1. 2

  @1: Als eentje? Dus als we ze allemaal niet aanschaffen, zouden we honderdduizenden asielzoekers kunnen bekostigen? Hoeveel asielzoekers worden er vermeden per aangeschafte JSF? Er doemt hier een interessante kosten-baten analyse op mbt. dat vliegtuig…

 2. 4

  hmm.. het linkse sprookje dat al die vluchtelingen zo hoog opgeleid zijn en zo aan het werk zouden kunnen blijkt weer eens niet te kloppen.. 90 % zit in de bijstand en die blijft daar de komende 50 jaar.. 28.000 netto opvreters d’r bij.. kosten minimaal 100.000.000,00 per jaar X 50 jaar = 5 miljard.

  Alle bijkomende kosten als gezondheidszorg, huisvesting, criminaliteit, kinderbijslag, huursubsidies, andere subsidies dan nog niet eens meegenomen

 3. 6

  @4 Dat 90% in de bijstand zou zitten betekent niet dat ze niet hoog opgeleid zijn. Het betekent dat ze niet aan een baan komen. Lijkt me naast een taak van henzelf (NL leren, om- en bijscholing) ook een taak van de overheid.

 4. 7

  Wie gelooft (.) in sprookjes dan Sikbock?

  Ik niet..ooit toen de Sint (met kruis) als kind niet waar bleek..man, ik voel nog de pijn.

  In mijn oude woonplek stonden er ineens drie amsterdamse kruisjes op de pet..dat was de drempel voor mij om uit een soort van kast te komen.

  Democratie is niet de “wil” van de meerderheid.

  9said.

 5. 9

  @4, hoe hoog ze zijn opgeleid valt niet uit het uitkeringspercentage af te leiden. Maar verder heb je wel gelijk.

  Die rottende linkse mythe dat we al die immigranten nodig hebben om onze verzorgingsstaat te handhaven is andermaal doorgeprikt.

 6. 11

  De waarheid zal wel ergens in het midden liggen. Die mensen gingen ook niet dood toen ze nog illegaal waren, dus zullen ze in elk geval wel hebben kunnen werken, hier of daar. Ik betwijfel of het merendeel hoger opgeleid was, dat lijkt me niet: die mensen bewandelen over het algemeen de legale weg, en bovendien is ‘hoger opgeleid’ in geen enkele groep de doorsnee. Volgens mij heeft het ‘legaal’ maken van deze mensen ze dus eerder ‘unemployable’ gemaakt: vroeger waren ze goedkoper.

 7. 12

  @sikbock: Voor 100 miljoen per jaar kun je niet 90% van 28000 mensen in de bijstand laten zitten; daar is veel meer voor nodig. Bovendien zou je de inkomsten die de wel-werkende pardonners genereren weer van de kosten af moeten trekken.

 8. 14

  ik bedoelde dat 90 % regelmatig in de bijstand zit.. als ze al werken hebben ze vaak korte contracten of uitzendwerk (voor laag betaald werk) en daarna de bijstand weer in

 9. 19

  Wacht maar eens op de reacties als VVD en PVV erachter komen dat al die “uitvreters” en rondzwervende illegalen, Polen, Roemenen, etc. ook nog de prik tegen de Mexicaan krijgen!

  Man, man, duur is dat! Je kan dan twee dingen doen: eruit sodemieteren of de vakanties naar landen van herkomst stimuleren. Nog altijd stukken goedkoper dan Mallorca of Zuid-Frankrijk. De kosten kunnen dus gecompenseerd worden door ieders vakantiegeld omlaag te brengen.
  Of wie weet levert de verkoop van de Mozambique-villa van heer prins de troonopvolger genoeg op om het gat te dichten.

  Allemaal gekkigheid natuurlijk, want dat soort voorstellen zullen zeker tot revolutie leiden.

 10. 20

  Hm, bij de ABN Amro werken ruim 100.000 mensen. Hier is in een jaar tijd zo’n 30 miljard aan besteed.

  Eén ABN-medewerker kost de staat ongeveer 75 keer meer dan een vluchteling.

  Vool al uw perspectieven.

 11. 22

  ik bedoelde dat 90 % regelmatig in de bijstand zit.. als ze al werken hebben ze vaak korte contracten of uitzendwerk (voor laag betaald werk) en daarna de bijstand weer in.

  Volgens het CBS was in 2008 9% van de niet westerse allochtonen werkloos (tegen 3,2% van de autochtonen). Met een zo’n werkloosheidspercentage kan de stelling nooit kloppen dat 90% regelmatig in de bijstand zit.

  Ook al niet omdat ‘slechts’ 21% van de nw-allochtonen in 2007 een flexibele baan had (tov 9% autochtonen). Bron CBS blz 94.
  Bovendien is ongeveer de helft langdurig werkloos (blz 99).

  -Heel gunstig voor de autochtonen in deze tijd van toenemende werkloosheid: de werkloosheid onder nw-allochtonen is dan ook gestegen naar 12%.-

  Kortom Sikbock u praat onzin.

 12. 23

  @20: ja, maar bankiers zijn belangrijker..tenminste dat denken ze volgens Kroes.
  Plus dat het bij het redden van die banken niet om de werkgelegenheid bij die banken gaat, maar om de hele rits aan dingen die omvallen samen met zo’n grote bank. Daar is domino day op SBS niks bij…

 13. 25

  ‘Allochtonen’ (tamelijk grote groep, ca. 1 Miljoen, cbs cijfers #22)
  is niet
  ‘Vluchtelingen’ (tamelijk kleine groep, enige 10-duizenden, titel van dit postje)

  Vluchtelingen neem je om humane redenenen nieuw op en daarna probeer je ze aan het werk te krijgen — in die volgorde — Omdat dat sowieso geld kost, wordt met maatregelen het totaal aantal tot enige tienduizenden beperkt gehouden – daarna doorblijven zeiken of ze wel of niet snel zat aan het werk zijn etc. is gelul in de marge.

 14. 26

  @25 Tuurlijk, maar ik ken geen cijfers van het aantal werkloze assielzoekers. Immigratie van assielzoekers is nu inderdaad slechts enkele duizenden per jaar, maar dat zijn er een stuk meer geweest.
  Begin deze eeuw was het aantal immigraten met het motief asiel 30%. Dat was slechts 5% in 2007.
  Met uw laatste opmerking ben ik het overigens geheel eens.