Severe abnormalities found in Fukushima Butterflies

Exposure to radioactive material released into the environment has caused mutations in butterflies found in Japan, a study suggests. Scientists found an increase in leg, antennae and wing shape mutations among butterflies collected following the 2011 Fukushima accident. The link between the mutations and the radioactive material was shown by laboratory experiments, they report.

By comparing mutations found on the butterflies collected from the different sites, the team found that areas with greater amounts of radiation in the environment were home to butterflies with much smaller wings and irregularly developed eyes.

(via TISOTIT)

Beeld: cc Nature, Scientific Reports

 1. 2

  Tja, insecten evacueren is lastig. Het is een bewijs dat er gevaar is. Maar hoe zit het met geboortes van zoogdieren uit het gebied? En met geboortes van mensen? Al afwijkingen geconstateerd? Hoe zit dat trouwens bij Tsjernobyl?

 2. 3

  Heb het artikel nog niet goed gelezen, maar het wekt de indruk dat voor het eerst is vastgesteld dat modificaties in het gen ontstaan door straling welke overerfbaar schijnen te zijn.
  Gezonde scepsis is hier wel op zijn plaats, want tot nu is dat nooit vastgesteld.

 3. 5

  Het verschijnsel van vlinders met aan één kant een mislukte vleugel of antenne wijst erop dat schade is aangericht in het stadium dat de beestjes aan het verpoppen waren. Ioniserende straling (zoals van radioactief verval) zou de oorzaak daarvan kunnen zijn, opname van radio-actieve elementen ook. Maar het zijn geen voorbeelden van erfelijke mutaties, anders hadden we die afwijkingen aan twee kanten gezien.