Telegraaf: opvang 28000 vluchtelingen blijkt veel goedkoper dan koningshuis

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Reacties (26)

#1 ijsbrand

En net zo duur als een JSF mensendoder.

 • Volgende discussie
#2 Bismarck

@1: Als eentje? Dus als we ze allemaal niet aanschaffen, zouden we honderdduizenden asielzoekers kunnen bekostigen? Hoeveel asielzoekers worden er vermeden per aangeschafte JSF? Er doemt hier een interessante kosten-baten analyse op mbt. dat vliegtuig…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Stickmeister

…en op termijn minder kostbaar dan alle PVV-vragen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 sikbock

hmm.. het linkse sprookje dat al die vluchtelingen zo hoog opgeleid zijn en zo aan het werk zouden kunnen blijkt weer eens niet te kloppen.. 90 % zit in de bijstand en die blijft daar de komende 50 jaar.. 28.000 netto opvreters d’r bij.. kosten minimaal 100.000.000,00 per jaar X 50 jaar = 5 miljard.

Alle bijkomende kosten als gezondheidszorg, huisvesting, criminaliteit, kinderbijslag, huursubsidies, andere subsidies dan nog niet eens meegenomen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Spuyt12

Ja nee, jij overdrijft niet, @sikbock.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Jay

@4 Dat 90% in de bijstand zou zitten betekent niet dat ze niet hoog opgeleid zijn. Het betekent dat ze niet aan een baan komen. Lijkt me naast een taak van henzelf (NL leren, om- en bijscholing) ook een taak van de overheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 larie

Wie gelooft (.) in sprookjes dan Sikbock?

Ik niet..ooit toen de Sint (met kruis) als kind niet waar bleek..man, ik voel nog de pijn.

In mijn oude woonplek stonden er ineens drie amsterdamse kruisjes op de pet..dat was de drempel voor mij om uit een soort van kast te komen.

Democratie is niet de “wil” van de meerderheid.

9said.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 sikbock

@ spuyt: eind november komt de integratiebarometer vluchtelingen 2009 uit.. kijk maar of ik overdrijf

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Hockey

@4, hoe hoog ze zijn opgeleid valt niet uit het uitkeringspercentage af te leiden. Maar verder heb je wel gelijk.

Die rottende linkse mythe dat we al die immigranten nodig hebben om onze verzorgingsstaat te handhaven is andermaal doorgeprikt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 vandyke

En daar hebebn we weer de rottende rechtse mythe weer dat het een rottende linkse mythe is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 KJ

De waarheid zal wel ergens in het midden liggen. Die mensen gingen ook niet dood toen ze nog illegaal waren, dus zullen ze in elk geval wel hebben kunnen werken, hier of daar. Ik betwijfel of het merendeel hoger opgeleid was, dat lijkt me niet: die mensen bewandelen over het algemeen de legale weg, en bovendien is ‘hoger opgeleid’ in geen enkele groep de doorsnee. Volgens mij heeft het ‘legaal’ maken van deze mensen ze dus eerder ‘unemployable’ gemaakt: vroeger waren ze goedkoper.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 zmc

@sikbock: Voor 100 miljoen per jaar kun je niet 90% van 28000 mensen in de bijstand laten zitten; daar is veel meer voor nodig. Bovendien zou je de inkomsten die de wel-werkende pardonners genereren weer van de kosten af moeten trekken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 sikbock

@zmc: dat is waar.. dat kost ongeveer het dubbele denk ik.. maar onder de streep zijn het 28.000 opvreters, dat is wel zeker

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 sikbock

ik bedoelde dat 90 % regelmatig in de bijstand zit.. als ze al werken hebben ze vaak korte contracten of uitzendwerk (voor laag betaald werk) en daarna de bijstand weer in

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 squire

28.000 uitvreters, sickbok! Ga je schamen, parasiet. En doe eens een boek lezen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 sikbock

doe mij es een titeltje waardoor ik een heel ander beeld krijg squire?

of heb je het over de BIJBEL??

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 squire

Nescio

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 S’z

WAW PERFECT GEFORMULEERD #10

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Peter

Wacht maar eens op de reacties als VVD en PVV erachter komen dat al die “uitvreters” en rondzwervende illegalen, Polen, Roemenen, etc. ook nog de prik tegen de Mexicaan krijgen!

Man, man, duur is dat! Je kan dan twee dingen doen: eruit sodemieteren of de vakanties naar landen van herkomst stimuleren. Nog altijd stukken goedkoper dan Mallorca of Zuid-Frankrijk. De kosten kunnen dus gecompenseerd worden door ieders vakantiegeld omlaag te brengen.
Of wie weet levert de verkoop van de Mozambique-villa van heer prins de troonopvolger genoeg op om het gat te dichten.

Allemaal gekkigheid natuurlijk, want dat soort voorstellen zullen zeker tot revolutie leiden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Perik

Hm, bij de ABN Amro werken ruim 100.000 mensen. Hier is in een jaar tijd zo’n 30 miljard aan besteed.

Eén ABN-medewerker kost de staat ongeveer 75 keer meer dan een vluchteling.

Vool al uw perspectieven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 KJ

En als je 28000 mensen op elkaar stapelt, en dan vallen zo om, dat geeft een enorme klap ! En daarom zijn ze gewoon te groot om om te vallen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 vandyke

ik bedoelde dat 90 % regelmatig in de bijstand zit.. als ze al werken hebben ze vaak korte contracten of uitzendwerk (voor laag betaald werk) en daarna de bijstand weer in.

Volgens het CBS was in 2008 9% van de niet westerse allochtonen werkloos (tegen 3,2% van de autochtonen). Met een zo’n werkloosheidspercentage kan de stelling nooit kloppen dat 90% regelmatig in de bijstand zit.

Ook al niet omdat ‘slechts’ 21% van de nw-allochtonen in 2007 een flexibele baan had (tov 9% autochtonen). Bron CBS blz 94.
Bovendien is ongeveer de helft langdurig werkloos (blz 99).

-Heel gunstig voor de autochtonen in deze tijd van toenemende werkloosheid: de werkloosheid onder nw-allochtonen is dan ook gestegen naar 12%.-

Kortom Sikbock u praat onzin.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Maarten

@20: ja, maar bankiers zijn belangrijker..tenminste dat denken ze volgens Kroes.
Plus dat het bij het redden van die banken niet om de werkgelegenheid bij die banken gaat, maar om de hele rits aan dingen die omvallen samen met zo’n grote bank. Daar is domino day op SBS niks bij…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Maarten

heerlijk @22: met de cijfers om de oren geslagen tuurt Sickbock ietswat treurig naar zijn Telegraaf

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 DrBanner

‘Allochtonen’ (tamelijk grote groep, ca. 1 Miljoen, cbs cijfers #22)
is niet
‘Vluchtelingen’ (tamelijk kleine groep, enige 10-duizenden, titel van dit postje)

Vluchtelingen neem je om humane redenenen nieuw op en daarna probeer je ze aan het werk te krijgen — in die volgorde — Omdat dat sowieso geld kost, wordt met maatregelen het totaal aantal tot enige tienduizenden beperkt gehouden – daarna doorblijven zeiken of ze wel of niet snel zat aan het werk zijn etc. is gelul in de marge.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 vandyke

@25 Tuurlijk, maar ik ken geen cijfers van het aantal werkloze assielzoekers. Immigratie van assielzoekers is nu inderdaad slechts enkele duizenden per jaar, maar dat zijn er een stuk meer geweest.
Begin deze eeuw was het aantal immigraten met het motief asiel 30%. Dat was slechts 5% in 2007.
Met uw laatste opmerking ben ik het overigens geheel eens.

 • Vorige discussie