Zwarte schapen

Een Britse moslima schrijft deze week in de Guardian dat ze in Engeland tot nu toe nooit bang is geweest. Maar na de Parijse aanslagen "krijgen mensen zoals ik elke dag zoveel woede over ons heen. Ik geloof nu niet langer dat dit over zal gaan." Geboren en getogen in Londen heeft de klinische psychologe Masuma Rahim als moslima sinds 9/11 al heel wat te verduren gehad. In feite is haar betrouwbaarheid, en die van moslims in het algemeen, al die tijd min of meer in twijfel getrokken. Ben je voor of tegen Al Qaida? Wat vind jij als moslim van die aanslagen? Moet je als moslim geen afstand nemen van het jihadisme? Het zijn de inmiddels overal bekende manieren om moslims, puur en alleen vanwege hun geloof, in de hoek te drijven. We zien het in heel Europa, telkens als er weer aanslagen zijn gepleegd. Op straat, in de media en ook in het parlement. Hoeveel negatieve boodschappen kan een mens over zichzelf verdragen? Ik kan me goed voorstellen dat je op een gegeven moment het vertrouwen in je omgeving verliest. De uitbarsting van islamofobie na "Parijs"  bereikte in Engeland een top met de berichtgeving in The Sun over een onderzoek dat zou hebben uitgewezen dat een op de vijf Britse moslims sympathiseert met de jihadisten. De publicatie in The Sun wekte de woede op van enkele parlementsleden die een verband legden met de verdrievoudiging van islamofobische incidenten in Engeland, waaronder pogingen tot brandstichting in een moskee. Een commentator van de BBC bekritiseert de vraagstelling van het onderzoek waarin niet gesproken wordt over jihadisme terwijl je 'sympathie' ook op verschillende manieren kan uitleggen. Hij verwijst ook naar de afwijzing van IS in een groot aantal islamitische landen, waarbij in de meeste gevallen geen verschillen zijn geconstateerd tussen moslims en niet-moslims. De onderzoekers distantieerden zich van de berichtgeving van hun opdrachtgever. Om radicalisering in een vroeg stadium te kunnen aanpakken wordt Britse ouders nu gevraagd alert te zijn op de ontwikkeling van hun kinderen. Allemaal op zoek naar de zwarte schapen. Een discutabele serie testvragen brengt de terrorismebestrijding in de Britse huiskamers.

Door: Foto: bron: en.wikipedia.org

Quote du Jour | Van obscuur idee tot politieke partij

ANALYSE -

Once an ideology confined to the kookier corners of the internet, the idea of Eurabia is now visible in the everyday politics of the US, Australia and most of Europe: when Trump tweets about stabbings in London and falsely claims that crime in Germany is “way up”, he is invoking the Eurabian myth, taken as fact on Fox News, that European liberals have surrendered their cities to Muslim criminals.

Lezen: Bedrieglijk echt, door Jona Lendering

Bedrieglijk echt gaat over papyrologie en dan vooral over de wedloop tussen wetenschappers en vervalsers. De aanleiding tot het schrijven van het boekje is het Evangelie van de Vrouw van Jezus, dat opdook in het najaar van 2012 en waarvan al na drie weken vaststond dat het een vervalsing was. Ik heb toen aangegeven dat het vreemd was dat de onderzoekster, toen eenmaal duidelijk was dat deze tekst met geen mogelijkheid antiek kon zijn, beweerde dat het lab uitsluitsel kon geven.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Avondje shariarechtspraak verstoord

Het is me wat… Wil je als Amsterdams politiek cultureel mediacentrum eens bekijken of shariarechtspraak ‘echt zo onwenselijk’ is. Wordt je avondje vrijzinnig experimenteren verstoord door een stel rechts-radicale demonstranten van Voorpost? Kijk maar: artikel, filmpje, foto’s bummer… De organisatoren hadden het juist allemaal nog zo leuk bedacht: mensen konden zelf zaken aanhangig maken. De zaak werd vervolgens beslecht door bevoegde shariarechters. Het Rijdende Kromzwaard dat zich buigt over de tingeltangel van de buurman zeg maar. Of scherper op de snede: prettig scheiden van uw vrouw volgens de Koran? Bent u ook zo benieuwd hoe dat zou gaan als de sharia wet was?

Over shariarecht zijn boekenplanken volgeschreven dus een beetje googlen levert u al snel voldoende antwoorden. Desnoods reizen mensen die de sharia met eigen ogen willen zien af naar Atjeh, Canada, Noord-Nigeria of Soedan (als ze durven..), ook erg leerzaam. Daar heb je helegaar geen blijmoedig rollenspel voor nodig. Maar allah… in een vrij land moet zo’n experimenteel avondje kunnen.

Het is natuurlijk wel koran op de molen voor mensen die van mening zijn dat Nederland islamiseert. De leden van Voorpost: een volksnationalistische beweging uit België, Nederland en Zuid-Afrika die actie voert tegen de multiculturele samenleving snappen uiteraard niets van dit soort experimenten. Het politiek cultureel mediacentrum De Balie overweegt nog aangifte te doen tegen Voorpost. Maar mijn inziens kan dit conflict op een andere manier geschikt worden: bied Voorpost aan om een avondje hun eigen aparte rechtspraak in De Balie ten uitvoer te brengen? Voorpost ook even aandacht en De Balie weer een curieus maatschappelijk experiment rijker: De Rijdende Redneck… zaak nr 1: u heeft last van de baklucht van uw zwarte buurman?

Lezen: De BVD in de politiek, door Jos van Dijk

Tot het eind van de Koude Oorlog heeft de BVD de CPN in de gaten gehouden. Maar de dienst deed veel meer dan spioneren. Op basis van nieuw archiefmateriaal van de AIVD laat dit boek zien hoe de geheime dienst in de jaren vijftig en zestig het communisme in Nederland probeerde te ondermijnen. De BVD zette tot tweemaal toe personeel en financiële middelen in voor een concurrerende communistische partij. BVD-agenten hielpen actief mee met geld inzamelen voor de verkiezingscampagne. De regering liet deze operaties oogluikend toe. Het parlement wist van niets.

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.

Doneer!

Sargasso is een laagdrempelig platform waarop mensen kunnen publiceren, reageren en discussiëren, vanuit de overtuiging dat bloggers en lezers elkaar aanvullen en versterken. Sargasso heeft een progressieve signatuur, maar is niet dogmatisch. We zijn onbeschaamd intellectueel en kosmopolitisch, maar tegelijkertijd hopeloos genuanceerd. Dat betekent dat we de wereld vanuit een bepaald perspectief bezien, maar openstaan voor andere zienswijzen.

In de rijke historie van Sargasso – een van de oudste blogs van Nederland – vind je onder meer de introductie van het liveblog in Nederland, het munten van de term reaguurder, het op de kaart zetten van datajournalistiek, de strijd voor meer transparantie in het openbaar bestuur (getuige de vele Wob-procedures die Sargasso gevoerd heeft) en de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Hockeystick voor de klimaatontkenner van het jaar.