Defensie verkent de toekomst

Het ministerie van Defensie heeft in twee jaar tijd een uitgebreide toekomstverkenning laten uitvoeren. Deze week verscheen het 317 pagina’s tellende rapport Verkenningen dat ingaat op de gevolgen voor de krijgsmacht bij de te verwachten geopolitieke, economische, ecologische en technologische ontwikkelingen. Het besteed aandacht aan de toenemende invloed van China, India, Brazilië en Rusland maar ook aan de maatschappelijke polarisatie en economische crisis hier in Europa die uiteindelijk kan leiden tot verstoring van de openbare orde.


Mondiale zekerheden: minder dominantie Westen, groeiend strategisch belang voor Europa in Indische Oceaan en Noordelijke IJszee, toename immigratiedruk, toename druk op openbare ruimte zoals de hoge zeeën [bron: rapport Verkenningen]

Opvallend voor sommigen zal wellicht de ruimschootse aandacht van Defensie voor de grondstoffen- en ecosysteemcrisis zijn. Het rapport wijst op de destabiliserende impact die uitputting van natuurlijke hulpbronnen en klimaatverandering teweeg kan brengen, de laatste wordt zelfs een “threat multiplier” genoemd. Verduurzaming is de sleutel naar het vermijden van militaire conflicten, zo stelt het rapport: “Een deel van de oplossing kan ook gevonden worden in een geringere afhankelijkheid van de toevoer uit instabiele regio’s. Dit kan worden bereikt door fossiele brandstoffen te vervangen door schone energie (“groene revolutie”). Ook een combinatie van importsubstitutie en geringere afhankelijkheid behoort tot de mogelijkheden”.

Wie de sociale Paasverplichtingen (tijdelijk) wil ontlopen heeft nu een goed excuus. Vertel uw familie dat u vandaag-nog het rapport Verkenningen moet lezen, uit landsbelang. Op de Paas, rust!

[met dank aan Globalinfo voor de tip]

Reacties (7)

#1 vander F

Toch mooi dat ze op defensie de groene revolutie prediken,
al zijn de uitgangspunten van andere aard dan bij CO2foben.

 • Volgende discussie
#2 Peter

Ah! De krijgsmacht wordt milieudefensie!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Bismarck

hoge zeeën???

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Share

Concept werftekst: “Word lid van milieu-offensie.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 mescaline

Volkomen debiel. Buitenlandse Zaken moest dit doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Anton

[X]geschikt
[ ]ongechikt

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Maarten

Camouflage Groen Links.

 • Vorige discussie