De VVD als PVV Light

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,
Nebahat Albayrak (Foto: Rijksvoorlichtingsdienst)

De VVD lijkt nu echt de weg kwijt. In de wanhoop de leegloop van de partij richting PVV en ToN tegen te houden, gooien de (ooit) liberalen nu een gekend PVV-wapen in de strijd: de onzinnige motie van wantrouwen.

Slachtoffer van de plotselinge geldingsdrang van de VVD was staatssecretaris Albayrak, nou net een van de weinige leden van dit zwalkende kabinet die tot nu toe wel een solide indruk maakt. Toen 770 illegale Chinezen zich aanmeldden als asielzoeker door een gerucht over een koninklijk pardon, volgde zij daarvoor keurig de geëigende procedures.

Helemaal fout volgens Henk Kamp et al. Ze kreeg de illegalen “op een presenteerblaadje aangeboden” en had van die gelegenheid gebruik moeten maken om ze meteen allemaal op te sluiten en terug te sturen naar China. Het taalgebruik van Kamp over de illegale Chinezen was daarbij van een stuitende Wilderiaanse lompheid. Dat terwijl Kamp weet dat uitzetten van illegalen in de praktijk buitengewoon lastig is, zeker naar een land als China, dat niet van harte meewerkt.

De motie werd dan ook simpel verworpen met nauwelijks schade voor Albayrak en heel veel voor de VVD. De PVV in extremiteit verslaan gaat ze namelijk niet lukken. Meer dan een PVV Light kan de VVD zo nooit worden.

Reacties (25)

#1 gijswijs

Ik had henkie kamp ’s ochtends al gehoord op BNR. Hij klonk al niet alsof hij er zelf erg in geloofde.

Met TON en PVV is er een gebrek aan nuance “op rechts”. Het lijkt mij juist goed als de VVD daar op zou inspelen, en ik dacht dat ze door te kiezen voor Rutte ook die weg waren ingeslagen.

Maar getuige deze motie blijft de VVD hinken op twee gedachten.

 • Volgende discussie
#2 Domino

Het optreden van de VVD was behoorlijk amateuristisch.

De vele keren dat ik Albayrak bezig heb gezien in het parlement heeft me ervan overtuigd dat ze de zaken goed onder controle heeft en weet waar ze met kennis van zaken over praat. Die motie van wantrouwen sloeg nergens op en werd terecht niet door de overgrote meerderheid ondersteund.

Albayrak is een verfrissend lid van het verder kleurloze kabinet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Bismarck

Ik vraag me ook af hoe de VVD hier stemmen mee wil winnen. PVV en Verdonk stemden namelijk (voorspelbaar) met de motie mee en Verdonk wilde er desgevraagd voor de camera ook nog wel een schepje bovenop doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Chris

Hoezeer ik me ook ge-ergerd heb aan de toon die Kamp aansloeg, denk ik dat het stukje niet de crux van het debat juist weergeeft.

Het ging niet om het uitzetten, maar of Albayrak de wettelijke mogelijkheden had om Chinezen vast te zetten, in afwachting van een uitspraak over hun al dan niet illegale status. De VVD had daar eerder om gevraagd, zodat de Chinezen, als ze inderdaad illegaal hier waren, niet acuut weer de illegaliteit in zouden verdwijnen.

Volgens Albayrak had zij niet de mogelijkheid om dat te doen (even op een zijspoor: ook de Pvda vond dat ze vastgezet dienden te worden), volgens Kamp had ze daar wel het wettelijk instrumentarium toe.

Als ze dan vervolgens idd weer verdwijnen heeft Kamp gelijk als hij stelt dat Albayrak niet gedaan heeft wat de Kamer gevraagd heeft, daar wel volgens hem de mogelijkheden toe had, en dus voor de consequenties daarvan verantwoordelijk is.

Dan is een motie van wantrouwen (hij had er ook in van afkeuring of treurnis oid kunnen indienen) weliswaar een zwaar, maar niet onlogisch middel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Chris

Nog ter aanvulling: de echte vraag is dus nog steeds: mag je volgesn de wet mensen vastzetten in afwachting van een procedure?

Als dat idd mag zit Albayrak fout.
Als dat niet mag zit Kamp fout.

Juristen in de zaal?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Joost

Feitelijk gezien is het zonder vergunning verblijven in Nederland geen misdaad, dus kan je er niet voor worden opgesloten.

Anders zouden we alle toeristen ook kunnen opsluiten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Chris

“Anders zouden we alle toeristen ook kunnen opsluiten.”

Moeten mensen die van buiten de EU komen als toerist geen visum hebben?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Joost
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Roy

Mensen die in afwachting zijn van de beslissing over hun verblijfsstatus mogen ingesloten worden op basis van art 56 van de Vreemdelingenwet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Christian

Je mag asielzoekers opsluiten als vaststaat dat ze illegaal zijn en uitgezet moeten worden. Kamp vond dat dit in het geval van de Chinezen vast stond en dat Albayrak ze daarom moest vastzetten. Volgens Albayrak stelt niet zij maar de rechter die illegaliteit vast. Dat klopt. Zonder rechterlijke uitspraak hadden deze Chinezen dezelfde rechten als andere asielzoekers, dus ook om een luchtje te gaan scheppen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Christian

@9 “indien het belang van de openbare orde of de nationale veiligheid zulks vordert” Daar was hier niet echt sprake van, lijkt mij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Roy

@11: volgens Kamp dus wel. Openbare orde is een rekbaar begrip.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Joost

Ja, de rellen van chinese asielzoekers liggen eenieder nog vers in het geheugen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Roy

Oh wacht, Kamp baseerde het volgens de verslagen op artikel 59 en een uitspraak van de RvS:

Ook wie een asielaanvraag heeft ingediend en dus tijdelijk rechtmatig verblijf heeft, kan in vreemdelingenbewaring worden genomen. Dat staat in de Vreemdelingenwet, artikel 59, lid 1 onder b. De redelijke vereisten die daarvoor gelden zijn de volgende. In de eerste plaats moet het vermoeden bestaan dat betrokkene zich aan uitzetting zal onttrekken. In de tweede plaats moet er zicht bestaan op uitzetting. In de derde plaats moet er een individuele afweging worden gemaakt.

Wat betreft het eerste verwijs ik naar uitspraak 200708267 van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (…)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Joost

Die zicht op uitzetting was er niet, aangezien China deze mensen niet terugneemt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Bismarck

@14: Kamp heeft dat “In de derde plaats moet er een individuele afweging worden gemaakt.” ook volledig genegeerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 rb58

“Albayrak, nou net een van de weinige leden van dit zwalkende kabinet die tot nu toe wel een solide indruk maakt”

Zijn er meerdere Albayrak’s dan?
De hierboven omschreven “solide” staatssecretaris heb ik nog niet gezien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Arnoud

@ 17: heb je ook nog argumenten om je mening te onderbouwen? Gek genoeg werkt dat altijd wel prettig in een discussie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Chris

@15, 16

Zicht bestaan op uitzwetting: moet je dat niet lezen als “er bestaat zicht op dat we iemand zullen willen gaan uitzetten op korte termijn”? Anders geef je de facto een verblijfsvergunning aan iedereen waarvan de nationale regering loopt te eikelen. Dat kan niet de bedoeling zijn.
Bovendien, als je dat gaat proberen en dus waarschijnlijk in gesprek zal zijn met de Chinese overheid, durf ik wel te stellen dat er zicht bestaat op uitzetting.

Wat betreft de individuele afweging: zoals bismarck het uitlegt zou dat betekenen dat je nooit een groep kan opsluiten al zouden ze stuk voor stuk daar wel voor in aanmerking komen. Je zou kunnen stellen dat van elk van die Chinezen afzonderlijk verwacht kan worden dat ze wellicht weer verdwijnen en er dus reden is om ze op te sluiten.

Het punt is dat de vreemdelingenwet en de uitspraak van de RvS op zn minst niet ondubbelzinnig zijn. Als de Chinezen waren opgesloten zou er waarschijnlijk een proefproces zijn gestart om te kijken of het wel mag. Nu blijft het dus koffiedik kijken en als amateurjuristen aan tekstexegese doen.

Ik roep nog maar even in herinnering dat het punt waar ik mee begon was dat Kamp weliswaar op onbeschofte wijze tekeer ging, maar dat hij meer een punt had dan uit het stukje bleek. Ik denk dat dat onderhand voldoende aangetoond is.

Maar goed, om in zo’n juridische haarkloverige situatie te gaan zwaaien met moties van wantrouwen is inderdaad al te gek

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Arnoud

@ 19: ´maar dat hij meer een punt had dan uit het stukje bleek. Ik denk dat dat onderhand voldoende aangetoond is.´

Dat is jouw mening. Je mag het natuurlijk inhoudelijk met Henk Kamp eens zijn. Het is mijn inziens wel degelijk een motie van wantrouwen voor de bühne. Als elke partij een bewindspersoon die haar niet aanstaat zo zou behandelen, dan zou het elke week moties van wantrouwen regenen. En in dat geval kun je beter niet alleen de politieke elite wantrouwen, maar alle politieke partijen die zo handelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Chris

@20

Ik ben het niet met Henk Kamp eens.

Ik stel alleen wel vast dat het stukje in die zin onzorgvuldig is dat de discussie niet draait om het uitzetten van Chinezen, maar het opsluiten van Chinezen.

Daarnaast stel ik vast dat je kan discussieren over de mogelijkheden die je hebt om op basis van de vreemdelingenwet mensen op te sluiten. Albayrak weigerde dat te doen, omdat het “niet haar beleid was om mensen in afwachting lopende de procedure op te sluiten.” Dat suggereert in ieder geval een keuze omdat tijdens de procedure niet te doen, die echter niet per definitie noodzakelijk is op basis van wat wij hier gezien hebben wat betreft de vreemdelingenwet en uitspraken RvS.

Laten we het zo zeggen: Verdonk had ze wellicht wel opgesloten en geroepen dat haar juristen zeiden dat het wel kon.
Als jij was gaan roepen dat de wet op dat punt twijfelachtig was, was dat dan jouw mening geweest of een feitelijke vaststelling? Volgens mij is wat ik zeg niet anders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Arnoud

@ 21: dat was ook een mening geweest en geen feitelijke vaststelling. Interpretaties van wetgeving zijn nooit feiten. Je kunt hoogstens zeggen dat het een feit is dat wetgeving verschillende geïnterpreteerd kan worden.

En hoezo is het stukje onzorgvuldig? Het is een opinie en het is jouw mening dat het onzorgvuldig is, dat lijkt me geen feit. ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Chris

@22

Lekker hoor die semantische discussies.

Dus, jij zegt dat “Je kunt hoogstens zeggen dat het een feit is dat wetgeving verschillende geïnterpreteerd kan worden”

iets anders is “ik stel (feitelijk) vast dat de (een) wet op dat (een) punt twijfelachtig of niet geheel eenduidig is.”

en ik dus ineens een mening heb.

pffffffffffffffffffff

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Martijn ter Haar

Volgens het NRC mogen asielzoekers alleen worden opgesloten nadat er zorgvuldig over hun casus is geoordeeld. De IND heeft simpelweg de capaciteit niet om 700 Chinese asielaanvragen in korte tijd te behandelen.

Maar dat is allemaal wel heel legalistisch. Ik vind de manier waarop hier door Kamp wordt gesproken over mensen die voor zover bekend geen misdaad hebben begaan niet door de beugel gaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Bismarck

@19: “zoals bismarck het uitlegt zou dat betekenen dat je nooit een groep kan opsluiten al zouden ze stuk voor stuk daar wel voor in aanmerking komen. Je zou kunnen stellen dat van elk van die Chinezen afzonderlijk verwacht kan worden dat ze wellicht weer verdwijnen en er dus reden is om ze op te sluiten.”

Nee. Als je van stuk voor stuk die verwachting hebt, maak je wel een individuele afweging. Echter, dat is hier niet gebeurd. Kamp stelt gewoon dat alle Chinezen opgesloten hadden moeten worden, want er zouden er wel weer wegrennen. Dan maak je geen individuele afweging.

“moet je dat niet lezen als “er bestaat zicht op dat we iemand zullen willen gaan uitzetten op korte termijn”?”

Nee. Er staat er moet zicht zijn op uitzetting. Dat moet je lezen als er moet zicht zijn op uitzetting. Alleen als het er daadwerkelijk naar uitziet dat de mensen uitgezet kunnen worden, kun je ze oppaken. Zolang de Chinezen in onderhandelingen geen garantie op terugkeer hebben gegeven (en dat doen ze niet), gaat dat dus niet op.

De wens iemand uit te zetten is onvoldoende aanleiding tot vastzetten (immers, dan veroordeel je de asielaandrager feitelijk tot een lange gevangenisstraf). Vergeet niet dat dit vastzetten slechts een tijdelijke maatregel kan zijn, aangezien de betreffende persoon geen wet overtreedt.

 • Vorige discussie