeren vrij kritisch te staan tegenover genderbending millenials die hun sekse-expressie verheffen tot transgenderidentiteit, en tevens tegenover transseksuelen die beweren net zo zeer ‘vrouw’ te zijn als normale vrouwen.

Ja, je gaat wel met gestrekte been erin met het spuien van TERF dichotomie om het zonder blikken of blozen te verheffen tot algemene RadFem gedachtengoed en dat zonder enkele vorm van wederhoor. Wist je trouwens dat de acronym TERF is verzonnen in de RadFem beweging om een onderscheid te geven tussen algemene RadFem ideologie en Trans-Exclusionary RadFem?

http://transadvocate.com/terf-what-it-means-and-where-it-came-from_n_13066.htm

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Prediker

@16 Mwoah, als ik er werkelijk ‘met gestrekt been in’ gegaan zou zijn, dan zou jij er – jou kennende – in de reaguurpanelen nog veel harder met een gestrekt been in gegaan zijn; ik heb wel vaker bemerkt dat het onderwerp ’trans’ gevoelig bij je ligt.

Je zult wel trans zijn, denk ik dan.

Ik was zelf ook verbaasd dat ik me eigenlijk wel kon vinden in de standpunten van een marginale groep radicale feministen. Dat gaat ook ten koste van mijn eigen sekse, want ze omschrijven mannen zo’n beetje zoals marxisten de kapitalistische klasse.

Maar volgens mij hebben ze wel een punt: als je als jongetje geboren wordt, met xy-chromosomen en een plassertje, dan kun je via hormoontherapie, plastische chirurgie en het aanwennen van genderexpressief gedrag dat kenmerkend wordt geacht voor de andere sekse natuurlijk wel door het leven gaan als vrouw, maar dat is nog net even iets anders dan dat je een vrouw bent.

Biologisch gezien is een transvrouw dat niet, en dat roept allerlei filosofische vragen op, zoals: wat betekent het om ‘man’ of ‘vrouw’ te zijn, en kun je de culturele betekenis daarvan helemaal scheiden van de biologische? Dat lijkt mij toch niet, aangezien de culturele betekenisgeving wortelt in de biologische ondergrond.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Arduenn

@11

De verantwoordelijkheid die bij heteroseksuele seks hoort, is dat je er een kind mee kan verwekken.

Bij grofweg ongeveer 15% van alle ‘heteroseksuele’ ‘standjes’ maar hoor. Wat zegt de Bijbel trouwens over heteroseksuele anale en orale seks, qua Christelijke idealen? En rukken en vingeren? Mag dat van God? En pornofilmjes kijken en masturberen waar je partner niet bij is? Mag een heteroseksueel ook fantasieën hebben over vreemd gaan? En over homoseksuele seks? Wat vind de kerk van heteroseksuele webcamseks na het huwelijk? En vibrators met USB-verbinding?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 su

@17

Je zult wel trans zijn, denk ik dan.

Mja, dat ik een post-op genderbenderende transgender ben heb ik nooit onder stoelen of banken gestopt.

Maar volgens mij hebben ze wel een punt: als je als jongetje geboren wordt, met xy-chromosomen en een plassertje, dan kun je via hormoontherapie, plastische chirurgie en het aanwennen van genderexpressief gedrag dat kenmerkend wordt geacht voor de andere sekse natuurlijk wel door het leven gaan als vrouw, maar dat is nog net even iets anders dan dat je een vrouw bent.

En dan denk ik op mijn beurt: wie twijfelt daar aan? Transseksuelen beweren immers ook dat ze in het verkeerde lichaam zijn geboren. Een onderschrijving van dat punt lijkt mij dat.

Maar TURFs gaan verder en zeggen dat transseksuelen behoren tot een soort evil empire van misogyne mannen die erop uit zijn om vrouwenplekken te infiltreren en dit zien als psycholgische verkrachting. En zie hier waar dat toe leidde:

http://transadvocate.com/terf-violence-and-sandy-stone_n_14360.htm

Deze aanvaring met proto-TURFs leidde ertoe dat Sandy Stone uiteindelijk deze weerwoord erop schreef, een interessante stuk als je werkelijk geinteresseerd bent in de materie (ik verwacht van niet):

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/rqtr/biblioteca/Transexualidad/trans%20manifesto.pdf

Het grappige, en zeker in relatie met dit stuk, is hoe TERFs een coalitie zijn aangegaan met Christelijk Rechts om hun cis-privilege te behouden en anti-trans wetten door te drukken.

TERF is transfobie verpakt in een radicale feministische sausje vergelijkbaar met homofobie verpakt in een christelijke ‘family values’ sausje. Of zelfs islamofobie verpakt in een religikritiek sausje. Het verbaast mij hoogelijk dat jij dat gaat onderschrijven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Rick

@18 Haha, omdat ik geen geestelijke ben, kan ik je vragen niet beantwoorden. De seksuele frustratie druipt echter wel van je vragen af.

Het punt dat ik wilde maken, is dat heteroseksuele seks niet alleen maar een genotmiddel is. De gehele commerciële wereld, van voorbehoedmiddelen tot seksspeeltjes tot de abortus pil is er echter wel op gericht om je dat idee te geven. Ik denk echter dat er maar weinig mensen zijn die de liefde van hun leven op Tinder vinden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 kevin

Dit stukje is flink van dik hout zaagt men planken. Je springt wel erg makkelijk van “genderbending bestaat” naar “TERFs hebben gelijk”.

Volgens mij is het met TERFs gewoon zoals de term zegt: ze sluiten trans-issues uit. Dat is nogal wat. Niet alleen op de genuanceerde manier zoals jij nu stelt, dat ze wel voor trans-issues zijn maar niet tegen uitwassen van het type “attack helicopter”, maar uitsluiten van álle trans-issues. En je hoeft echt niet lang te zoeken naar die TERFs.

Het is met TERFs hetzelfde als met andere mensen die tegen transseksuelen en transgenders zijn: ze kennen het niet, ze motten er niks van hebben, het is maar raar, mensen moeten zich maar schikken naar hoe ze geboren zijn, etcetera, etcetera. Niks nieuws, helaas.

Ik vind het hypocriet ten top. Zeggen dat je voor mensenrechten en gelijkheid opkomt, en toch altijd nog onderscheid willen maken voor wie wel en voor wie niet. Flikker toch op.

Dat zit je hier wel even goed te praten hè Prediker.

 • Vorige discussie