1. 3

  De reactie (indien deze er al komt) zal uiteraard zijn dat het keppeltje in de ogen van de PVV geen symbool is van “islamisering, onderdrukking en discriminatie van de vrouw”.

  Deze beelden zijn nochtans ook helemaal niet nodig om de betreffende kamervragen van de PVV af te serveren als lachwekkend.

 2. 5

  Ja, maar joden zijn niet iedereen, hè, die mogen dat (volgens Wilders). Is toch het uitverkoren volk?

  Om over na te denken: Als er inderdaad zoveel meer hoofddoeken gedragen worden, waarom zie ik dan niet daarnaast een explosie van baarden van het model Osama of Enait? Zijn vrouwenkapsel erotisch en daarom onzedelijk, maar blote mannenkinnen niet? Omdat er geen kinnebakdoeken bestaan?

 3. 6

  Ik denk dat Geert Wilders met zijn missie om de mensheid te redden/verlossen van Islam niet in de Nederlandse politiek thuis hoort, het is namelijk onmetelijk veel groter.
  Tenzij de geheime agenda ontwrichting is om vanuit chaos zijn vergaande plannen te kunnen realiseren.
  In dat geval is Geert Wilders staatsgevaarlijk.

 4. 8

  Wat dat betreft is een keppeltje vrij veilig. Ga je vergelijkbare retoriek toepassen (bijvoorbeeld dat het een symbool is van de internationale joodse lobby, illegale bezetting, staatsterrorisme en apartheid), dan wordt je al snel in de antisemitische hoek gezet.

 5. 9

  Eens met de titel. Het is belachelijk dat op veel NL scholen wel religieuze hoofddeksels zijn toegestaan, maar niet-religieuze hoofddeksels niet. Daar zou conform art. 1 geen onderscheid in mogen worden gemaakt.

 6. 10

  Ondanks allen commotie, naar een weerloos makkelijk target van links tot rechts.is het dermate simpel;
  in een gebeds/geloofs huis, van welke aard dan ook,men zich te houden heeft,aan de regels van datgene men vrijwillig bezoekt.

  Of dat nu hordes toeristen zijn,in “schattige” kerkjes over de wereld in korte broek. Of met schoenen,in een moskee,doet verder niet ter zake.
  Buiten, die gebeds/geloofshuizen; doet ons koningshuis het ook goed.
  Maar wat wil je als ze zelfs de schuld krijgen van onze volledige,collaboratie en vollen medewerking van hoog tot laag;
  aan de genocide en deportatie op gehandicapten joden zigeuners homoos, en al datgene afweek van ons superieure ras.

  De enige daar niet bij was; noch in uitvoering, volledige medeplicht,gaf.
  Ze vond het toen al niet om aan te zien; en “morste” vanuit engeland;en steunde daar via geheime boodschappen het handje vol verzet;alhier.
  maar onze geschiedenis vervalsing,en afschuiven van verantwoording op de ENIGE; diens medewerking en volle colabboratie weigerde.

  Van datgene onderwijl; in dit land; in volle medewerking, onder toezicht oog,van het ganze volk; overheden, ambtenaren, bedrijven,tot en met het justitionele hoogste orgaan toe; plaatsvond.

  Niets anders, dan OOK ten tijden van het structurele misbruik in AL onze instituten, en besloten cultuurtjes ZOALS de RKK; maar elke andere…deze rol,. mensen aan toe vertrouwd zijn.
  OOK, daar van artsen tot justitie; toen en NU wel degelijk op de hoogte zijn en waren.

  Wij wassen onze handen in hypocriete schijnheilige onschuld;
  en stoer richten we onze peilen, op de ” hoogste” boom; gelijkertijd WEERLOOS is; Daar zij zich niet KAN verdedigen.
  HELDEN dom in holland; beperkt zich tot, het wtede stuk van dit samengesteld woord.
  En slachtoffers bestaan niet/worden weggemoffeld,kaltgestelt,en uitgeroeid.
  TROTS op holland.

  Het enige IK nog vertrouwen in heb; pieter van vollenhoven EN ons koningshuis; nog immer door een democratische MEERDERHEID;
  EEn keuze is,en dus gekozen is.
  Allen afleidingen ten spijt;en vast we niets beter te doen hebben
  weer een debatje,net als vorig jaar ; over OMAN, en QATAR?
  2 landen wij een VOORBEELD aan kunnen nemen!

  En ook de emigraten; wat je er ook op an te merken hebt; het beter is toegang, plus communicatie te hebben; OOIT, verbeteringen te kunnen verwezenlijken;en de DEUR open te houden.Onze koningin
  al meer mensenlevens heeft gered; ook in zeer schrijnende landen;dan welke burger,arts, functionaris, in holland dan ook.
  Wij moeten ONS doodschamen,en niet alleen GEERT.de grote.
  Wij spelen, misdadigers zelf in de kaart;en leggen,de schuld,en verantwoording,immer waar die niet ligt.

  Makkelijk is dat;maar zelf verantwoording nemen; zit er niet in.
  Noch onderscheidings vermogen, en onderzoek,hoe zaken zitten.
  Liever laten we ons,uitspelen; DOOR misdadigers.En besteden, de regie en alles,maar al te graag uit. de overheden zijn net zo min als god,verantwoordelijk voor wat we zelf doen en toelaten.
  En als zij de fout in gaan;aan ONS dat een halt toe te roepen.
  maar we hebben het te druk met kamervragen over onze heilig man sinterklaas, en diens misdienaren pietjes; en, gezeik,over koningshuizen.

  En dat rondom ” 3 koningen” ; Deze wijzen toch ECHT; ook in “onze joodskristelijke traditie; uit het OOSTEN kwamen.
  Respectloze stront verwende, welvaarts producten.
  werken tot, 72 is reëel;ten opzichte van; in 1955 tot je 65ste.
  Niet moeilijk, uit te vogelen WAAROM!
  Plus de meeste,dat ook willen;maar nu ontslagen worden met 65;en liefst nog eerder; om een 17 jarige goedkoper;allen kennis en ervaring te laten verkwansellen.
  Daar dus eerst wettelijk, maatregelen tegen nemen; liefst vandaag en onmiddellijk daarna; tot 72 werken.
  Uitzonderingen conform, common sense, vast leggen.
  ALLICHt,een bestuurder,politicus,rechter,bankenier;
  etc; minder slijtage heeft
  Dan een straatmaker schoonmaker bouwvakker en cetera.
  Ik ben wel zo absoluut klaar met dit land; Daar zijn geen woorden,noch gevoelens meer voor.
  En Immigratie, het enige ik nog van dit land wil; waarbij ondergeschikt.
  Waarheen,maar immigratie gaat het worden; absoluut en geheel.
  Desnoods one way ticket…naar boven.
  ver van hier fyssiek EN zeker op papier.

  Dit land is ons koningshuis;en hen werk in landsbelangen,niet waard.
  Wel de dictatuur van politici,.overheden,en hen bondgenoten;want dat KIEZEN we zelf.En dus zijn we zelf verantwoordelijk voor wat zij uit en in onze naam; doen en laten. En is het aan ONS in te grijpen wanneer dat wetten en rechten met voeten treedt.

  Hoe dan ook, de media hetze; werkelijk voor 100 procent mee gaat met het voeden van volsagen doorgeslagen waanzin.
  Die paar minuten, zij een gebeds huis,confrom geldende normen bezoekt.Representatief zou zijn; voor de fotoos en beelden; we massaal over struikelen;net zo triest,als over elk hoofddeksel en hoedje.
  In de vrijheids van kledings uiting.
  De lompe hollander,die liefst nog met modderpoten en bikinie; kerkjes bezoekt.wat geen PLICHT is maar een KEUZE!
  En voor sommige functioneel; in VREDES naam.

  Kenmerkend voor onze mentaliteit.te TRIEST nog een letter aan vuil te maken.Of zelfs maar mee bezig te wilen zijn.
  Deze mensen weten niet, wat problemen zijn in hen doorgeslagen LUXE; Volstrekt buiten elke realiteit,en inzicht.Liever miereneuken, over non-sense.dan eens aan de slag te gaan;met wat dit land,en de mensheid,nodig heeft.

  Ongelofelijk wat een land;met geen pen te beschrijven.

 7. 14

  Nee, het is een symbool van een religie die ook de vrouw onderdrukt (tenminste, als je de extreme variant neemt, de charedische).
  En dat is ook waar de PVV op hamert, een associatie met een symbool. Dus laat hij maar eens uitleggen waarom dan een keppeltje wel toegestaan is en een hoofddoek niet.

 8. 15

  Hoe ” veilig” dat keppeltje is,en blijft WETEN we niet.
  Feit blijft;dat eens zeer; onveilig en dodelijk was.
  Niet voor Widers,noch anderen, helden, der kruisvaarttochten.
  Die vanuit dezelfde ideologie leer en overtuiging; Als de daders van de,uitsluiting,marteling,registraties,uitbuiting, genocide.ETC,van AL datgene afweek van hen arische, superieur gewaande Uberasch.
  (En geloof me daar hoorde TOEN, het jodendom NOG niet bij ;ITT,men misbruikt ze alleen, voor de overlevering,in herhalingsdwang)

  Nu als valse profeten,zich als parasieten,voeden met hen sclahtoffers.
  Ze op dit door hen zelf aangerichte slachtofferschap; En het in stand houden daarvan. Waardoor, noch,een keppeltje, noch, iets anders, “veilig” is of ooit kan zijn. Hoe de wind waait; en hoe, we meewaaien…
  Misdaden hangen niet van een keppeltje/ander hoofdeksel af;

  Maar van de persoon en diens gedrag,en daden,die eronder huist.
  En daar hebben we simpelweg,de wetten en rechten voor.
  Zou niet weten, wat elk ander ” oordeel” of indeling ons voor ” goeds”/
  nut zou brengen.Wat maakt het uit; Wat iemand draagt/ gelooft,wanneer,die overgaat tot strafbare feiten;en of,een ander diens leven binnen wet en recht onmogelijk maakt?
  Dat zou eruit zien; dan zou alles geoorloofd zijn; mits de “juiste pet” op?
  Waarbij misdadigers dan ook nog bepalen welke pet, juist is; bij welke misdaden? Zo zijn we niet getrouwd.
  Zelfs, iemand met een keppeltje op,heeft geen enkel recht; misdaden te plegen.Noch iemand zonder keppeltje; Uitsluitend de daad,bepaald,of iets ” goed” of “fout” is.
  Mensen die zich door uiterlijkheden,laten verblinden.En deze los van welke daad,en gedrag dan ook,zich in laten mis-leiden;zij GEEN vrijheid waard.

  Kunnen daar niet mee omgaan; En tegen dergelijke mensen; worden dan ook terecht;anderen en de samenleving in bescherming genomen;als het goed is.
  Als DE sinterklaas, zijn pietjes verkracht, wil dat nog niet zeggen;dat ieder,die zich als sinterklaas verkleedt; dan een verkrachter is,en vici versa.Of als 1 van de “hulp-sinterklaasen” In deze outfit,overgaat tot misdaden. het aan diens kleding zou liggen;

  Noch het keppeltje noch een hoofddoek is ,een misdaad. De persoon eronder, ten allen tijden afgerekend wordt op diens daden,gedrag. Iets anders wordt het, wanneer; personen zich organiseren,/groeperen,voor het plegen van misdaden; En die misdaden,hetgeen is; die beweging ” uitdraagt”
  Dan spreken we over een criminelen organisatie.Geldend, voor de daartoe betrokkenen. Opdat, als je van voetbal houdt; Dit niet automatisch betekend; je conform de voetbalwet;preventief opgesloten/uitgesloten wordt. Dat zou ziekelijk zijn.

  EN wat OF veilig is;kan per minuut en dag anders zijn.Geen mens weet,OF uitschrijven bij de RK; tot vervolging leidt; OF juist niet.
  Geen mens weet, OF gestudeerd hebben, veilig is/juist niet.En beter boer. Geen mens weet OF, de telegraaf lezen,veiliger is, dan de groene Amsterdammer. Geen mens weet; OF het veilig is oud en gehandicapt te zijn; homo arm of rijk,atheïst of boeddhist.
  Wat niet uit zou maken;zolang we wetten rechten, respecteren en ons door laten leiden. (de rest is keuze;NIET leidend,al gedragen we ons zo)

  Wat ik wel weet, is dat in allen opzichten,nederland MOMENTEEL levensgevaarlijk is; Daar men zoals blijkt TEVEEL belang aan hecht.
  En al bovengenoemde zaken; voor ieder toegankelijk geregistreerd is,wordt;in eindeloze ook internationale, ontsluitingen en koppelingen.
  men kan BEGINNEN te emigreren naar een land; niet eenzijdig uitlevert,aan de vs, zonder die wettelijke redenen hoeven te geven.

  Daar wij niet weten; nu is het ons goud; in de VS ligt;maar wie weet welke (handels) belangen in iran,china,hongarijen; of whatever.
  Maar net wat de heersende gek, bepaald;wat, die indelingen; waard zijn.
  I.P.V…recht wet mensenrechten; en het toegankelijk maken/waarborgen daarvan.

  En sorry; daar ben ik hier allerminst gerust op.
  Alleen al het feit, we veel te lang; dit soort, ” publieke debatten” voeren
  zegt mij meer dan genoeg.Welke de garantie op willekeur absoluut maakt. Vandaag zijn het…de joden,morgen de anti communisten,atheisten,boedisten,homoos,gehandicapten,ouderen;
  socialisten,liberalen;etc.
  En OF je dan aan de ” GOEDE” of “FOUTE” kant staat; bepalen alleen je eigen daden;doen en nalaten en is geen ander mens verantwoordelijk voor,dan de persoon zelf.
  OOK bij gedeelde verantwoordelijkheid.

  En volgens dezelfde beginselen we ons nu laten (mis) leiden ;Kan dat FOUT en misdadig; ieder gelden;En is niet, alvorens,door,voorkeur of subgroep bepaald. Joden zijn net zo mijn bij voorbaat heilig en uitverkoren, als wetenschappers,juristen of artsen.In gelijke mate,zitten overal welke indelingen/hokjes ook hanteert evenveel potentiële misdadigers tussen,als rechtschapen gewetensvollen, integere burgers en functionarissen.WIE en HOE, weten we pas achteraf;en wisselt; evenzoveel;als dat ONZE geschiedenis en hedendaagse geografische toestanden; uitwijzen en ONS laten zien.

  OOK, dat op grote schaal; er geen ” partij” is in zijn algemeenheid;
  Die in het bestaan van de mensheid; niet tot grootschalige misdaden tegen de menselijkheid is overgegaan. WEL uit al die indelingen de wereld en geschiedenis,maar kent; zich daar individuen tussen, en in bevinden; Het juiste doen,en het misdadige nalaten.

  Allicht, maakt het geen verschil of we martelen in gods-opdracht,zoals orthodox genootschap BUSCH waant. Noch, massa psychosen;en ja knikkers,tot uitvoer brengen. Noch of dat een republiekein zou zijn/een socialist. En dat, we al…zover heen zijn…dit tot isue te willen maken.
  Zegt mij meer dan genoeg;en heeft al te lang geduurd.

  Ten koste van al datgene het echt om gaat,in een mensenleven.
  (datgene van belang is in IEDERS mensenleven;geen uitzondering daarop;waar je ook woont/in welke tijd.En we weten ook allemaal,voor onszelf WAT dat is.Op elk moment we ons dat afvragen.

  En voor wie het te lang is; daar heb ik echt schijt aan; alles beter; dan nodeloos blijven hangen; ellenlang in meer van hetzelfde.
  Heb net 120 euro overgemaakt,voor mijn vervuiling; de enige schade; ik toebreng. En je mag hopen;dat het ergste is, een mens kan overkomen.
  Ziekelijke irritante, eindeloze woorden breien……
  What a wonderfull world should that be.
  En de vervuiler betaalt;ook als ik dat zelf uit keuze ben.

  En alleen al, om dit topic spoedig bij het vullis,neer te zetten;
  waar dit soort,gezeik , en afval (“liggen”) hoort,
  Ga ik, hieronder nog even door; alles beter, dan elk woord aan dit soort uitschot; en mensonwaardige uitvreters en parasieten,te besteden.
  Genoeg geweest; En dat blijven voeden; in welk opzicht dan ook;is nog erger, dan degene; die ze groot maakt; De betekenis en waarde en nut;
  bepalen we zelf.

  1 mafkees,idioot, psychopaat,dictator, of paranoide narcistische persoonlijkheid; is geen bedreiging, voor wat/wie dan ook; behalve voor diens directe,en indirecte slachtoffers.

  Maar, de gehele omgeving,en milieu erom heen;het VOLK NODIG is, zonder welke; zeer ernstige,langdurige,massale rampen en misstanden;
  nooit zo ver kunnen komen. En deze absolute wetmatigheid; WAAR,en WANNEER dan ook; zolang de mensheid bestaat; DAT toetsbaar en zichtbaar is.

  Prima dus we effe blijven zeiken zieken en zeuren; ondertussen; we niet in de gaten hebben; HOE gevaarlijk; we al bezig zijn in dit land.

  HOE ver en onomkeerbaar,dat al is.
  Waardoor al vrijwel onmogelijk; waar het gevaar ook allemaal vandaan zou kunnen komen; MICRO/MACRO.(individueel/massaal..)

  Welke veiligheid/bescherming dan ook NOG te KUNNEN bieden.
  En als het totaal uit de hand is gelopen;met de kennis van nu,en ons “voortschrijdend inzicht” We OOK kunnne terugkijken;
  HOE dat kon gebeuren;daar die redenen, HIC en NUC; OOK zichtbaar/inzichtelijk zijn. Voor wie geen last,heeft, dat enige verdieping daarin; dikke dossiers rapporten zijn; En iets langer duurt. TE willen weten/onderzoeken;wat er speelt.

  En dan bedoel ik ZEKER niet mijn eigen GEZWAM.
  Maar die verhandelingen; dossiers; en stukken; die handellen over ons land,beleid,gegevens, en uitvoer daarvan.
  Allicht hoe meer je verdiept,in wat dan ook; van auto; tot ict; Ongeacht het onderwerp; HOE meer gevaren je ook ziet en weet.
  En dat dient te relativeren in perspectief; in het geheel.

  Helaas, is, dat, niet in proportionele verhouding; met het feit;een risicoloze,veilige samenleving,.niet bestaat.Inherent aan leven,en in elke samenleving/staat.
  Maar de wijzen,we allen toegangen, aspecten,en basis/grond beginselen;
  Zonder enige moeite,die veiligheid ,zouden kunnen,en moeten waarborgen; we daar zo roekeloos,mee om (laten) gaan.
  Betekend in dit land; code gloeiend oranje, reeds aan de orde is.
  Zowel, inzake individuele ernstige misdaden;en gelegenheid daartoe/bescherming daartegen; neen ITT uitlevering!

  Als ook; op macro gebied; binnen ons land/door een “vreemde” mogendheid. Door zowel, een enkele/enkelen, criminelen en misdadigers; in binnen en buitenland; als complete, bestaande,en in ontwikkeling zijnde misdadige regimes en dictaturen van welke “kleur” /”kerk” dan ook.

  En of dat dan 1 of velen met een keppeltje zijn;of juist niet.WETEN we niet. NOCH, wat veilig zou zijn. Op zijn MINST zouden we voor welke;
  misdaden dan ook; Het meest mogelijke,dienen te waarborgen.
  Wij dien dat precies andersom; al datgene aan misdaad maar mogelijk is; reduceren we niet; maar gooien die wegen, wagenwijdt open;voor ieder die kwaadwil/misbruik wil maken/welke belangen dan ook.

  En de hoeveelheid wegen we beschikbaar , maken; voor; kwaadwil in welke vorm dan ook;maar ook voor fouten,met ersntige gevolgen.

  Zijn dermate schrikbarend; we af en toe, ” 1 incidentje” van mogen ervaren. Zoals met Digid ,en gaan daarna gewoon door; zonder ervan geleerd te hebben.
  Maar dit gaat veel verder dan, op IT gebied;in allen aspecten; we en onze samenleving uit bestaan.

  Om een metharmorfose te gebruiken; “We zetten onze kinderen;zonder toezicht,ver buiten ieders zicht,in een kring Tussen dutroux,sander van der v,koos h, en meer van dat veroordeeld soort.met een bord om hen nek; martel en verkracht me.” …..Dit is een VOORBEELD; staande , voor, eindeloos,meer van hetzelfde op anderen gebieden.

  Waar het BETER zou zijn;aanwenden van, de middellen we hebben,enigszins; misstanden,misdaden, misdrijven,en misbruik, en- mogelijkheden- daartoe te reduceren/schade te minimaliseren/voorkomen is beter dan genezen.
  Om te beginnen,door simpelweg ons te houden aan de bestaande wetten en rechten;te handellen als burger zowel als functionaris; conform.
  En waar dat NIET gebeurt; het daarover te hebben; En niet over de kleur pet; hoofddeksel of zweet sokken iemand wel/niet draagt.

  Als het daar weer over gaat; heb ik pas weer zin/behoefte; mijn eigen gezwam;en eindeloze digitale pagina vervuiling,te reduceren.de zin en onzin, van mijn eigen zinnen; Te beperken, in redelijkheid,van wat men aan kan en wil,aan informatie.
  Ik zie geen reden, in dit topic; Want hoe eindeloos, en overvloedig;deze bulk aan braindrains dan ook;
  Het komt nog niet in de buurt van de onzin we in ons land ons mee bezig blijven houden; en wat dat KOST (en ten koste van)

  Zelfs in die korte zinnen, van 144 leestekens; of welke korte zinnen,bijzinnen;dan ook.

  Kan mijn overvloed; nog niet in de buurt komen; VAN DE TIJD ,DUUR,EN ONZIN; WE ONS AL TE LANG, MEE BEZIG HOUDEN;EN NOG ZELF VOOR BETALEN OOK. IK HEB DUS GEEN ENKLE REDEN.NOODZAAK TE STOPPEN;
  INTEGENDEEL; PAS ALS DIT OPHOUDT OOIT.
  HEB IK OOK WEER RUST.

 9. 22

  Naar mijn bescheiden mening is iedere religie een vorm van gebrek aan gezond gezond verstand.
  Maar iedereen heeft het recht op een persoonlijke afwijking, zolang een ander er geen last van heeft.
  Wat peroxide Geert betreft:
  Blijkbaar heeft hij alleen wat tegen moslims.
  Geen woord over vieze pedofiele patertjes of liegende bisschoppen.
  Ook geen voorstel om de diplomatieke betrekkingen met het Vaticaan te verbreken vanwege vrouwen- en homo-discriminatie.
  Maar goed er zijn een hoop mensen die zijn ideeën blijkbaar met hun “stem” belonen en dat is volgens mij het enige dat voor hem van belang is.
  Maar misschien ben ik zelf wel niet normaal omdat ik vind dat ieder mens recht heeft om zijn of haar dwaalleer aan te hangen, zolang dit zonder geweld tegenover plaatsvindt.

 10. 28

  En ik kom mijn belofte na;Op de spelfouten,en hangende capslock na;
  maar in de BULK van vervuiling die langzaam, naar onder in de beerput zakt;maakt dat voor dit `”TOPIC” daar beland is; TOCH geen verschil.

  Zonde van de tijd; ZOWEL mijn gezwam,en vorm daarvan;
  als de rest;We al te lang onze tijd mee verspillien; ONDERTUSSEN MISSEN;
  ,wat ONZE aandacht, onderzoek, media, pers; volk en functionarissen (dus ook ieder die burger zijn ,zowel als functionaris (!!)de meeste van ONS)Hard nodig heeft. En door veronachtzaming,en focus,op elke scheet op hoedje, i.p.d.v; kan het ZOMAAR gebeuren.

  We niet meer zien, wat ONS allen aangaat en voor IEDER mens ook hier nogasl van belang is.En vergis je NIET; net zoveel, pvv aanhangers;als van welke ” kleur ” dan ook.
  Kunnen als het erop aan komt, TOCH het goede doen;en kwade nalaten,in schade aan anderen. Dat is NIET voorbehouden aan wie dan ook.Evenals, de moraal predikers, en zich bevindend aan de ” vermeende goede kant” het tegendeel doen;als het erop aankomt;
  vandaar………………
  mijn tijdelijke gekozen grenzeloze mateloze braindumps in deze;
  vervuiling en opvulling van datgene al lang geen woorden meer voor zijn.

  Uitsluitend ,uit,ERVARING, OOK hoe, men handelt; als het erop aankomt; WEET men als , men de situatie aan den lijve; onderdeel van is/was/ooit geweest. En voortijds; is geen mens beter,dan de ander.
  Het kan zomaar zijn, dat een pvv politicus “uittreedt” of datgene doet;
  allen anderen nalaten; EN TOCH achteraf een lintje verdiend;voor persoonlijke moed. VERGIS je niet; Zaken zijn niet volledig en altijd;hoe ze schijnen/lijken.

  En voor de rest vergeet het; net als , de pet/hoed/of maatpak,
  iemand draagt confrom de omstandigheden ,an sich niets mis mee is.
  Uitlsuitend voor wie zich verveelt/doeloos is, een isue …van te maken.
  In deze is dat de media en pers;meer dat, welke geert dan ook!

  PRECIES; DE ZORGVERZEKERAARS,ZIJN DE GROOTSTE MAFFIA,EN MOMENTEEL NET ALS IN DE REST VAN DE DICIPLINES;WORDEN MENSEN GIGANTISCH TEGEN ELKAAR UITGESPEELD.
  ZELFS DE HUISARTSEN ONDERLING DIE 50 PROCENT; DIE EEN HANDELSWAAR PRODUCT REGISTER MET ONZE GEGEVENS;
  SAMEN MET DE ZORGVERZEKERAARS MAFFIA,ILLEGAAL DOORSTART GEEFT.VAN ONS GELD EN MET ONZE “HANDELSWAARGEGEVENS”
  DEZE , 50 PROCENT VAN DE ZORG; VAN HUISARTS TOT ZIEKENHUIS,TOT APOTHEEK; NIET ALLEN AL WETTELOOS EN ILLEGAAL BEZIG ZIJN;
  MAAR OOK NOG IN DE REET KRUIPEN VAN ,SCHIPPERS EN DE ZORGVERZEKERAARS.

  VERGETEND DAT ZE MAAR MET 1 RECHTPARTIJ WETTELIJK AFSPRAKEN HEBBEN; EN EEN VERTROUWELIJKE , FUNCTIE EN POSITIE,INZAKE
  HEN VAK,BEROEP. WELKE ZO VERKWANSELD WORDT; AAN DE MARKT; ZE NIETS TE ZOEKEN HEBBEN.EN OMDAT ZE NIETW ETEN WAT ZE DOEN;
  GEEN TIJD HEBBEN; HET SYSTEEM, ZE AAN BIJDRAGEN, TE KENNEN; NOCH, INHEREENT; DE DUIDELIJKE WETTEN HIERDOOR AL OVERTREDEN ZIJN.
  ENIG IDEE DAT OOK DE CRIMINELEN ZONDER, IK DAT ZOU WETEN ; ZOALS LEMMERS; WE WETEN WAT ZIJN PERTINENTE MISDRIJVEN ZIJN;
  OOK ZONDER MOEITE; IN GEGEVENS VAN ZIJN AANKLAGER HAD KUNNEN GRASDUINEN;EN ZIJN LEUGENS EN MISDRIJVEN; DAAR EXPOLITEREN.
  IDIOTEN!

  TOT SLOT VAN DE RAMP; HEEFT HERR HENK KAMP; OOK MAAR EVEN, BOVEN ELKE WET VERHEVEN; DE MACHT VAN DE ARBEIDSINSPECTIE; IN MONOPLOIE OP ZICH GENOMEN
  HOEWEL ALLEN WETTEN ZEGGEN DEZE ONAFHANKELIJK MOET ZIJN. ..

  .EN ZO SCHUIVEN WE STEEDS VERDER NAAR EEN DICTATUUR;EN IS ONZE KRITIEKLOZE STAATSPROPAGANDA;
  ZOALS PAU EN WITTEMAN GOED VOOR EEN BREED PODIUM VOOR DE MEEST ERSNTIGE MISDADIGERS;VAN JORAN VAN DER SLOOT; TOT VERKACHTENDE, DEKKENDE
  BISCHOPPEN EN ANDER TUIG; ZOIEKENMAKENDE TV; DAT PODIUM VOOR DADERS EN JA KNIKKERS; EN GRATIS ZENDTIJD VOOR POLITIEKE CRIMINELEN ZONDER OOK MAAR 1
  KRITISCHE VRAAG.

  DAARBIJ, ALLEN WEDERECHTELIJKHEDEN,ALS EEN STOOMTREIN; ER DOOR GEJAST ZIJN; OMDAT GEEN MENS DE TIJD HEEFT DAT ALLEMAAL BIJ TE HOUDEN.
  EN HET TEGENWOORDIG ZO IS; ONZE WEDERECHTELIJKE REGERING SCHIJT HEEFT AAN ALLEN WETTEN(*!!!) EN, WIJ LANGDURIG EN PEPERDUUR; UITSLUITEND MIDDELS,
  DE WET, EN AANKLACHTEN TEGEN DE STAAT; ZE TERUG KUNNEN FLUITEN; VIA DE RECHTER VOOR HEN VELEN WETSOVERTREDINGEN;EEN REGEERAKOORD;IS NATUURLIJK
  GEEN WETSWIJZIGING.

  TEL DAARBIJ OP; DAT NEDERLAND ALS ENIGE,SAMEN MET FINLAND; GEEN TOETSING AAN DE WET EN RECHT HEEFT VOORDAT; MAATREGELEN EN WAN BELEID DOORGEJAST KUNNEN WORDEN
  EN ZELFS AL IN GANG GEZET TEGEN ALLEN WETTEN IN. NORMALITER , WORDT DAT DUS EERST GETOETST AAN DE BESTAANDE WETTEN,EN RECHTEN; BEHALVE IN HOLLAND EN FINLAND

  MEER DAN TIJD DUS; VOOR EEN HERNIOEUWDE ARTIKEL 120 ORGAAN;NAMELIJK ELK CRININEEL BELEID ER NU DOORGEJAST WODT ILLEGAAL
  EERST TOETSEN AAN DE BESTAANDE WET; EN DAARVOOR NET ALS IN ALLEN ANDEREN DEMOCRATISCHE LANDEN; TOETSEN AAN DE WETTEN;
  ZONDER WELKE,NIET UITGEVOERD MOGEN WORDEN.

  OINMIDDELS ALLEN ,DOORGEJASTE ONWETTIGHEDEN DIE AL IN WERKING ZIJN NOG WEL EFFE DOOR DONNER; VANUIT DE ANDERE KANT , IN ZIJN NIEUWE POSITIE
  ERDOOR GETROKKEN ,TRACHTTE TE WORDEN;WAT NIET WEGNEEMT ; TOT DIE TIJD;DAT BELEID ONWETTIG EN ILLEGAAL IS; MAAR ONZE REGERING
  STEEVAST BEWIJZEN HEN RET AF TE VEGEN MET ALLEN NEDERLANDSE EN EUROPESE VASTE WETTEN.
  EN DAN WEL EEN ANDER DE MAAT NEMEN ALS HYPOCRIETE MORAALRIDDERS; OVER ZICH AAN AFSPRAKEN HOUDEN…

  NET ALS DAT AL 10 JAAR DESKUNDIGE EROP WIJZEN WE ONZE DIJKEN MOETEN BIJHOUDEN;EN DIE AANVRAAG,ER AL DECENNIA LIGT;
  MAAR WIJ BEZUINIGEN OP VEILIGHEID! MET ALLEN GEVOLGEN VAN DIEN VAN SCHIPHOLBRAND, TOT BP LEK, TOT VELEN DODEN IN ONZE INSTITUTEN EN INSTELLINGEN.
  JE ZOU BIJNA ZEGGEN; GOD WAT GOED DAT AL NA 2 DAGEN EEN BEETJE REGEN; WE VAN MODDERSTROMEN EN TSUNAMIES,EN AARDBEVINGEN,SPRINKHANEN PLAGEN
  ETC VERSCHOOND ZIJN; MAAR ALS DELTA WONDERS; 2 DAGEN REGEN; VOOR HOLLAND GENOEG IS;
  TE ZIEN WIJ ONZE MEEST SIMPELE ZAakjes niet op orde hebben.

  vast dat als het gaat vriezen; wwe geen zout blijken te hebben.
  Wat ik jammer vind; OMDAT, ONZE WATER DESKUNDIGHEID EN INNOVATIE; HET ENIGE WAS(!!!) WE NOG ONS EEER AAN KUNNEN BEHALEN;ONZE EXPERTICE EN VINDINGREIJKHEID
  OP DIT GEBIEDT WAS WERELD BEROEMD.

  TOCH ; GOD WAT GOED…DAT NA 2 DAGEN REGEN; ONZE DIJKEN DIE AL 10 JAAR WELBEKEND AAN RENOVATIE TOE WAREN;DE VELEN VERZOEKEN VAN EXPERTS
  LIGGEN ONDER IN DE LA; SAMEN MET ALLEN VONISSEN EN VEROORDELINGEN OVER ONZE WETS EN RECHTS SCHENDINGEN
  OOK VAN KINDER EN MENSENRECHTEN!.

  EN HET STEEVAST EN STRUCTUREEL, BREKEN VAN ALLEN AFSPRAKEN; EN ER MAAR EEN BEETJE BIJHANGEN, IN DE LUCHT INZAKE ZOWEL
  VN, NAVO, EUROPA; ETC; EN ZELFS ONZE PRESTIGE MISSIE; IN AFHANISTAN; WELKE 50,000 EURO; PER 8 UUR OPLEIDDEN VAN 1 AFGHAANSE POLITIEMAN KOST!
  WAAR BIJ ELKE POLITIE MAN VAN ONS; DAAR OP CURSUS GEPAARD GAAT MET 10 MILITAIREN ZONDER,SLAGKRACHT/MANDAAT
  ( LEVENSGROTE KANS DUS OP HERHALING VAN SEBRENICIA!) EN DIT PEPERDURE PRESTIGE PROJECT;GEEN ENKEL NUT HEEFT
  NERGENS AAN BIJDRAAGT;GEEN MENS OP ZIT TE WACHTEN OOK DAAR NIET; EN PUUR VOOR ONZELF,REPUTATIE; EN, MORELE SCHIJN
  “KIJK ONS EENS………………..”

  HOE DAN OOK ; GOD WAT GOED; DAT ONZE SCHAAMTELOZE, 5 JARIGE SCHENDINGEN VAN AFSPRAKEN MET DE BELGEN OMTRENT DE HEDWIGPOLDER;
  EN HET TRAINEREN,EN TERGEN IN DEZE, VAN ONZE FASCISTEN; EN STAASTIE,POLITIE TOTALITAIRE STAAN
  AAN DE TOP; BOVEN ELKE WET ZOALS ; BLEKER,KAMP VERHAGEN DONNER…EN DE STEEDS GROTERE
  OLIEVLEK ONZE DEMOCRATIE VERKRACHTERS; BOVEN ALLEN WETTEN OPEREREN, EN DEZE NORMVERVAGING GEMEENGOED LIJKT TE WORDEN
  OMDAT GEEN MENS; LIJDZAAM WE ZIJN INGRIJPT;WE LATEMN DIT ALLEMAAL GEBEUREN.

  EINDELIJK DAN DE NATUUR INGRIJPT;EN NA 2 DAGEN MIEZERIGE REGEN; ONZE RIJKSTE LANDJE VAN DE WERELD ;JA NOG STEEDS STAAN WIJ OP DE 2DE PLAATS
  VAN DE RIJKSTE LANDEN VAN DE WEERELD;AL DOEN WE ER NIETS NUTTIGS MEE.
  BID EN HOOP DE HEDWIGPOLDER ALSNOG ONDERGELOPEN IS; OF EINDELIJK ONDER WATER GELOPEN GAAT
  WORDEN; NIET OMDAT WE EINDELIJK NA 5JAAR ONZE AFSPRAKEN NAKOMEN;VANWEGE GEWETENS NOOD;
  MAAR UIIT WATERSNOOD; ” RAMP” KAMP.

  ONDERTUSSEN LIGGEN ER VELEN BOUWPROJECTEN ,STIL;VANWEGE ONZE SNELWEGEN,13O KM PER UUR
  WAARDOOR WE DE EUROPESE NORMEN VAN CO 2 EN FIJNSTOF NIET MEER HALEN; EN DEZE WILLEN COMPENSEREN VIA
  DE HUIZEN BOUW; ZO OOK ONZE NEIWUE WIJK; WE NIET ALLEEEN 10 PRECENT LEGES PER TE BOUWEN HUIS;MOETEN BETALEN
  WAT DUS AFGAAT, VAN ELKE 80.000/100.000 PER TE BOUWEN HUIS,BESCHIKBAAR IS.

  MAAR OOK , DSE NORMEN VERHOOGD ZIJN,VEN EPG, NAAR 0,6 PROECENT;HOEWEL DAAR NOG GEEN INSTALATIES VOOR ZIJN
  EN WIJ GEDWONGEN WORDEN; PERPERDURE; GIGANTISCHE INSTALATIES; DIE DE HELFT VAN ONS HUIS IN BESLAG NEEMT;
  VEEL HERRIE MAKEN; EN HEN WERKING IN DE PRAKTIJK INZAKE VENTILATIE EN ENERGIE;NIET BEWEZEN HEBBEN
  BEDRIJVEN IN DIT GEDWONGEN GAT IN DE MARKT SPRINGEN ; EN DE WONINGBOUW EN DUS WIJ
  VAST ZITTEN AAN PEPERDURE, ZINLOSE APPARATEN; WELKE HOOGUIT IN BERKENINGEN OP PAPIER;

  AAN DE ENERGIE NORM KOMEN; IN DE PRAKTIJK KAN DAT NIET; WANT DAN GAAT MEN UIT VAN OPTIMALE OMSTANDIGHEDEN
  BUITEN; EN BEHEER BINNEN; WAT INHOUD; ELKE BEWEGING JE MAAKT; GAAT DOUCHEN; OF BEZOEK KRIJGT;
  JE ONMIDDELIJK DE INSTALATIE APPARATEN; ANDERS MOET INSTELLEN;
  ” HET NIEUWE WONEN” ZOALS DAT GENOEWMD WORDT;

  BETEKEND; EEN HEEL BOEKWERK, HOE DIE INSTALLATIES GEBRUIKT MOETEN WORDEN;WIL HET NUT HEBBEN;
  EN WE ; 80 PRCENT VAN ONS WONEN BEZIG ZIJN; DEZE IN EN BIJ TE STELLEN AAN DE OMSTANDIGHEDEN.
  RIDICUUL,OM ZO OP PAPIER ALSNOG DE EUROPESE NORMEN TE HALEN; ..WELKE MIDDELS DE 130 KM WEGEN;
  DUS, ERGENS ANDERS GECOMPENSEERD MOETEN WORDEN.

  EN WIJ DE LAATSTE FASE EN WIJK; VAN DE 2 FASES EN WIJKEN NU KLAAR EN BEWOOND ZIJN.
  WE , IN ONZE FASE; EN 10 PROCENT LEGES KWIJT ZIJN; EN, ITT FASE 1,EN 2;
  MET ONWERKBARE HOGE, EPG NORMEN OPGEZADELD ZIJN;EN DUS MET ISTALATIES, NIET DEUGEN;
  HEN WERKING NOG NOOIT, IN PRAKTIJK GEBRACHT;EN DE WONING BOUW IN CONTRACTEN
  DEZE IN MOET KOPEN; WE DE KOMENDE DECENNIA VOOR DE KAT ZIJN KUT AAN VAST ZITTEN EN MOETEN BETALEN.

  HEB DUS AL GEZEGD; DAT BIUJ MIJ DE STEKKER ERUIT GAAT EN B,IJFT; JAMMER ALSNOG VAN DE RUIMTE ZE IN BESLAG NEMEN
  MAAR DE HERRIE,EN ANDERE ONGEIN BLIJFT ME DAN BESPAART; KAN NIET EENS ,EEN COOLER VAN PC, MAGNETTRON,
  OF AFZUIGKAP VERDRAGEN. EN GEZIEN IK ZOWEL IN HET BESTUUR ZIT ALS IN,HET INNOVATIEVE ENERGIE CLUBJE;
  VAN ONZE CO OPERATIER WIJK BOUW PROJECT; AL MAANDEN DIEPGAANDE STUDIES; INCLUSSIEF DE BEREKENINGS COMPUTER
  PROGRAMAATJES OM AN DIE NIEUWE VERSE NORM TE KUNNEN KOMEN.

  EN IEDER WEET DAT ALLEEN ;OP PAPIER; MAAR NIET IN PRAKTIJK DIT HAALBAAR IS.
  APRIL KOMEN DE NIEUWE NORMEN;DIE WRSCNLK VANWEGE DE ONHAALBAARHEID WEER LAGER GESTELD
  WORDEN;MAAR WIJ MOETEN NOG STEEDS ONZE ONTWERPEN; NAAR DE HUIDIGE NORM INRICHTEN
  MOGELIJK DUS OOK VOOR JAN LUL; DAAR DIE WEER VERLAAGD LIJKEN TE WORDEN.
  IK WIL NU VOORKOMEN DAT WE MET PEPERDURE, RUIMTYE S;LOKKENDE INSTALATIES OPGEZADELD EN AAN VAST GEZET WORDEN
  DAAR WIJ NATUURLIJK WILLEN VENTILEREN; DUS GEWOON EEN RAAM OPENZETTEN ALS IK GA KOKEN
  EN ALLENR AMEN OPEN MET DE VERWARMING UIT;OM TE LUCHTEN.

  DAT MAG DUS ALLEMAAL NIET MEER IN HET ” NIEUWE BEHEERSBARE WONEN”
  MOETEN APPARATEN EN INSTALATIES ; CIJFERMATIG ,AAN GEVEN.EN REGELEN VAN ELKE VENTILATIE.
  DAT ZIJN OPGELEGDE GEMEENTELIJKE EN OVERHEIDSNORMEN; MET DANK AAN ONZE 130 KM WEGEN!
  GELIJKERTIJD DE LAATSTE ,MINIMALE, VOORRAAD AAN SOCIALE HUURWONINGEN;
  IN ONZE ” VRIJE MAKRT” DOOR OVERHEDEN BEHEERST!
  DE WONINGBOUWVERENIGINGEN ,VAN DAT LAATSTE RESTJE (DE REST IS AL VERKOCHT)
  VOOR 75 PROECENT OOK DE KOOP MARKT OP GEDWONGEN WORDEN.
  OOK DIT IS WEDERECHTELIJK; DE WONINGBOUWVERENIGINGEN ; WILLEN HEN BEZIT,
  EN DAT SCHAMELE RESTJE NOG VOOR DE SOSCIALE HUUR IS; NIET GEDWONGEN VERKOPEN.

  EN IN FEITE MAG DE OVERHEID DAT NIET DWINGEN;MAAR DONNER STAAT BOVEN DE WET
  ZO HIJ WAANT; EN ZELFS DE RAAD VAN STATE,DIE ONLANGS; DEZE
  WETSVOORSTELLEN VAN SPIES DE OPVOLGER VAN DONNER
  OP DE MINSTERPOST OVERNAM; HEEFT ZICH AL UITGELATEN; DIT ONWETTIG IS.
  EVENALS DONNERS ANDEREN WEDEECHTLIJKHEDEN; DAT ZOMAAR
  ALLEN HUURWONINGEN MET 125,- EURO DUURDER MOESTEN WORDEN.
  ZOGENAAMD VOOR DE DOORSTROOM.

  EN HARSTIKKE LEUK DIT NIET VOOR ZITTENDE HUURDERS ZOU GELDEN;
  DAAR HEBBEN WIJ NIETS AAN; OMDAT WIJ LETTERLIJK NS HUURCONTRACT;
  OPGEZEGD WORDT;ZELFS AL BIJ DE WIISELWONING;EEN NIEUW CONTRACT
  EN OOK ALS WE ; TERUG KEREN IN DE NOG TE BOUWEN WIJK;
  WEDEROM; MIDDELS NIEUW CONTRACT; …..GEBEURT.

  GOED ONS VOLK; INCLUSSIEF; ALLEN FUNCTIONARISSEN IN AL ONZE DICIPLINES
  BLIJKEN NIET IN STAAT ZICH AAN DE WETTEN TE HOUDEN; EN ZIJN ZICH VAN GEEN KWAAD BEWUST;
  HEBBEN NIET EENS IN DE GATEN; ZE WEDERECHTELIJK BEZIG ZIJN; EN DEZE NORM EN WETS VERVAGING
  STEEDS VERDER OPGEREKT WORDT. EN ONDANKS DE VERSNIPPERDE VEREONTWAARDIGING
  OVER WAT DETAILS; WAAR HET HEN TREFT; DEZE VERSNIPPERDE SELECTIEVE VERONTWAARDIGING
  GEPAARD MET WAT STUIPTREKKINGEN; ZONDER OOK MAAR IEMAND ZICH INTERESSEERT
  VOOR HET TOTAAL PLAATJE ; EN HOE VER EN ERSNTIG ONZE DEMOCRATIE EN RECHTSSTAAT;

  IN VERVAL IS GERAAKT DOOR ONZE MEDEWERKING EN MEDEPLICHT DAARAAN;
  EN WE NIET IN STAAT ZIJN DE HANDEN INEEN TE SLAAN EN EEN HALT TOE TE ROEPEN
  AAN DEZE TOENEMENDE ERSNTIGE, VERVAL VAN DEMOCRATIE;WETTEN RECHTEN PLICHTEN;
  AAN DE LAARS GELAPT WORDEN;EN IEDER DAAR AAN MEE DOET!
  EN , MEN GAAT STEEDS VERDER DAARIN; OMDAT WIJ DAT TOELATEN.

  FEITELIJK; HEBBEN WE GEEN RUK TE MAKEN MET REGAAR AKKOORDEN;
  NOCH MET WAT PRIVATE MARKT BEDRIJFSPLANNEN EN PRODUCTEN.
  VAN COMMERCIELE,MARKT- BEDRIJVEN; DIE VERPLICHT EEN WINST BUFFER;VAN 10 MILJARD
  MOETEN AANLEGGEN; ZOALS DE ZORGVERZKERRAARS.

  NOCH HEBBEN WE OOK MAAR IETS TE MAKEN; MET SPECULATIES, EN AANDELEN HANDEL.
  VAN POLITICI IN INNIGE BELANGEN VERSTRENGELING,IN HET BANKWEZEN EN HEN
  POSTEN.ONS GELD; GEDWONGEN INGEPOMT BLIJFT WORDEN.

  WIJ HEBBEN TE MAKEN MET DE WETTEN RECHTEN EN PLICHTEN ZOALS ZE VASTGELEGD ZIJN.
  HET IS VERBIJSTEREND EN BEANGSTIGEND; HOE OP GROTE SCHAAL IN ALLEN DICIPLINES DIT VERKWANSELD
  WORDT; MIDDENS WEDRECHTELIJKE WETSOVERTREDINGEN,EN DE WETTEN AAN DE LAARS LAPPEN;
  OP KOSTE VAN,EN TEN KOSTE VAN DE ENIGE RECHTSPARTIJ; EEN WETTELIJKE EN RECHTSGEDLIGE;
  RELATIE MEE IS; GEHOUDEN AAN DE VOORWAARDEN WETTEN RECHTEN EN PLICHTEN DEZE OP BERUST!

  HOE DIT REEDS IN ALLEN OPZICHTEN EN DICIPLINES; MET VOETEN GETREDEN WORDT
  EN DE VANZELFSPREKENDHEID ;WAARMEE DAT GEBEURT; IS , GENOEG VOOR REEDS ALARMFASE
  GLOEIEND ORANJE!

  OMDAT DIT PRECIES HETZELFDE GING ,VOOR EN TEN TIJDEN VAN WO 2
  SCHRIKBAREND HOEVEEL BEDRIJVEN; HET HELE JUSTITIONELE APPARAAT;
  HET GEHELE AMBTENAREN APPARAAT; HET GEHELE BEDRIJFSLEVEN;
  HEN VOLLE VRIJWILLIGE ,EXPLICIETE MEDEWERKING GAVEN; IN EN TEN DIENSTE
  VAN; ONS FASCISTISCHE; SUPERIEURE; REICH; EN HET VERWEZENLIJKEN;
  VAN, EEN SAMENLEVING EN WERELD; DEZE LEER,ALS HEERSENDE GELDENDE;
  MORES.WE MET ZIJN ALLEN, AAN WILDE VOLDOEN.

  OOK TOEN MEENDE ZELFS DE JODEN; DAT , DE LIJSTEN EN REGISTRATIES,HEN JUIST
  VEILIGHEID EN BESCHERMING ZOUDEN BIEDEN.
  EN MET DERGELIJKE SYSTEMEN EN MORES ONS LAND RIJK;HEB JE GEEN VIJANDEN NOCH BEZETTER NODIG;
  DAT SPAARDE DE ARIERS TOEN UIT;WE DEDEN HET ZELF AL,MAAR AL TE GRAAG.
  NU IS DE SITUATIE EXACT HETZELFDE;ALS IN WEIMAR TIJD; DE JAREN 20 EN DERTIG..
  EN NOG WAT GRAADJES ERGER;WE HEBBEN NIETS GELEERD;EN DOEN WEER MEE.
  MET ; DE ERSNTIGE, DEMOCRATIE EN RECHTSSTAAT ONTERENDE WETSOVERTREDINGEN EN WEDERRECHTELIJKHEDEN
  WE CONTINU, DE REEGRING EN OVERHEDEN DOOR DE RECHTER TERUG MOETEN LATEN FLUITEN
  WELKE UITSPRAKEN ONZE DICTATORS EN MACHTSWELLUSTELINGEN BOVEN ELKE WET VERHEVEN

  OOK WEER NAAST ZICH NEERLEGGEN;ZOALS KAMPIOEN DONNER.
  EN WIJ,NIET ALLEEN PASSIEF DAT LATEN GEBEUREN;MAAR ZOALS VAOUNDS; VAN OUDSHER TOT DUSVER
  ACTOEF MEDEPLICHTIG ZIJN; WAT FEITELIJK EVEN STRAFBAAR BLIJFT;
  OOK ALS DE HEERSENDE; MACHTSWELUSTELINGEN EN TUIG VAN DE RICHEL;
  ZOALS IN MEERDREE LANDEN, UITEINDELIJK PAS WEGGEJAAGD WORDEN
  EN BEILTJES DAG EN PAY DAY; DAN DUS OOK ALLEN WEDRECHTELIJKE MEDEPLICHTIGE BETREFT
  ONZE BURGER RECHTEN,WETTEN DEMOCRATIE,EN RECHTSSTAAT ZO MET VOETEN TREDEN.
  DAT IS DUS EIGEN KEUZE; EN HOEWEL DE HEERSENDE MORES MOMENTEEL;

  HEN ILLEGALE ZAAKJES LATEN OPLOSSEN DOOR VELEN DICIPLINES OOK NOG EENS
  VOOR DAT DOEL TEGEN ELKAAR UITGESPEELD WORDEN!
  HET DOEN VOORKOMEN; DIT VANZELFSPREKEND EN NORMAAL ZOU ZIJN; HEEFT IEDER
  DAAR ZIJN EIGEN WETTELIJKE, VERANTWOORDING IN;EN WANNEER WE ZO MAKKELIJK
  IN STAAT BLIJKEN; DE WETTEN RECHTEN EN PLICHTEN TE VERKWANSELLEN.
  ONDER HET MOM VAN; ” DAT BUITEN HEN VERANTWOORDING ZOU VALLEN…
  ALSOF DAT DOOR HOGERHAND OPGELEGD WORDT;
  MEN HIER EVEN VERGEET; DAT; SDEZE DICIPLINES; WEL DEGELIJK EEN KEUZE HEBBEN;

  EN NIET VERPLICHT ZIJN WAT DAN OOK TE TEKENEN; OF ,HANDELLEN; TEGEN ALLEN WETTEN IN;
  NOCH ZORGVERZKERAARS/ANDEREN BEDRIJVEN; HEN KONDEN EN KUNNEN DWINGEN TOT DEZE WEDERECHTELIJKHEDEN.
  DAT DOEN ZE DUS ZELF; HET ENIGE JUISTE ANTWOORD; ZOU WETTELIJK MOETEN Z`IJN;
  \SORRY WE KUNNEN, DEZE, ZAKEN NIET UITVOEREN; DAAR WE DAN DE WETTEN OVERTREDEN.
  DE KEUZE; OM, DAT NIET ALLEEN TE WEIGEREN;MAAR ACTIEF TE OVERTREDEN;
  BLIJFT, DE VERANTWOORDING VAN ELK INDIVIDU DAT DOET.

  JE KAN NIET ZEGGEN” JA DIT MAG EN KAN EIGENLIJK NIET ZO;MAAR WE DOEN HET TOCH”.
  DEZE MENTALITEIT;WELKE NOOIT WEGGEWEEST; ONS LAND TE RIJK;IS MEER DAN SCHOKKEND.
  EN PRECIES DE REDEN; DAT IN NEDERLAND 85 PRECENT VAN ALLEN JODEN; GEDEPORTEERD GEMARTELD EN VERNIETIGD ZIJN
  ONDER ONZE OGEN,EN DANKZIJ ONZE ACTIEVE MEDEPLICHT;NOG ERGER DAN DE DUISTERS; EN VAAK MET PLEZIER.
  WAAR IN BELGIE,MAAR 35 PROCENT!

  HET WAREN NIET ALLEEN DE JODEN;OOK DE GEHANDICAPTEN (NET ALS NU OOKAL) DE BEJAARDEN,DE HOMMOSS,
  DE ZWAKKERE; DE ZIGEUNERS; ZIEKEN; ETC AL DATGENE AFWEEK, VAN DE EENHEIDSWORST EN UNIFORME STERKE
  ARIERSE UBERASCH; EN ONZE GEHELE REGERING MEENT; DIT ANTWOORDT OP DE CRIMINELE WINSTBEJAG KREEDIET HYPOTHEEK
  EN SCHULDEN LENEN CRISIS…. (OOK DE MENSEN DIE GEEN HYPOTHEEK HEBBEN,NOCH OOIT EEN GULDEN GELEEND OF WAT DAN OOK OP DE POF!)

  TOT OVERMAAT VAN ONS HYPOCRIETE RAMPEN VOLK WE ZIJN!
  KRIJGT DE ENIGE DAAR NIET BIJ BETROKEN WAS; ER NIETS MEE TE MAKEN WILDE HEBEN;EN DERHALVE ONS
  FACSITSICH LAND VERLIET’ VAN ONZE MISDADEN DE SCHULD.
  WAAR HEEL ONS JUTITIONELE ,EN AMBTNERAEN APPARAAT,EN BEDRIJVEN,EN SCHOLEN,EN NS;
  ACTIEF BETROKKEN WAS; BIJ DE GEBOCIDE;EN ANER FASJO PRAKTIJKEN…
  ONDER HEN EN ONZE OGEN…….

  WE ZO IMBECIEL; ZIJN; DE ENIGE DIE DAR NIET IJ BETROKKEN WAS; JULIANA DE KONINGIN
  HIER DE SCHULD VAN TE GEVEN; OEI OEI OEI ,WAT EEN GESCHIEDSVERVALSING;ONZE
  AANDELEN , WAAR ZE LIGGEN; MEE SCHOON TE PRATEN;WAT HIET GEBRURDE TOEN ZIJ IN ENGELAND WAS!
  EN WIE DAAR ALLEMAAL ACXTIEF BIJ BETROKKEN WAREN; KAN ALVAST , DE DEKSEL VAN DEZE STINKENDE BEERPUT LICHTEN;
  DAT WAS ONZE HELE SAMENLEVING; MENTALITEIT; ALLEN DICIPLINES; EN HET GEHEEL; TOEN;TOT DE HEERSENDE;
  KLASSE BEHOORDE; PLUS HET GROOTSTE DEL VAN HET KLOOTJESVOLK;

  EN AL DEGENE DAAR BIJ WAREN TOEN HET GEBEURDE; TEVEEL OM OP TE NOEMEN…
  EN DE ENIGE DAAR NIETS MEE TE MAKEN WILDE HEBBEN JIST DEGENE; NU DE SCHULD KRIJGT
  ONZE KONINGGIN;
  ONS VOLK ; HEEFT GEKREGEN WAT HET VERDIEND!
  EN GAAT DAT OPNIEUW KRIJGEN; ZIJ ZIJN ONDERDEEL; DAARVAN.
  ER IS DUS GEEN ONDERSCHEID;EN WAS,OOK NIET MET DAT MASDADIGE FASJITISCHE REGIME;
  EN , INHERRENT, ONS BELEID; MET ONS VOLK, DICIPLINES EN DIENS MENTALITEIT.
  DE FASCISTEN WAREN WIJ ZELF
  EN NU DEN WE HET WEER;ALSOF HET NIETS BETEKEND.

  EN NET ZOALS DOM DONNER; NU , NOG MEER HUIZEN TE KOOP WIL ZETTEN; GESTOLEN VAN DE EIGENAREN DE WONINGBOUW
  EN, ONTROKKEN AAN DE SOCIALE HUUR; WAARDOOR MENSEN NOG MEER HYPOTHEKEN MOETEN AFSLUITEN
  DE BANKEN NIET GEVEN…ER NOG MEER LEGE HUIZEN TE KOOP STAAN TER SPECULATIE…
  EN ONZE 650 MILJARD HYPOTHEEK SCHULD OPLOOPT…

  IK HEB NIETS TEGEN VRIJE MARKTECONOMIE;INTEGENDEEL BEN FAN VAN KEYNES;MAAR DAN WEL ZUIVER EN PUUR
  ANDERS WERKT HET NIET.DIT HEEFT DAN OOK NIETS MET VRIJE MARKT ECONOMIE TE MAKEN; INTEGENDEEL
  IS HET TEGENOVERGESTELDE ERVAN;EN LIJKT MEER OP DE KATOENPLUKKERS VAN OUDSHER
  AL HEN VERDIENSTEN; IN DE PEPERDURE, LEVENSNOODZAKELIJKHEDEN VERREKEND WERDEN MET DE ZOGENAAMDE SCHULDEN
  VERPLICHT OPGEDRONGEN;OFWEL, ELKE SCHAMELE MAALTIJD;EN SLAAPPLAATS, BELAST WERD;MET 2 MAAL ZOVEEL
  ALS HEN LOON; EN OP PAPIER ZE DUS ALTIJD IN DE SCHULDEN BLEVEN ALS LIJFEIGENEN; ZONDER KEUZE.

  IK VIND DAT IEDER MAG VERDIENEN WAT DIE KAN; OF DAT NU STEVE JOBS IS MICROSOFT GOOGLE,
  PHILIPS;OF WELKE MICRO EN MACRO ONDERNEMER DAN OOK.
  MAAR NIET MET PUBLIEKELIJK GELD; OM DE HOGE WINSTEN BONUSSEN, EN ZELFVERRIJKING IN EIGEN ZAKKEN;
  MIDDELS VOOR EEN DUPPIE OP DE EERSTE RIJ ZITTEN HOLLAND EIGEN;
  WIENS OVERHEDEN,UWV, AMBASADES, OV, LUCHTVAART ETC; MET MISDADIGE, UITBUITING;

  SCHIJNSCHOON WILLEN LATEN MAKEN;EN …1 MAN; IN 1 UUR; 60 KANTOREN MOET SCHOONMAKEN.
  WERK IK OK JAREN DEED; OP DIRVERSEN HOGE SCHOLEN; PTT GEBOUWEN, HET LEGER,ETC
  TIJDENS MIJN STUDIES; EN DE HAKENKRUISEN VAN DE TOILETEN VAN ONS LEGER,ORSCHOTSEDIJK KON KRASSEN.
  OMDAT ZE ZO MEER GELD OVERHOUDEN ZICHZELF MEE TE VERRIJKEN;DITZELFDE SPEELT,
  OOK IN DE ZORG; EN BEJAARDEN HYGIENE;WELKE NOG MINDER ALS IN ONZE GEVANGENISSEN.
  EN WE DIT AL NORMAAL VINDEN;DAT IS HET NIET!

  NET ZO MIN ALS DAT BURGERS, VERWACHTEN DAT EEN HUISARTS,BINNEN 15 SECONDE DE TELEFOON OP MOET NEMEN.
  EN BINNEN 15 MINUETEN AAN ONS BED MOET STAAN. WAT EEN MEGA ONZIN! ALS JE MET OVERHEDEN;
  2 JAAR BEZIG KAN ZIJN! DE FUNCTIONARIS AAN DE TELEFON TE KRIJGEN/UBERHAUPT;TE SPREKEN!
  OVER DE MEEST SIMEPELE ZAKEN; HOEWEL VAN LEVENSBELANG.

  EN WIE DAT WEL VERWACHT; MOET MET EEN TRAP ONDER DIENS REET; HET LAND UITGESCHOPT WORDEN.
  TOCH IS DIT;WAT UIT ONDERZOEK VAN SCHIPPERS PAKWEG EEN JAAR GELEDEN MOEST BLIJKEN
  EN HO HO HO;HEEL ONS LIJDZ`AME KLOOTJESVOLK IN DE STUIP;
  DAT IS WAT IK BEDOEL MET; HOE WIJ ONS LATEN UITSPELEN EN WIE DAAR GAREN BIJ SPINT!
  DE GIA PROBLEMEN EN DEMOCRATISERINGEN ZOALS IN IRAK; BESTAAT UIT HET FEIT
  DEZE MENSEN ZICH OOK DECENNIA TEGEN ELKAAR LIETEN UITSPELEN EN PZETTEN;
  DAT IS WAT ALEN DICTATORS DOEN; EN ZELF ACHTER DE SCHERMEN; DUS; HEN MISDADEN
  LATEN OPLOSSEN DOOR HET VOLK ZO DOM IN DAAR IN TE TRAPPEN NET ALS WIJ!

  EN HOE LANGER DAT DUURT;HOE LANGER HET DUURD; VOORDAT MEN BESEFT;
  WAAR WE MEE BEZIG ZIJN TEN DIENSTEN VAN DE MISDADIGERS EN DIKTATORS; HEN VUILE WERK
  OPKNAPPEN. EN NAAR ELKAAR GAAN WIJZEN EN DE KOP INSLAAN;DAT SIS PRECIES DE BEDOELING.
  DWAAS ZIJN ZIJ; DIE DIT LATEN GEBEUREN EN AAN MEE DOEN!
  ZO OOK DE 50 PRECENT VAN DE HUISARTSEN,ZIEKENHUIZEN,APOTKEHERS DIE REEDS HEN BOEKJE AL VER TE BUITEN ZIJN GEGAAN
  TEN KOSTE VAn de vertouwelijke relatie met hen patienten; daar het onmogelijk is;

  vertouwen te hebben in mensen en functionarissen;die werken met een onwettig levensgevaarlijk systeem;
  niets met zorg of kwaliteit van doen; maar met marktproducten; en uitzuigwoekerwinsten.

  Toch moet men dan niet raar staan te kijken;indoen de,opgejutte en opgefokte woede;
  zich dan tegen hen keert; hoe misplaatst ook;ze vragen hier wel om; daar, ze zich zelfg
  onderdeel en medeplichtig maken; en het volk zich zelf niet infromeerd/nog juist en volledig
  geinformeerd wordt; wat ook onmgelijk is;en daarin zit het gevaar!
  daar ELK GEZOND WERKEND MENS; ABSOLUUT GEEN TIJD HEEFT/KAN HEBBEN;
  TE WETEN TE KOMEN HOE HET ZIT; EN PRECIES;HOIER WORDT DOELBEWUST MISBRUIK VAN GEMAAKT
  GEPAARD MET DE SNELHEID; ALLEEN AL DEZE MAAND; ONWETTIGE ZAKEN;ER IN PRAKTIJK AL,
  WEDRECHTELIJK DOORGEJASD ZIJN! EN IN WERKING GESTELD
  ZONDER MEDEWETEN; EN ZONDER WETTELIJK KADER;ILLEGAAL;OP HEEL VEEL GEBIEDT.

  KORTOM; VELEN ZAKEN , WETTELIJK; VERBODEN ZIJN; EN ER EERST EEN WETSWIJZIGING ZOU MOETEN KOMEN;
  TOCH AL ILLEGAAL; DOORGEDRUKT EN WERKZAAM ZIJN; EN IN ONS STELSEL; PAS , NA AANGIFTE EN RECHTSPRAAK;
  EEN HALT TOE GEROEPEN KUNNEN WORDEN;DAT IS HET LEK IN NS SYSTEEM;WE DSE ENIGE IN ZIJN
  SAMEN MET FINLAND; NO MATTER; WAT OVERHEDEN VOOR ILLEGALE EN STRAFBARE FEITEN PLEGEN;
  DIT UITSALUITEND VIA DE LANGE PEPERDURE JURIDISCHE WEGEN;EEN HALT TOEGEROEPEN KUNNEN WORDEN;
  EN DAT EINDELOOS GEREKT WORDT;NET ALS MET MISDADIGER LEMMERS; EN DAT GEREK; OOK NOG OP JOSTEN VAN DE BELASTINGBETALER
  NA 2 JAAR ZIEKEN; DE RECHTER;NIET ANDERS KAN DAN DE UITSPRAAK DOEN ;LEIDEND TOT WAT AL DIE TIJD
  AL HAD MOETEN GEBEUREN;EN OP ELK MOEMTN IN 5 MINUTEN OPGELOST ZOU KUNNEN ZIJN…
  EN HOE DAT JAREN GEREKT WORDT;EN ZE DIT NIET UIT EIGEN ZAK HOEVEN BETALEN!

  NA JAREN REKKEN IN SLEPENDE NODELOZE RECHTSZAKEN ; DAAR WE TE BEROERD ZIJN ACHT TE SLAAN OP DIE WETTEN;
  DEZE PEPERDURE BELASTING VAN ONS RECHTSAPPARAAT;EN UITEINDELIJK; DEZE KOSTEN NIET OP DE VERLIEZENDE
  ZIEKENDE OVERHEDEN KOMEN;MAAR OP DIE VAN ONS.VANDAAR ER OOK GEEN PRIKKEL IS; ZICH AAN DE WET TE HOUDEN.
  ZOALS OOK CHARLES LEMMERS; DAAR UITEINDELIJK DIT NOOIT GEVOL,GEN HEEFT VOOR HENZELF;
  HOE STRAFBAAR EN VER ZE OOK GINGEN; …
  HET ZE NIETS KOST EN ZE TOCH JAREN PLEZIER HADDEN VAN HEN MACHTSMISBRUIK;MIJ BIJNA MIJN LEVEN KOSTTE.

  WAT WE NODIG HEBBEN NET ALS IN ALLEN ANDEREN DEMOCRATISCHE RECHTSSATATEN; IS EEN RECHTS TOETSINGS COMMISIE
  ONAFHANKELIJK;DIE OOK HET BELEID VAN OVERHEDEN EERST TOETST AAN DE WET! EN RECHT; VOORDAT HET IN WEERKING GESTELD WORDT
  OMDAT ANDERSOM ,EEN EXTREME BELASTING IS; VOOR HET JUSTITIONEEL APPARAAT EN BURGERS;
  ELK WANBELEID WE HEN VOOR HET GERECHT MOETEN SLEPEN!

  ZOALS NU ONLANGS AL VELEN ZAKEN DOOR DE WET EN RECHTER TERUGGEFLOTEN ZIJN;EN NET ZO MAKKELIJK
  ONZE OVERHEDEN NAAST ZICH NEERLEGGEN; DAAR ZIJ ZICH ONSCHENDBAAR WANEN VOOR SANCTIES;
  EN ZOLANG WELK ,MISDRIJF; OF DESTRUCTIE;GEEN GEVOLGEN HEEFT; ER OOK GEEN PRIKKEL IS;ZICH AAN DE WET TE HOUDEN;
  GEZIEN HET GROTE ERSNTIGE, GEBFREK AAN GEWETEN, EN MOREEL KOMPAS; DE MESTEN NEDERLANDERS;VAN BUITEN AF
  GECORRIGEERD DIENENDAAR HET INTERN ;ONTBREEKT;EN IK RETE TROTS!
  IK ZELF MET EEN HANDJE VOL MEDEBURGERS; DAT BIJ MIJ WEL GEHEEL ONTWIKKELT IS; ONGEACHT;OF DAT NADELIG
  VOOR MEZELF ZOU ZIJN; HET IS NIET AFHANKELIJK; VAN, EIGEN VOORDEEL/EIGEN BELANG.

  WAAR DE MEESTEN LEIGEN EN BEDRIEGEN ALS 2DE NATUUR HEBBEN; DAAR ZIJ RDENEREN;
  ” WAT FUNCTIONEEL IS” EN ZELFS DONNER; WEET, EN UITVOERT; DAT DEMOCRATIE; RECHTSTOEGANG!
  TRANSPARANTIE IN BESLUITEN BESTUUR EN WOB;MAAR LASTIG OPONTHOUDT IS!
  EN ONZE OVERHEDEN EN INMIDDELS ALLEN DICIPLINES; ZO HANDELLEN; DAT DIT LASTIGE
  WETS EN RECHTS HANDHAVINBG,EN DEMOCRATIE; OMZEILT MOET WORDEN.

  MET GEEN ANDERE REDEN; DAN SNELLE WOEKERWNSTEN, EN SNELLE DICTATUUR;
  EN HOE MEER MENSEN, EN SCHAKELS, ….EN LIJNEN EN PARTIJEN; HOE IIRITANTER,EN LANGER DIE WEG
  EN DUS; DOEN ZE HET MAAR ANDERSOM;MASSAAL ALLEN WETTEN EN RECHTEN OVERTREDEN;
  SLECHTS BEPERKT DOOR DIE ENKELING;DIE DE TIJD, DE ENERGIE,HET GELD, HEEFT;
  AL DIE STRAFBARE FEITEN VAN ONZE OVERHEDEN EN DICIPLINES
  VOOR HET GERECHT TE BRENGEN.

  GOED IN DEZE, IN JUNI; VOOR DE VN; DEZE, MARKT HANDELD REGISTER INFRASTRUCTUUR VOORKOMT…
  WAT ,NODELOOS ZOU ZIJN ;WANNEER MENSEN; ONEGACHT WELKE FUNCTIE;ALS BURGER EN N BEROEP;
  ZICH EINDELIJK EENS AQAN DE WETTEN EN RECHTEN GNGEN HOUDEN;ZIJ GEACHT WORDEN TE KENNEN
  EN NA TE LEVEN;

  HOEWEL GEBLEKEN IS OOK IN FUNCTIE;MEN ZE VAAK NIET KENT NOG DE BETEKENIS EN NUT BEGRIJPT;EN WAANT DEZE WETTEN
  FACULKTATIEF ZOUDEN ZIJN;EN AL HELAMAAL NIET NAGELEEFD WORDEN

  EN SOMS PAS NA TIENTALLEN JAREN; BIJ GESABOTEERD ERECHTSZAKEN VAN DE GEHELE DEKKENDE DICIPLINE ZOALS DE “NEUROLOOG:
  NA VEROWSETINGEN VAN HONDERDEN MENSENLEVENS; TERUG GEFLOTEN WORDT..NOG STEEDS ZONDER GEVOLGEN EN VERANTWOORDING.
  HOOGUIT, UIT HEN FUNCTIE VERPLAATST.

  WE MOETEN OOK AF; VAN ALLEN, SEMI JUSTITIONELE COMMISSIES;ZOALS TUCHTRECHT; EN KERKRECHT;
  EN VOETBAL RECHT ETC; DAT KLAN ALLEMAAL ZONDER MEER ONDER 1 EN DEZELFDE STRARRECHT,CIVIEL RECHT;
  DE REST IS UITSLUITEND BEDOELD; RECHTSPRAAK EN DE WEG DAARTOE TE BLOKKEREN EN HET INTERN;TE HOUDEN
  VAN ZWAAR STRAFBARE ZAKEN; ALLEEN AL HET FEIT;DAT ER DUS DICIPLINES BOVEN DE WET, HANDLLEN EN FUNCTIONEREN
  EN HEN EIGEN AFHANKELIJKE; INTERNE ” RECHTBANKEN” HEBBEN; WAARIN DE ZELFDE DADERS EN MISDADIGERS; PLAAST HEBBEN;

  EN DE ZELFDE ARTSEN; VERKACHTENDE GEESTELIJKE EN HEN DEKKKENDE MEDEPLICHTIGE STEUNSSYEEEM;HEN EIGEN VLEES KEUREN
  OM ZO EEN GANG NAAR ONS ENIGE ; GELDENDE STRAFRECHT; EN JUSTITIONEEL APPARAAT WE HEBBEN TE ONTWIJKEN;EN SABOTEREN.
  ZOGENAAMD UITSLUITEND VOOR HENZELF OM VAN TE LEREN;WAARDOOR ER GEEN, MAATREGELEN GENOMEN WORDEN;NOCH ZIJ ENIG JURIDISCH MANDAAT EN
  SLAGKRACHT HEBBEN;GEEN MIDDELLEN;EN DEZE UITSLUITEND; VOOR EIGEN MISDRIJVEN TE DEKKEN BEDOELD ZIJN.
  AFSCHAFFEN DUS VAN DIE SCHIJN, COMMISIES, EN SCHIJN , GERECHTELIJKE ONDERZOEKEN.HULP EN RECHT EN MEDICH TUCHT;IS UITSLITEND;
  \TEN DIEWNSTE VAN EIGEN MISDADEN EN HET DEKKEN ERVAN ONDER HET MOM” VOOR DE BERIEPSGROEP OM VAN TE LEREN,MAAR NIET BEDOELD;
  TOT CORRECTIE, ZOALS ZE ZELF AANGEVEN.

  DUS OPNIEUW; DE GEDUPEERDE;VAN STRAFBARE FEITEN; HEN GELD TIJD EN ENERGIE TEN DIENSTEN VAN DE DADERS MOETEN STELLEN.
  ZO IS HET OOK;MET ONZE STAATS PROPAGANDA; MEDIA…WAAR UITSLUITEND WIJ GEMARTELD BLIJVEN WORDEN
  DOOR EEN EINDELOOS PODIUM VAN DE DADERS VAN JORAn van der sloot, tot verkachtende geestelijke; en de paus in 2009,nog naar al zijn
  genootschappen een brief deed uitgaan alle misbruikzaken; binnenshuis te houden;en te verdonkermanen ,niet mee te werken aan onderzoek!

  en wij een vol podium door onze staats propaganda media en pers; al deze daders ; van joran van de rsloot tot verkachtende geestelijke
  ttot gratis zendtijd voor politieke cxriminelen…..
  en elk geld hulp recht PRIVACY, voor de daders is;tot en met een nieuwe identiteit; en woonplaats; toe!
  niet voor hen slcachtoffers maar wel voor de daders.

  en al het geld,hulp,recht,advocaten,opvang, zorg;naar de daders; niet naar HEN slachtoffers;
  die decennia lang met eigen geld en al hen energie en gezondheid; middels rechtszaken hen veiligheid;
  moeten waarborgen.

  En als enige ook nog ; hulp en steun moeten betalen;waar die voor de daders; in rijen aangeboden wordt.
  nog los van de velen in die diciplne een fetcie voor foute mannen en vrouwen hebben
  en van fritzel; tot, sloot, en koos de kiner verkachter en in stuken hakker;van hoog opgeleidde artsen en therapueten;
  liefdesverklaringen en gratis steun; en alibies krijgen…

  code gloedoranje; ons volk, mentaliteit,overheden en mores;
  we gaan de kant van hongarijen uit;maar inmiddels is; het onzichtbaar
  achter de schermen nog veel erger;omda geen mens zich erin verdiept.

  ik verklaar; dit , land;diens mores; en anti demcratische; dictators,en hen dienstverleners; wet en rechtsverkachters;de complete oorlog;
  ik vecht leef en sterf voor dit land! ….het in ere houden van de democratische basiswaarden ;en deze immer te emanciperen en ontwikkelen.
  ik ben voor het eeerst van mijn leven OM; groot, voorstander,.van openbare tribunalen; verantwoordelijken in wets en rechtsscendingen;
  ook/JUIST in hoge machtsposities openbaar te berechten en te vernederen; op grond van hen misdrijven en misdaden.
  dus niet; de schijnporcessen; mensen vanwege oprechte LIEFDE,en handelen daaruit; laten boeten voor ONZE eigen misdrijven!
  Nog die schuld te leggen waar die niet ligt.

  maar wel dat ok misdadigers als donner; die allen toentertijd betrokkenen van zowel IRT, als schipholbrand;
  uiteindelijk most aftreden;allemaal zelfs uit zijn eigen partij verklaarden en verklaren; ZE hem daarna actief hebben moeten helpen;
  zijn functie en post te verlaten’omdat onschendbare mijnheer t.o,v strafrecht (het enige wardoor hij niet in de bak zit waar hij hoort)
  OOk verwarde, met zijn minsitriele bvoegdheid; hij waande; hij zich niets aan hoefde te trekken; van de bindende,uitspraak
  hij zijn post most verlaten en mijnheer maar niet wilde gaan en bleef zitten;toen hebben ze hem dus letterlijk een handje gehlopen.

  het is te gek voor woorden; de affaire nu speelt in duitsland met WULF (!!!) waar onze burgemeester WOLF
  hetzelfde al had gedaan;noch voor de rest van zijn wan beleid en misdrijven tot en met het vernietigen van een dossier an lopend onderzoek toe
  en dat wij dat pikken en mijnheer er nog zit; is velen malen kwalijker dan het feit dit soort types teveel bestaan,op hoge posten.
  wat niet mogelijk is; als wij wel ingrijpen waar dat hoort;en minder onverschillig blijven van ernstige misstanden ,misdrijven en misdaden.

  het is te gek voor wooorden hoewel er een MELDPLICHT is voor verkachting marteling misbruik; en geweldsdelicten
  die zieknhuizen artsen ggz, en instituten openlijk weigeren; zich daar aan te houden; en dat ook z stellen
  daar een meld plicht!!! nog geen wet is; en deze diciplines; ten dienste van de daders; stellen; zij; dese vertouwensrelatie;
  niet willen breken; CONCREET, ZIJ OOK WANNEER ZIJ WETEN DAT KINDEREN VAN HEN CLIENTEN VERKACHT EN MISHANDELD/GEMARTELD WORDEN
  ZIJ DAT NIET MELDEN!

  GELIJKERTIJD; DUS MENSEN DIE NIETS DOEN,ONSCHULDIG ZIJN/NOG ERGER SLACHTOFFER VAN DIE DADERS;
  DOOR DEZELFDE DICIPLINES NIET BESCHERMD WORDEN;NOCH HEN PRIVACU BESCHERMD; MAAR UITGELEVERD;
  IN EN AAN DE GRAAIBAKEN ;OPENGESTELD BVOOR IEDER DIE KWAADWIL/AL HEEFT GEDAAN!
  DE LIJST MET ARTSEN VEROORDEELD DOOR HET MEDISCH TUCHTERECHT OOK IN EINDHOVENOK INZWKE ERSNTIGE ZEDENDELICTEN
  VANUIT HEN FUNCTIE; OOK VERKACHTING! MISHANDELING EN VALSHEID IN GESCHRIFTEN
  NOG STEEDS ONDANKS DIE VONNISSEN EN BEWIJZEN;HEN FUNCTIES BEKLEDEN; ZO WEKT ONZE SAENLEVING
  MET ALS ZIJN SUB SEMI RECHTSINSTITUTEN;HET IS BELANGRIJK TE WETEN DAT OOK DEZE ARTSEN;
  DUS BIJ AL ONZE GEGEVENS KUNNEN HELMAAL VAN BELANG;INDIEN; DAAR AL EEN RECHTSZAAK TEGEN LOOPT

  ZOALS IN MIJN GEVAL; CONCREET DEZELFDE MISDADIGERS;GELIJKERTIJD;VAN DOOR HENZELF VALSE INGEVOERDE GEGEVENS
  MISBRUIK KUNNEN BLIJVEN MAKEN;EEN GRUWEL;MEDE MOGELIJKGEMAAKT DOOR ALLEN DICIPLINES TEN DIENSTE VAN DADERS!
  EN DEZE MENSEN NERGENS EEN BERIOEP OP KUNNEN DOEN,NOCH,DE MEEST BASIS BEGINSELEN IN WET RECHT PRIVACY
  EN BECHERMING GEWAARBORGT KUNNEN WORDEN;NEEN ZELFS RECHTSSTREEKS UITGELEVERD!
  AL ZOUDEN WE MAAR 1 PROCENT BETRACHTEN VAN DE HULP, RECHTEN EN PRIVACU WE DE DADERS BIEDEN.

  ZOU DAT EEN GIGANTISCHE SPRONG VOORWAARTS ZIJN.

  EN OVER; DE RECHTEN WETTEN PLICHTEN EN PRIVACY DE DICIPLINE IN ZORGVULDIGHEID,EN
  VEILIGHEID EN, BEROEPSMATIGE RELATIE BEHOREN TE BETRACHTEN EN BURGERS BLINDELINGS VANUIT MOETEN GAAN
  EN OP VERTROUWEN; HOOR JE ZE NIET;EN WORDT EINDELOOS EN HIOPELOOS TE GRABBEL GEGOOID;ZONDER
  ENIGE BEWAKING OP DE TOEGANGPOORTEN,NOCH ENIGE WETTELIJKE BASIS EN KADER; BIJ FOUTEN EN MISDADEN
  DIT OP TE KUNNEN LOSSEN…

  DE MENSHEID HEEFT OP WAT UITZONDERINGEN NA, IK ME MET RECHT EN REDEN INTRINSSIEK TOE MAG REKENEN.
  EEN ZEER ZUIVER INTERN KOMPAS OVER GOED EN FOUT; ZUIVER INTRINSSIEK GEWETEN EN KOMPAS;
  JE ALLEEN IN EERLIJKE OPRQCHTHEID NAAR JEZELF TOE;OP KAN VAREN; WELKE NIET FACULTATIEF NAAR EIGEN BELANGEN/VOORDEEL
  OF FUNCTIE!

  DE AANGEBOREN NEIGING,DE WERELD EN GESCHIEDENIS,IN EIGEN VOORDEEL UIT TE LEGGEN;
  DAT LIJDT TOT AKELIGE KOMPAS FOUTEN; ZE BEGINNEN MET EEN KLEINE FOUT; EN OMDAT ZE WEIGEREN DIE AANZICHZELF/
  NAAR BUITEN TOE TE GEVEN; ZETTEN ZE STEEDS HARDER DIE KOERS IN VERKEERDE RICHTING;
  EN RAKEN DAARDOOR; EN DE DOOR HEN GEDUPEERDE;STEEDS VERDER VAN HUIS;STEEEDS COMPLEXER
  EN STEEDS MINDER DOOR TE KOMEN…DEZE SCHADE TOEGEBRACHT,OM MAAR VAST TE HOUDEN;
  HEN AANVANKELIJKE BESLISSING/AANAME/FOUTEN; ZINVOL EN VERSTANDIG WAREN;

  EN DAAR; WORDT GETRACHT IEDER IN TE PERSEN EN ZICH NAAR TE VOEGEN.
  DUS WORDEN ZE STEEDS WRDER EN GAAN STEEDS VERDER EN WORDEN FOUTEN;
  MISDRIJVEN;ZOALS LEMMERS BARBEL DECKERS;EN IEDER ZE DAARIN MEETROKKEN EN BESMEURDE!
  MET HEN VALSHEDEN;EN WIE DAAR ALLEMAAL IN BLIJFT TRAPPEN. DIE STEEDS FANATIEKER WORDEN
  IN HET VOLGEN VAMN,.EN HEN STEUN VERLENEN AAN, DE FOUTE (LEIDERS) FUNCTIONARISSEN.
  WAT BIJDRAAGT AAN HET ONTSTAAN VAN DEZE KOMPAS FOUTEN= EEN (BESLOTEN) CULTUUR;
  WAARIN FOUTEN ONWELKOM ZIJN; IN ONS NARCISTISCHE VALSE ZELFBEELD;VAN VOLMAAKTHEID.
  FOUTEN AIJN MENSELIJK EN OM VAN TE LEREN;NIET OM AAN VAST TE HOUDEN EN VOORT TE ZETTEN;
  WAT KROM EN FOUT IS; RECHT TE MANIPULEREN EN BUIGEN;TOT HET ONS PAST/TE PAS KOMT;
  TE RECHTVAARDIGEN.

  DE MORES,EN MENTALITEIT; WETENSCHAPPERS ONTKENNEN HEN BLINDE VLEKKEN,AANKLAGERS,HEN
  TUNNELVISIES; MIDDELS RATIONEREN EN PROFILERING;ARTSEN EN ETICI IDEM.
  1 FOUT IS GEWOOON; 1 VAN DE TIENDUIZENDEN MANIEREN WAAROP IETS NIET WERKT;\DAT VOORT ZETTEN
  KOSTE WAT KOST MAAKT DAT NIET BETER;EN WE DOEN DAAR MET ZIJN ALLEN AAN MEE;
  DAAR DEZE MENSEN NET GECORRIGEERD WORDEN VAN BUITENAF; EN HEN DADEN GEEN GEVOLGEN HEBBEN
  NOCH VERANTWOORDING; AFGELEGD WORDT.EN ZE GEEN ZELFREINIGEND VERMOGEN;NOG INTERNE;
  PRIKKELS TIOT ZELF CORECTIE,EN GEWETEN; ZOLANG ZE ER MAAR MEE WEG KOMEN KOSTE WAT KOST;
  EN WAAR DAT ONHOUDBAAR IS;STEEVAST ; IN EEN SCLACHTOFFERROL DUIKEN;LET WEL PAS NA HEN EIGEN MISDRIJVEN EN MISDADEN

  UITKOMEN!

  VANDAAR; HET MEER DAN TJD IS;NET ALS BIJ INDIANEN VOLKEREN;MENSEN ALS DONNER EN WOLFSEN
  MAAR OOK LEMMERS EN DECKERS; DOOR EEN HAAG VAN BURGERS/OP EEN PLEIN OPENBAAR TE VERNEDEREN
  EN CORRIGEREN; …DEZE SOCIALE CONTROLE,EN COHESIE; MAAKT IN DE UDE DORPEN,EN SAMENLEVINGEN
  DE DADERS TUSSEN WONEN; GECORRIGEERD WORDEN; DOOR DATZELFDE VOLK; EN DAARMEE; TERECHT GEWEZEN
  OP EEN WIJZEN; ZIJ ZICH AAN MOETEN PASSEN; AAN DE WETTEN REGELS RECHTEN EN PLICHTEN.
  DIT DEDEN ZE MET ,HUISTERRORISTEN; DIE HEN,RELTIES KINDEREN/VROIUW OF MAN;MISHANDELDEN

  EN DEZE SCHAAMTE EN CORRECTIE VAN BUITENAF;WAAR DIE INTRINSSIEK ONTBREEKT;
  NOODZAAK VOOR ELK GOED FUNCTIONERENDE DEMOCRATISCHE RECHTSSTAAT/SAMENLEVING.
  OOK PREVENTIEF; PAS DAN; MENSEN HET WEL UIT HEN HOOFD LATEN;
  ECHTER ET VOORBEELD WE HIER GEVEN EN STIMULEREN IS DAT MISDAAD LOONT;
  EN ER GEEN ENLE GEVOLGEN ZIJN VOOR DE D ADERS IN KWESTIE; WAARDOOR DEZE NORMVERVAGING
  EN MISDRIJVEN; WETS EN RECHTS OVERTREDINGEN EN MINACHTING VOOR DE WET;
  GEMEENGOED IS GEWORDEN; STEEDS MEER; FUNCTIONARSSEN ALS VANZELFSPREKEND WANEN
  EN STEEDS VERDER GAAN; IN DATGE ZE IN ELK ANDER EUROPEES LAND ALLANG VOOR IN DE BAJES HADDEN GEZETEN.

  IK BEN EN BLIJF IN VOL VERZET; TEGEN ALLEN WEDERECHTELIJKE PRAKTIJKEN; AL DOOR ONZE STROT GEDAUWD;
  EN UITGEVOERD;DOOR TEVEEL DICIPLINES; EN OF DAT NU, VOOR, TIJDENS; OF NA DE VAL CVAN DEZE REGHIMES;
  EN DIKTATORS IS AL TE VER HEN BOEKJE TE BUITEN GINGEN; DOET DAAR NIETS AAN AF;
  NET ZO GOED ALSDAT WE NOG STEEDS OORLOGS MISDADIGERS; BERECHTEN;
  EN OOK HOGE AMBTENAREN,.POLITICIE,EN FUNCTIONARISSEN;NET ALS IN ALLEN ANDEREN LANDEN;
  NA DE VAL VAN HEN DIKTATOTSCHAP EN OF; WEDERECDHTELIJKE UITVOER VAN REGIME;
  ALLICHT ALSNOG HEN STRAF NIET ONTLOPEN!

  HET DUS GEEN FOK UITMAAKT; MEN HET WIL DOEN VOORKOMEN ; DIT DE NORMAALSTE ZAAK VAN DE WERELD IS;
  EN DE HEERSENDE MORES; DE STRAFBAARHEID BLIJFT GELIJK; NET ZOLANG; TOT; WE DEZE OOK TOEP[ASSEN.
  EN OP GROND VAN DEZELFDE WETTEN RECHTEN EN PLICHTEN; DEZE OOK TOEPASSEN ZOALS HET HOORT.
  EN AL DIE TIJD; ZO ALS OOK IN DIE ANDEREN LANDEN; DE DADERS DAT KUNNEN OMZEILEN EN ONTWIJKEN ZOLANG ZIJ
  IN DIE MACHTSPOSITIE ZITTEN GESTEUND DOOR HET MEDEPLICHTIGE VOLK.
  DUS OF DONNER,KAMP,VERHAGEN EN SCHIPPERS, WOLFSEN; ETC NU WETTELIJK AANGEPAKT WORDEN;
  OF PAS VEEL LATER DOET NIETS AAN ALLEN STRAFBARE FEITEN AF; NET ZO MIN ALS DEGENE DIE DAAR HEN ACTIEVE
  VRIJWLLGE MEDEPLICHT AAN VERLENEN; ZIJ ZELF VERANTWEOORDELIJK EN DUSW ZICH SCHULDG AAN HEBBEN GEMAAKT
  MAKEN, EN HOE VER PRERCIES; MEE DOOR BLIJVEN GAAN?

  OP JA…. …VOOR WE HET WETEN REEDS NET ZO VER ALS WAT WIJ; TEN TIOJDEN VAN WO 2 ZELF UITHAALDE;
  NOG ERGER DAN DE ZOGENAAMDE BEZETTER; ZELF HUISHIELDEN ;EN MET PLEZIER DE JODEN DOOR ONZE POLITIE; VERKACHT EN BEROEEFD EN GEMARTELD WERDEN
  DAT ZEWLFS DE DUISTERS INGREPEN; DIT SADISME NODELOOS WAS; VAN DE PLEZIER JACHT; HOLLAND VAN DE JODENVERVOLGING MAAKTE.

  EN DAARVAN NU DE ENIGE NIET BETROKENNEN AFWEZIGE DE KONINGIN;DE SCHULD WILEN GEVEN?
  BARBAREN;MET DEZE COUP[S

  ;IK VECHT ALLEEN VOOR ONS KONINGSHUYIS;WELKE NOG STEEDS
  DE OVERGROTE; DEMOCRATISCHE MEERDERHEID VAN ONS VOLK DE VOLLE STEUN GENIET;
  DWARS DOOR ALLEN LAGEN, STATUS, KLASSE, PARTIJEN,EN ANDEREN EGOISTISCHE BELANGEN HEEN.
  IK LEEF ,STERF EN VECHT; UITSLUITEND VOOR ONZE DEMOCRATISCHE WAARDEN; EN RECHTSTAAT BESCAVING;
  WELKE, NIET IN DE UITVERKOOP TEN DIENSTE VAN MAFFIA MARKT;AFGEDWONGEN ;GEOFFERD MAG WORDEN.
  NIET VOOR ONS VOLKK EN DIENS MENTALITEIT; NIET VOOR DIT LAND; EN ZIJN OVERHEDEN DAT IS HET ABSOLUUT NIET WAARD
  EN IK VIND HET PRIMA DAT WELKE ,MOGENDHEID DAN OOK DIT WEWERZONWEKKENDE FASCISTISCHE KLAAG KUTLAND;
  DEGINITIEF VAN DE WERLD KAAR WEGVAAGD.

  MAAR TOT HET ZO VER IS; LAAT IK DE BASIS , VOORWAARDEN VOOR ELKE DEMOCRATIE,RECHTSSTAAT EN BESCHAVING;MENSENRECHTEN;
  EN MORAAL NIET VERKRACHTEN;DOOR ;
  WETENDE,ONWETENDE; DIENSTKLOPPERS, MEDEPLICHTIGE, DICTORIALE, ZWIJGENDE MASSA
  OOGGETUIGEN; WEGKIJKENDE ONVERSCHILLIGE ; E.A DIENSTVERLENERS AAN FOUTE WEDDRECHTELIJKE,STRAFBARE FEITEN;
  ONS LAND , BURGERS; AAN UITGELVERD WORDEN; HET ZIJN NIET DIE PAAR DADERS/FOUTE DICTATORS;
  DIE DIT MOGELIJK MAKEN; ABSOLUUT TEN ALLEN TIJDEN EN, PLAATSEN; IS DAT UITSLUITEND ,MOGELIJK;
  NU,IN HEDEN TOEKOMST ZOEL ALS VERLDEN; DOOR DE MEDEPLICHT; Van; ons volk.
  die mensen zoals hitler mughabe hoessein stalin pol pt; of wie en wat je maar wil mogelijk maken!

  zonder ons; dit nooit gebeuren kan en mag;wat het nu al toenemend te ver en te errnstig doet.
  Als ik de kunde had; en die cursus ga ik zeker doen; zal ik middels onze ict infratructuren mijn verzet
  brede boddy geven. En heb totaal geen bezwaar; noch expliciete toestemming; Wanneer anderen
  met zeer gericht en gepast geweld; waar, niet anders kan;

  Overeenkomstig aangepakt worden.
  alsdat, zij zich in zeer invloedrijkke posities; blijven ontrekken aan allen wetten rechten en plichten
  we nu eenmaal afgesproken en vastgelegd hebben;welke uitsluitend middels; de toegestane democratische wegen
  gewijzigd MOGEN en KNNEN worden;en waar niet dat nog imme simpelweg strafbare feiten
  en wedrechtelijkheden ,overtredingen blijven ongeacht OF joran van der slot,sander v, simonisen,donner
  verhagen ,kamp, of een huisarts, dat doet; Of (na) laat.
  Dat maakt in wezen geen verschil over de mate van strafbaarheid,overtreding
  en de gevolgen voor anderen daarvan;de gedupeerde van die wetsverkachtingen.
  En daar waar zij zich vanuit en positie menen te blijven ontrekken aan rechtspraak wet en recht;

  we geen geld ,tijd en energie; meer hebben; na taloze waarschuwingen en rechtelijke uitspraken welke ook aan hen laars gelapt.
  we dat toch ,als logisch gevolg als SAMENLEVING; zelf , overenkmstig aan pakken,en een halt toeroepen;
  en hoe ver anderen daarin wensen te gaan; en dat gaat gebeuren! naar ik HOOP dan wel GERICHT;en niet middels;
  de tegen elkaar opzet, tacktieken en het tegen elkaar uit laten spelen; de verkeerden aangepakt worden.
  NEEN zeer gericht en overeenkomstig; deze mensen , aangepakt en uitgeschakeld worden waar ze
  aanhoudelijk tergend; tal van wetten vonissen veroordelingen en uitspraken; toch voortgaan; met
  hen strafbare wedrechtelijkheden; en minachting voor de wet en rect rechtsstaat beschaving en mensenrechten.

  Dit is zeer opmerkelijk; voor mij; GEZIEN ik voortijd, ten allen tijden onvoorwaardelijk,expliciet;elke vorm in deze
  voor 100 procent ; af zou keuren; GEEN uitzondering hierop. En hoewel,.voor mijzelf nog IMMER
  100 precent onvoorwaardelijk en absoluut geld; ik nooit dexe weg/middel zou kiezen.
  daar het volledig tegen mijn aard en natuur indruisd; in al zijn aspecten;welke niet te verloochenen zijn
  voor mezelf;en dit zo sterk is; dit; het geheel is ik uit besta;en mijn bestaan,mee doordrenkt is.
  Dit mijn leven is,zonder welke ik niet eens meer leef/geleefd had (ja zo ver gaat dat mijn absolute kern)

  BEN IK OM; in deze;dat ik zeker; niet meer 100 preocent absoluut afkeur;wanneer anderen
  zeer gericht,gepast en in proportie; dat sneller; aanpakken. En ik vanaf nu;geen bezwaar,
  noch expliciete toestemming,noch implciete toestemming/goedkeuring aan geef.
  WEL begrip; en; ZELFS de wetenschap;ik niet altijd gelijk heb; noch het beter weet;

  En beken; dat het zomaar zo kan zijn; dat; de middellen sommige; nu toe overgaan
  de tijd en ,HOE wij omgaan;met ersntige zaken; dit nu eeenmaal met zich meebrengt.
  Sommige, de keuzen maken; daar waar gericht; over te gaan; tot gepaste methoden;nog niet
  in verhouding met de schade;en ellende we wederechtelijk ingestort worden;
  als makke schapen naar de martelslachtbank

  DITMAAL ZIJN WE ER WEL OP TIJD BIJ; HEBBEN HET ALLEN WEL GEWUBT;
  STAAN ER WEDEROM MET ONZE NEUZEN BOVENOP;DOEN ER AAN MEE; EN GEVEN NZE PASSIEVE/ACTIEVE MEDEPLICHT.
  EN , MOCHTEN ER WEER VERZETS MNENSEN OPSTAAN;DIE ANDERS ,DAN MET; PUBLICEREN,EN INFORMEREN
  MIDDELS VERZETS KRANTJES EN PUBLICATIES; MORSEN EN SEINEN;EN DE ICT INFRASTRUCTUUR; GEBRUIKEN.
  ANDERS DAN; HET, STEUNEN EN RUIMTE EN VEILIGHEID BIEDEN; AAN DE ZONDEBOKKEN STATENLOSEN
  VERVOLGDE;OP GROND VAN HANDICAP (!!) ZIEKTE (!!) GEAARDHEID (!!) AFKOMST,OF GELOOF.
  EN HEN BESCHERMING.

  OVERGAAN TOT; PREVENTIEF; OPENBARE; VERNEDREINGEN VAN INVLOEDRIJKE DICTATORS EN FOUTE STRAFBARE WEDERECHTELIJKE
  FUNCTIONARISSEN;EN WAAR NODG;GERICHT UIT DE WEG RUIMEN; KIESEND BEWUST UIT DE 2 KWADE;
  DUIZENDEN ONSCHULDIGEN LEVENS TE KUNNEN SPAREN;
  VOOR 1, AANTOONBARE; WEDRECHTELIJKE,FUNCTIONARIS; WELKE BIJ DOORGANG EN VOORTZETTING VAN DIENS PRAKTIJKEN
  DIT DUIZENDEN MENSEN HEN LEVENSEINDE;EN/ LIJDEN VEROORZAAKT; EN ZIJ KIEZEN DIT BETER EERST TE VOORKOMEN
  ALS NA; HET TE LAAT IS ALNSOG;MOETEN BERECHTEN VOOR DE DUIZENDEN OP DIENS GEWETEN;INDIEN
  WE NIET INGRIJPEN.

  EN IK DUS ZEG; DOEN!!! WAAR NODIG; IK HEB GEEN BEZWAAR MEER; MITS GERICHT EN IN PROPRTIE;
  DAAN ZIJ ZICH AL TE LANG ONTREKKEN AAN ELKE WET,EN RECHT;ZE AAN GEHOUDEN ZIJN!
  IK GEEF EEN TOESTEMMING NOCH GOEDKEURING; WEL BEGRIP; VANUIT HET FEIT;
  ADNEREN MEER GELIJK KUNNEN HEBBEN ALS IK; EN MIJN WAARHEID VAN ABSOLUTE ONVOORWAARDELIJKE
  GEWELDSLOOSHEID; WELKE IK VOOR EN NALEEF;ZONDER ENIGE UITZONDERING DAAROP.
  DIT DE EIGE JUISTE WEG IS, OF MENTALITEIT; OF ; LEIDRAAD; DAT MOET IEDER VOOR ZICH BEPALEN
  EN VOORAL VERANTWOORDEN NAAR ZICHZELF TOE;EN WET EN EN RECHT.

  EN IK GEEN TOE; HET BEST ZO KAN ZIJN; DAT MIJN MORES EN ABOLSUTE NORMEN EN WAARDEN
  MINDER FNCTIONEEL, EN MINDER GOED ZIJN; DAN DEGENE , DAAR ANDERS OVER DENKEN EN HANDELLEN;
  WAT PAS AXCHTERAF ZELFS DOOR MIJ; BEOORDEELD KAN WORDEN;EN IEDER HOE DAN OOK ALS ENIGE
  VERANTWOORDELIJK S VOOR EIGEN WOORDEN EN DADEN; HANDELLEN ,DOEN EN NALATEN.
  DUS OOK DE HUISRTASEN NU,SCHIPPERS EN ZORGVERZEKERAARS; SERIEVERKACHTERS;
  EN DICTATORS;

  DAT ZIJN EN BLIJVEN ABSOLUTE; WETMATIGHEDEN;EN NATUURWETTEN;
  BOVEN ELKE BEFEHL IST BEFEHL VERHEVEN. GEEN MENS UITEINDELIJK AAN KAN ONTKOMEN
  IN HET VOLLE LICHT; ELK DETAIL EN ELK BESEF; VAN AL DATGENE WE DOEN EN LATEN;
  EENS, VOLEDIG TOT ONS DOORDRINGT IN VOL BESEF;WE ZELF ONDERGAAN’AL DATGENE
  EN IS DUS ALLERMINST EEN FABEL/MINDFUCK;\
  DAT AL DATGENE JE EEN ANDER AANDOET (PASSIEF /ACTIEF)
  JE ,UITEINDELIJK OOK JEZELF AANDOET.

  HET ENIGE IS;DAT DE (WESTERSE) MENS; VOORAL EEN KORTE TERMIJN EIGEN BELANGEN EN ,
  BEHOEFTE,EN BELONING SUCKER IS; EN MEENT; DAT DAAR WAAR DIE ZICH ONSCHENDBAAR/
  ONBESPIEDT/ ONGESTRAFT/ONGRIJPBAAR WAANT; AL OF NIET DOOR DE HEERSENDE MORES;
  DICTORIALE/FOUTE REGIMES; OF SIMEL OP MICRO INDIVIDUEEL GEBIEDT;
  MEENT HET NIET UITMAAKT ZOALNG ,DAT NIET UIT ZOU KOMEN/VERVOLGT WORDEN;
  OF NAAR BUITEN,ZICHTBAAR ZOU WORDEN

  HET DAN NIET UITMAAKT;EN UITSLUITEND BEREIDT BLIJKT;VAN FOUT GEDRAG;
  ONRECHTMATIG/ONEIGENLIJK DOEN EN NALATEN; NIETS BETEKEND; HOE ZEER ANDEREN
  DAAR ONDER OOK ZOUDEN LIJDEN; ZOLANG; GEVOLGEN EN CORRECTIE VOOR , HEM/HAARZELF
  UITBLIJFT.

  NIETS IS MINDER WAAR; UITEINDELIJK; DEZE VOLLE VERANTEWOORDELIJKHEID
  VOOR 100 PROECENT VAN AL IEMANDS DADEN GEDRAG,DOEN EN NALATEN;
  PERSONSGEBONDEN;NIET OVERDRAAGBAAR; NIET EENS NAAR ” GEDEELDE” /
  AFGESCHOVEN VERANTWOORDING; ONDERGAAN WORDT
  MAAR PER PERSOON EXACT HOE, WAAR,IN WELKE VORM DAN OOK;
  DAT DE PERSOON ZELF GELDT; VOLLEDIG EN VOOR 100 PROECENT
  DIE VERANTWOORDING , UITEINDELIJK,GENMEN EN ONDERGAAN WORDT.

  ONGEACHT,GEDURENDE DIENS LEVEN; MIDDELS WELKE PRAKTIJKEN DAN ;
  DIE VERANTWOORDING; WETTEN RECHTEN EN MOREEL GEWETEN; ONTWEKEN,
  UITGESPEELT,GEMANIPULEERT, VERMEDEN, ONTKOMEN WORDT.

  SLECHTS ONZE WAAN EN MINDFUCK; EN KORTE TERMIJN BEHOEFTE EN BELANGEN GESUCK;
  MEN MEENT; WANNEER MEN ITERLIJK DAARONDER UITKOMT;HET HEM/HAAR NIET TREFFEN ZAL.
  HET ENIGE IS; DAT HIERDOOR DIT NODELOOS ONSCHULDIGE MENSEN; VEEL SCHADE.LEED,
  EN LEVENS KOST…..DOODZONDE.
  EN DAT OOK NIET TERUG TE DRAAIEN IS;

  WANNEER UITEINDELIJK IEDER MENS DAT , OOIT; IN HET VOLLE LICHT,VERANTWOORDING
  \EN PEWRSONSGEBONDEN BLAUWDRUK EN BLACK BOX ZELF MAG ONDERGAAN,EN BESEFT
  EN VOELT; WAT DAT VOOR EN MET EEN ANDER DEED EN DOET;
  NATUURLIJK UITSLUITEND OM VAN TE LEREN;NIETS MET WRAAK TE MAKEN.

  IN DIE ZIN,HET NIET AAN DE MENS ZELF IS; BUITEN HET BEWAKEN VAN DE RECHTSSTAAT,
  MENSENRECHTEN, BESCHAVING,WETTEN,EN PLICHTEN; MIDDELS TOEPASSSEN! VOOR EN NALEVEN;
  EN WAAR NIET; MIDDELS DEZELFDE WETTEN EN RECHTEN; IN ACHT TE NEMEN;EN WAAR DAT NIET GEBEURT
  BURGERS, IN DE STEEDS ONTOEGANKELIJKERE GEMAAKTE TOEGANG TOT RECHTSWEGEN!
  WELKE AL ONTOEGANKELIJK WAREN; DOORDAT DE DADERS; DECENNIA LANG!!!!
  RECHTSZAKEN KUNNEN REKKEN; MIDDELS ; SABOTAGE, EN ELKE PUNT EN KOMMA
  EINDELOOS……NIEUWE PROCEDURES, BEROEPEN EN WEGEN AANGEWENST MOETEN WORDEN
  VOORDAT DATGENE AL VANAF MINUUT 1 BEKEND EN OPGELOST HAD KUNNEN ZIJN;

  EN MEN WEET HOE DAN OOK;UITEINDELIJK DIT OOK OP UITRAAIT;HET OOK DAN NOGAL LUCRATIEF IS
  VOOR DIE DADERS; DIE ZELF GEEN CENTJE PIJN LIJDEN EN DIT OOK NOG ONDER WERKTIJD AN ONS GELD LATEN DOEN!
  DIT DECENNIA VOORT TE LATEN DUREN; EN INTUSSEN;DOORGAAN TE MOLESTEREN,EN DE WINSTEN OPSTRIJKEN
  VAN DIT FOUT GEDRAG; AL DIE DECENNIA; VOORDAT; MIDDELS HET HOOGSTE GERECHTSHOF;
  UITEINDELIJK ELKE RECHTSGANG EN, PROCES; MIDDELS; DIE WEGEN; EINDIGD.
  EN PAS DAN; NOGMAALS ZE DIE UITSPRAKEN NAAST ZICH NEERLEGGEN !
  ( MET NAME DUS ONZE OBERHEDEN ,DIE VOOR LEK NORMAAL WISWASJE;
  ZE WETTELIJK MOETEN VOLDOEN; BURGERS EINDELOZE RECHTSWEGEN LATEN LOPEN
  DAT INTERESEERT HEN NIET; WIJ BETALEN DAT;EN HEEFT GEEN GEVOLGEN VOOR HEN NOG HEN FUNCTIE

  EN HOEWEL ONZE RECHTSSTAAT EN SPRAAK;DAAR NIET VOOR BEDOELD IS; WORDT DIT
  ZO MISBRUIKT; ..EN IS DAT NIET HET UITERST MIDDEL;MAAR WERKELIJK ELKE SIMPEL COMMUNICATIE
  OF POGING TOT CONTACT MET DERGELIJKE FUNCTIONARISSEN; EERST MIDDELS GERECHT AFGEDWONGEN MOET WORDEN
  EN DAT KAN ZOMAAR 20 JAAR DUREN

  CONCREET IS HET DUS ZO; DAT ALS BIJ OVERHEDEN; EEN FOUT ADRES/NAAM VAN MIJ ZOU STAAN
  EN IK BEL/SCHRIJF ETC; DAT EVEN RECHT TE KUNNNEN ZETTEN’
  IK NAAR WILLEKEUR; VAN BETREFFENDE MISFIT; ZOMAAR 10 JAAR OF MEER BEZIG KAN GAAN
  VOORDAT MEN BEREID IS; TE DOEN WAT MEN ZONDER MEER MOEST DOEN.
  EMN ZELFS DAN; DEZE OVERHEDEN EN DE CONSUMENTENBOND KAN IN DEZE MET ME MEE PRATEN;
  DESZE MACHTSWELUSTELINGEN, IN OVERHEIDS FUNCTIES VOOR DE PURE NARCISTISCHE MACHTSKISCK
  ZELFS NA 10 JAAR VOOR ZOIETS SIMPELS; DAN WEER DIE RECHTELIJKE UITSPRAAK NAAST ZICH NEERLEGT
  EN IK/DE BURGER; WEDEROM; DAAROVER EEN RPEOCEDURE MOET STARTEN WELKE WEER 10 TALLEN JAREN KAN DUREN.
  ZO FUNSTIONEERT ONS SYSTEEM VOLOP MISBRUIK VAN GEMAAKT WORDT
  HOEWEL HET PRECIES ANDERSOM BEDOELD IS.

  TEL DAARBIJ OP; DE WEDERECHTELIJKHEDEN DONNER EN ANDERE DICTATORS WANT DAT ZIJN HET
  NAAR DE VOLLEDIGE DEFINITIE! ZELFS DIE TOEGANGEN NOG MEER BLOKKEREN
  WAAR DE GEDUPEERDE; AL VOL OPDRAAIEN VOOR ELKE FOUT/MISDRIJF VAN HEN ZELF.
  EN HET AL DECENNIA ZO IS; DAT ER GEEN TIJD EN CAPACITEIT IS; ZEKER NIET VOOR DEZE VALSE OVERBELASTING
  VAN ONS RECHTELIJK APPARAAT TEN DIENSTE EN IN GESOL VAN DE DADERS.
  WAARBIJ DADERS WEL GRASTIS RECHTSBIJSTAND KRIJGEMN; DE SLACHTOFFERS NIET;

  NET EENS EEN ADVOCAAT; DAAR OETEN ZIJ ZICHZEL TOERICHTEN
  WAT DE DADERS AUTOMATISCH IT HANDEN GENOMEN WORDT;
  PLUS GRATIS HULPVERLENING, STEUN,PRIVACY BEWAKING
  WAAR MIDDELS DATZELFDE SYSTEEM DE PRIVACY VAN SLACHTOFFERS

  OOK BIJ GEWELDADIGE VERKACHTING; DOOR AANGIFTE DIENS PERSONALIA; UITGELEERD WORDT LETTERLIJK
  IN HANDEN VAN DE DADERS; CONCREET EN LETTERLIJK LEVENSLANG IN HET BEZIT VAN DIE DADERS EN DENS STEUNSSYTEEM;
  NO MATTER OF DIE VEROORDEELD IS, WORDT; EN AL OF NIET TIJDELIJKJ OPGESLOTEN.
  DAAR MAG JE HET LEVENSLANG MEE DOEN; EN AL HETGEEN DIE DADER DAARMEE DOET;
  LEVENSLANG; JE…MEE BEZIG KAN BLIJVEN OVERAL WAAR DIE HUYISHOUDT;
  DIT WAS AL MIJN LOT IK VEEL TE LANG LAST VAN BLEEF HOUDEN;
  EN IEDER DIE ; ONWETEND , DIENS MEDEWWERKING WERDERECHTELIJK MAAR GOEDBEDOELD AAN GAF
  ZICH VAN GEEN KWAAD BEWSUT;EN WANEND;

  ER GEEN MENSEN. PSYCHOPATEN MET KWAADWIL BESTAAN; IEDER HET GOED BEDOELD;
  IN HET MEEST OPTIMALE VOLMAAKTE FOUTLOSE; IDEAAL SCENARIO; GEEN MENS DOET WAT NIET MAG
  WARIN GEEN MISDADIGERS BESTAAN; EN WE DOODLEUK TELEFONISCH; EEN ; GEWELDADIGE VERKRACHTER;
  DIE MIJ MET EEN EMS IN MIJN KEEL GEDRUKT;EEN SHOARMAMES; VERKACHTTE;
  EN IK AANGIFTE DEED; ALS MIJN PLICGT VERVCOLG SLACHTOFFERS VAN WAT IK NAUWELIJKS OVERLEEFDE!
  TE VOORKOMEN; EN DIT SOORT OOK, ZONDERS TROBREED IN HEN WEG GELEGD;
  TOEN AL IN 1989; MIJN OUDE HUISARTS ALLERHANDE VALSHEDEN LIET NOTEREN IN MIJN DOSSIER
  ZONDER ZE DIT WAAR DAN OOK VERIFIEERDE;NOCH WIST MET WIE VAN DOEN TE HEBBEN;
  EN ME 15 JAAR NA DATO; IK DAT PASONDER OGEN KRIJGT;DOODLEUK AANGEEFT

  JA DAT TELEFOONTJE WEET IK LETTERLIOJK NOG;LDAT HEB IK ZELF GENOTEERD…
  INTUSSEN ZONDER IK DAT WIST; IN 1989; ENORME ELLENDE VEROORZAAKT HEEFT;
  EN IK NOOIT BEGREPEN KON WAAROM…

  DEZE GOEDGELOVIGHEID VAN GEEN KWAAD BEWUST ;HOEWEL OOK TOEN AL
  DE WETTEN RECHTEN EN PLICHTEN; DIT ONMOGELIJK MAKEN DAT DIT KAN GEBEUREN;
  MITS MENSEN ZICH DAARAAN HOUDEN. OOK ZONDER KWAAADWIL; DEZE GOEDBEDOELDHEID
  VAN DEZE HUISARTS; EORME GEVOLEN IN MIJN LEVEN HAD ZONDER IK ZELFS MAAR KON WETEN
  DIT SPEELDE; EN NATUURLIJK ; GEEN MENS DAT ZO MAG DOEN; MAAR OMDAT ZIJ ZICH VAN GEEN KWAAD BEWSUT ZIJN
  EN ER VANIT GAAN; …HET ZAL WEL KLOPPEN EN ZIJ NIETS VERIFIEREN NOCH,MIJ IETS LIET WETEN;
  OCH WIST MET WIE ZE VAN DOEN HAD.AL ZAT DAAR GEEN ENKLE KWAADWIL IN……

  EN ZO GAAT DAT MAAR DOOR EN IEDER IK DAT IN SHOK VERTELDE VAN MIJN EIGEN GELD EN IN VERTROUWEN;
  NIET DIE FEITEN; MAAR DIE MISDADEN IK OVER ; VERTELDE; NATUURLIJK DE INHOUD; WEDEROM;
  ACHTER MIJ OM; ZONDER ENIGE REDEN/MEDEWETEN; OVERNAMEN; EN ZELFS;DE FEITEN IK VOOR KAM,EN MEE KWAM
  TOTAAL MEE VERVANGEN WAREN; WAT CONCREET INHIELD DIE VERKACHTING; UIT ALLEN DOSSIERS;GEWEERT WERRD
  EN DAARVOOR I.N PLAAS VERVANGEN; MET DATGENE ;DE DADER NA MIJN AANGIFTE EN ZIJN ARRESTATIE;
  MIDDELS MIJN AANGIFTE ZIJN SETUN SSYTEEM AL MIJN PERSONALIA HAD, EN DIT ZO WIST TE MISBRUIKEMN.
  ZOALS IK ZE VERTELDE NADAT IK DAT ONTDEKTE EN DIT DUS AL WEG WAS…

  EN ZO GIND DAT DOOR………….HOE PIJNLIJK DAT IS; ELK MENS ZICH DAT TRACHT VOOR TE STELLEN;
  DAN KAN BESEFFEN; EN DE GEVOLGEN; VAN IEDER DIE DA OVER B;EEF NEMEN;
  EN DAARMEE ; DE VERRAKCTINGEN, CAIRO KERKER,MARTELINGEN ETC; VERVING!
  MOGEN ZICH ALSNOG BLIJVEN SCHAMEN; ZEKER GEZIEN HET OOK DAARNA WEER 6 JAAR MOST DUREN
  ONDERWIJL MEN MEENDE; HET PRECIES ANDERSOM WAS…..
  EN HOE DAT VOELT;MEN DUS RONDUIT ZIT TE LACHEN OVER JUW VEWRKACHTING EN ERSNTIGE MARTELIGEN IN CAIRO.
  NOGMAALS DIT ONMOGELIJK IS EN ZOU ZIJN INDIEN MENSEN ZICH AAN DE WETTEN HIELDEN.

  ZOWEL , IN DEN BEGINNEN DE DADER; DEZE WEG WIST TE GAAN; ALS 15 JAAR NA DATO
  IK DAT VERTELDE! OPRECHT AAN DECKERS; …..DIE HET VERVING; ALLES WEERDEN
  UIT DE RAPORTAGES IK EXPLICIET VOOR EN MEEKWAM; DE MERTEL CAIRO KERRKER;DEZE VRAKCXHTING
  IN EINDHOVEN ETC; EN VERVING MET DE WOORDEN; VAN DE DADER; …OP GROND VAN , MIJN EIGEN,
  BETAALDE, EN IN BEROEPSBVERTREOUWEN KEUZE,DIT MET EEN P[SYCHOLOG BESPREEKBAAR TE MAKEN.
  DIE VAN ALLES DEED WAT ZE A) NIET MOCHT B) NIET TOE BEVOEGD WAS.
  C) GEEN ENKLE ONDERBOUWING/REDEN/AANWIJZING

  DAN HET VERKACHTEN VAN DE WAARHEID EN FEITEN IK MEE KWAM; TOTAAL TE VERVANGEN;
  MET DATGENE; DE DADER; TOT MIJN SHOK IN 1989; HA WETEN TE DOEN.
  ONDAKS ALLEN GETUIEN;WAARMEE IK LATER DUS OVERAL; ZELF ACTIEF; DIT WEER MOEST HERSTELLEN
  TEGEN DE KLIPPEN OMHOOG! EWN ELKE KEER, IN DIE TIJD TUSSEN END 2004;EN NOVEMBER 2010;
  IK MET INTENSE DOORGEBROKEN HERBELEVINGEN ZAT; EN DAARVOOR EN MEE KWAM;
  DIT BESPRAK IK MISHANDELD BEN JA ZO HEET DAT LETTERLIJK WETENSCHAPPELIJK EN CONCREET FEITELIJK!
  NAAR DE VALSHEDEN; ONEIGENLIJK, ONZICHTBAAR, EN ONWETTIG OVER MIJ VERSPREID BELEVN WORDEN.
  MET ALS SUMUM,MEN MEENDE; DIT ” WANEN” ZUDEN ZIJNE;N IK DUSDANIG MISHANDELD B;LEEF
  DOOR IDER ER NOG EENS OVER HEEN GING.

  EN NIET TEN ENEMELA VERLSAG DEED; VAN DATGENE IK, BLEEF BESPREKEN EN HERHALEN;
  NIETS DAARVAN WAAR DAN OOK GENOTEERD WERD;IK WEL AFGEREKEND BLEEF EN MISHANDELD;
  OP VALSE GRONDEN; EN ELKE UITING VAN DIE ERSNTIGE FEITEN IK NOTA BENE;
  IEMAND BETAALDE IN FUNCTIE,EINDELIJK OVER TE KUNNEN EN DURVEN SPREKEN;
  OOK OVERAL IK DAARNA KWAM,ALS NIETS ANDERS DAN SYMPTOOM VAN DE MIJ ONBEKENDE ,
  VALS OPGELEGDE; ” ZIEKTEN” ZONDER ENIGE AANWIJZING,ONDERZOEK OF,ONDERBOUWING
  WARAUIT DAT DAN ZOU BESTAAN; OPGEZADELD BLEEK MET DECKERS ONBEVOEGDE VALSE PROFILERINGS
  VERPREIDINGEN; ZELFS HAAR EIGEN ONERZOEKEN LATER;DIE OOK HET TEGENDEEL UITWESZEN
  WEGMOFFELDE; EN ZOGENAAMD GEEN DOSSIER VOERDE; EN TOEN NA 2 JAAR; ALSNOG HAAR

  ONBEVOEGDE DOEN EN LATEN ACHTER MIJN RUG ZONDER BEVOEDHEID; ZWART OP WIT
  VAN HAAR HAND BOVEN TAFEL KWAMEN; ZE BEWEERDE’; ZE DAT WAS VERGEETEN DAT ZE DAT AD GEDAAN
  WAT DAN MOEST VERKLAREN DAT WAT IK NDER HAAR OGEN WEKELIJKS DIKBETAALD WANHOPIG UITZOCHT
  VCAN HAAR EN NIEMAND ANDERS KWAM; EN OMDAT DIT ONBEVOEGD,EN ONWETTIG,EN, OP VALSE GRONDEN
  ZONDER ENIGE ONDERZOEK,.FEITEN,AANWIJZING EN CETERA; DOOR HAAR VESRSREID WAS; MET ERSNTIGE GEVLGEN
  EN MISHANDELINGEN IK MOCHT BLIJVEN ONDERGAAN I.P.,V ENIGE STEUN OF HULP.

  HOOGUIT IK GENEZEN ZOU ZIJN; WANNEER IK; ” ZOU BESEFFEN EN ONTKENNEN; DAT DE FEITEN
  MIJ OVERKOMEN; ZONDER IK DAT WIST; ZOU DOEN ALSOF DAT ALLEMAAL NIET GEBEURT WAS;
  EN JYIST OMDAT IK DAT NIET WIST/KON WETEN; OOK ELKEKEER IK EEN POGING DEED DAT BESPREEKBAAR TE MAKEN;
  DIT WEDEROM GEWEERD BLEEF UIT ELKE NOTITIE; TOT NIETS ANDERS; DAN SYMPTOMEN VAN MIJN;
  NIET BESTAANDE; VALS OPGELEGDE MIDDELS STRAFBARE, ONTOETSBARE EN ONWETTIGE PRAKTIJKEN VA NARCISTE
  DECKERS; EN IK DIE ER NIETS VAN BEGRIJPEN KON; ELKE POGING; TE BESPEKEN WAAR IK LAST VAN HAD.
  AFGESTRAFT BLEEF WORDEN; EN MISHANDELD; ALSOF; DIT SYMPTOMEN WAREN; VAN EEN ZIEKTE

  IN PLAATS VAN DE BITTERE KEIHARDE FEITEN;IK VOOR EN MEE KWAM.
  EN MEN STEEEDS VERDER BLEEF GAAN; EN INEENS IK OVERAL IN HET VERDACHTE BANKJE STOND EN KWAM..
  EN ZELFS; ALS POTENTIEEL RISICOO EN GEVAARLIJK ALS DADER; MISHANDELD BLEEF;EM ELKE KEER
  IK EEN POGING DEED; DATGENE IK DAG EN NACHT HER-ONDERGING; TE BESPREKEN;
  ER MEEWARIG GELACHEN WERD; ALS ZIJNDE; BEWIJS VAN MIJN; NIET BESTAANDE ZIEKTEN;EN
  SYMPTOMEN,EN UITING VAN NIET BESTAANDE STOORNISSEN MIJ IN GEEN ENKLE OPZICHT;
  OOIT KEMRKTE,BEVONDEN ZIJN;OF ZELFS MAAR AANWIJZINGEN;WAARUIT DAT DAN ZOU BESTAAN.

  EN PAS NADAT IK, INZAGE HAD IN DIE VALSHEDEN WAT OOK ZO NOOIT HAD OGEN EN KUNNEN GEBUEREN WETTELIJK
  EN BEROEPSMATIG; DE LANGE LANGE WEG; ALLEN BEWIJZEN EN GETUIGEN TEN SPIJT; NIE DE DADERS
  MAAR GEDUPEERDE DAARVAN; IK; DAAR WERK VAN MOEST BLIJVEN MAKEN EN WAT DAT VERGDE;
  MET AL DIE GETUIGEN EN BEWIJSEN OVERAL OPNIEUW OP TE DRAVEN OM OOIT GEDURENDE DE REST VAN MIJN LEVEN
  DEZE ERSNTIGE MISHANDELINGEN; E PAS EN TE ONPAS; IK MOEST ONDERGAAN; VANUIT DEXZE VALSHEDEN
  OBVERAL IK KWAM OOIT DE GEVOLGEN TE STOPPEN;EN WAT DAT VERGDE; EN IEDER
  VANAF DECKERS DIE ZO SCHROK TOEN ZE BESEFTE;DAT WAT IK HAAR HAD VERTELD WAAR WAS;

  EN ZIJ HAAR ONWETTIGHEDEN EN STRAFBARE FEITEN; ZE SOSWISO MISPLAATS ONBEVOEGD
  OVERAL BLEEF RONDSPREIDEN; TOEN ZE BESEFTE HOE ZIJ ZICHZELF ZONDER K DAT WIST/KON WETEN
  VERGIST AD; I.P.V DIT TE HERSTELLEN ZOALS OOK DE WET GEBIEDT;ZIJ DIT NOG ERGER MAAKTE
  OMDAT ANDERS, OOK PENBAAR ZOU ZIJN; DAT; DATGENE WAT ZE HAD GEDAAN SOWISO AL STRAFBAAR WAS
  IN ALLEN PZICHTEN DE WIJZEN WAAROP;DAT DOOR HAAR TOT STAND KWAM; ONGEACHT; HET VERMEENDE WAARHEIDSGEHALTE
  VAN HAAR VALSHEDEN OP ZICH AL ERSNTIG WEDERECHTELIJK EN STRAFBAAR WAS.

  EN ZIJ MAAR 1 BEHOEFTE ,BELANG EN MOTIVATIE;DAT NOOIT UIT ZOU KOMEN.
  EN HOE VER ZE DAARIN TEN OSTE VAN MIJ GING;EN LANGE TIJD OOK MIJN NIEUWE HISARTS
  ER VANUIT BLEEF GAAN; DIT ANDERSOM WAS;EN IK OOK DAAR MET BETROKKEN GETUIGEN;
  EN BEWIJSSTUKKEN MOEST BLIJVEN KOMEN;
  DEZE GRUWELZAKEN; EN IEDER ZOALS LEMMERS DAAR NOG OVER HEEN GING
  EN MENEN DAT; OP DAT MOMENT; ZE KUNNNE DOEN EN LATEN MET MIJ WAT ZE WILLEN
  EN GEEN ENKLE WET,RECHT EN PLICHT OOK DE MEEST ONOZELE SIMNPELE ZAKEN
  NIET AAN HOEVEN TE VOLDOEN; DAAR IK DOOR DEZE VALSE STRAFBARE, STIGMATISATIES;
  NIET ALLEEN KWA INHOUD VALS EN STRAFBAAR MAAR OOK DE WIJZEN WAAROP DAT TOT STAND GEKOMEN WAS
  AL MEER DAN 12 WETTEN VAN STRAFRECHT OOK IN FUNCTIE DECKERS BELKLEEDE; OVETRADT;
  NOG LOS VAN ET FEIT; DE INHOD UITSLUITEND VALSHEDEN BEVATTE; EN ZIJ NIET KON VETRANTWOORDEN HOE ZE HIERBIJ
  KWAM ANDERS; DAN WAT IK HAAR VERTELD HAD;DE DADER ERVAN GEMAAKT HAD;

  OOK TOEN HET AL WEG WAS; DANKSIJ HAAR , FOUTE, INSCHATTING EN WEDRECHTELIJK HANDELLEN
  AL WEER VERSREID WAREN ;ZONDER ZIJ EINGE BEVOEGDHEID HAD; EN, MET ALLEN VOETEN MAAR MOGELIJK
  AL DATGEEN HAAR BEROEP UIT BESAAT EN WETELIJKE VOORWAARDEN HET OP BERUST; OVERTREDEN WAREN.
  EN DE GEVOLGEN VOOR MIJ; IJN VETTROUWEN OPRECHTHEID EN BETALINGEN AAN HAAR BEROEP.
  DANKZIJ HAAR; DE MISDADEN HERHAALT WERRDEN PRECIES ALS TEN TIJDEN VAN; EN VELEN ONWETEND
  DAA EEN ROL N SPEELDE; NOG NAAST DEGENE; VANIT HEN EIGEN MANKEMENTEN
  EN MACHTSWELLUST ZOALS LEMMERS;NOG VELEN STRAFBARE ACHEPPEN BOVENOP DEDEN
  EN NATUURLIJK DECKERS NIET VERANTWOORDELIJK IS;VOOR WAT LEMMERS UIT EIGEN BEWEGING;
  ZWAAR STRAFBAAR 2 JAAR VOLHIELD! EN IK, VOOR DE MEEST SIMPELE VANZELFSPREKENDE BASIS BEGINSELLEN
  2 JAAR LANG IDDELS RECHTSWEGEN MOEST AFDWINGEN.

  EN NOG STEEDS; DEZELFDE WEGEN MOGELIJK ZIJN;MET DAT VERSCHIL; DE WEGEN VOOR ERSNTIGE MISDADEN
  EN TOEGANG TOT JE GEGEVSN MET HET GEMAK EN FAKTOR 60 MILJARD; VERHOOGD ZIJN.
  EN DIT SOORT ZWARE MISDADIGERS NOG MAKELIJKER MIDDELS DEZE WEGEN;
  TOT TOTAAL MOLESTATIE; MET MEDEWRKING VAN IEDER DIE DE WETTEN NIET ZO NAUW NEEMT/NIET KENT/
  MEENT; DAT…HET GEEN KWAAD KAN; GOEDBEDOELD; DEZE TE OMZEILEN ,EN EEN WILLKERIG IEMAND TE WOORD TE STAAN
  DOOR DE TELEFOON; DIE , ZO IN JOUW GEGEVENS KAN FOKKEN EN ,DIT DOODLEUK GENOTEERD WORDT ZONDER VERIFICATIE
  OF MEN ZELF MAAR NAGAAT/WETEN WIL MET WIE DIE GESPROKEN HEEFT;DAAR MEN ER NIET VANIT GAAT
  WIE DAN OOK DAARTOE IN STAAT ZOU ZIJN;WANT WAAROM ZOU DIE…

  JUIST JA UITSLUITEND ALS,IEMAND HET NIET GOED EDOELD MAAR CRIMINEEL.MISDADIGER IS;
  OF, FOUT, EN, WE WANEN; DIT NIET BESTAAT,EN DUSDANIG HANDELLEN.

  HET IS OOK GEEN PUBLIEK GEHEIM DAT OP GROTE SCHAAL; ZELFS ARTSEN TELEFONISTEN;EN INSTANTIES
  HET BLIJF VAN MIJN LIJF ADRES DOORGEVEN AAN DE DADERS; ZO BEHULPZAAM ZE ZIJN.

  IK DAAG UIT; IEDER DIE WIL PROBEREN HOE VER DIE KOMT; NU AL ENN OG STEEDS; VIA DEZE WEGEN
  AANVRAGEN TE DOEN BIJ ZORGVERZEKERAARS; GEGEVNS IN TE DIENEN OF TE ONTFUTSELEN;
  OVER DERDEN; BIJ ELKE INSTANTIE ZORGVERLENER ZIEKENHUIS, INSTELLING EN CETERA.
  ER MAAR HEEL WINIG MENSEN ZIJN DIE ALERT ZIJN EN WETEN WAAROM ;ZE DE WETTEN
  PLICHTEN EN RECHTEN NALEVEN; EN NIET ZONDER MEER ZICH LENEN INFORAMTIE TE GEVEN;
  OF AAN TE NEMEN VAN ONBEKENDE DERDEN; DIE DEZE WEG WETEN TE MISBRUIKEN
  DAT ZIJN ER OP ALLEN TEREINEN MAAR HEEL WEINIG;

  EN ALS DAAR ONGELUKKEN UIT VOORTKOMEN;ZE MET IETS ANDES BEZIG ZIJN;
  \DAN HEN FOUTEN MET DEZE ERNSTIOGE GEVOLGEN TE VERDOEZELEN IN PLAATS VAN TE HERSTELLEN/
  DE SCHADE TE RDUCEREN;EN KAN JE OVERAL WEER OPNIEUW BEGINNEN;EN WAT DAT VERGT;JE HELE LEVEN TIJD ENERGIE
  EN GEZONDHEID.

  DE MOGELIJKHEDEN DIE NU WEDRECHTELIJK GESCHAPEN ZIJN; GAAT DIT NOG VELEN MALEN VERDER
  EN , OP ELK TERREIN MAAR BEDENKEN KAN ; NU MOGELIJK GEMAAKT.

  DAT BEGINT AL MET HET INSCANNEN VAN AANVRAGEN; EN VERZOEKEN ; EN DIGITAAL; VERWERKEN VAN
  GEGEVSN VAN EEN DERDEN. IK KAN MET HET GROOTSTE GEMAK ALS IK DAT ZOU WILLEN;
  VOOR WILLEKEURIG IEMAND;LATEN WE DECKERS NEMEN; AANVRAGEN DOEN UIKT HAAR NAAM BIJ HAAR ZORGVERZEKERING;
  EN DUSDANIG NOTEREN ,.ARHCIVEREN,WIJZIGEN,EN AANVRAGEN; OP HAAR NAAM; MET HET GROOTSTE GEMAK;
  EN DAN MAG ZIJ ZIEN HOE ZE ER WEER VANAF KOMT…..EN BEWIJZEN; DIT NIET VAN HAAR ZELF KOMT.
  MAAR DAT IS NIET ALLES; DE WEGEN NU OPENSTAAN; VOOR WELKE MISDADEN; MICRO EN MACRO
  KWADE BEDOELINGEN DAN OOK ZIJN ZO ONEINDIG; EN BETREFFEN ALLEN ASPECTEN; WE MAAR NOEMEN KUNNEN.

  EN GEEN MENS DAT CONTROLEERD VERIFIEERD, OF TOETST; EN DAT OOK STEEDS MINDER KAN/GEWAARBORGT WORDT.
  LATEN WE OM TE BEGINNEN; DIE ARTSEN DIE WEGENS ERSNTIGE ZEDEN DELICTEN.,EN GEWELDSDELICTEN EN MACHTSMISBRUIK
  REEDS VEROORDEEELD EN BERIPST ZIJN DOOR HET MEDISCH TUCHT COLLEGE.
  MAAR ONDAKS DAT NOG STEEDS HEN POSTEN EN FUNCTIES BEKLEEDEN EXPLICIET; UITSLUITEN VAN
  DE GEGEVENS TOEGANGEN VAN ONZE PRIVATE , PERSOONLIJKE GEGEVENS; EXPLICIET EN ABSOLUUT
  OM TE BEGINNEN DEZE BEKENDE INZICHTELIJK OP DE SIDE VAN HET MEDISCH TUCHTCOLLEGE
  MAAR OOK http://WWW.MDHV,NL EN IN DE, RECHTELIJKE JUSTIOTIONELE VEROORDELINGEN;
  INZICHTELIJK OP; http://WWW.ALLEN AFGEHANDELDE RECHTSZAKEN, INZICHTELIJK ZIJN;
  OOK DIE VAN ARTSEN ,VERZEKRINGSARTSEN EN ANDER TUIG; VEROORDEELD IS;

  WAARVAN ;DAT DUS AL BEKEND IS; OOKAL WERKEN ZE DAARNA DOOR; DEZE SOWISO EN ABSOLUUT AL UITGESLOTEN WORDEN
  VAN ELKE TOEGANG TOT ALLEN INFRASTRUCTUREN WE AL HEBBEN.
  DAT VOORKOMT DAT ALS ER NOG RECHTSZAKEN LOPEN; DEZE DADERS; GELIJKERTIJD HEN GANG KUNNEN BLIJVEN GAAN
  MIDDELS DE INFRTASTRUCTUREN EN ILLEGALE; OPENSTELLINGEN NU AL WERKZAAM ZIJN;OOKAL MAG DAT WETTELIJK NIET
  EN IS AAN GEEN ENKLE VOORWAARDEN OP WELKE GRONDEN HET MAG EN KAN FUNCTIONEREN VOLDAAN
  HET LIGT NU VOLLEDIG PEN VOOR IEDER DIE KWAADWIL; EN IS NIET MEER TERUG TE DRAAIEN
  NADAT 1 MAAL DAARIN GEGRAAID IS….HET EINDELOOS GEKLOPEEEFRD BEWERTK

 11. 29

  s’ Lands wijs,’s lands eer. Een eerbiedwaardig Nederlands gezegde.

  Wel zou de PVV erop kunnen aandringen dat Lui van het type en uit het soort landen bij hun Koninklijk contrabezoek hier, zich aan onze omgangsvormen conformeren. Bijvoorbeeld dames de hand schudden / drukken als dat te pas komt. Hier ook alcohol drinken en varkensvlees eten, hoeft niet, maar verder geen gehallal; en beide gerechten blijven manifest op tafel staan. Anders thuis blijven.

  Het is de eenzijdigheid die verbittert en die niet van onze kant komt.

  Verder zijn de Islamitisch hoofddoek (hijab) voor vrouwen en het Joodse keppeltje (K) niet op een hoop te gooien. De eerste – symbool van de totale ‘gender’ ongelijkheid – is een universele dreiging cum belediging voor ons allen, en natuurlijk voor onze vrouwen i.h.b., het 2e object de strikt interne aangelegenheid van een groep.

  De (religieuze) betekenis van dat lelijke keppeltje ken ik niet en dat geeft ook niet en die interesseert mij ook niet. Maar in deze affaire kan het ostentatief dragen van zo’n ding wel worden begrepen als een bevrijdend teken in oppositie tot die dwangmatige ‘hijab’.
  Het lijkt mij dat met bovenstaande afdoend antwoord is gegeven op de vraag uit 014, luidende:

  ‘Dus laat hij maar eens uitleggen waarom dan een keppeltje wel toegestaan is en een hoofddoek niet.’

  Verder is dit overdadige antwoord gunst. Een onschuldige hoofddekking mag je naar de betekenis ervan gevraagd, duiden, maar dat is niet verplicht. Men is vrij.

  Een andere les hieruit te trekken, is dat waar 2 mensen of 2 groepen (ongeveer) hetzelfde doen, ze niet altijd hetzelfde doen. Een oude, behartenswaardige wijsheid.

 12. 30

  “Naar mijn bescheiden mening is iedere religie een vorm van gebrek aan gezond gezond verstand.
  Maar iedereen heeft het recht op een persoonlijke afwijking, zolang een ander er geen last van heeft.”

  Dit zou voldoende moeten zijn; ons de rest van DE en vooral MIJn onzin te besparen. Los van het feit; dat, bovenstaande quote,al insluit;dat anderen daar anders over kunnen en vooral mogen denken; ZOLANG dat een ander niet schaadt; PRIMA toch?

  Kunnen we dan weer verder; met wat wel van belang is voor de mensheid in het algemeen;en ons land; in deze tijd in het bijzonder?
  Omdat we daar deel van uitmaken; ZElfs in het geheel van de fgrote boze…afwijkende..buitenwereld.
  dan kap ik ook..met mijn vervuilingen,ik IIG voor betaal;voor ik ze dump ,in publiekelijke, gratis. producten;
  WEL zo rechtvaardig; ik wil, zelfs betalen per zin!
  Maar dan liever,de zinnen ik zinvol vind; dan het dumpen;
  Van non sense; we IIG; het topic.
  .
  kunnen laten voor wat het is;en LIEfST,vergeten….van datgene de moeite niet waard ,ook maar i woord aan vul te maken;ten koste van datgene, mogelijk zinniger is; te bespreken,naar inhoud,waarde en betekenis.

  ZOALS o.a. mijn gezwam. En dit topic en media HETZE en gezwam;
  onze kranten, tv en blogs mee gevuld worden.INFORMEER ons liever,
  doe onderzoek en stel kritische vragen;want dit is te makkelijk
  En die open deur; moet ik daar nog intrappen?

  Neen heb echt wat beters te doen; en te laten….mijn volle energie en aandacht nu nodig heeft en vereist. En ik kan me nauwelijks voorstellen;
  Het enige Nederland, te klagen heeft;
  hoofdeksels of kledingswijzen,van anderen;Of het aanpassen daaraan; in specifieke gelegenheden; UIT KEUZE niet gedwongen!
  PAS dan, zou dit topic sense maken.

  ALs wij in ons land gedwongen worden;wat ZELFS daar niet is,
  behave net als bij ons; IN de specifieke gebedshuizen; en VERDER
  dragen ze het ook niet.
  Ach ja dat kranten tv en radio, zich met hypes en elke scheet vullen;..
  te lui, hen werk te doen; in eerzaam beroep,.en functie;is 1 ding.

  Maar nog liever dan daarop ingaan spam; ik de komende tig terrrabites vol,met NOG meer onzin; in het onzinnige topic toch al geen verschil maakt. Hoe kort of lang dan ook;
  ONZIN met ONZIN bestrijden; kent geen grenzen;
  De onzin an sich;nog minder.

  OOKAL; zijn de meesten hier in staat;toch kort en zinnig te reageren OP die onzin; Ik niet;dat lijkt me duidelijk,toch?

 13. 37

  HPAX

  De Islamitische hoofddoek (hijab) – symbool van de totale ‘gender’ ongelijkheid – is een universele dreiging cum belediging voor ons allen, en natuurlijk voor onze vrouwen.

  Op het platteland van België en Frankrijk lopen de oudere autochtonen er nu nog mee. Tot begin 70’er jaren droegen bijna alle dito huismoeders, zéker als ze getrouwd waren in het openbaar een hoofddoek. “Dwangmatig”. Met als rolmodellen in films en tekenfilms bonafide hoeren als een Brigit Bardot, een Gina Lollobrigida en de moeder van Calimero…allemaal in een dwangbuis. Iets onbesproken vaags uit kerk en kuisheid, het viel pas op als je dat “ding” niét droeg…whatever.

 14. 38

  Over het “ding” en keppel debiteerden Hero Brinkman en Marcouch gisteren overigens nog hun standpunten: ”Er kan er maar 1 de baas zijn op straat en dat is de pliesie”. Aan behaarde armpitten en een religieus bos hout voor de deur waar een eland een jaar van kan grazen heeft geile Hero een broertje dood. Hero heeft namelijk oog voor vrouwen. Hero zou er zijn wapenstok het liefst tot aan de huig in willen prakken

  AaaaaAArgh…Weg Met de Onderdrukking!

 15. 45

  Ik ben vegetariër en eet helemaal geen vlees.
  Maar indie ik wel beesten zou afmaken om te eten zie ik niet in waarom ik geen hond, kat zeehond of kat mag eten en wel een koe, schaap varken enzovoort.