Verkeersboetes stijgen volgend jaar opnieuw 5%

Minister Opstelten zegt net als vorig jaar dat er alleen inflatiecorrectie wordt doorgevoerd op verkeersboetes, een verhoging van ongeveer 2,8%. Maar opnieuw blijken de boetes, uitgezonderd snelheidsovertredingen, met meer dan 5% te stijgen. Bij de op Prinsjesdag gepresenteerde begrotingsstukken zit altijd het voorstel voor de verkeersboetes van het volgende jaar. In de toelichting schrijft de minister van Justitie en Veiligheid dat alles voor inflatie gecorrigeerd wordt. Dat was over de referentieperiode 2,8%. Overigens zit in die inflatie ook de btw-verhoging, dat is wel een beetje dubbel. Net als vorig jaar hebben we boete voor 25 snelheidsovertredingen vergeleken met die van het jaar ervoor. De stijging is 2,4%. Meer dan de 2,2% van vorig jaar, maar wel minder dan de inflatie dus. Niet heel spannend. Echter, we hebben ook opnieuw 50 verkeersovertredingen die niets met snelheid te maken hebben, zoals door rood licht rijden, opnieuw vergeleken. En dan blijkt de stijging 5,5% te zijn. Ruim boven de inflatie dus. Vorig jaar gaven we aan dat dit mogelijk werd veroorzaakt door de gehanteerde methodiek van afrondingen. Maar daar we dezelfde steekproef hebben gedaan, is dit nu een zwak argument geworden. De minister heeft dus iets uit te leggen. Kamervragen, iemand? En misschien hebben Kamerleden of journalisten nu wel zin om alle beweringen in de miljoenennota 2014 eens na te rekenen op correctheid?

Door: Foto: FaceMePLS (cc)
Foto: FaceMePLS (cc)

Verkeersboetes stijgen volgend jaar 5%

ANALYSE, DATA - Volgens de minister wordt er een inflatiecorrectie doorgevoerd van 2% op de verkeersboetes. Maar in werkelijkheid stijgt de prijs met gemiddeld meer dan 5%. Rara hoe kan dat?

Minister Opstelten liet vorige maand weten dat de verkeersboetes komend jaar alleen gecorrigeerd worden voor inflatie. En die inflatie is volgens het CBS 2%. De media namen netjes het bericht over.

Maar aangezien we hier nooit iemand zomaar geloven, zijn we maar weer eens in de data gedoken. We hebben de lijst met verkeersboetes van dit jaar vergeleken met de lijst voor 2013. Eerst hebben we een steekproef van 25 boetes gedaan bij de snelheidsovertredingen, omdat die het meest spraakmakend zijn. Die blijken gemiddeld met maar 1,4% te stijgen. Dat valt dus mee.
Echter, een steekproef van 50 boetes bij verkeersovertredingen die niets met snelheid te maken hebben (door rood licht rijden bijvoorbeeld) laat een gemiddelde prijsstijging zien van maar liefst 5,9%. Heeft de minister gelogen?

Dat zal haast wel niet. De oorzaak ligt, zover wij kunnen achterhalen, waarschijnlijk in de toegepaste methode.

De lijst met boetes die gehanteerd wordt, is een lijst met afgeronde bedragen. Dat is wenselijk omdat men in de uitvoering anders gek zou worden van bedragen als 84,75 voor een bon. Dat is niet handig. Dus worden de “norm”-bedragen afgerond voordat de lijst wordt gemaakt. Het afronden gebeurt altijd naar beneden: bij snelheidsovertredingen op €1, bij overige overtredingen op bedragen van €5 als het onder de €100 is, en anders op veelvouden van €10. Een snelheidsbon van €84,75 wordt €84, een roodlichtbon van €84,75 wordt €80 en een zonderlichtrijbon van €126 wordt €120.

Lezen: De wereld vóór God, door Kees Alders

De wereld vóór God – Filosofie van de oudheid, geschreven door Kees Alders, op Sargasso beter bekend als Klokwerk, biedt een levendig en compleet overzicht van de filosofie van de oudheid, de filosofen van vóór het christendom. Geschikt voor de reeds gevorderde filosoof, maar ook zeker voor de ‘absolute beginner’.

In deze levendige en buitengewoon toegankelijke introductie in de filosofie ligt de nadruk op Griekse en Romeinse denkers. Bekende filosofen als Plato en Cicero passeren de revue, maar ook meer onbekende namen als Aristippos en Carneades komen uitgebreid aan bod.

KSTn | Verkeersboetes 20% hoger

De verkeersboetes gaan met 15% omhoog. Oh nee, met 20%. Oh nee, wacht, soms met meer dan 75%. Volgt u het nog?
Stapje voor stapje dan. Officieel gaan de boetes met maar 15% omhoog volgens de minister. Maar daar komt natuurlijk nog wat inflatiecorrectie bij (2 jaar). Dus feitelijk gaat het dan met minimaal 20% omhoog. Echter, terloops worden ook nog een aantal boetes wat extra verhoogd in het kader van “verkeersveiligheid”. Zo ga je straks in een 30km/h gebied niet 132 euro boete betalen voor 20 km te hard, maar 232 euro! Dat is dus plus 75%

Om het nog wat tastbaarder te maken, als u straks ’s avonds laat voor mijn huis langs, tegen het verkeer in 20 km/h te hard rijdt met kapot achterlicht, betaalt u straks geen 302 euro meer maar 437 euro. Plus 45% dus.
Zegt u het maar, is dit voor de verkeersveiligheid of is dit een manier om de inkomsten van het Rijk op niveau te houden?

Er moet immers een miljard euro verdiend worden volgend jaar. En kennelijk overtreden we de verkeersregels te weinig om dit zomaar te halen.

Het debat ging overigens vooral over het flitsen op 130km/h wegen, met alcohol rijden en scooters. En kennelijk zien de meeste partijen het verhogen van de bedragen als “keihard” straffen zoals dat tegenwoordig heet. Want tja, iemand die in een 30km/h gebied 30km/h te hard rijdt opsluiten wegens poging tot doodslag (want dat is het feitelijk) kost natuurlijk alleen maar geld. Dat is dus niet keihard straffen maar financieel onverantwoord beleid voeren.

Bestel je boeken bij Bazarow

Bazarow is een verkopende boekensite, waar je ook recensies, nieuws, een agenda en een digitaal magazine kan vinden. Nog niet alles is af, maar veel boeken zijn al te vinden en er komt de komende maanden steeds meer bij.

Het doel van Bazarow is om een site te vormen die evenveel gemak biedt als de online giganten maar die wél teruggeeft aan de boekensector. Tegen roofkapitalisme, en voor teruggeefkapitalisme, bijvoorbeeld door te zorgen dat een flink deel van de opbrengst terug naar de sector gaat en door boekhandels te steunen.

Lezen: Mohammed, door Marcel Hulspas

Wie was Mohammed? Wat dreef hem? In deze vlot geschreven biografie beschrijft Marcel Hulspas de carrière van de de Profeet Mohammed. Hoe hij uitgroeide van een eenvoudige lokale ‘waarschuwer’ die de Mekkanen opriep om terug te keren tot het ware geloof, tot een man die zichzelf beschouwde als de nieuwste door God gezonden profeet, vergelijkbaar met Mozes, Jesaja en Jezus.

Mohammed moest Mekka verlaten maar slaagde erin een machtige stammencoalitie bijeen te brengen die, geïnspireerd door het geloof in de ene God (en zijn Profeet) westelijk Arabië veroverde. En na zijn dood stroomden de Arabische legers oost- en noordwaarts, en schiepen een nieuw wereldrijk.

Lezen: Bedrieglijk echt, door Jona Lendering

Bedrieglijk echt gaat over papyrologie en dan vooral over de wedloop tussen wetenschappers en vervalsers. De aanleiding tot het schrijven van het boekje is het Evangelie van de Vrouw van Jezus, dat opdook in het najaar van 2012 en waarvan al na drie weken vaststond dat het een vervalsing was. Ik heb toen aangegeven dat het vreemd was dat de onderzoekster, toen eenmaal duidelijk was dat deze tekst met geen mogelijkheid antiek kon zijn, beweerde dat het lab uitsluitsel kon geven.