Ook minister Kamp goochelt met cijfers

DATA - Onlangs was er een debat in de Tweede Kamer over het al dan niet verlengen van de beperking van het vrije verkeer van werknemers uit Bulgarije en Roemenië. In principe loopt die beperking van deze twee jongste EU-leden per 1 januari af, maar een verlenging met twee jaar is in principe mogelijk. Daar ging het debat in dus over, maar het ging ook in belangrijke mate over de hier al aanwezige Oost-Europeanen en hun uitkeringen.

Henk Kamp, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in antwoord op de eerste termijn van de Kamer:

(…) de afgelopen jaren [is] een grote stroom arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa naar Nederland [gekomen] (…) Op dit moment zijn er 12.000 mensen tussen de 18 en 65 jaar uit Midden- en Oost-Europa die in Nederland zijn en een uitkering krijgen. (…) Zoals wij allemaal weten, zijn er in ons land honderdduizenden mensen met een uitkering. Ik meen dat het circa 500.000 mensen betreft tussen de 18 jaar en 65 jaar.

Wat bedoelt de minister met ‘ik meen dat het circa 500.000 mensen betreft’? Hij krijgt toch tig-duizend euro’tjes om zoiets te weten? Hij loopt inmiddels al 15 maanden rond. Dan hoort hij toch te weten  hoeveel het er zijn?  Het aantal mensen beneden de 65 met een uitkering bedraagt 1,4 miljoen en niet 500.000. 12.000 is dan maar een schijntje.

Als we Oost-Europeanen vergelijken met autochtonen dan is het percentage uitkeringen bij autochtonen 12% en bij Oost-Europeanen 5%. Autochtonen hebben dus veel vaker een uitkering.

Terwijl het debat nog bezig was berichtte Nu.nl (ANP-bericht) er al over. Onder de kop Explosieve stijging Polen met uitkering. De reacties op nujij laten zich raden. Er was echter een reactie van iemand die zich ‘geintegreerdepool’ noemt (nr24) die wel wist dat er veel meer uitkeringen zijn. Prompt kreeg hij veel minnetjes.

Ondertussen was het debat nog gaande en in tweede termijn zei Kamp:

Mag ik beginnen met mijn verontschuldigingen aan te bieden voor foutieve informatie die ik de Kamer in eerste instantie heb gegeven? Ik heb gesproken over 12.000 mensen met een uitkering. Dat klopt, maar bij die 12.000 had ik ook het aantal mensen ouder dan 65 die met een AOW-uitkering of vergelijkbare uitkering te maken hebben, meegeteld.
De groep van mensen onder 65 jaar bestaat niet uit 12.000 maar uit 8000 mensen. Dat is een duidelijk verschil. Die informatie had ik in eerste instantie al zo aan de Kamer moeten presenteren. Dat ik dat niet heb gedaan, spijt mij. Ik hoop dat de Kamer nu van de juiste informatie kennis wil nemen.

Oh, een foutje van de minister.

 (…) ruim 3000 mensen een bijstandsuitkering en hebben bijna 4000 een uitkering op grond van een werknemersverzekering. Hieronder vallen ook mensen met een Anw-uitkering en een Wajong-uitkering.

Er zijn verschillende cijfers in omloop, maar het NRC geeft een aantal van 7.700 Oost-Europeanen jonger dan 65 jaar die een uitkering hebben. Dat is 3% van het aantal Oost-Europeanen, oftewel autochtonen hebben 4x vaker een uitkering.

Vierduizend hebben een AOW uitkering, dat is op iedere 100 Oost-Europeanen van 20-65 jaar minder dan 2 AOW’ers. Bij autochtonen is dat 30. Totaal hebben autochtonen bijna 9x vaker een uitkering dan Oost-Europeanen.

Ik heb al artikelen geschreven waarin ik aantoonde dat Leers (meerdere malen) en de staatssecretaris van Kamp, de Krom, lekker met cijfers goochelen. Dat zijn al drie bewindslieden. Wie volgt?

Bron CBS: X, X, X, X

 1. 2

  De vraag blijft niettemin hangen op grond waarvan Oost Europeanen aanspraak kunnen maken op bepaalde uitkeringen, en of dat kan toenemen en waarom dan wel/niet. Is het (PVV) idee niet dat die “gasten” weer naar eigen EU land oprotten zodra ze niet meer werken? Komt niet iedereen dan een uitkering halen? Sorry, het is niet mijn gedachtengoed, maar dit is een voorbeeld waar de presentatie van cijfers alleen niet voldoet.

 2. 3

  Kom je als Pool naar Nederland in 1980, werk je je 30 jaar te pleuris, en draag je altijd je premies en belastingen af, word je in 2010 werkloos, krijg je nu te horen dat je maar weer moet oprotten. Lekker dan.

 3. 4

  Op grond waarvan, vraag je. Maar dat is heel simpel.

  Op grond van het reeds betaald hebben van premie waar het werknemersverzekeringen betreft: WW, ZW, WIA/WAO, enz.

  Op grond van het ontbreken van andere middelen van bestaan waar het de bijstand betreft, als men Nederlander is of de nationaliteit heeft van een ander EU-land.

 4. 6

  De presentatie van de false cijfers door dit kabinet was wel weer voldoende om hele volksstammen weer in de xenofobe stuip te krijgen.
  Verbijsterend om te zien hoe een minister van dit kabinet zulke complete onzin in de Kamer kan verkondigen en hij is niet de eerste.

 5. 7

  O.K. Dan zijn het er maar 7000. Of beter gezegd, nóg maar 7000.

  Het verandert het probleem niet echt. Door het vrije verkeer van werknemers staan nationale CAO’s onder druk, en veroorzaak je tijdens een crisis een volksverhuizing van de arme landen naar de rijke. Eerst verlies je jouw baan aan een Europeaan die onder het wettelijk toegestane loon werkt, en vervolgens mag je jouw uitkering met hem delen…

  Kamp vindt het niet erg. Die is van de VVD. Daar is het verarmen van de werknemer al sinds oprichting één van de kroonjuwelen. Rutte verklaarde onlangs dat er geen armoede in Nederland was, maar met een glimmend hoofd dat erop wijst dat hij daar met veel genoegen een eind aan gaat maken.

  Zo’n Europese markt werkt alleen met een Europees sociaal stelsel. Wat in de praktijk zou betekenen dat het Nederlandse stelsel uitgekleed moet worden. Want een land als Griekenland kan haar huidige al niet betalen, laat staan een welvaartsstaat als de onze. En er zitten nu eenmaal meer Griekenlanden dan Nederlanden in de EU.

 6. 10

  Nee, zo gaat dat niet. Op basis van je arbeidsverleden heb je recht op WW. En op basis van je verblijfsstatus heb je daarna recht op bijstand. Het verwerven van volledig recht op bijstand krijg je na 5 jaar verblijf, daarvoor kan de IND je opdragen het land te verlaten.

 7. 12

  Eerst verlies je jouw baan aan een Europeaan die onder het wettelijk toegestane loon werkt, en vervolgens mag je jouw uitkering met hem delen…

  Een oost-europeaan die onder het minimumloon werkt zal dat zwart doen, en zal danook geen opbouw van rechten genieten.

 8. 13

  Zo’n Europese markt werkt alleen met een Europees sociaal stelsel. Wat in de praktijk zou betekenen dat het Nederlandse stelsel uitgekleed moet worden.

  Ik ben bang dat je volkomen gelijk hebt maar het rare is, deze regering doet er niks aan, arbeidsrecht, wonen, het blijven taboe onderwerpen. Ondertussen loopt in steeds grotere vaart alles vast.

 9. 14

  Ik geloof niet dat ons sociaal stelsel onder druk staat. Het aantal uitkeringen van -65 jaar t.ov. de werkende bevolking is sterk gedaald.
  We hadden ook de toetreding van Portugal, Grioekenland en Spanje tot de EU en toen gebeurde er ook niets.

  Oost-Europeanen hebben flink bijgedragen aan de kassen van de sociale verzekeringen en d.m.v. belastingen aan de bijstand.

 10. 15

  Ook voor EU onderdanen kan het gevolgen hebben voor je verblijfsrecht (artikel 7 Richtlijn 2004/38/EG). De IND kan bijvoorbeeld besluiten dat een EU onderdaan een onredelijke belasting vormt voor het sociale bijstandsstelsel.

 11. 19

  Erger nog, Kamp was laatst te gast bij pauw & Witteman en was daar zulke onjuiste teksten aan het uitkramen dat het te gek voor woorden was en nog is…

  Hij liegt en verdraait feiten! Zo vertelde hij bij Pauw&Witteman dat werkende mensen aan de lopende band verhuizen en waarom zouden we dat dan niet van werklozen verlangen? Aldus Kamp. Hij zei er ook nog bij dat er zelfs Oost-Europeanen van lange afstanden naar ons land verhuizen vanwege dat werk.

  Ik heb dat dus nagezocht, maar werkende mensen verhuizen helemaal niet aan de lopende band! Ik denk zelfs dat er de afgelopen jaren en ook de komende jaren steeds minder wordt verhuisd vanwege een baan.
  Hier mijn blogbericht over die uitspraak van Kamp en de real facts : http://helenaishere.wordpress.com/2011/12/23/henk-kamp-de-hangende-grammofoonplaat-werkende-mensen-verhuizen-aan-de-lopende-band/
  Wel een lang artikel…

  En Oost-Europeanen zijn dus ook werkloos. Dat vertelde hij er niet bij, toen bij P&W. Maar hij wist dat al lang want het Kamerdebat had inmiddels al plaatsgevonden. Dus Kamp doet net dat als je maar blijft verhuizen vanwege je werk je nooit zonder werk zal geraken. En mensen die een uitkering hebben worden weer gestigmatiseerd!

  Bovendien is hij ook vreemd bezig, want hij was afgelopen zondag bij Buitenhof waar hij het over uitkeringstoerisme had, en gelukkig kreeg hij uitstekend weerwoord van migratiedeskundige Hein de Haas.

  Enerzijds noemt Kamp dus Oost- en Midden-Europeanen als goede voorbeeld omdat zij lange afstanden afleggen en verhuizen voor werk (in ons land en andere landen) en de werklozen in NL zouden niet verhuizen, terwijl werkenden dat wel aan de lopende band doen. Anderzijds noemt hij dan niet dat ook Polen werkloos raken… terwijl hij dat drommels goed weet. En als het over arbeidsmigratie gaat (Buitenhof) dan heeft hij het opeens over uitkeringstoerisme. Terwijl Hein de Haas beweerde dat ook veel migratie plaats vindt naar landen waar slechte sociale voorzieningen zijn (bijv. Spanje). Kamp is dus een hangende grammofoonplaat die verdraait en liegt en de feiten NIET goed weergeeft!

 12. 20

  En nog een toevoeging:
  Kamp vertelt ook vaak dat deze arbeidsmigranten allemaal onder uitstekende omstandigheden werken, allemaal onder CAO-voorwaarden etc. Maar hoe het er werkelijk aan toe gaat verzwijgt hij. En als bij Buitenhof bijvoorbeeld wordt gerefereerd aan de illegale uitzendbureaus dan “huilt hij mee” maar dat wist hij al lang! Maar nee, eerst beweren dat het allemaal zo goed geregeld is in ons land…

 13. 23

  En dan nog maar eentje. De arbeidsinspecties worden gecentraliseerd en rapporteren rechtstreeks aan Kamp. In juli was de toestand nog als volgt:
  “De OR van de Arbeidsinspectie mag niet met de Tweede Kamer praten. Volgens minister Kamp mogen ambtenaren de Kamerleden voorzien van feiten, maar niet van meningen. De PvdA en de SP wilden met de OR in gesprek na een TV-uitzending over misstanden bij de Arbeidsinspectie.”

  De feiten van Kamp zijn ook maar een mening.

 14. 26

  Kamp gebruikt Oost-Europa om te hakken in de Sociale Zekerheid. Hij wil de termijn waarop je recht op uitkering als buitenlander verhogen van 1 naar 5 jaar.
  Hoeven die mensen dan ook minder belasting en premie te betalen?

  Het is een onderwerp waarvoor unanieme steun nodig is in Europa. Dat gaat dus nooit lukken.
  Ondertussen gebruikt hij ook woorden als uitkeringstoeristen. Er is inderdaad geen enkel verschil tussen VVD’ers en PVV’ers.

 15. 27

  Blij dat er nog politici bestaan die niet goochelen met cijfers om hun doel te kunnen bereiken – technocraten? Politiek ongekleurde ambtenaren? Realistische economen bij het IMF of EU?

  *droom lekker verder*

 16. 29

  Ha! Als de redactie de spam weghaalt maar mijn melding laat staan, is het net alsof ik het artikel spam noem. Dat is natuurlijk niet zo. Echt niet. Hoor.

 17. 30

  Volgens de jongste cijfers van het CBS is het werkloosheidspercentage gedaald van mensen afkomstig uit Oost Europa.

  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71958NED&D1=11,45&D2=0&D3=26-36&D4=26,31,36,41,46,51,56&HDR=T,G3&STB=G1,G2&VW=T

  Dit hoeft niet te betekenen dat de werkloosheidsuitkeringen voor Oost-Europeanen niet zouden zijn gestegen, maar voor alarmgeroep van Kamp lijkt geen reden. Die is alleen maar bedoeld om de sociale zekerheid af te breken.