Steeds minder jongeren werken voor hun geld

DATA - Jongeren tussen de 20 en 25 jaar kunnen steeds minder vaak rondkomen van een eigen verdiende inkomen. In afgelopen tien jaar is het percentage jongeren in deze leeftijdscategorie dat financieel onafhankelijk is gestaag afgenomen van 45,5 procent tot 32,9 procent.

,,De afname heeft te maken met het groeiend aantal mensen uit deze leeftijdscategorie dat gaat studeren. Het CBS laat inkomen uit studiefinanciering weg,” zegt Gabriëlla Brettonville van het Nibud. ,,Het betekent dus niet dat deze jongeren niet kunnen rondkomen, maar dat zij inkomsten uit andere bronnen dan werk hebben.”

De afname is zowel zichtbaar bij mannen als vrouwen in deze leeftijdscategorie. Bij mannen nam het percentage af van 50,1 tot 37,1 procent, bij vrouwen van 40,6 tot 28,7 procent. Dit blijkt uit een analyse door ANP en Sargasso.nl van donderdag verschenen cijfers over economische zelfstandigheid van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bij vrouwen druist de lijn van de 20 tot 25-jarigen in tegen het verloop van de rest van de leeftijdscategorieën. Vrouwen tussen de 25 en 65 zijn in de afgelopen tien jaar veel meer financieel onafhankelijk geworden, gemiddeld van 45,9 naar 55,3 procent.

Mannen zijn nog altijd vaker financieel onafhankelijk dan vrouwen. Het gemiddelde percentage mannen boven de 25 dat financieel onafhankelijk is, is in tien jaar gedaald van 85 naar 81,9 procent.

Dat het percentage financieel onafhankelijke mannen slechts een klein beetje is gedaald is wel opmerkelijk. Gezien het stijgende percentage financieel onafhankelijke vrouwen had ik een wat harder dalende lijn verwacht. Dat vrouwen achter het fornuis vandaan zijn gekomen betekent blijkbaar niet dat mannen zich meer achter het fornuis laten zien.

Noot: bij het vaststellen van de financiële onafhankelijkheid kijkt het CBS naar inkomen uit arbeid en eigen onderneming. Inkomen uit vermogen en sociale voorzieningen zoals bijstand of huurtoeslag wordt hier niet in meegenomen.

 1. 3

  @1 Ook al zou het wat minder opleveren (wat ik niet geloof want de inkomens zijn niet gedaald) dan nog zou het percentage dat onafhankelijk is niet hoeven te dalen.

  Meer opmerkelijk vind ik trouwens de zeer sterk toegenomen financiële onafhankelijk van de babyboomvrouwen t.o.v. de oorlogsgeneratie.

 2. 4

  Je bent pas financieel onafhankelijk als je boven een bepaalde inkomensgrens verdient. Deze grens wordt jaarlijks met de inflatie bijgesteld, dit in tegenstelling tot de loonsom aan de onderkant.
  Major fail man. Denk even na voordat je het bijdehandte “nee, IK weet het echt beter hoor” vingertje opsteekt.

  Meer opmerkelijk vind ik trouwens de zeer sterk toegenomen financiële onafhankelijk van de babyboomvrouwen t.o.v. de oorlogsgeneratie.

  Als je beseft dat babyboomers maximaal genieten van en minimaal bijdragen aan allerlei verplichte inkomensoverdrachten, is het beter te begrijpen.

 3. 5

  Laag inkomen grens cbs[x], en volgens mij wordt het minimumloon ook (deels) geïndexeerd (bv 2010->2011=+1.6%, inflatie 2010 (okt) ook 1.6)
  Dan zijn de lonen dus of en-masse opgeschoven naar het minimum, of er is minder gewerkt.

 4. 6

  – Studiefinanciering –> Hoeveel jongeren leven (deels) van geleend geld
  – Bijbaantjes –> Werken naast de studie tenminste 10-20 uur per week
  – Alimentatie –> Wordt tot 21 jaar doorbetaald, was vroeger 18
  – Pa & Ma –> Kost en inwoning gratis door gestegen huurprijzen en tekort aan beschikbare woonruimte. Werkt niet echt motiverend.
  – Zwart geld –> Niet op de radar :D