Ook minister Kamp goochelt met cijfers

Onlangs was er een debat in de Tweede Kamer over het al dan niet verlengen van de beperking van het vrije verkeer van werknemers uit Bulgarije en Roemenië. In principe loopt die beperking van deze twee jongste EU-leden per 1 januari af, maar een verlenging met twee jaar is in principe mogelijk. Daar ging het debat in dus over, maar het ging ook in belangrijke mate over de hier al aanwezige Oost-Europeanen en hun uitkeringen. Henk Kamp, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in antwoord op de eerste termijn van de Kamer: (…) de afgelopen jaren [is] een grote stroom arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa naar Nederland [gekomen] (…) Op dit moment zijn er 12.000 mensen tussen de 18 en 65 jaar uit Midden- en Oost-Europa die in Nederland zijn en een uitkering krijgen. (…) Zoals wij allemaal weten, zijn er in ons land honderdduizenden mensen met een uitkering. Ik meen dat het circa 500.000 mensen betreft tussen de 18 jaar en 65 jaar. Wat bedoelt de minister met ‘ik meen dat het circa 500.000 mensen betreft’?

Door: Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Het onbehoorlijk bestuur van Kamp

Onderstaande bijdrage is van GB van Publiekrecht & Politiek.

Minister Henk Kamp had een mooi praatje voor de bühne toen hij Roemeense aardbeienplukkers wilde weren. Onze eigen werklozen moesten maar het veld ingestuurd worden. De bestuursrechter heeft eindelijk uitspraak gedaan in de zaak die de telers tegen Kamps besluit hadden aangespannen. De uitkomst is ronduit beschamend voor de minister, stelt GB.

De civiele voorzieningenrechter verwees de aardbeientelers die graag een Roemeen in dienst hebben naar het bestuursrecht. Als ze een concreet probleem hadden, moesten ze maar bij de bestuursrechter klagen. Van die zuiverheid plukt de sector bestuursrecht in ieder geval de zure vruchten. Midden in de zomer zitten ze daar op een hele serie verzoeken om een voorlopige voorziening te beslissen. Maar ze zijn er voor gaan zitten.

De bestuursrechter draait de duimschroeven voor de minister stevig aan. Zo beleeft hij het kennelijk ook; in de motivering heet het vaak ‘dit klemt te meer.’ Juridisch interessant is de vraag of de minister – onder gelijkblijvende regelingen – de inhuur van Bulgaren en Roemenen meer mag indammen dan vroeger gebruikelijk was. Hoe verhoudt zich dat tot de zogenaamde standstill bepaling die eist dat alles bij het oude blijft? Hoewel we er op dit blog al uit waren, acht de rechter deze vraag te ingewikkeld voor de spoedprocedure.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

We hebben baat bij Oost-Europese migranten

Een gastbijdrage van Bram Frouws, senior onderzoeker Integratie & Diversiteit en Werk & Inkomen bij Research voor Beleid. Het stuk is ook te lezen op Sociale Vraagstukken.

Het terugdringen van de arbeidsmigratie uit Oost-Europa is onverstandig. Het gaat voorbij aan de voordelen die we hebben van arbeidsmigranten. De uitzendbranche verwacht deze zomer al personeelstekorten. Wanneer daar niet in voorzien wordt, zullen al snel weer malafide uitzendbureaus opduiken. De Arbeidsinspectie gaat deze zomer controleren of tuinders zonder vergunning Roemenen of Bulgaren in dienst hebben. Ondernemers moeten eerst kijken of er geen werknemers dichter bij huis beschikbaar zijn. Werkgevers die dat niet hebben gedaan riskeren forse boetes. Het is onderdeel van een pakket maatregelen waarmee minister Kamp de immigratie uit Midden- en Oosteuropese landen (MOE-landen) wil indammen.

Migranten vaak slachtoffer malafide praktijken

Arbeidsmigratie betekent problemen, zo is vaak de associatie. En die problemen zijn er ook inderdaad. Denk aan malafide praktijken door uitzendbureaus, zoals onderbetaling, illegale tewerkstelling en,  omdat het uitzendbureau ook vaak de huisvester is, boetes voor ‘misdragingen’ als een rommelige keuken of het raam open laten staan. In 2008 waren in Nederland naar schatting 5000 tot 6000 malafide bemiddelaars actief, variërend van grotere uitzendbureaus tot niet meer dan een busje en een 06-nummer.

Doneer!

Sargasso is een laagdrempelig platform waarop mensen kunnen publiceren, reageren en discussiëren, vanuit de overtuiging dat bloggers en lezers elkaar aanvullen en versterken. Sargasso heeft een progressieve signatuur, maar is niet dogmatisch. We zijn onbeschaamd intellectueel en kosmopolitisch, maar tegelijkertijd hopeloos genuanceerd. Dat betekent dat we de wereld vanuit een bepaald perspectief bezien, maar openstaan voor andere zienswijzen.

In de rijke historie van Sargasso – een van de oudste blogs van Nederland – vind je onder meer de introductie van het liveblog in Nederland, het munten van de term reaguurder, het op de kaart zetten van datajournalistiek, de strijd voor meer transparantie in het openbaar bestuur (getuige de vele Wob-procedures die Sargasso gevoerd heeft) en de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Hockeystick voor de klimaatontkenner van het jaar.

Quote du Jour | Het aardbeien ultimatum

“Hiermee tart de minister het beginsel van behoorlijke bestuur.” (woordvoerder van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie ZLTO, bron: Trouw)

VVD minister Henk Kamp laat zien dat zijn liberale partij niet staat voor de Nederlandse economie en de vrije markt maar klakkeloos het repressieve xenofobe gedachtengoed van de PVV implementeert, ongeacht de desastreuze gevolgen. De Hollandse aardbeienoogst dreigt te mislukken nu Kamp weigert werkvergunningen voor Roemenen en Bulgaren af te geven. Nieuwsuur vatte het probleem gisteravond goed samen. In de afgelopen jaren plukten Marina en Nicolae ‘onze zomerkoninkjes’: zwaar werk waar Henk en Ingrid hun neus voor ophalen. Maar nu moet er voor de bühne hard opgetreden worden tegen deze volken die de PVV niet mag. Met als gevolg dat een van de belangrijkste peilers van de Nederlandse economie: de tuinbouw een harde klap te verduren krijgt. De aardbeien zijn over drie weken rijp en vervangend personeel is op deze korte termijn niet te vinden. Grote verliezen dreigen. In de Betuwe is de vraag niet meer: “flip je?”, maar “hoe hard flip je?” [/seth]. Minister Kamp riskeert met zijn roekeloze maatregel een gang naar de (Europese) rechter als hij vandaag voor 12.00 niet reageert op een ultimatum van de tuinders.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Irak en het taboe op Realpolitik

Balkenende & Bush (Foto: Wikimedia Commons/whitehouse.gov, Joyce N. Boghosian)

Goed, Nederland is dus de Irak-oorlog ingerommeld door Jaap de Hoop Scheffer en zijn ambtenaren, omdat zij graag een wit voetje wilden halen bij de Amerikanen. Eigenlijk wisten we dat natuurlijk al lang, maar nu de commissie Davids al de smoezen heeft ontmanteld die iets anders voorgaven, weten we het zeker. Premier Balkenende, zichtbaar boos, reageerde onhandig. Dus hebben we de poppen aan het dansen, terwijl een taboe blijft rusten op waar het eigenlijk om gaat.

Dat taboe zit vervat in een aantekening die commissielid Peter van Walsum liet maken bij het verhaal over het volkenrecht, namelijk dat “een verantwoordelijke regering zich niet alleen door de regels van het volkenrecht maar ook door de eisen van de internationale politiek laat leiden.” Dat is een waarheid als een koe, maar het is er niet een die in het parlementaire debat geaccepteerd wordt.

Zelfs de partij die het meest principieel in het Irak-dossier stond, GroenLinks, heeft wel eens enige rek in het volkenrecht gevonden om een militaire actie te rechtvaardigen, namelijk inzake Kosovo in 1999. Iedereen kan op een gegeven moment door Realpolitik bevangen worden. Alleen werd Kosovo indertijd ook realpolitisch bediscussieerd: er werden twee kwaden tegen elkaar afgewogen en het minste werd gekozen. Het kwalijke in het Irak dossier is dat er geen open kaart gespeeld werd, maar dat het kabinet Balkenende I een mistgordijn optrok en blijkens de reactie van de premier en andere betrokkenen (zoals toenmalig defensieminister Henk Kamp gisteravond in Nova) van plan is zich daarachter te blijven verschuilen.

Het gevolg is dat de discussie de komende dagen een welles-nietes spel gaat worden over de formele juridische missers die Davids gesignaleerd heeft. Terwijl we het daar eigenlijk snel over eens zouden moet zijn, en in plaats daarvan ingaan op de realpolitische factoren die ertoe leiden dat Nederland makkelijk bezwijkt onder Amerikaanse druk. De oppositie zal hier overigens net zo schuldig aan zijn als de regering. Beide zullen vermoedelijk kiezen voor millimeterwerk rondom het rapport van de commissie.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

De VVD als PVV Light

Nebahat Albayrak (Foto: Rijksvoorlichtingsdienst)

De VVD lijkt nu echt de weg kwijt. In de wanhoop de leegloop van de partij richting PVV en ToN tegen te houden, gooien de (ooit) liberalen nu een gekend PVV-wapen in de strijd: de onzinnige motie van wantrouwen.

Slachtoffer van de plotselinge geldingsdrang van de VVD was staatssecretaris Albayrak, nou net een van de weinige leden van dit zwalkende kabinet die tot nu toe wel een solide indruk maakt. Toen 770 illegale Chinezen zich aanmeldden als asielzoeker door een gerucht over een koninklijk pardon, volgde zij daarvoor keurig de geëigende procedures.

Helemaal fout volgens Henk Kamp et al. Ze kreeg de illegalen “op een presenteerblaadje aangeboden” en had van die gelegenheid gebruik moeten maken om ze meteen allemaal op te sluiten en terug te sturen naar China. Het taalgebruik van Kamp over de illegale Chinezen was daarbij van een stuitende Wilderiaanse lompheid. Dat terwijl Kamp weet dat uitzetten van illegalen in de praktijk buitengewoon lastig is, zeker naar een land als China, dat niet van harte meewerkt.

De motie werd dan ook simpel verworpen met nauwelijks schade voor Albayrak en heel veel voor de VVD. De PVV in extremiteit verslaan gaat ze namelijk niet lukken. Meer dan een PVV Light kan de VVD zo nooit worden.

Lezen: Venus in het gras, door Christian Jongeneel

Op een vroege zomerochtend loopt de negentienjarige Simone naakt weg van haar vaders boerderij. Ze overtuigt een passerende automobiliste ervan om haar mee te nemen naar een afgelegen vakantiehuis in het zuiden van Frankrijk. Daar ontwikkelt zich een fragiele verstandhouding tussen de twee vrouwen.

Wat een fijne roman is Venus in het gras! Nog nooit kon ik zoveel scènes tijdens het lezen bijna ruiken: de Franse tuin vol kruiden, de schapen in de stal, het versgemaaide gras. – Ionica Smeets, voorzitter Libris Literatuurprijs 2020.

Lezen: Mohammed, door Marcel Hulspas

Wie was Mohammed? Wat dreef hem? In deze vlot geschreven biografie beschrijft Marcel Hulspas de carrière van de de Profeet Mohammed. Hoe hij uitgroeide van een eenvoudige lokale ‘waarschuwer’ die de Mekkanen opriep om terug te keren tot het ware geloof, tot een man die zichzelf beschouwde als de nieuwste door God gezonden profeet, vergelijkbaar met Mozes, Jesaja en Jezus.

Mohammed moest Mekka verlaten maar slaagde erin een machtige stammencoalitie bijeen te brengen die, geïnspireerd door het geloof in de ene God (en zijn Profeet) westelijk Arabië veroverde. En na zijn dood stroomden de Arabische legers oost- en noordwaarts, en schiepen een nieuw wereldrijk.

Doe het veilig met NordVPN

Sargasso heeft privacy hoog in het vaandel staan. Nu we allemaal meer dingen online doen is een goede VPN-service belangrijk om je privacy te beschermen. Volgens techsite CNET is NordVPN de meest betrouwbare en veilige VPN-service. De app is makkelijk in gebruik en je kunt tot zes verbindingen tegelijk tot stand brengen. NordVPN kwam bij een speedtest als pijlsnel uit de bus en is dus ook geschikt als je wil gamen, Netflixen of downloaden.

Vorige