Symboolpolitiek wérkt!

Politie, reclassering en hulpverlening dragen allemaal hun steentje bij om de criminaliteit terug te dringen. Maar wat zet nu echt zoden aan de dijk? Hoe voorkom je dat een eenzame Alphenaar realiteit en spel door elkaar haalt? Er is maar 1 radicale oplossing die werkt: verminder het aantal jongvolwassen mannen in een maatschappij. Jonge mannen zijn namelijk dé veroorzakers van het gros van de (overlastgevende) criminaliteit. Het relatieve lage aantal jongeren, is dan ook de belangrijkste reden dat we sinds de jaren 1990 te maken hebben met relatief lage criminaliteitscijfers.

Dan de werkloosheid. Natuurlijk hebben overheidsmaatregelen invloed op het aantal werklozen. Maar welke schommelingen volgt het werkloosheidscijfer? Die volgen, met enige vertraging, de conjuncturele golven van de wereldeconomie. Kortom: de invloed van de binnenlandse politiek op belangrijke kwesties als veiligheid of economie is beperkt. Daar hoor je politici nooit over en dat is ook heel begrijpelijk. Wie stemt er nu op een politicus die zegt dat hij het verschil niet zal maken?

Preventief fouilleren, kindertwitteraars opsluiten en hard rijden op 1 snelweg zijn de maatregelen anno nu. Criticasters noemen dit symboolpolitiek. Toch zijn veel mensen dik tevreden over de oplossingen van de huidige gedoogcoalitie. Hoe kunnen schijnoplossingen nu zorgen voor echte tevredenheid? Simpel, ook symboolpolitiek lost echte problemen op. Natuurlijk helpen de maatregelen niet tegen de criminaliteit of misplaatste grappen. Het pakt wel de keihard onlustgevoelens bij de burger aan. Preventief fouilleren maakt mensen minder bang. Harder rijden geeft de burger het gevoel van vrijheid. Ferme taal geeft Nederlanders de indruk dat het land weer van hen is.

Als de angst in ons hoofd een nationaal probleem is, dan voert deze gedoogcoalitie een uiterst effectief, daadkrachtig en succesvol beleid. Dat Geert, Mark en Maxine de grote problemen zelf gecreëerd hebben, maakt hun prestatie alleen maar indrukwekkender.

 1. 2

  Gebeurt in de IT ook regelmatig om geld te verdienen: Stiekem problemen creeren en vervolgens als held binnenstormen om de problemen met ferme hand op te lossen. Tadaa! Kassa.

 2. 4

  Beste AB, er zit wel een fout in je verder zeer behartenswaardige redenering. Voor wat betreft de economie schommelingen en dus werkeloosheid meld je dat die de wereldeconomie volgt. Dat is waar. Maar wat belangrijker is dat de politici een gezond economisch klimaat in een land wel meer of minder kunnen steunen of vooral schade berokkenen. Nederlandse werkeloosheid volgt vergelijkbare conjunctuur golven als bv de Franse, maar is toch structureel lager. En dat is deels politiek bepaald.

 3. 5

  Zelf heb ik ergens nog de hoop dat mensen inzicht en informatie geven zou moeten kunnen helpen op de langere termijn.
  Kunnen we niet in ieder geval proberen om mensen te leren dat (veiligheids)gevoelens subjectief zijn? En dat het veel zinvoller is om te kijken naar statistieken en daadwerkelijke gebeurtenissen en kansen? Of zijn we het geloof verloren dat mensen dit aan kunnen?
  Want alleen maar inspelen op gevoelens en dat als een goede oplossing zien voor problemen, maakt volgens mij de problemen in de toekomst alleen maar groter.