Schone lucht akkoord

COLUMN, OPINIE - .

Uiteindelijk doel is dat het overal in Nederland net zo schoon is als op de Waddeneilanden nu.

Met dat ideaal presenteerde minister Van Veldhoven gisteren het ‘Schone Lucht Akkoord’, een overeenkomst tussen Rijk, 9 provincies en 35 gemeenten om “50% gezondheidswinst in 2030 ten opzichte van 2016 te behalen”.

Tegelijkertijd startte de internetconsultatie, waar iedereen tot 10 februari kan reageren op een vijftal vragen. Er wordt niet alleen gevraagd naar wat men van vindt van de maatregelen die in het akkoord zijn genoemd, maar ook naar ideeën hoe die maatregelen het beste kunnen worden vorm gegeven

Tevens wordt gevraagd naar wat het Rijk nog meer kan doen, hoe mensen zo effectief mogelijk betrokken kunnen worden in de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord en wat er ook voor na 2023 nodig is voor een schone lucht.

Het is niet aardig om goede bedoelingen lek te schieten. Toch een paar kanttekeningen.

Waarom ontbreken bij de ondertekenaars de provincies Friesland, Groningen en Limburg? De Friese en Groningse Waddeneilanden mogen dan erg schone lucht hebben, er zijn in die provincies ook factoren aanwezig die bijdragen aan luchtvervuiling.

Wel mooi dat de Limburgse gemeente Nederweert een van de vuilste gemeenten, het akkoord heeft ondertekend. Maar waarom hebben slecht 35 van de 355 gemeenten het akkoord ondertekend?

En helaas, driewerf helaas, sommige details kunnen aanleiding zijn voor bepaalde groepen burgers en ondernemers om zich door de overheden gepiepeld te voelen. Want als we lezen wat de doelstellingen aan reductie van vuile lucht voor de diverse onderdelen zijn, dan is het akkoord over alles concreet, behalve over de luchtvaart.

Leest u even mee: Aandeel aan de negatieve gezondheidseffecten van binnenlandse bronnen en gesteld reductie-doel (voor 2030 t.o.v. 2016).

36% Wegverkeer; 70% reductie.
11% Landbouw; 37% reductie.
10% Industrie; geen reductiepercentage genoemd (doel omschreven als: uitstoot en groei verder te ontkoppelen en een continue daling van emissies naar de lucht te realiseren).
10% Mobiele werktuigen (bv. bouwmachines, veegwagens, aggregaten, landbouwwerktuigen); 75% reductie.
9% Houtstook; geen reductiepercentage genoemd (doel omschreven als: Streven is een dalende trend van emissies naar de lucht ten opzichte van 2016 te realiseren.
7% Binnenvaart en havens; 35% (in 2035 t.o.v. 2015).

Internationaal luchtbeleid; geen reductiepercentage genoemd (doel omschreven als: Streven is een sterke afname van de gezondheidsimpact afkomstig uit buitenlandse emissies van fijn stof en NOx en een aanscherping van Europees bronbeleid voor het wegverkeer, de industrie, scheepvaart, mobiele werktuigen, landbouw en huishoudens).

Ook bij industrie en houtstook zijn geen reductiepercentages genoemd, dus burgers die hun open haard en houtkachels blijven branden moeten niet gaan klagen dat ze ongelijk behandeld worden t.o.v. de industrie.

Een suggestie voor (gedeeltelijke) beantwoording van de eerste drie vragen in de internetconsultatie:

Vraag 1: In het Schone Lucht Akkoord zijn maatregelen opgenomen voor de sectoren (weg)verkeer, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. Wat vindt u van deze maatregelen?

Prachtige maatregelen. Om de stimulans hoog te houden is het wel goed om voor industrie, houtstook en luchtvaart reductiepercentages stellen. Welke percentages dat moeten zijn laat ik aan uw deskundigheid over.

Vraag 2: Op welke manier kunnen de maatregelen uit het Schone Lucht Akkoord zo effectief mogelijk vormgegeven worden volgens u?

Ik herhaal: stel voor industrie, houtstook en luchtvaart reductiepercentages vast.

Vraag 3: Welke (aanvullende) maatregelen kan het Rijk opnemen in de uitvoeringsagenda van het Schone Lucht Akkoord?

Dat lijkt me nu wel duidelijk: reductiepercentages voor ……

Reacties (11)

#1 Spam

Het is niet aardig om goede bedoelingen lek te schieten.

De titel van het rapport is al zo lek als een mandje. Twee joekels van onjuiste spaties in één woord. Schoneluchtakkoord noem je zoiets als je niet lijdt aan de Engelse ziekte.

 • Volgende discussie
#2 Henk van S tot S

@1:
Nog enige zinnige opmerkingen over de inhoud?
Of vind je het alleen maar prettig om je alias ergens te te etaleren?
;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 majava

Laat mij maar dan niet aardig zijn en zo’n akkoord echt zonde van de tijd en moeite te vinden. Ik denk dat iedereen die er aan gewerkt heeft, daadwerkelijk dacht werk te hebben geleverd. FFS.

Er gaat niks gebeuren, behalve meer Greta op de internets en jullie allemaal een lelijke, ouwe kop van die vieze lucht waar je in zal blijven leven.

/onaardig

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 lmgikke

sry wrong topic

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Henk van S tot S

@4:
Plus, dat de delving van uranium een behoorlijk smak vervuiling veroorzaakt:

Uitstoot van machines, opraken van schoon schoon water c.q. de vergiftiging van het water.
Ook de grond wordt vergiftigd en over de gezondheid v.d arbeiders zullen we het maar niet hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Henk van S tot S

@5:

Oeps!
Dit was mijn reactie op #4 dat in tegenstelling tot mijn #5 tijdig werd gecorrigeerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 stoic

@1, Spam heeft gelijk.
Met “Schone lucht akkoord” creëer je een valse klemtoon op de zaken; het voornaamste staat namelijk altijd achteraan, een afleidingsmanoeuvre dus. *
Met “Schoneluchtakkoord” is de voornaamste zaak akkoord, en zijn schone en lucht de delen die je wilt accorderen.
Omdat Schone met een hoofdletter begint lijkt het erop dat @0, Cokema “Schoneluchtakkoord” wilde schrijven maar de correctiespelling daar niet in mee gaat. Waarom bestaat de spellingscommissie nog?
*De Engelsen zijn te gretig; zij willen al schone lucht voordat er een akkoord is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 P.J. Cokema

@7: Cokema heefr de schrijfwijze gewoon overgenomen van het document en de berichtgeving van de overheid. Zou ik het gecorrigeerd hebben, dan zouden lezers kunnen denken dat de overheid het goed heeft gedaan ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Michiel de Pooter

“Uiteindelijk doel is dat het overal in Nederland net zo schoon is als op de Waddeneilanden nu”.

Maakt weer eens duidelijk hoe sterk de utopische mentaliteit om zich heen grijpt, ook in beleidskringen. NL een groot natuurpark, waar de wolf naast het schaap ligt en alleen nog hertjes om te aaien. Lekker samen voor ons eigen en dikke, vette pech voor de mensjes in Azie in de zware- en maakindustrie (uche-uche) die al die mooie spulletjes bij de Action voor weinig geld voor ons maken. Goed bezig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 P.J. Cokema

@9: U overdrijft (donkere wolken boven het land….)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Arduenn

Op zich een nobel streven om schadelijke uitstoot te reduceren. Daar zullen onze Duitse buren bijzonder blij mee zijn.

 • Vorige discussie