Wat als het toch fout gaat?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

[liefhebbers van exclusieve kaarten en rampenscenario’s klikken door op de “more”]

“Wees bevreesd… wees bevreesd…
En vertrek als de donder uit Amsterdam!”

—————————————
Wat als...Het is 9 februari 2009 rond het middaguur.
Buiten zwelt een zware storm aan tot zeer zwaar, misschien zelfs orkaankracht? Zojuist heeft de Amsterdamse burgemeester Cohen de bevolking gesommeerd om zo snel mogelijk de stad te verlaten. Eerder die week vloeiden boven de Atlantische Oceaan twee stormdepressies samen tot één depressie met als resultaat dat Nederland getroffen gaat worden door een superstorm. Het toeval wil dat als de storm vanavond aan land komt het ook nog eens springtij is. Er worden extreem hoge waterstanden verwacht. Ter hoogte van Petten kijkt een dijkwacht bezorgd naar hoe de golven nu al inbeuken op de zwakste schakel van de Hollandse kustverdediging: de Hondsbossche Zeewering. De kerncentrale bij Petten is zojuist uit voorzorg stilgelegd.
—————————————-
Inmiddels is in de Nederlandse kustprovincies de paniek flink toegeslagen. Inwoners van Noord-Holland verlaten massaal hun provincie: de A7 en de A9 zijn veranderd in één aaneengesloten file tot aan de A10-ring van Amsterdam. Maar na de oproep van Cohen staat ook de ring muurvast, iedereen wil zo snel mogelijk via de A2 naar Utrecht of via de A1 richting Amersfoort naar hoger gelegen gebied. Verklaarde de NS in het begin van de dag nog moedig extra treinen in te zetten inmiddels heeft het vervoersbedrijf gemeld dat door de enorme toeloop van reizigers én de stormschade aan het spoor alle diensten zijn opgeschort tot nader order. Er zijn berichten dat er langs de hoofdwegen groepen mensen lopen.

—————————————-
Ook rondom andere grote steden neemt de onrust en chaos nu toe: Den Haag loopt leeg, Leiden wordt verlaten en ook in Rotterdam vraagt men zich af of men ondanks de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg nog wel veilig is? Het wegennet in de Randstad kan deze exodus niet aan een loopt hopeloos vast. Agenten en andere verkeersregelaars slaan op de vlucht zodra de situatie die ze eerst nog probeerden te managen te grimmig wordt. In Alkmaar schijnt een agent te zijn doodgeschoten toen hij omwille van de doorstroming op de snelweg een oprit tijdelijk afsloot.
—————————————–
Ondertussen valt de duisternis over Nederland en zwelt de wind aan maar niemand weet hoe het land er morgen bij ligt…
—————————————–

Bovenstaande blauwe tekst is fictie, maar zou zomaar non-fictie kunnen worden. Het waren o.a. rapporten Als het tóch misgaat: Overstromingsscenario’s voor rampenplannen (“2,2 miljoen getroffenen en mogelijk meer dan 10.000 doden in kustgebied”) en Capaciteiten-analyse voor de taak grootschalige evacuatie (“zeer beperkte evacuatiemogelijkheden, responsfase niet optimaal”) die de overheid deden inzien dat er werk gemaakt moet worden van onze kustbescherming.

Morgen biedt de Deltacommissie haar eindadvies aan het kabinet aan en in november zullen in de landelijke oefenweek Waterproef grootschalige evacuaties worden geoefend.

Sargasso wist exclusief kaartmateriaal in handen te krijgen uit het rapport “Als het toch misgaat” zodat u als burgerexpert nu al uw eigen conclusies kan trekken over waar beter niet te gaan wonen en hoe snel u moet leren fietsen om het water voor te blijven.

Voor de volledigheid vermelden wij nadrukkelijk dat het gaat om oefenscenario’s die zijn opgesteld ten behoeve van de Taskforce Management Overstromingen (TMO) die momenteel bezig is met de brede context van de problematiek van ‘restrisico’ van overstromingsdreiging en de openbare orde en veiligheid. Met andere woorden: er kunnen aan deze kaarten geen rechten ontleend worden en wat iets meer zij. Voor een legenda klikt u op de doorklik van iedere kaart.

SCENARIO KUST
4 uur

12 uur

24 uur

1 week

Extraluxe loopje

SCENARIO NOORD
4 uur

12 uur

24 uur


Extraluxe loopje

Reacties (56)

#1 JSK

Hey, ik woon in de randstad maar blijf toch lekker droog. ;-)

 • Volgende discussie
#2 Crachàt

ondertussen gaat de Belgische regering in exile, om rustig verder te kunnen praten over het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Marynus

Op het zelfde moment had de Nederlandse regering een extra spoeddebat gepland over het wel of niet terugbetalen van een huursubsidie door Herfkens. Deze kon helaas niet doorgaan, omdat er al een spoeddebat van de PVV gepland stond over de rol van allochtonen bij de bevrijding van Nederland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Siquo

Heeft 3-hoog wonen toch nog een voordeel.

*koopt vast een bootje en een generator en legt die op het dak*

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Pritt Stift

Mooie pots. Kudos.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Riix Hanenwurger

Ah, de wens is er al zeer lang, van ons hanenwürgers, dat het westen mag overlopen tot hun grote bekken. Dat het noorden en Zeelang mee moet lijden is bijkomende schade. Leve het Zuiden!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Bismarck

Is het niet wat vreemd om te veronderstellen dat alle streken tegelijk onder water lopen (oftewel dat alle dijken doorbreken)? Lijkt me dat een dijkdoorbraak in de Flevopolder toch heel andere omstandigheden nodig heeft als 1 in Friesland of 1 in Zeeland?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 SN

Vraagje wegens totaal onkundig op dit gebied: heeft zo’n hoge waterstand aan zee geen enkele invloed op de waterstand in de rivieren?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Carlos

Bismarck, als het misgaat dan breekt de kustverdediging op meerdere punten, zo heb ik mij laten vertellen. Maar wat je in die kaartjes ziet zijn inderdaad de zwakke plekken, het zal er dus minstens één zijn maar waarschijnlijk meerdere.

SN, als het zeewater te hoog staat kan het rivierwater niet weg, bijvoorbeeld het gemaal bij IJmuiden en de Afsluitdijk, ongelukkige combinaties van een hoog niveau in IJsselmeer en rivieren/kanalen kan dus wellicht ook landinwaarts voor problemen zorgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Oplawaai

@ SN: In principe wel. Maar daar zijn de stormvloedkeringen voor uitgevonden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Gezellig

Ik blijf lekker in Utrecht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 HJ

Het noodweer zal ook gepaard gaan met hevige regenval in het achterland, en de rivieren kunnen hun water dan niet kwijt. Er zullen vast ook wat rivieren buiten hun oevers treden lijkt me.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 SN

@iedereen die m’n vraag beantwoordde: Dank! Volgende vraag: Als rivieren daar dan toch last van lijken te krijgen, waarom dan een speciaal zout-water-plan ontwikkelen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Carlos

SN, wordt ook gewerkt zie, Beeldvorming Rivierscenario, voor kaartjes van riviergebied: http://platformoverstromingen.nl/documenten-planvorming/overstromingsscenarios

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Oplawaai

@ SN: Volgens mij is er ook wel aandacht voor de rivieren. Dijken, buffercapaciteit, dat soort dingen. Een integraal plan voor zee en rivieren is er niet, dacht ik. Maar het is dan ook niet waarschijnlijk dat de piek van het zeewater en die van de rivieren op hetzelfde moment valt. Het duurt wel even voordat al het regenwater zich verzameld heeft in rivieren; tegen die tijd is de stormvloed (of heet het superstormvloed?) al weer voorbij.

Er is natuurlijk wel een worst worst case scenario te bedenken: een serie van super-depressies die voor veel neerslag zorgen (de huidige zomer in het kwadraat, zeg maar) en dan een superstorm. Waardoor het water van twee kanten tegelijk komt. Of we daar op voorbereid zijn? Ik denk het niet. Misschien niet fijn om te horen, maar veiligheidsdeskundigen weten dat je altijd wel een nóg rampzaliger scenario kan bedenken en dat het simpelweg niet mogelijk is om je overal op voor te bereiden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Carlos

Met een vroeg intredende dooi in de Alpen (climate change) ontstaat er veel smeltwater: rivierwater stijgt overloopgebieden lopen onder, vervolgens ontstaat er boven de oceaan een superstorm mede omdat de in de zomer totaal gesmolten poolzee niet genoeg kon afkoelen (climate change), die superstorm komt dan richting Nederland en vervolgens geeft de maan ons toevallig nog even springtij erbij…

In Argentinië heb ik ooit onderzoek gedaan aan flood prevention aan de voet van de Andes. Funest waren combinaties dat opvangbekkens met de ene onweersbui volliepen tot aan de rand en dat de volgende onweersbui alweer kwam voordat het bekken haar water gecontroleerd had kunnen afvoeren, dan brak de dam en was de ellende nog groter.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 HansR

Mooi beeld dat wordt geschetst.

Ik heb ooit bij een krachtje westelijk 10 bij een zwakke plek in de duinen tussen HvH en Den Haag gestaan. De trap van het duin oplopen en dan op de top recht in het water kijken dat schuimend halverwege het duin staat. Kil om het hart.

Woon nu iets hoger.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Oplawaai

Ik denk trouwens wel dat we in de Nederlandse kustgebieden het voordeel hebben dat er erg veel buffercapaciteit is voor water uit de rivieren. De delta, de Rotterdamse havenbekkens en de Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg, dat zijn behoorlijk wat vierkante kilometers water. En er zijn natuurlijk ruime afvoerwegen naar de zee.
In de praktijk weet ik dat er hier in Rotterdam wel eens wat wateroverlast optreedt als water door een harde westenwind opgestuwd wordt in de Maas. Maar als bijvoorbeeld Nijmegen of Limburg last hebben van hoog water in de rivieren, dan zie je daar in Rotterdam helemaal niks meer van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 SN

@Carlos: investeren in Duits vastgoed dus?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 arieT @ A Clear Blue Sky

Mooi beeld, HansR. Als oud inwoner van het Haagse die bij dergelijk weer nog wel eens richting de duinen wilde gaan, zie ik het gelijk voor me. Mooi beeld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Roffie

Tsja… als de wegen in de Randstad al vollopen bij een stevige regenbui (elke herfst!), is het dan nog wel zo nuttig om te kijken naar waterhoogtes van 1 meter of meer? De hele evacuatie van het gebied komt stil te liggen zodra er > 15 cm. water op het asfalt staat, volgens mij.

Overigens gok ik dat er in zo’n situatie meer slachtoffers vallen tijdens verkeersongevallen dan door verdrinking?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Oplawaai

@ Roffie: Als je pas begint te evacueren als er 15 cm water staat ben je sowieso veel te laat. Het is niet voor niets dat ze in New Orleans al dagen voor de orkaan begonnen met de evacuatie. Zoveel tijd heb je gewoon nodig om een dichtbevolkt gebied leeg te krijgen. Dat zal hier niet anders zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Carlos

In een van die rapporten staat ook dat overstromingen in het kustgebied pas 12 uur van te voren met zekerheid zijn te voorspellen (hoe hard waait het, wat zal de richting zijn, hoe valt het maximum van de storm samen met het getij) dat is een verschil met het rivierengebied waar je de waterpiek al dagen van te voren kan zien aankomen. daar zit dus inderdaad de zwakte bij evacuaties, als je binnen 12 uur meer dan 3 miljoen mensen moet evacueren (Den Haag, Leiden, delen Rotterdam/Amsterdam, Alkmaar, den Helder, Leeuwarden, Groningen) dan heb je dus een probleem. Geluk bij een ongeluk is dat de snelwegen in Nederland vaak over dijken lopen en dus niet of pas later zullen onderstromen, zwakke punten zijn dan juist weer tunnels / aquaducten: ik denk dan bijvoorbeld aan de Velsertunnel en de Wijkertunnel die nabij de Noordzee onder het Noordzeekanaal doorduiken: http://nl.wikipedia.org/wiki/Velsertunnel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wijkertunnel

als die vollopen zitten de Noord-Hollanders vast en moeten ze via de smalle weggetjes van de dichtbevolkte Zaanstreek en Broek (what’s in the name) Waterland richting Amsterdam…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Oplawaai

Uiteindelijk blijft het heel er lastig om te besluiten wanneer je wel of niet moet evacueren. Je mag het ook niet te snel doen. Als mensen twee keer voor niks hun huis zijn uitgevlucht blijven ze de derde keer gewoon zitten.

Nog iets over slachtoffers. Ik hoorde gisteren dat het tijdens de orkaan heel erg rustig was in de ziekenhuizen in New Orleans. Maar dat ze een flinke drukte verwachten als iedereen weer terug is in de stad. Mensen die hun dak op kruipen om het te repareren en naar beneden vallen, dat soort zaken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Yevgeny Podorkin

Heb twijfel of dit zich lang van tevoren in panklare modellen kan laten voorspelen. Zijn zoveel (verschillende) variabelen en lokale omstandigheden die soms van uur tot uur kunnen veranderen. Zie toch Gustav. En ook katrina. Maakt toch niet uit, 1 Dijk die knapt, tis dan in betreffende risicogebieden toch voor de zekerheid allemaal evacueren geblazen…

Rotterdam lijkt er onder dit scenario in ieder geval redelijk vanaf te komen. Maar daar hebben wij hier dan ook onze stinkende best voor gedaan nietwaar Oplawaai. Op alles voorbereid. Hoewel, een maand terug plots een gigantisch noodweer en in 20 min. een hoev. regen die normaliter in een maand zou kunnen vallen. Zelfs in het buitenland nooit meegemaakt. Water spoot uit gootsteen en door hozen liep wc net niet over. Geen houden aan, handen in de zij…10 minuten langer regen en huis staat blank. Maar nu regent het al een week of wat en zijn de bekkens vol…(en over e.v.t. combinatie storm, hoge waterstanden, springtij, in zee storten ijskap Groenland maar zwijgen)…AAaaa..

*woont b.g. 6m onder NAP*

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Oplawaai

@ YP: Ik geloof dat ik toch een wat betere plek heb gekozen om te wonen. Lekker aan het water. Van mij mag het regenen zo hard het wil: als het riool het niet meer aan kan stroomt het water gewoon rechtstreeks de haven in. En als die stormvloedkering het een keer niet doet dan zie ik het vanzelf als het water over de oever komt. En dan klauter ik gewoon aan boord van een van de tientallen schepen die hier liggen. Een paar uurtjes wachten tot het hoog tij voorbij is en dan loopt alles vanzelf weer weg.
Mocht het bij jou een keer uit de hand lopen, dan weet je nu wat je moet doen. Niet de stad uit vluchten, maar juist de stad in. Gaan we lekker winkels plunderen als het water weer weg is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 GoedeMorgenDezeMorgen

Vanuit Noord-Holland Noord (West Friesland) zou ik via de afsluitdijk gaan. N9-> A9 ->ring A10 ->A2 werkt al niet via spits, laat staat tijdens de apocalyps.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Ronald

* Gaat vast een bordje “Kamers te huur” maken, eens lekker die westerlingen van hun laatste centjes afhelpen :D

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Bismarck

Waarom moet dat evacueren eigenlijk zonodig met de auto? Ik zie op de kaartjes nergens een overstroomd gebied liggen zonder droog gebied binnen 5km afstand (Flevopolder misschien uitgezonderd). Dan wandel je toch naar de droge gebieden? Al is het een terp of een dijk, daar kun je het met droge voeten best een paar dagen uitzingen.

Als je 12 uur vooraf weet dat het gaat overstromen, kun je als lokale machthebber (want dan roep je als burgermeester de noodtoestand uit) best verkondigen waar de veilige eilanden zijn, de plaatselijke politie opdracht geven alle supermarkten van hun nuttige drank/voeding te ontdoen en de bevolking oproepen thuis af te sluiten en met stevige schoenen en warme kleding zich naar de aangewezen plekken te begeven. De materiele schade is misschien een ander verhaal, maar afgezien van mensen die toch al op het punt staan te overlijden, hoef je nauwelijks extra doden te incasseren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Taco Zip

Dit werpt maar weer de vraag op in hoeverre we moeite moeten doen om dat onderwaterland droog te houden. Tegen welke prijs blijven we die deltawerken optrekken?
Want let’s face it: welke idioot gaat nou onder zeeniveau wonen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Martijn ter Haar

@27: Ik zal de Helderse familie zeggen dat ze niet richting Amsterdam, maar naar Enkhuizen moeten gaan.

De kop van Noord-Holland heeft nu wel een extra argument om van de N9 nu eindelijk eens een snelweg te maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Oplawaai

@ Bismarck: Bij een superstorm heb je natuurlijk liever niet dat er hele mensenmassa’s buiten staan. Een beschermde omgeving vinden is alweer een stuk lastiger. Je moet het bovendien wel heel goed voorbereiden, om toestanden zoals bij dat stadion in New Orleans te vermijden.
Een ander probleem: hoe zorg je dat al die mensen precies doen wat jij wilt? Wat doe je als je zegt dat ze te voet moeten vluchten en ze stappen toch massaal in de auto? Alle wegen blokkeren? En iedereen die dan in zijn auto vast komt te staan aan zijn lot overlaten? Het gedrag van mensen in dit soort situaties is onvoorspelbaar en het is ook moeilijk om het gewenste gedrag af te dwingen.

@ Taco Zip: Er zijn een hele hoop redenen om juist wel in een rivierdelta te gaan wonen. Je kan er een haven aan leggen, je hebt er vruchtbare landbouwgrond, er komen veel toeristen, je kan er vis vangen, enzovoort.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 hemaworstje

Daar zie ik ze al aan komen fietsen op hun wielen zonder rubber banden, hun zwakke broeders achterlatend die de oversteek van de Ijssel niet hebben gehaald.
Ach Boer, we hadden honger schiet ons niet dood voor die paar niet gerooide aardappelen op uw land, wij hebben slechts onze familiejuwelen ( jaja woordspeling i know ) bij ons om de schade te vergoeden.
Heeft U een schamele plek op uw zolder voor een korte overnachting Heer zodat wij veilig morgen op ons pad verder kunnen gaan?

The times they are changing, but are they?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Bismarck

@32: Roadblockje leggen en iedereen die vast komt te staan mag uitstappen (en mensen met SUVs en andere dikke auto’s die door blijven rijden doodschieten, je doet er de mensheid een plezier mee). Niet zo moeilijk doen. Ook bij een fixe storm ga je niet dood zonder dak boven je hoofd. Lieverkoekjes worden tijdens rampen even niet gemaakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Oplawaai

Ook bij een fixe storm ga je niet dood zonder dak boven je hoofd.
Rondvliegende dakpannen, gevelplaten of takken kunnen anders knap ongezond zijn. Een omvallende boom op je hoofd is ook niet zo fijn. Laat dat in een grote mensenmenigte gebeuren en je krijgt ook nog eens paniek. Ik heb dus altijd nog mijn twijfels bij jouw plan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Carlos

Dit postje lag al heel lang op de plank, meerdere mediamomenta (meervoud van momentum?) heb ik moeten laten schieten door drukte en bezigheden. Vandaag zag ik weer zo’n moment aankomen (morgen: Deltacommissie) dus heb ik hem gisteravond vlug ingekopt. Echter hadden eerdere versies in mijn hoofd een veel uitgebreidere en gedetailleerde beschrijving van de gebeurtenissen. Zo zou ik een deel van de bevolking het Noord-Hollands Duinreservaat laten invluchten: check de kaartjes die blijven droog. Daar zouden ze dan na 3 dagen en nachten bivakkerend op winderige duintoppen bij 4 graden boven nul zich uiteindelijk te goed doen aan de Heck-runderen die het duingebeid begrazen. Vanuit een legerhelicopter zouden Duitse militairen die ons land te hulp waren gekomen verbijsterd de verwilderde klimaatvluchtelingen gade slaan die met stenen en stokken de runderen de hersens inslaan. Ik zocht nog naar de Duitse vertaling van de zin:”Maar ik dacht dat Hollanders beschaafde mensen waren?”

Iemand die de filmrechten wil kopen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Ronald

Rondvliegende dakpannen, gevelplaten of takken kunnen anders knap ongezond zijn. Een omvallende boom op je hoofd is ook niet zo fijn. Laat dat in een grote mensenmenigte gebeuren en je krijgt ook nog eens paniek. Ik heb dus altijd nog mijn twijfels bij jouw plan.

Mietje ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Yevgeny Podorkin

Zie tijdens Gustav dat beeld in het haventje in New Orleans: dat opgestuwde water dat nèt over het dunne betonnen randje klotst (leek op een betonnen bak), hield het nèt. Eigenlijk niets noemenswaardig gebeurd, zwakte ineens binnen no-time af van S3 naar S1….2 miljoen mensen minimaal 1 week ontheemd. Centimeterwerk balancerend tussen onverantwoorde heisa van evacuatie en algehele paniek bij overstroming…

Goede tip oplawaai “gewoon op een bootje springen”, dat ik daar nu zelf niet opkwam. Zat al hele ingewikkelde vluchtroutes te plannen..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Yevgeny Podorkin

@ De Beul van Limburg Bismarck

“Afgezien van mensen die toch al op het punt stonden te overlijden hoef je nauwelijks extra doden te incasseren” en: “mensen met SUVs en andere dikke auto’s die door blijven rijden doodschieten”…gaat er nou niks knagen smerige moordenaar?

En kisten?…hebben we dan wel genoeg kisten?

“Daar zie ik ze al aan komen fietsen” ja, bereid je maar vast voor hemaworst….zet maar vast een grote pan met snert met hemaworst klaar en een varken aan het spit…fierljeppen op het land van hemaworst, voor de liefhebbers trekkertrek op het land van hemaworst, zeepkistenraces op het land van hemaworst, het hooi in met een wild boerenwuuf niet perse van hemaworst en als de boel van hemaworst is kaalgevroten naar de volgende hoppen…

Mijn vader heeft zo na de bevrijding uit een werkkamp in Duitsland levend kunnen terugkeren en heeft daaromtrent de meest onwaarschijnlijke verhalen verteld…die ook almaar sterker naarmate de bodem van de fles in zicht kwam..

*zelf w.s. gewoon netjes bij Duitse boerengezinnen gelogeerd*

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Spees

Toch bijzonder dat de dijken ook overal tegelijk doorbreken, van Texel tot Zeeuw-Vlaanderen.

En waarom is de legenda afgesneden? Als kaartenliefhebber vind ik die toch redelijk zinnig…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Carlos

Zoals hierboven als staat: “Voor een legenda klikt u op de doorklik van iedere kaart”.

De kaartjes heb ik niet verder verkleind omdat er dan te veel detail verloren ging.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Spees

Maar even zonder het cynisme, de kaarten roepen vooral vragen op.

– De hamvraag: Hoe komt het dat de zwakke punten in het dijkensysteem (aangegeven met die rood/bruine vlek?) bekend zijn, maar nog altijd zwak zijn? Lijkt mij interessanter om tijd in te steken dan in zo’n speculatieve studie.

– Of specifieker: vanuitgaande dat de Afsluitdijk het begeeft: waarom stroomt het noordelijke gedeelte van de Flevolpolder onder, terwijl de Noordoostpolder droog blijft? Ditzelfde geld voor het Zeeuwse Zuid-Beveland (verzopen) en Noord-Beveland (droog), terwijl beide achter dezelfde Deltawerken liggen. Walcheren heeft overigens ook al wat ervaring met dijkdoorbraken, dus waarom wordt ook dit eiland gespaard?

Misschien staat dit allemaal wel in dat rapport, dus als iemand de moeite heeft genomen die helemaal te lezen… ik ben benieuwd! Maar het komt bij mij erg toevallig over, terwijl nattevingerwerk hier te belangrijk voor is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Spees

@Carlos; bedankt, overheen gelezen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Hugo

Als we de kaartjes mogen geloven blijven m.u.v. Leiden en Den Haag alle grote steden droog.
Pas als de zeespiegel stijgt wordt het tijd om als de donder uit Amsterdam te vertrekken maar voor een orkaantje hoeft dat niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 gronk

Ik zie op de korte termijn eerder problemen ontstaan met ’t feit dat nederland ’tornado alley’ wordt. Is iemand dat al opgevallen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Henk Daalder Windparken Wiki

De verspreiding van radioactief gas en stof uit Petten, Borssele, Doel, Mol of de CDA feractie lijkt me veel waarschijnlijker.
Daarbij is ook gemakkelijker te bepalen welk gebied onder de fall-out ligt.

Wat ik in dit fanatasieverhaal mis, is de hoogte van het water. Nederland is vergeven van de oude polderdijken, die houden het water sterk op, tenzij het extreem hoog water is, zoals bijvoorbeeld 7 m boven NAP, wat 1 keer in de 10 miljoen jaar voor zou kunnen komen.
Bij een hoog water situatie die eenmaal in de 1000 jaar voor komt, duurt het dagen voordat het water zo ver komt, omdat mensendie in het gebied wonen, de gaten in de oude dijken dicht maken

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Oplawaai

Ik denk dat je het verhaal niet moet zien als een poging om exact te voorspellen wat er gebeurt bij een “superstormvloed”. Zo te zien heeft het meer het karakter van een gedachtenexperiment, waarbij een aantal scenario’s zijn doorgerekend en geanalyseerd. Op die manier kan men bekijken of rampenplannen voldoen en hoe hulpverleners zich moeten voorbereiden.
Dit soort scenariostudies is zo’n beetje het enige hulpmiddel voor rampenbestrijders om zich voor te bereiden. Of ze moeten natuurlijk wachten tot het fout gaat en leren van de dingen die dan misgaan. Bijkomend voordeel van die onderzoeken: de rampenbestrijders hebben ook nog wat te doen als er eens even geen ramp is.
Maar ze snappen echt wel dat het in het echt nooit precies zo zal gaan als in een studie. Of dat hoop ik in elk geval.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 gronk

Bizar maar waren: Ik vind ’t op zich wel prettig om te weten dat het nu *bekend* is dat als je in zuid-holland woont, dat je dan ruim voor tijd moet wegwezen in geval van grote pleuris.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 gronk

^waren^waar. Grrrr.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Yevgeny Podorkin

Er zijn overigens reeds serieuze projecten m.b.v. principe van de “Zandmotor” gaande (en nog verder gevorderde plannen: opspuiten hele kust 2 km landafwaarts) die de evt. superstormen moeten weerstaan. Techniek is aanwezig:

http://www.wateruitdagingen.nl/pilots/zandmotor/default.aspx

http://www.zuid-holland.nl/overzicht_alle_themas/thema_water/c_zandmotor.htm

http://www.innovatieplatform.nl/index.cfm/t/project_zandmotor_voor_de_Delftlandse_kust/vid/56571F2A-0CCF-C9B5-3FCBCF30CB00A61C

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Bart klein Ikink

9 februari 2009 zal het zijn.

Het lijkt onvermijdelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Bart klein Ikink

Ik had goede reden om aan te nemen dat er iets stormachtigs stond te gebeuren op 9-2-2009 en deze site was één van meerdere aanwijzingen. Gelukkig werd het Frankrijk want de Franse kust kan wat meer hebben. Windsnelheden van 140 km/h uit het noordwesten in NL bij springtij was geheid een probleem geworden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie