Stemmen is van ons

,

Het bedrijf Sdu, dat de stemmachines aan de gemeente Amsterdam heeft geleverd, is boos. De gemeente heeft namelijk informatie verstrekt aan wijvertrouwenstemcomputersniet, nadat die een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) had gedaan. Volgens Sdu zit daar gevoelige bedrijfsinformatie tussen.

Het is vreemd dat gegevens over stemcomputers pas openbaar worden nadat iemand een beroep doet op de WOB. Stemmen is een essentieel onderdeel van een democratie, en je zou kunnen zeggen dat iedereen te allen tijde toegang moet kunnen hebben tot informatie over de machines waarmee gestemd wordt. Hoe ze in elkaar zitten, hoe ze werken, wat ze gekost hebben, wie waarvoor verantwoordelijk is, wanneer en waarom.

Als de transparantie van het stemproces eventueel in het geding zou kunnen zijn, hoort een volwassen democratie commerciële belangen te vertrappelen en voor dood achter te laten. Het idee dat Sdu meer recht zou hebben op sommige gegevens dan de kiezer, is te idioot voor woorden. De jammerklacht “Maar onze informatie ligt op straat” kan maar op één manier beantwoord worden: “Ja, dat klopt, en dat hoort zo. Als dat je niet bevalt, dan zoek je maar een andere branche.” Hetzelfde geldt voor Nedap, dat mekkert dat de gemeente Amsterdam ook een offerte van dat bedrijf openbaar heeft gemaakt.

De vraag blijft wie het brein achter de PR van Sdu is. Wijvertrouwenstemcomputersniet.nl kreeg de afgelopen tijd wel wat aandacht in de media, maar erg spetterend was het niet. Dankzij het geklaag van de stemcomputerboer echter, weten de lezers van onder anderen de Kutkrant, de Telegraaf en Geenstijl dat de website bestaat en dat er documenten op te vinden zijn waarvan Sdu niet wil dat ze gelezen worden. Goed, het is geen boeiende lectuur, en de waslijst aan PDF?jes nodigt niet bepaald uit tot lezen, maar het is natuurlijk onmogelijk geworden om de openbaarmaking terug te draaien. Er zijn gegarandeerd mensen die alle documenten hebben gedownload.

En terecht. Eigenlijk zou iedereen die vandaag een halfuurtje over heeft even die PDF?jes moeten downloaden. En bij voorkeur meteen delen met z?n favoriete filesharingprogramma, natuurlijk.

Update Spuyt12:
Download hier de pdf’jes in een handige zip (+/- 20mb). Mocht het dataverkeer de spuigaten uitlopen dan verwijderen we het bestandje weer.

Reacties (20)

#1 Joost

Ik heb ze al gedownload. Ik zal het vanavond in een handige zip beschikbaar maken.

Overigens is de rest van de site ook erg interessant.

Het blijkt dat met computer stemmen DUURDER is dan met het potlood.

Alles voor de vooruitgang.

 • Volgende discussie
#2 Mark

Duurder? Ik dacht dat de tel-personeelskosten hoog waren in NL?

Overigens krijgen we daar wel iets voor terug als het goed is: snelheid van tellen en garanties over betrouwbaarheid van de uitslagen. Iets wat in Congo natuurlijk meer waard is dan in NL

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Victor

Vandaag stond op Slashdot ook het bericht dat een groepje mensen van de Amerikaanse ‘Open Voting Foundation’ de hand hebben weten te leggen op een zgn ‘Diebold AccuVote TS’ stemmachine. (foto’s: http://www.openvotingfoundation.org/ts/)

En wat bleek:

?If you have access to these machines and you want to rig an election, anything is possible with the Diebold TS — and it could be done without leaving a trace. All you need is a screwdriver.?

meer: http://openvotingfoundation.org/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Joost

@TT: In amsterdam was het ruim één miljoen euro duurder. Niet zomaar een beetje dus. Daar zou je 1/140ste van de nieuwe tegenvaller van de NoordZuidlijn mee kunnen opvangen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 knut

@1 Dit sluit precies aan bij wat de ouderen onder ons altijd al gezegd hebben over ICT. Zonder hen kwamen we al op de maan tegenwoordig crashen alle amerikaanse raketten (ook windows?) en drijft de ruimtevaart op russische pre-ict technologie.

P.S. d.i. enigszins uit verband maar denk wel een gedachte die bij vele(n) leeft

P.P.S. welke spelling wordt hier gehanteerd groen of wit boekje??

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Joost

Ik gebruik het camouflageboekje.

Wit, met groene kaft, al naar gelang de behoefte aangepast aan de situatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Mark

Ik vind het nog steeds moeilijk te geloven.

Zijn dat geen investerings/aanloopkosten? Wat is er nu zo specifiek aan deze situatie dat automatisering NIET goedkoper is?

Wellicht omdat vrijwilligers vroeger de biljetten telden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Joost

Zie hier het financiële overzicht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Joost

Hey, niet alle URL’s hoeven te worden aangepast! :-) Wie is die layoutnazi trouwens ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Arnoud

Ja, hallo. De vergelijking tussen de ene en de andere verkiezing is nogal vertekend. Tikkeltje demagogisch om het verschil tussen papier (grofweg 1,6 mln.) te vergelijken met computer (grofweg 2,7 mln.) en er vervolgens niet bij zeggen dat alle posten duurder zijn geworden in vier jaar tijd: hogere personeelskosten, hogere kosten drukwerk, hogere organisatiekosten, hogere presentiegelden.

De enige verhoging van de kosten die terug te leiden zijn naar stemcomputers zijn ‘uitgaven opleiding computers’ en ‘kosten automatisering stemcomputers.’ Het reële verschil is 900.000 euro, waarbij je je kan afvragen of de kosten niet eenmalig zijn.

Stemcomputers afschaffen om de kosten: voor mij niet een doorslaggevend argument, afgezet tegen het gemak en de snelheid waarmee de uitslag bekend is. Ik ben meer geïnteresseerd in het verbeteren van de controleerbaarheid van stemcomputers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Joost

Als het iets duurder zou worden zou ik er ook niet zo’n probleem mee hebben. Maar het wordt niet iets duurder, het wordt véél duurder.

En waar zit dan in de oude omgeving het tellen van de stemmen?

Dat kan ik niet terugvinden. Er zou een post moeten zijn die ook al in het eerste jaar significant minder is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Arnoud

Gemeenteambtenaren die in de tijd van de baas tellen worden niet opgevoerd als personeelskosten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Joost

Zijn gemeenteambtenaren wel onpartijdig? Ze kennen het zittende bestuur!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Jan Jaap

URL’s zijn veel mooier als ze in de tekst zitten. Ik ben het helemaal eens met de nazi. Ik ben hem niet, uiteraard.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Mark

Overigens is het toch overal al ingevoerd behalve een aantal steden zoals Amsterdam? Het nu terugdraaien kost WEER veel geld. Geen sterk argument, maar moet je wel meewegen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Joost

Ach, het is een zijspoortje. Het is overal een argument geweest voor de invoering van het systeem.

Maar blijkbaar was het argument toch niet helemaal valide.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Henk.

Wat mij eigenlijk het meeste opvalt:
Blijkbaar weten ze collectief in dat gat zo weinig van computers af dat een bijscholing van ? 900.000,– nodig is voor een doodsimpel programma.
…..En natuurlijk moet openbaar zijn hoe die zooi werkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Anne-Marie

Even over de kosten:

Het is niet zoals Astronaut zegt dat de kosten eenmalig zijn. In Amsterdam zijn de stemcomputers niet gekocht maar worden ze geleased/gehuurt. De kosten van de computers komen dus bij iedere verkiezing weer terug.

Verder is het juist opvallend dat ook de kosten van papier, bindkosten etc omhoog zijn gegaan (behoorlijk) omdat verondersteld werd dat electronisch stemmen de drukkosten enorm naar beneden zou brengen (geen papieren stembiljeteen meer). De kosten zitten nu allemaal in voorlichtingsmateriaal en heel veel brochures en opleidingsmateriaal voor de stembureauleden.

Deze stembureauleden zijn geen gemeenteambtenaren, maar vrijwillige burgers die zichzelf daarvoor opgeven. Deze mensen krijgen wel een vergoeding van ongeveer 125 euro voor een hele dag. Omdat het verloop onder deze vrijwilligers groot is, zullen ook de opleidingskosten bij iedere verkiezing terug keren. Tevens is er een grote kans dat het systeem vaak veranderd (nieuwe generatie computers, u kent dat wel..) en dat daar ook weer begeleidende boekjes bij moeten.

Hogere kosten voor verkiezingen zijn niet erg als er een probleem mee opgelost zou worden. Met de invoering van stemcomputers zijn echter alleen problemen gecreeerd.

En de veronderstelde lagere kosten die als argument door de voorstanders werden aangedragen blijken dus niet op te gaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Mark

Maar zit daar dan geen promotiemateriaal voor het stemmen as such bij?

Ik snap niet dat de stembureauleden extra opleiding nodig zouden hebben. Zij hoeven het ding immers niet aan te sluiten en ook niet te gebruiken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Anne-Marie

Er zit relatief weinig promotiemateriaal bij. Je staat echt versteld van de stapel papier die er bij komt kijken:
cursusmateriaal, flyers, instructies voor voorzitters en stembureauleden (33 pag.), leidraad voor voorzitters en stembureauleden (39 pag.), handleiding voor gemeenten, toetsformulieren voor de cursus die de voorzitters en stembureauleden hebben gevolgd, instructie voor wijkambtenaren (9 pag.), draaiboeken, checklisten voor systeembeheerders, uitdraai van power point presentaties voor stembureauleden en voorzitters.

Er zijn ook voorafgaand aan de verkiezingen naast de trainingen ook nog eens extra ‘oefenmomenten’ geweest met de stemcomputers.

 • Vorige discussie