Sterftaks

GeenCommentaar heeft altijd ruimte voor gastloggers. Ditmaal voor Bas Jacobs, bijzonder hoogleraar openbare financiën en economisch beleid aan de Erasmus Universiteit en columnist voor De Groene Amsterdammer. Deze column stond eerder in dat blad.

Bas Jacobs (Foto: Bob Bronshof)

Volgens het CBS werd in 2005 ongeveer elf miljard euro nage- laten, ruim twee procent van het BBP. De overheid incasseert daarvan zo?n twee miljard euro via de successieheffingen. Het gemiddelde tarief op erfenissen is daarmee iets minder dan twintig procent. Staatssecretaris De Jager van Belastingzaken wil de erfenisbelasting verlagen. Gevreesd moet worden dat deze belangrijke wijziging klakkeloos zal worden doorgevoerd.

Benjamin Franklin ? een van de grondleggers van de Verenigde Staten ? schreef in 1789: ?In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes.? Twee vervelende dingen worden bij de erfenisbelasting gecombineerd: de dood en het betalen van belasting. De Republikeinen in Amerika spreken consequent van de death tax. Mark Rutte van de VVD bepleit een halvering van de ‘sterftaks’.

Belasting erfenis economisch superieur
Erfenissen moeten worden belast. Dat is zowel goed voor de economie als voor de rechtvaardigheid. Als erfenissen onbedoeld zijn nagelaten, dan zijn successie- heffingen economisch superieure heffingen. De ontvanger heeft geen enkele economische inspanning hoeven leveren voor de erfenis. Een erfenisbelasting kan daarom de schatkist vullen zonder dat de economie wordt verstoord. Een confis- catoire heffing van honderd procent is dan optimaal. Met de opbrengst kunnen andere belastingen worden verlaagd die economisch veel schadelijker zijn. Onbedoelde erfenissen zijn bovendien een ideale grondslag voor herverdeling, aangezien erfenissen veel ongelijkheid in levensinkomens veroorzaken.

Echter, als erfenissen bewuste keuzes zijn van de erflaters, ligt het verhaal veel gecompliceerder. Erfenissen zijn dan eigenlijk een vorm van besparingen uit arbeidsinkomen, waarover bovendien al eerder belasting is betaald. Maar zelfs dan is het goed om erfenissen te belasten. Mensen met grote erfenissen werken minder en rentenieren meer. Daardoor derft de overheid belastinginkomsten. Met een erfenisbelasting krijgt de overheid niet alleen de opbrengst van de erfenisbelasting, maar ook meer opbrengst uit de inkomstenbelasting.

Het stopt erosie belastingprogressie
De overheid moet erfenissen ook belasten om het draagkrachtprincipe tegen zo laag mogelijke economische kosten te realiseren. Het CBS becijfert dat de dertig procent rijkste mensen goed zijn voor ongeveer negentig procent van de totale waarde van alle erfenissen! Ter illustratie, de dertig procent rijkste mensen heb- ben ‘slechts’ 53 procent van het totale besteedbare inkomen in 2005. Erfenissen zijn dus extreem scheef verdeeld. De erfenisbelasting helpt om de erosie van de belastingprogressie een halt toe te roepen. De hoogste belastingtarieven dalen al decennia gestaag. Hogere toptarieven worden economisch schadelijker vanwege beleidsconcurrentie tussen landen, toenemende fiscale behendigheid van hoge inkomensgroepen en de groeiende arbeidsmobiliteit. Daarom verdampt de winst van hogere toptarieven vrijwel volledig door grotere economische schade van die tarieven.

De samenstelling van erfenissen is bovendien saillant: 48 procent onroerend goed, 33 procent spaartegoeden en 19 procent effecten. Het argument dat mensen al eerder belasting hebben betaald, kan daarom grotendeels de vuilnisbak in. De overheid subsidieert het eigenhuisbezit via de fiscus met ongeveer 20 procent voor iedere euro besteed aan het eigen huis. Mensen hebben dus geen belasting betaald bij opbouw van de erfenis, maar subsidie ontvangen. Zolang de fiscus het eigen huis massief blijft subsidiëren, moet de overheid erfenissen blijven belasten, ter correctie van de verstorende en onrechtvaardige fiscale subsidies op het eigen huis.

Daarnaast nemen door de opkomende vergrijzing de belastingopbrengsten uit de successieheffingen gestaag toe. De erfenisbelasting is een uitgelezen mogelijk- heid om welvarende ouderen te laten bijdragen ? zonder een centje pijn ? aan de oplopende kosten van de vergrijzing.

De Jager wil de lagere erfenisbelasting financieren door fiscale ontwijkconstruc- ties aan te pakken. Dat is natuurlijk prachtig en moet zeker gebeuren. Maar of de erfenisbelasting dan ook moet verlaagd, is een heel andere discussie.

Een lagere erfenisbelasting is onverstandig. De belastingdruk wordt verschoven naar arbeid en kapitaal, waardoor de economische schade van verstorende belas- tingheffing toeneemt. Bovendien zijn belastingen op erfenissen buitengewoon effectief om de vermogensverschillen te verkleinen.

Laten we hopen dat de politiek niet bezwijkt onder een lobby van vermogenden die met behulp van behendige fiscalisten hun hachje proberen veilig te stellen. Dat zou niet alleen onrechtvaardig, maar ook economisch schadelijk zijn.

© Bas Jacobs/De Groene Amsterdammer.

Dit artikel mag niet worden overgenomen.

 1. 2

  Altijd hebben de rijken bij leven over hun vermogen naar eigen goeddunken beschikt, en dat lijkt me prima. Waarom hun nageslacht tot in het einde der tijden over een gekregen en niet verdiend kapitaal zou moeten kunnen beschikken is me niet duidelijk. Of is de status van uitkeringstrekker tot in het zoveelste geslacht, à la het van belasting vrijgestelde huis Oranje, het ultieme ‘trickle down’/VVD doel dat ieder na zou moeten streven?

 2. 3

  Twee vragen/opmerkingen:

  “Met een erfenisbelasting krijgt de overheid niet alleen de opbrengst van de erfenisbelasting, maar ook meer opbrengst uit de inkomstenbelasting.” – die redenering gaat ervan uit dat de overheid haar burgers zo veel mogelijk geld afhandig zou moeten maken…

  “Hogere toptarieven worden economisch schadelijker vanwege (…) fiscale behendigheid van hoge inkomensgroepen” – diezelfde fiscale behendigheid hebben de rijkaards toch ook bij het verdelen van de erfenis? Zie @1.

 3. 4

  Vermogensbelasting is een veel lager percentage met een redelijk hoge ondergrens; zodoende wordt ontduiking van vermogensbelasting alleen rendabel bij zeer grote bedragen. Bij bovenmodaal dus, met een vrijstaand huis en privejacht. Alleen deze mensen hebben er baat bij het geld naar de Kaaimaneilanden te sluisen. Voor Jan modaal loont het niet de moeite. Met de grafrooftax tref je ook Jan modaal en maak je het ookvoor hem uiterst aantrekkelijk om het geld voortijdig weg te zetten.

  Het eigen huisargument is misschien belastingtechnisch terecht. Echter wie zit er op een huis te wachten na overlijden van een gewaardeerd zus, om meteen maar een rekening te krijgen van 41% vd huiswaarde? Correct? Ja! Eerlijk? Verre van! De (over)waarde van een huis is een illusie; pas na verkoop is er daadwerkelijk geld.

  Dat de ‘subsidie’ op huizen onterecht is durf ik tegen te spreken. Men betale belasting over ontvangen rente, ergo,men ontvange bij het betalen ervan. De overheid is zelf de grootste profiteur van het eigen huizenbezit door OZB.

 4. 5

  @4: Het is natuurlijk nog veel voordeliger om je geld gewoon uit te geven. Dan heb je er ook nog wat aan, dit in tegenstelling tot wegzetten en wachten tot je dood bent.

  Men betale belasting over ontvangen rente, ergo,men ontvange bij het betalen ervan.

  Hallo zeg, dat is nogal een gat: 1,2% vermogensheffing, 100% hypotheekrenteaftrek.

 5. 6

  “Mensen met erfenissen werken minder en rentenieren meer. Daardoor derft de overheid inkomsten”. Dat is waar, maar so what. Mensen zijn toch niet in dienst van de overheid. Het staat mensen toch vrij te doen met hun leven wat ze willen. Kortom dit lijkt me geen steekhoudende motivering. Maar ja, wat wil een hoogleraar wordt betaald door de overheid.

 6. 7

  @4: ”Met de grafrooftax tref je ook Jan modaal en maak je het ookvoor hem uiterst aantrekkelijk om het geld voortijdig weg te zetten.”

  Misschien over de volgende passage heen gelezen?

  ”Het CBS becijfert dat de dertig procent rijkste mensen goed zijn voor ongeveer negentig procent van de totale waarde van alle erfenissen!”

  Oftewel Jan modaal laat geen noemenswaardige erfenis achter. Daarnaast kan juist doordat gestorven opa vrijstaand huis zijn geld aan de staat over maakt de belasting voor Jan Modaal omlaag.

 7. 8

  @3: Daar zit hem denk ik het werkelijk grote probleem, ontwijking van erfenisbelasting. Wat als mensen hun kinderen direct bij geboorte al hun huis of andere bezittingen gaan schenken, of geld in voorwerpen gaan omzetten (zie je de Telegraafkoppen al als de deurwaarder oma’s oorbellen in beslag komt nemen, omdat ze onderdeel zijn van de erfenisbelasting)?

 8. 9

  @8

  Dan bestaat er zoiets als een maximaal schenkingsrecht. Bovendien is dat ook minder vervelend want dat zorgt dat het geld eerder bij de kinderen terecht komt, die het dan ook eerder gaan uitgeven. Gunstig, want extra consumptie is goed voor de economische groei. Al die bejaarden die maar op dat geld blijven zitten heeft niemand wat aan.

 9. 10

  @9 : dat laatste over die bejaarden is natuurlijk waar, maar Jacobs stukje is een ideologisch verhaaltje met nepvergelijkingen.

  – Sterftax plaatsen tov hypotheekrenteaftrek, BS.
  – Er van uit gaan dat meer belasting goed is voor de economie. Dat ie zo dom kan zijn.
  – Rechtvaardigheid? Iets onder dwang afgeven is rechtvaardig?
  De ontvanger heeft geen enkele economische inspanning hoeven leveren voor de erfenis Nee? Hoe weet Jaconbs dat? En zo ja … Wat dan nog? Of is het een soort jaloezietax.
  onbedoelde erfenissen … Wat is dat nou weer, een dom socialistisch excuus of zo? Als je weet dat je dood gaat en greenpeace of een ministerie is de begunstigde nou dan is t goed, maar anders komt de belastingpolitie langs.
  Mensen met grote erfenissen werken minder Is dat zeker? Misschien ook beter voor de economie om alle (staats)loterijprijzen te maximeren op een modaal maandinkomen oid.
  De erfenisbelasting is een uitgelezen mogelijkheid om welvarende ouderen te laten bijdragen ? zonder een centje pijn ? aan de oplopende kosten van de vergrijzing. Die ouderen zijn dan volgens mij al dood, dus zijn het de erfgenamen die dan bijdragen.
  Bovendien zijn belastingen op erfenissen buitengewoon effectief om de vermogensverschillen te verkleinen.
  Naast de vraag of het economisch wel zo verstandig is om vermogensverschillen te verkleinen is het ook complete onzin.

 10. 11

  @10

  Het gaat om de verstoringseffecten. Belastingen verstoren het gedrag van mensen omdat ze bijvoorbeeld geen investeringen die ze zonder belasting wel zouden doen.

  “Er van uit gaan dat meer belasting goed is voor de economie. Dat ie zo dom kan zijn”

  Dat zegt hij niet. Hij zegt dat erfenisbelasting de minst slechte is.

  “De ontvanger heeft geen enkele economische inspanning hoeven leveren voor de erfenis Nee? Hoe weet Jaconbs dat? En zo ja … Wat dan nog? Of is het een soort jaloezietax.”

  Daarmee is het een niet-verstorende belasting. En ja, aardig zijn voor je ouders is wellicht niet wat hier bedoeld wordt :-)

  “Mensen met grote erfenissen werken minder Is dat zeker? Misschien ook beter voor de economie om alle (staats)loterijprijzen te maximeren op een modaal maandinkomen oid. “

  Interessant punt. Misschien moet je Jacobs eens om een column op dat onderdeel vragen.

  “ie ouderen zijn dan volgens mij al dood, dus zijn het de erfgenamen die dan bijdragen.”

  Die er niets aan gedaan hebben.

  “Naast de vraag of het economisch wel zo verstandig is om vermogensverschillen te verkleinen is het ook complete onzin.”

  Kan je iets meer onderbouwing geven dan het slechts onzin vinden? Ik denk dat het punt is dat erfenisbelasting wederom de beste manier is om vermogensverschillen te verkleinen. Persoonlijk vind ik het ook eerlijker om het inkomen dat ik zelf verdiend heb minder te belasten dan een erfenis waar ik niets voor heb hoeven doen.

 11. 12

  @11:
  Dat zegt hij niet. Hij zegt dat erfenisbelasting de minst slechte is.
  Er staat toch echt:
  Erfenissen moeten worden belast. Dat is zowel goed voor de economie …

  Die er niets aan gedaan hebben
  Zoals eerder … dat is maar de vraag en als argument op het niveau van ‘voetballers verdienen te veel’.
  (aardig zijn voor je ouders kan best een gunstig economisch effect hebben trouwens :-))
  Heeft de staat er trouwens iets aan gedaan om een gedeelte van een erfenis te verdienen?

  Misschien een idee om het bewijsbare ‘bedrag’ dat erflater van de staat heeft ‘gekregen’ (hypotheekrenteaftrek) door de ergenamen aan de staat terug te laten betalen.

  Over de onzin: gewoon iets afpakken van een erfgenaam zorgt er voor dat die erfgenaam minder vermogend wordt. Het vermogensverschil met een vermogender persoon wordt dan zelfs groter.

  Je hebt wel gelijk dat, als er dan toch belasting geheven moet worden, erfenisbelasting, zeker voor degenen die geen structurele erfenis verwachten zoals ik, eerlijker overkomt dan belasting op arbeid.

 12. 13

  @12: “”Erfenissen moeten worden belast. Dat is zowel goed voor de economie …”

  Omdat het mensen die anders een erfenis hadden gekregen dwingt zich in te spannen.

  Heeft de staat er trouwens iets aan gedaan om een gedeelte van een erfenis te verdienen?

  De staat levert een hele hoop diensten, ja.

  Je hebt wel gelijk dat, als er dan toch belasting geheven moet worden, erfenisbelasting, zeker voor degenen die geen structurele erfenis verwachten zoals ik, eerlijker overkomt dan belasting op arbeid.

  Dan ben je het dus gewoon eens met het artikel wat dat betreft. Jacobs is een links-liberaal en wil de inkomensverdeling dus ook nog binnen bepaalde marges houden, iets waar jij als libertariër natuurlijk niet voor bent, maar waar op basis van sociologisch onderzoek wel argumenten bestaan.

 13. 14

  Ik ben bang dat die linksen niet begrijpen dat als je teveel afpakt, niemand zich meer inspant.

  Er zijn voldoende mensen die hun hele erfenis vlug erdoor jassen, dát is pas goed voor de economie.

 14. 15

  @14

  “Er zijn voldoende mensen die hun hele erfenis vlug erdoor jassen, dát is pas goed voor de economie.”

  Precies! Dat is dus een heel goed argument voor een knoeperthoge sterftax!

 15. 16

  @7:
  “Het CBS becijfert dat de dertig procent rijkste mensen goed zijn voor ongeveer negentig procent van de totale waarde van alle erfenissen!”
  En dat is spijtig voor die dertig procent, echt. Ik zeg ook niet dat het nu allemaal zo eerlijk is. Ik snap heus wel, zo’n villa, een bedrijfsonderdeel en challet verscheep je niet zomaar naar Zuid-Amerika. Nee ,da’s niet sarcastisch bedoelt. Een verlaging van graftax kan mi leiden tot minder ontduiking. Ja, het blijft voor mij toch een gevoelskwestie.

  “Daarnaast kan juist doordat gestorven opa vrijstaand huis zijn geld aan de staat over maakt de belasting voor Jan Modaal omlaag”
  Dan moet opa wel zijn huis kunnen overmaken op de belastinggiro. Op dit moment staan de huizen erg lang te koop en ik weet niet of de blauwe envelop ook makelaars voor ons heeft. Misschien wel, ik heb er geen weet van. Dat voor de gemiddelde nederlanderde belasting omlaag kan is mooi, maar dan voelt het nog niet eerlijker om met zo’n kostenpost geconfronteerd te worden. Gevoelskwestie mja.

 16. 17

  @Laurens: zo zie je maar, ondanks onze verschillen, zijn er toch ook vele overeenkomsten, aangezien ik niets op je argumenten aan te merken heb deze keer…

  @12: “Die er niets aan gedaan hebben
  Zoals eerder … dat is maar de vraag en als argument op het niveau van ‘voetballers verdienen te veel'”. Niet helemaal: die voetballers trainen en spelen voor hun geld en dat kun je te veel vinden, maar ze verdienen minstens een deel van dat geld. Maar als jij van mening bent, dat erfnemers hun geld wel degelijk ‘verdienen’, dan kun je daar toch wel argumenten voor aanvoeren, in plaats van alleen maar te klagen? Wat hebben ze gedaan om dat geld te verdienen? En dat ze dat geld dus niet allen maar krijgen, omdat de ouders 9 maanden voor hun geboorte 10 minuten hebben gewerkt (ja, ik ga er van uit, dat die mensen hard voor hun geld hebben gewerkt en er dus minder tijd was voor dat soort pleziertjes)?

  “gewoon iets afpakken van een erfgenaam zorgt er voor dat die erfgenaam minder vermogend wordt. Het vermogensverschil met een vermogender persoon wordt dan zelfs groter”. Dat klopt logisch gezien niet, natuurlijk. Er blijft altijd een deel van de erfenis over (anders moet je hem niet accepteren, lijkt mij) en het vermogen van de erfnemer groeit dus in elk geval. Het verschil met personen met nog meer vermogen wordt dus altijd kleiner.

 17. 18

  @17: Dat klopt logisch gezien wel, natuurlijk. Hopelijk hoef ik het je niet in Jip en Janneke taal uit te leggen :-).

  (Van mening bent? Klagen? … lezen is ook een kunst. Je moet je niet teveel laten leiden door je irritatie)

 18. 19

  Beste Bas Jacobs, Wat een ongelofelijk slecht verhaal. Dit raakt echt kant nog wal. Gelukkig staat eronder dat het artikel niet mag worden overgenomen.
  Hieronder een aantal kritiekpunten:

  ?Mensen met grote erfenissen werken minder en rentenieren meer. Daardoor derft de overheid belastinginkomsten. ?
  Deze stelling is onjuist. Ten eerste bestrijd ik dat mensen met grote erfenissen minder werken. Waar komt die informatie vandaan? En al zou dat zo zijn, betekent dat dan ook dat ze minder verdienen? De grondslag voor de heffing van belasting is nog altijd het inkomen, niet de tijd die er aan arbeid wordt besteed. Ten tweede bestrijd ik dat de overheid in dat geval belastinginkomsten zou derven. Immers, het rendement op vermogen is in Nederland ook belast, tegen een tarief van 30%. Dat is dan wellicht lager dan het toptarief in de inkomsten belasting, maar bij iemand met een gering salaris zeggen we ook niet dat er inkomsten gederfd worden omdat die persoon weigert meer te verdienen om zodoende in het toptarief terecht te komen.

  ?Ter illustratie, de dertig procent rijkste mensen hebben ‘slechts’ 53 procent van het totale besteedbare inkomen in 2005.?
  Dat is natuurlijk appels met peren vergelijken. Het besteedbare inkomen is immers al verminderd met de inkomstenbelasting. Een interessanter beeld zou zijn om te bezien hoeveel belasting deze 30% betaalt, ten opzichte van de overige 70%.
  Verder is van een ?toenemende fiscale behendigheid van hoge inkomensgroepen? absoluut geen sprake. In vroeger dagen, toen het toptarief van de IB nog 72% was, betaalde bijna niemand dat. Sinds Oort zijn de mogelijkheden om het belastbaar inkomen te drukken veel minder geworden. Daarnaast wijst onderzoek uit dat ontwijkgedrag veel minder voorkomt bij een geringer tarief.
  ?De overheid subsidieert het eigenhuisbezit via de fiscus met ongeveer 20 procent voor iedere euro besteed aan het eigen huis.?
  Dit klopt niet, het is tendentieus en eenzijdig. Ik ben benieuwd hoe dit rekensommetje tot stand is gekomen. De overheid subsidieert helemaal geen huizenbezit. Als ik een huis koop moet ik dat toch echt zelf betalen. De tijd van premie A woningen is al lang voorbij.
  ?De erfenisbelasting is een uitgelezen mogelijkheid om welvarende ouderen te laten bijdragen ? zonder een centje pijn ? aan de oplopende kosten van de vergrijzing.?
  O, nu zijn het ineens de erflaters die bijdragen? Eerder werd een stelling gerechtvaardigd, geredeneerd vanuit de verkrijger,nu vanuit de erflater. Afhankelijk van hoe het uitkomt?
  ?Bovendien zijn belastingen op erfenissen buitengewoon effectief om de vermogensverschillen te verkleinen.?
  Dat is helemaal niet het doel van de Successiewet. Dat is dus ook een oneigenlijk argument. Ik kan me überhaupt niet indenken dat het verkleinen van vermogensverschillen een doel op zich kan zijn. Bijdragen naar draagkracht lijkt me prima, al ben ik van mening dat die discussie in de IB thuis hoort. Als het gaat om het verkleinen van vermogensverschillen, laten we het dan meteen jaloeziebelasting noemen.

  Vriendelijke groet
  Joop

 19. 21

  @17: “Dat klopt logisch gezien wel, natuurlijk”??? misschien mis ik je pointe wel, dat zou kunnen, maar ik ga er bij een mogelijke erftax van uit, dat die tax over de erfenis wordt geheven en niet aan de persoon, die de erfenis gaat ontvangen, toe wordt gerekend. Net als je vooraf geheven inkomstenbelasting heb je dat geld nooit op je rekening gehad en heeft dus nooit to je vermogen behoort. Jip en janneke taal hoeft niet, maar een volgende keer hoop ik wel wat meer argumenten van je te horen, want welles-nietes spelletjes vind ik erg saai.

  “Van mening bent? Klagen? … lezen is ook een kunst”. Tsja, het kan natuurlijk waar zijn, dat je dingen opschrijft, die niet jouw mening vertegenwoordigen, maar waarom schrijf je ze dan op? Voetballers verdienen te veel en aardig zijn voor je ouders lijken toch heel erg op argumenten om aan te tonen, dat de erfnemers hun erfenis toch echt wel verdienen. Bovendien reageer je daarbij op een opmerking van Laurens, die imho toch heel duidelijk is, dat hij zich ook afvraagt, wat die erfnemers dan hebben gedaan om dat geld te verdienen. En ik zou niet weten hoe je je opmerkingen over ‘iets afpakken van anderen’ anders dan als klagen of een soortgelijke term wilt betitelen. Erg raar om je daar over te gaan beklagen dus.

  “Je moet je niet teveel laten leiden door je irritatie”. Bedankt voor je bezorgdheid, maar ik kan je verzekeren, dat die volkomen onterecht is. Ik vermaak me prima.

 20. 22

  @16: “Dan moet opa wel zijn huis kunnen overmaken op de belastinggiro. Op dit moment staan de huizen erg lang te koop en ik weet niet of de blauwe envelop ook makelaars voor ons heeft.”

  Waarom zou die belasting monetair moeten? Ik zou eerder stellen laat gewoon alle eigendommen van iemand die overlijdt aan de staat vervallen. Dat is ongeveer net zo logisch als dat de eigendommen vervallen aan kinderen (of achterneven, of wie er dan ook de “rechtmatige” erfgenaam is). Dan is het vervolgens ook des staats’ zorg dat het huis weer verkocht wordt (je zou zelfs kunnen denken aan een opzettelijk goedkope verkoop aan starters om de HRE of een efficiënte wijze te vervangen).

 21. 23

  Het gebruik van het woord ‘sterftaks’ door de auteur is niet slim. Dit woord is een sluwe soundbite, een goedkope Amerikaanse manier van beïnvloeden van het debat door begrippen een nieuwe naam te geven waarin het oordeel al besloten ligt.

  Weet er iemand een positieve term? Zoiets als
  eindelijk-eens-afromen-van-verveelde-rijkeluiskindertjes-die-te-belazerd-zijn-om-zelf-iets-in-het-leven-te-presteren-Tax.

  Of zo-leveren-verveelde-yuppenkinderen-eindelijk-ook-nog-een-bijdrage-aan-de-maatschappij-Tax.

  Maar dan een heel stuk korter.

 22. 24

  @23; Ha, het is toch gewoon een jaloezietax.

  @22: Ik zou eerder stellen laat gewoon alle eigendommen van iemand die overlijdt aan de staat vervallen.
  Bij nader inzien toch wel een aardig idee, alleen zie ik niet zo waarom ‘de staat’ de begunstigde moet zijn. Waarom niet de inwoners in dezelfde postcode of de straat, wijk, dorp …

  (ik ben nl ook zwaar tegen partneralimentatie en ik zie wel wat overeenkomsten)

 23. 25

  Wat is het verschil tussen de staat en de straat, wijk of stad?Allemaal vallen ze onder het kopje “gemeenschap”. Of denk je dat de staat het “voor zichzelf” houdt?

  Overigens ben ik niet zo voor zo’n tax. Die kinderen die kunnen me gestolen worden, maar als persoon mag je toch zeker zelf wel weten wat je met je geld doet?

 24. 26

  @25: Nou let maar eens op of je het verschil merkt wanneer de erfenis van je overleden buurvrouw naar de inwoners van de straat gaat of naar de staat.
  Trouwens ‘de staat’ of ‘overheid’ heeft niks (meer) met ‘gemeenschap’ te maken.

  @21; En ik zou niet weten hoe je je opmerkingen over ‘iets afpakken van anderen’ anders dan als klagen …
  Die had ik ts alle verongelijktheid in #21 ff gemist, maar zo’n zinnetje zegt natuurlijk vooral veel over je eigen hoge klaag-factor.

 25. 27

  @25: maar als persoon mag je toch zeker zelf wel weten wat je met je geld doet?

  Ja, maar een erflater is dood dus kan die weinig meer beslissen. Bas Jacobs heeft hier wel iets op gevonden … Echter, als erfenissen bewuste keuzes zijn van de erflaters …, dus zorg er voor dat je niet onverwacht, zonder testament, dood gaat als je je erfenis aan iemand/iets anders wil nalaten dan grotendeels aan de staat.

 26. 30

  @24: Jaloezietaks, natuurlijk: linkse mensen zijn gewoon jaloers op rechtse mensen omdat die wel succesvol zijn. Wij linksmensen balen dat we niet zo slim zijn als de Madoffs en de Cees van der Hoevens van deze wereld. En op de mensen die er zo succesvol in slagen om geld van hun ouders te erven.
  Laat ik nou altijd gedacht hebben dat het juist rechts was om hard te werken voor je geld.

 27. 31

  snif, het is altijd zo hartverwarmend zoals de have-nots voor eerlijke verdeling van de welvaart strijden.

  Wacht maar tot je 80 bent, en je het geld wat je zelf hebt verdiend, en waarvan 50% al is ingenomen voor Joint Strike Fighters, niet geven mag aan je eigen kindertjes. Want dhr. Bos geeft het liever aan de armlastigen van de ING. Suckers!

 28. 33

  Ik snap niet zo goed waarom ouders en kinderen als lostaande individuele economische eenheden worden beschouwd, de motivatie van de meeste 50 plussers om geld te sparen is toch echt om te zorgen dat hun kinderen het beter hebben dan zij,om hun kinderen te helpen aan het kopen van een starterswoning , zodat ze minder hoeven te lenen, en minder rente hoeven over te maken naar wouter Bos zijn ING/ABN en dus meer te besteden hebben aan consumentengoederen,

 29. 34

  @ All
  Het gaat hier nadrukkelijk niet om het ter discussie stellen van het erfrecht, maar van het successierecht. Bij het voeren van een discussie helpt het echt als je WEL weet waar je het over hebt.

  Besef je goed dat het laten vervallen van erfenissen aan de staat ertoe kan leiden dat een jonge moeder, wiens man net veel te vroeg aan een slopende ziekte is overleden ineens samen met haar kinderen op straat komt te staan omdat het huis waarin zij gelukkig samen woonden aan de staat (of buurt) vervalt. Is dat wenselijk?

  Het is niet mogelijk om wettelijk een onderscheid te maken tussen groepen waarvoor je wel sympathie hebt en groepen waarvoor je geen sympathie hebt. Als je verwende rijkeluiskindertjes (al dan niet uit jaloezie) wilt treffen tref je daarmee ook groepen die je niet beoogt te treffen.

 30. 35

  @33: “de motivatie van de meeste 50 plussers om geld te sparen is toch echt om te zorgen dat hun kinderen” enz. Waarom houden die 50-plussers dat geld dan in hun eigen zak tot ze dood gaan? De kinderen van die 50-plussers zijn waarschijnlijk allemaal jonge volwassenen, die dat geld het best kunnen gebruiken als ze nog jong zijn en zelf nog niets op hebben gebouwd. Tegen de tijd, dat 50-plussers eindelijk (beetje wrang, maar ter illustratie toch maar gebruikt) dood gaan, hebben ze dat geld veel minder hard nodig.

  @34: goed punt, maar is dat niet al lang geregeld door het huwelijk, waardoor man en vrouw een economische eenheid vormen, en dat ongetrouwde stellen (hetero en homo) een samenlevingscontract op moeten stellen om ook als een economische eenheid beschouwd te worden? Dat lijkt me een belangrijk onderscheid, dat niet op sympathie voor deze of gene is gebaseerd. En als een stel er voor kiest om geen economische eenheid te vormen (ontbreken contract of huwelijkse voorwaarden), weten ze ook nu al, dat dat ook gevolgen heeft voor het erfrecht (waarvan het successierecht maar een onderdeel is).

 31. 36

  Je redenatie als antwoord op @33 gaat op, als je er verzekerd van bent dat je ,tot je einde, inkomsten geindexeerd zullen zijn. Dat is nu al niet het geval en je weet nooit precies wat de toekomst brengen zal. Je hebt dus een buffer nodig, die bij enorme inflatie ook later niets meer waard kan blijken te zijn.
  Je huis kan je ook al niet verkopen, want je hebt altijd onderdak nodig.

 32. 37

  @35
  Dat wordt toch niet door het huwelijk geregeld. Het erfrecht verdeelt de boedel van de overledene. Op basis van het huwelijksvermogensrecht (in het geval van gemeenschap van goederen) kunnen beide partners het gezamenlijke eigendom van bijvoorbeeld de woning verkrijgen. Dan nog zal er altijd een deel toebehoren aan de overleden partner. Dan kom je dus in de situatie terecht dat de vrouw de eigendom heeft over de helft van de woning en dat de ander 50% aan de gemeenschap vervalt, die dan huur in rekening moeten brengen.

  Het erfrecht, zoals we dat kennen is niet zomaar tot stand gekomen. Het is een resultante die zo goed mogelijk probeert aan te sluiten aan hetgeen in het maatschappelijk verkeer rechtvaardig wordt geacht.

  Ik kan me niet indenken dat er mensen zijn die het rechtvaardig vinden als de helft van je huis, of de auto waarin je rijdt, de helft van het schilderij dat je samen hebt uitgezocht, de helft van je bankrekening, waarvoor je samen hebt gespaard en wellicht een aantal vakanties voor hebt afgezegd, allemaal aan de gemeenschap vervallen als je partner komt te overlijden.

  Wat te denken van de situatie dat je 5 jaar oude kindje plots komt te overlijden. Of je dan even alle knuffels naar de gemeente wilt brengen.

  Ga nou eerst allemaal eens na hoe het in je eigen situatie geregeld is en wat er zou gebeuren als zoiets verschrikkelijk je overkomt.

 33. 38

  @36: volgens mij mis je de pointe van mijn reactie daar. Als je spaart voor je kinderen, kun je dat geld net zo goed gelijk aan je kinderen geven, dan kunnen die beslissen, of ze het sparen of uitgeven. Met indexering heeft dat volgens mij niets te maken. En als je spaart om een buffer te hebben, spaar je niet voor je kinderen, maar voor je zelf. En daar ging mijn reactie niet over.

  @37: je bent beter op de hoogte van de exacte details van het erfrecht dan mij. Bedankt voor je heel plausibele redenatie, die ik dan ook direct aan wil nemen. Het is dus (nog) niet zo geregeld als waar ik in mijn reactie op hoopte. Maar het deel van mijn reactie, waarin ik aangaf, dat er wel degelijk onderscheid gemaakt kan worden in het erfrecht tussen verschillende groepen mensen, dat niet op antipathie tegenover de rijken is gebaseerd, blijft imho daarmee nog wel overeind staan. Inwonende minderjarige kinderen kunnen bijvoorbeeld ook als uitzonderingen worden gedefinieerd, zodat je die knuffels niet naar de gemeente hoeft te brengen (en dan hoeft daar niet eens een directe familieband aan ten grondslag te liggen om daarmee ook adoptieouders van zulk onrecht te bewaren).