Tracking & tracing: immoreel, schadelijk en overbodig

Wederom een bijdrage van Henk Boeke, redacteur van Ouders Online. Het stuk is ook op zijn website te lezen. Ouders Online krijgt vaak verzoeken van bedrijven om hun producten onder de aandacht van het publiek te brengen.

robotWe noemen het hier op de redactie wel eens ‘de veiligheidsmaffia’. Daarmee bedoelen we: alle bedrijven die geld willen verdienen aan de angst van ouders dat hun kind iets akeligs kan overkomen.

Vanzelfsprekend zijn niet álle veiligheidsproducten overbodige onzin (autogordels zijn bijvoorbeeld best nuttig) maar er is wel heel veel kaf onder het koren. Er zijn grofweg types.

Type 1 – het werkt niet
Het kaf van type 1 is dat het niet werkt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij monitoren tegen wiegendood. Die hebben nul komma nul effect en redden geen enkel kinderleven. Terwijl ze wel peperduur zijn. Dan betaal je dus goud geld voor alleen maar het idee dat je je kind beschermt.
Een nog kwalijker variant van type 1 zijn de producten die de veiligheid juist verkleinen in plaats van vergroten, of domweg gevaarlijk zijn. Bijvoorbeeld: de riemen tegen wiegendood.

Type 2 – bangmakerij
Het kaf van type 2 is dat het product een niet bestaand probleem oplost. De strategie van de veiligheidsmaffia is dan: bang maken. Oftewel: zorgen dat je een probleem gaat zien dat in werkelijkheid niet of nauwelijks bestaat. Dat zijn bijvoorbeeld alle producten die te maken hebben met ontvoeringen.

Ontvoeringen spreken zeer tot de verbeelding, en de media maken er altijd veel werk van. Denk bijvoorbeeld aan het media-circus rond de ontvoering van de Engelse kleuter Madeleine McCann die verdween uit een vakantiehuis in Portugal. Dat soort gebeurtenissen is echter zeer zeldzaam. In Nederland gebeurt het zo’n 7 keer per jaar. Het aantal verkeersslachtoffers is vele malen groter.

Track & trace your kids
Het allerergste zijn natuurlijk die producten en diensten die zowel onder type 1 (het werkt niet) als onder type 2 (bangmakerij) vallen, zeker als ze ook nog eens echt schadelijk zijn. Afgelopen week hadden we weer zo’n geval.

We kregen het verzoek van een Engels bedrijf, dat internationaal actief is, om een Nederlands testpanel samen te stellen voor een nieuwe dienst op het gebied van mobiele telefonie voor kinderen. Kort samengevat: het kind heeft een mobiele telefoon met gps-functionaliteit, en dit bedrijf zorgt er dan voor dat je als ouders je kind voortdurend kunt volgen. Track & trace your kids, alsof het pakketjes van TNT-Post zijn…

We reageerden als volgt op dit verzoek:

We kunnen helaas niet meewerken aan uw verzoek om een testpanel samen te stellen via Ouders Online, omdat we grote bezwaren hebben tegen dit soort producten en diensten. We vinden uw plannen immoreel, schadelijk en volstrekt overbodig.

Immoreel omdat u geld wilt verdienen aan de (latente) angsten van ouders, die u bovendien nog eens extra aanwakkert. Hoe zwaarder je hamert op ‘veiligheid’, des te onveiliger men zich gaat voelen. Daarnaast wordt de privacy van het kind ernstig aangetast omdat u ervoor gaat zorgen dat kinderen elke minuut van de dag gevolgd gaan worden. Ook dat achten wij immoreel. (Net zo immoreel als het installeren van spyware op de PC van je kind, om alle uitgaande e-mails en chatgesprekken te monitoren.)

Schadelijk omdat u kinderen gaat belemmeren in hun ontwikkeling. U ontneemt hen de kans om fouten te maken (fouten maken is noodzakelijk om van te leren) en u ontneemt hen de mogelijkheid om zelfstandig te leren functioneren. Op termijn zult u de onveiligheid dus juist vergroten in plaats van verkleinen. Bovendien is uw propositie gebaseerd op wantrouwen in plaats van vertrouwen, waardoor de band tussen ouders en hun kinderen ernstig onder druk kan komen te staan. Ook dat is schadelijk.

Volstrekt overbodig omdat er geen kind minder door gekidnapt zal worden (wat overigens al zeer sporadisch voorkomt), en omdat je bij spijbelen gewoon gebeld wordt door de school dat je kind niet aanwezig is. Daar heb je geen gps-technologie voor nodig. (De vraag waar je kind dan wél is, in plaats van niet, doet niet terzake. Spijbelen is spijbelen, waar het kind zijn tijd ook doorbrengt.) Voor de echte noodgevallen hebben we al het Amber Alert, dat goed functioneert. (En daar waar het niet – of niet op tijd – functioneert, bijvoorbeeld omdat een kind al verdronken in een plas of slootje ligt, helpt uw systeem ook niet.) Kortom: volstrekt overbodig dus.

Advertentiebeleid
Nu ging het nog om het verzoek een testpanel samen te stellen, maar wat ook veel voorkomt is dat we verzoeken krijgen om advertenties voor dit soort producten te plaatsen. Dat weigeren we stelselmatig, omdat we niet mee willen werken aan het exploiteren van de angst (laat staan het nodeloos aanwakkeren daarvan).

Daarmee maken we het onszelf wel moeilijk, omdat we door dit advertentiebeleid heel wat inkomsten mislopen. Wat extra pijn doet, in deze barre tijden met geminimaliseerde advertentiebudgetten. Maar ja, principes hebben hun prijs…

 1. 4

  Nou nou wat een morele borstklopperij van Ouders Online. Ouders Online is moreel net zo verwerpelijk als de meeste andere gangbare opvoeding ‘deskundigen’ zolang ze een platform bieden aan deze ‘deskundigen’. Ze stompen kinderen af door ‘belonen en straffen’ een vast onderdeel te maken van de opvoeding en zo alle intrinsieke motivatie uit een kind te halen. Hier hoor je Ouders Online nooit over. En zo zijn er nog andere voorbeelden zoals baby’s alleen laten huilen, “elke keer iets langer totdat ze niet meer huilen” (ja, goh, gek he).

 2. 5

  Goed artikel. Klopt inhoudelijk ook.

  Doet me overigens denken aan een discussie die ik in 2001 op mijn werk had met een “veiligheidsdeskundige”. Dat ging toen over de schijnveiligheid van elektronische toegangssystemen. Op mijn argument dat iemand die ECHT binnen wil komen altijd een weg vindt om binnen te komen (desnoods met zware geweldsmiddelen, tot een Boeing 747 toe) kon deze “deskundige” ook geen zinnig antwoord geven.

 3. 6

  @ 4: Ouders Online is een platform voor van die irritante “gezond verstand” borstkloppers.

  Het is, zo valt mij steeds weer op, sowieso erg natuurlijk voor jonge ouders om er een tijdelijk, maar niet bijzonder kortstondig inflatoir zelf-beeld op na te houden. Ik heb noch wil kinderen maar kan me daar wel iets bij voorstellen ook; als je als gemiddeld evolutionair wezen je ultieme doel zo direct voor je ogen verwezenlijkt ziet dan ben je even gearriveerd. “De trotse ouders”, om die gevleugdelde uitdrukking ook maar even in gedachten te roepen.

  Misschien, zo je wilt, ook nog wel causaal omkeerbaar naar een evolutionair nut van zelfvertrouwen voor het onderhouden van het nieuwe schepsel trouwens — maar in ieder dient een ieder zich ervan bewust te zijn dat “jonge ouders” volstrekt en totaal genegeerd dienen te worden, als mensen die in zeer hoge mate incapabel zijn de beperkingen van dat eigen “gezonde verstand” juist in te schatten.

  Persoonlijk acht ik het ook verstandig bijvoorbeeld om mensen voor een periode van minimaal 3 jaar na het ontstaan één hunner nazaten het kiesrecht te ontzeggen. En in ieder geval acht ik het verstandig om “Ouders Online” niet serieus te nemen…

 4. 8

  @Joost, #2 Bedankt voor de link! Kinderstoeltjes zijn in Nederland verplicht voor kinderen en volwassenen tot 1.35 (dan ben je al gauw een jaar of 9!!!). Dit slaat dus nergens op. Klootzakken.

  Wat gaan we hieraan doen?

 5. 9

  @ 8: Ah, je gezond verstand spreekt zie ik. Jij was geloof ik zo’n “jonge ouder” he?

  Gezond verstand is dat type verstand dat die “crucial caveat” aan het eind van #2 inderdaad mist die zegt dat met medische data als bron stoeltjes dramatisch beter scoren — als je dus niet alleen sterfte maar ook verwondingen meetelt. Het is het type verstand dat zich enkel richt op bevestiging van eigen vooroordeel, vanuit een frustratie dat een eigen beslissingsbevoegdheid inzake eigen nageslacht niet wordt geratificeerd door een verplichtende overheid. Alsof jij, jonge ouder, soms niet zou weten wat het beste is voor jouw kind!

  U kunt Uw kiesrecht inleveren in de groene bak links van de deur. Dank U.

 6. 11

  Naar mijn bescheiden mening betrof de “crucial caveat” niet zozeer het kleine verschil in verwondingen tussen driepuntsgordels en kinderzitjes. Criciaal en onverklaarbaar was volgens de spreker een groot verschil tussen de gebruikte gegevens uit ongevalsstatistieken en gebruikte gegevens in andere medische publicaties. De laatste waren verkregen uit interviews met slachtoffers.

  Jammer hoor, termen als klootzakken en inleveren van kiesrecht.

 7. 12

  We hebben volgens spreker drie datasets waarvan 1 die zich enkel richt op doden zegt dat het niet veel uit lijkt te maken, 1 die zich ook op gewonden richt zegt dat de stoeltjes een 10% voordeel hebben en 1 die zich eveneens breder richt en die in medische publicaties gebruikt wordt zegt dat er een dramatisch verschil ten gunste van stoeltjes is. Ja, nee, het groot-industrieel auto-stoeltjes complot puilt echt over alle randen hier hoor.

  En dat daar dan IEDEREEN intrapt, behalve jij en nog meer

 8. 13

  @sjap (4) Dan ken je Ouders Online dus niet. Juist dat zijn onderwerpen waar je ons dus wel over hoort: tegen de huilrichtlijn, tegen het strafstoeltje, en tegen de patattelevisie.

  Morele borstklopperij?
  U mag wel ‘een goed standpunt’ hebben en een ander niet?

  Ja, zo kun je het nooit goed doen natuurlijk. Ik vrees dat u ons beticht van iets waar u zichzelf nu schuldig maakt.