Schadelijke ambtenarenbetutteling

Betuttelingsinstituut? (Foto: Flickr/jbeckers)

Een paar zeer vreemde situaties de afgelopen tijd. Allereerst de situatie van Friso van Saase, die zeer tegen de wens van zijn ouders werd ingeschreven als Turk, omdat de vader van zijn moeder Turks is. Volgens de ouders werd hen domweg gezegd dat ze geen keus hadden. Blijft Friso Turks, dan moet hij over een jaar of 18 het Turkse leger in. Daarnaast zal hij waarschijnlijk in de CBS-statistieken door het leven gaan als een derde-generatie allochtoon.

De andere vreemde situatie is in Amsterdam, waar de stad de namenlijst met de toegestane namen aan Marokkaanse ouders blijft overhandigen bij de geboorte van een kind. Deze lijst wordt in Marokko als onderdrukkingsmiddel gebruikt om niet-Arabische namen, bijvoorbeeld die van Berbers, eruit te krijgen.

In Amsterdam wordt deze namenlijst blijkbaar nog steeds standaard aangeboden, waarmee de hoofdstad indirect benadrukt dat er toch vooral een ‘correcte’ naam gekozen moet worden. Zo draagt men tegelijkertijd – weliswaar indirect – bij aan onderdrukking in Marokko.

In Rotterdam heeft burgemeester Aboutaleb, zelf een Berber, de lijst inmiddels verboden. Cohen wil dat dus niet, en houdt vast aan het standaard aanbieden van de lijst.

Beide gevallen tonen een doorgeschoten ambtenarenapparaat aan dat, in plaats van dienstbaar te zijn, zelf beslissingen voor mensen probeert te nemen. Dat ambtenaren dit kúnnen doen, wil nog niet zeggen dat ze het moeten doen.

Wat mij betreft is er niets verkeerds aan om bij een geboorte te vragen of de ouders willen dat het kind ook een andere nationaliteit krijgt als het daar recht op heeft, of als de ouders erom vragen, een lijst aan te bieden met de namen die ‘mogen’ van Marokko.

Maar ouders zijn vast en zeker zelf al wel op de hoogte van het feit dat ze in de problemen kunnen komen als ze hun kind een ‘foute’ naam geven, en later naar Marokko op vakantie gaan. Ze weten vast wel dat hun kind een buitenlandse nationaliteit kan krijgen als ze dat willen. En als dat niet het geval is, dan is dat geen ramp.

Dat automatische betuttelen, daar moeten we dus vanaf. Laat mensen zelf maar beslissen wat ze willen en zet ze niet onder druk.

 1. 1

  De Marokkaanse regering moet ophouden zich te bemoeien met onze binnenlandse kwesties. ’s Lands wijs ’s lands eer, dat dienen ze te respecteren. En Nedeland moet ophouden zich voor karretjes te laten spannen. Zo kunnen mensen toch nooit integreren?

 2. 2

  Even ter verduidelijking; de moeder heeft, naast het Nederlandse, ook een Turks paspoort. Dus niet alleen opa, maar ook moeder is Turks en als de Turkse wetgeving omtrent nationaliteit een beetje overeenkomt met de Nederlandse (Nederlander is het kind waarvan ten tijde van zijn geboorte de vader of de moeder Nederlander is), dan is het zo gek nog niet dat de baby tevens de Trukse nationaliteit heeft. Dat had moeder kunnen weten, gezien haar achtergrond.

  Dat ambtenaren ongevraagd informatie doorspelen naar ambassades en consulaten is volkomen van de pot gerukt. Ik zou het pertinent weigeren, evenals het voorleggen van de Marokkaanse namenlijst. En dan beroep ik mij wel op de door mij afgelegde ambtsbelofte.

 3. 4

  @1: De vraag is natuurlijk in hoeverre dit het gevolg is van bemoeienis.

  @2: Inderdaad. Maar volgens mij gaat dat niet automatisch, maar moet het Nederlanderschap dan wel aangevraagd worden. Lijkt me dat dat niet automatisch mag gebeuren.

 4. 5

  Dat van die Turkse nationaliteit lijkt mij een wrange 1 aprilgrap van de Telegraaf. Justitie is er vrij duidelijk over, dat een kind de nationaliteit van de ouders krijgt. Bij meerdere nationaliteiten van de ouders kan een kind meerdere nationaliteiten krijgen, maar dat bij ons niet verplicht. In alle gevallen zul je de nationaliteit aan moeten nemen. Net zo goed als je in vrijwel alle landen afstand kunt doen van een nationaliteit.

  Als de Amsterdamse ambtenaren verplicht de Marokkaanse namenlijst moeten overhandigen, is dat een zeer te verfoeien actie, maar voor zo ver mij bekend bestaat die plicht helemaal niet. Als mensen er zelf om vragen, of wanneer mensen op het bestaan van een lijst wordt gewezen met de vermelding, dat daar in Nederland geen enkele verplichting aan vast zit, heb ik daar geen enkel probleem mee.

  Ik heb er ook geen problemen mee, als een ambtenaar mij wijst op het feit, dat ik een woonvergunning nodig heb, als ik in Amsterdam wil gaan wonen, bijvoorbeeld, of dat ik bij het boeken van een reis naar de tropen van een baliemedewerkster te horen krijg, dat ik me voor bepaalde zaken in moet laten enten. Dat is geen betutteling, maar gewoon het verstrekken van informatie, waar ik zelf mee kan doen wat ik wil, maar waardoor ik tenminste wel op de hoogte ben van de zaken, waar ik mee te maken kan krijgen.

 5. 6

  @5: Ik denk dat het wel een verplichte overhandiging is, aangezien de VVD in A’dam nu voorstelt de lijst alleen te geven als de ouders erom vragen.

 6. 7

  @6: Maar goed, wat als ze in Marokko in de problemen komen door een verkeerde naam? (Ik kan me even niet voorstellen hoe, maar goed.) Je kan niet ieder obscuur regeltje kennen.

 7. 8

  @7: Dat lijkt mij niet ons probleem, én als het een groot genoeg probleem is voor de betrokken mensen in het buitenland (in aantal), dan passen ze de regelgeving wel aan, en help je indirect discriminerende wetten aan te pakken.

 8. 9

  @6: dat kan en daar lijkt het VVD voorstel idd op te wijzen, maar ik kan daar verder niks over vinden. de tekst over dit onderwerp in Het Parool geeft ook geen uitsluitsel, maar daar kunnen we in elk geval al wel lezen, dat de ergste uitwas van die namenlijst al weg is (= de weigering in het verleden om andere namen in te schrijven).

  Overigens lijkt mij, dat Marokkaanse ouders ook die weigering dus al gemakkelijk konden omzeilen: wanneer ze zelf een Nederlands paspoort hebben, hoeven ze hun kinderen niet als Marokkaan in te schrijven, althans niet volgens de Nederlandse wet.

  Overigens mogen die namenlijsten van mij best afgeschaft worden op onze gemeentehuizen, hoor, maar dat is alleen maar symboolpolitiek voor ‘ons eigen volk’. Het zal geen of heel weinig effect hebben op de wetgeving in Marokko, wanneer de mensen daar er geen probleem van maken. Die namenlijst verspreiden ze dan wel op een andere manier en zal in de praktijk voor de mensen met een Marokkaans paspoort geen enkel verschil uitmaken. Voor de medewerking van de Marokkaanse regering aan de opsporing van hasjhandelaren wel. Dat pleit dan weer wel voor een verbod op die lijst, zou ik zeggen ;-)

 9. 10

  Er worden hier in één adem twee dingen tezamen gebracht die totaal niet in proportie zijn met elkaar. Pure verwildering zou ik zeggen, de enige connectie tussen die namenlijst en het dienstplicht-schandaal is dat het iets met een islam-land te maken heeft.

  Dat er zo veel commotie is over die namenlijst, daar snap ik dus geen bal van. Is het nu juist niet een prima service in combinatie met ultieme vrijheid van meningsuiting dat je bij aangifte van een kind de ouders wijst op het feit dát de namenlijst bestaat en dat er bepaalde consequenties aan verbonden zijn als ze een naam kiezen die daar niet op staat, waarna de ouders zelf kunnen kiezen of ze zich iets van die lijst aantrekken of niet?

  Wat de connectie van het AANBIEDEN van die namenlijst (dat is dus niet: hem verplichten, dat doet niet de gemeente maar de Marokkaanse overheid) is met de schandelijke stazi-praktijken van gemeentes die nationaliteitsgegevens zonder toestemming van mensen doorspelen aan andere mogendheden ontgaat mij volkomen.

 10. 11

  @10: Beiden zijn voorbeelden van betutteling.

  Op het moment dat je de namenlijst aanbiedt met de opmerking dat het je in de problemen kan brengen als je naar Marokko gaat is niet ons probleem. Dat is een probleem van Marokko. Als Marokkanen dat een issue zouden vinden dan zouden ze dat zelf wel weten.

  En de connectie met de culturele zuivering in Marokko, waar de namenlijst uit voortkomt? Wat vind je daar van? Moet Nederland daar aan meewerken?

 11. 12

  @11: ik zeg dus: dat de gemeente mensen op het bestaan van die lijst wijst (want dát is wat de gemeente Amsterdam doet) vind ik normale service. Dat zegt toch niets over wat ik van het bestaan van de lijst op zichzelf vind?

  Die lijst is kut, maar verdwijnt hij als gemeentes mensen niet op het bestaan van die lijst wijzen? Dacht ik niet.

 12. 13

  Nee, natuurlijk verdwijnt de lijst niet, maar je helpt in ieder geval niet met het in stand houden van een soort apartheid.

  En als maar voldoende Marokkanen buiten Marokko andere namen krijgen is de kans groot dat die lijst uiteindelijk minder belangrijk wordt. Al was het alleen maar om de enorme hoeveelheid geld die wordt overgemaakt naar Marokko.

 13. 14

  Ik vind trouwens dat het wel of niet verdwijnen van de lijst totaal geen argument in de discussie is. Dat de lijst “kut” is moet al voldoende zijn om er niet aan mee te werken, op wat voor een manier dan ook.

 14. 15

  @5: gewoon alle nationaliteiten aannemen.. staat wel in schril contrast met de ‘eis’ van nederlandse staat om alle andere nationaliteiten te verwerpen om nederlander te worden (tenzij dit niet ‘kan’)

  In de lijn van wat Nederland probeert af te dwingen, zou je dus alleen ook turks moeten worden wanneer je hier expliciet om vraagt en niet andersom.

  Wat betreft die marokkaanse lijst. Heeft dacht ik vooral te maken met erfrecht en belastingen… als je gewoon wilt erfen zonder belastingen van je marokkaanse opa kun je beter marokkaans paspoort hebben of eenvoudig kunnen verkrijgen. Dat gaat eenvoudig met officiele naam maar niet met een andere. Kon hier alleen zo gauw geen link voor vinden..

  Zo is het overigens ook lastig om als nederlander franse eigendommen te erven, kun je ook beter een frans paspoort voor regelen.

  Voor de volledigheid, wat mij betreft hoe meer paspoorten hoe beter. Lijkt me wereldburgerschap. (En een concurrentienadeel dat je niet uit vrije keuze nederlander kunt worden zonder je oorsprong vaarwel te zeggen)

 15. 16

  @14: de laatste keer dat ik naar de USA ging in 2005 was ik behoorlijk pissed dat ik er pas aan de overkant van de plas achter kwam dat ik een vingerafdruk moest afgeven om het land binnen te komen. Dat had vooraf niemand mij verteld, volgens jouw redenering waarschijnlijk omdat dit een grove schending van mijn privacy is, en daar heb je het natuurlijk niet over, want dat is kut. En zo stond ik daar op JFK voor een onvoldongen feit…

  Een vergelijkbaar gevoel, maar dan erger, zullen ouders hebben die er aan de grens van Marokko achter komen dat hun kind niet naar opa en oma toe kan omdat ze het een “foute” naam hebben gegeven en zij bij de naamgeving van hun kind in de gemeente Rotterdam daar niet op waren gewezen…

 16. 17

  @5: Die nationaliteit van marokko is wel verplicht. Een marokkaan blijft een marokkaan, aldus de marokkaanse wet. Paspoort door de shredder, krijg je volgend jaar gewoon weer ongevraagd een nieuwe als je in marokko komt. Zo kan een marokkaan maar moeilijk integreren, tenzij hij marokko definitief vaarwel zegt.

 17. 18

  @16: Nee, natuurlijk niet. Je mag best een foldertje op je desk hebben liggen met daarin “waar aan te denken als je naar de VS gaat” als iemand daarom vraagt.

  Toen ik in 2005 ging was ik daarvan overigens wel op de hoogte, en ook dat vind ik je eigen verantwoordelijkheid.

  Dat kinderen het land niet inkomen vind ik een verantwoordelijkheid van de ouders, niet van de Nederlandse staat.

 18. 19

  @17: Als je in Marokko komt, ja, maar hier in Nederland is dat niet verplicht, en dat schreef ik. En al helemaal niet, wanneer de ouders ook nog eens een Nederlands paspoort hebben, want dan kunnen (die voor) hun kinderen kiezen onder welke nationaliteit ze hier ingeschreven staan. Zo lang opa en oma nog in Marokko wonen, is het voor hen dus best handig om te weten, welke Marokkaanse wetten voor hen van belang kunnen zijn, of je het met die wetten eens bent of niet.

  Met integratie in Nederland hebben Marokkaanse wetten of wat er aan de Marokkaanse grens gebeurt met Marokkanen, die de goedbedoelde adviezen om hun Marokkaanse paspoort te verbranden of hun kinderen anders te noemen dan wat de Marokkaanse dictators hebben verordonneerd, helemaal niets te maken.

 19. 20

  @18: het verstrekken van informatie vind ik geen betutteling. Het wordt pas betutteling, als na het verstrekken van die informatie ook nog eens wordt verteld, wat je met die informatie moet doen. Zeggen, dat het krijgen van die informatie je eigen verantwoordelijkheid is, doet mij denken aan Kafka en de Hitchhikers Guide to the Galaxies (”So long and thanks for all the fish”).

 20. 21

  @20: Oh, ze mogen dat foldertje best geven, hoor. Maar dat de hele lijst meteen wordt verstrekt vind ik schadelijk. Je werkt zo mee aan discriminatie.

 21. 22

  @4: In dat geval hoeft het Nederlanderschap juist niet aangevraagd te worden, men verkrijgt het van rechtswege. De andere mogelijkheden om Nederlander te worden zijn optie en naturalisatie. Daar dien je wel resp. een verklaring voor af te leggen/aanvraag voor in te dienen.

 22. 23

  @21: Akkoord.

  Ik moet trouwens toegeven, dat blijkbaar de registratie van nationaliteit tot nu toe idd zonder medeweten van de ouders gebeurde, lees ik vandaag.

 23. 24

  Het CBS is vrij strikt. Als je ouders in Nederland zijn geboren dan ben je voor de statistieken autochtoon. Friso zal door het leven gaan als CBS autochtoon. 3e generatie allochtoon kan alleen als 1 van je ouders in het buitenland is geboren.