Rutte oefende druk uit om presentatie doorrekening klimaatakkoord uit te stellen

Foto: foto: pixabay.com

Premier Rutte heeft vorig jaar druk laten uitoefenen op het PBL en CPB om de publicatie van de analyse van het voorstel voor hoofdlijnen van het klimaatakkoord uit te stellen tot na Prinsjesdag. Dit blijkt uit stukken die het rijk heeft vrijgegeven na een WOB-verzoek van Nieuwsuur.

PBL wil uitkomsten publiceren voor Prinsjesdag

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) wilden de bewuste doorrekeningen van het klimaatakkoord op 13 september 2018 naar buiten brengen. Een week voor Prinsjesdag en het belangrijkste debat van het jaar: de Algemene Politieke Beschouwingen. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, en zijn ambtenaren waren hiervan op de hoogte. Wiebes was eind augustus ook op de hoogte gebracht van de eerste indrukken van de doorrekening door PBL. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat was voorstander van publicatie uit angst voor lekken en omdat bij uitstel van publicatie de indruk zou kunnen bestaan dat de resultaten van de doorrekening onder de pet gehouden zouden worden. Formeel hadden de departementen ook geen invloed op het moment van publicatie, omdat zij niet de opdrachtgever van het onderzoek waren. Dat was Ed Nijpels als voorzitter van de klimaattafels. Wiebes is er vooraf door zijn ambtenaren op gewezen dat uitstel van publicatie een ongebruikelijke ingreep van het ministerie vergde.

Premier Rutte oefent drukt uit om publicatie uit te stellen

In een mail schrijft de raadsadviseur van het ministerie van Algemene Zaken aan het ministerie van Economische Zaken dat Rutte tegen publicatie van de doorrekening voor Prinsjesdag is (pagina 37 van de pdf met vrijgegeven documenten):

De doorrekening (en daarmee de appreciatie) wordt dan gespreksonderwerp op het APB (Algemene Politieke Beschouwingen) en dat is onwenselijk. MP (Minister President) wil vasthouden aan de procesafspraken in de MR (Ministerraad) van 24/8.

Uit de stukken is niet te halen of premier Rutte, net als Wiebes, op de hoogte was van de eerste indrukken van de doorrekening. Ed Nijpels, de voorzitter van de klimaattafels, reageert op 3 september uiterst stekelig op het verzoek van EZK om publicatie uit te stellen. Op 6 september constateert Sandor Gaastra, momenteel Directeur Generaal Klimaat en Energie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, echter dat er een kleine opening is doordat Ed Nijpels heeft gevraagd om de departementen en tafelvoorzitters de tijd te geven om tussen 13 en 17 september de volledige analyse in te zien en om op de volledige analyse te kunnen reageren.

Vervolg

Verschillende Kamerfracties hadden gevraagd om publicatie van de doorrekening van het PBL voorafgaand aan Prinsjesdag en de Algemene Politieke Beschouwingen. Zowel Forum voor Democratie, PvdA en GroenLinks willen inmiddels opheldering over de rol van premier Rutte. Volledig begrijpelijk en terecht, klimaatbeleid gaat de komende decennia grote invloed hebben op het beleid. De meest logische plek om dat debat te voeren is niet in commissievergaderingen, maar juist in de plenaire zaal van de Tweede Kamer bij het belangrijkste debat van het jaar over de toekomstplannen van het Kabinet.

Reacties (10)

#1 Le Redoutable

Het is ook een enorme maatregel met ingrijpende gevolgen voor de economie en de welvaart, niet iets om er snel tussendoor te jassen, maar om uitgebreid punt voor punt te bediscussiëren.

Uiteraard was het ook tactisch, had hij dat niet gedaan, dan had Baudet er waarschijnlijk 2 zetels bijgehad, vandaar dat ze ook zo graaag opheldering willen.

 • Volgende discussie
#2 JANC

@1: Probeer eens iets dichter bij de waarheid te reageren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Jan met de pet

En het akkoord er dan op een namiddag nog net met de oude Eerste Kamer door heen te jassen. Over smerige spelletjes gesproken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Hermie

@3: Zou de wet er in de nieuwe samenstelling van de eerste kamer er niet doorheen zijn gekomen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Jos van Dijk

@1: Deze ’tactiek’ heeft consequenties die het klimaatbeleid overstijgen. De affaires die het gebrek aan respect voor de burger bij Haagse politici aantonen buitelen over elkaar heen. Je kunt in de details van al die zaken duiken, maar het is volgens mij structureel. Het voedt het cynisme in de politiek en leidt er toe dat mensen afhaken bij verkiezingen of andere gelegenheden om hun stem te laten horen. De anti-democraten profiteren.

Nog steeds ontbreekt ten enenmale het besef bij de autoriteiten dat je in een democratie burgers niet om de tuin moet leiden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Judith

Echt Heel Erg Typisch Rutte die telkens belangrijkste uitslag en of difinitieve standpunten wegschuift, is aan hem te danken dat wij allemaal in de politieke toestand nooit verder kunnen stappen. Maar eerst moet je kijken naar de meerderheid in de Tweede kamer waarom zovele ministers geen “boze” tongen zijn t.o.v. Rutte’s bazige beslissing over die klimaatakkoord’s difinitieve cijfers!!!
Jawel, Klaver wilt helder roepen aan de adres van Rutte tot bijvoorbeeld waarom hij die klimaatakkoord steeds uitstelt, uitslag wegschuift naar Prinsjesdag daarna….waarom? Omdat hij anders geen eigen beslissing niet krijgt als de uitslag vóór Prinsjesdag. Echt goed ziek man!
Hij wilt alles en alles in bezitterige beslissingen in handen hebben , vooral Rechts en zéér Rechtse Partijen voor zich willen winnen tot volle Europese doelstellingen. Hij wilt er alles mee willen winnen tot bovenste, vooral allerbovenste, positie van zijn functie, aldus almachtige positie, almachtige rechtse positie. Echt misselijk van te worden!!!

Waarom kan Tweede Kamer niks doen tegen enige Minister-President? Achterblijvers en niksdoen is ook hun verantwoordelijke keuze van niks nutten, de keuze’s van elke verantwoording ligt allang boven de gevaarszone, allerhoogste zone die niet veilig meer is voor elke mensheid.

Hoe Tweede Kamer en Eerste Kamer samen kunnen doen, ja hé? Rutte heeft al de hele en flinke portie van zijn eigen rechtse keuze van ministers gekozen voor 1e Kamer…raar maar waar….is hij soms dan dictator geworden? Zou me niet verbazen als hij ineens voorgeschoteld wordt als belangrijkste persoon van hele Europa, griezelig gewoon! Enne, wat moet je hier ook doen? Mopperen, mopperen, mopperen doe ik wel vaker, dan zie je toch maar dat het niets werkt. Het enige is dat Tweede kamer eerst de goede balans moet krijgen van de stemmen van het volk. Kijk naar VVD + FvD die al vrij hoog stemmenpartijen hebben gekregen, waaraan is dan te danken ? Aan het volk van hier in stomme Nederland !!!!!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Folkward

@3
Het klimaatakkoord is er niet ‘doorgedrukt’. Wat er in de Eerste Kamer in de oude zitting nog net is aangenomen is de klimaatwet. Dat is een kaderwet, zonder juridisch afdwingbare eisen. Ongeacht dat die er in een nieuwe zitting (#4) alsnog doorheen zou zijn gekomen, is het dus niet wat jij denkt dat het is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Hermie

Eens kijken waar we het nu over hebben:

De eerste doorrekening was klaar op 13 september. Op 28 september, tien dagen na Prinsjesdag, werd deze doorrekening naar buiten gebracht. Wat bleek is dat de doorrekening veel te vaag was. In december kwam pas een werkbare eerste versie.

Dat prinsjesdag nu wel of niet toevallig tussen 13 en 28 september ligt lijkt mij minder interessant dan de vraag of Rutte het PBL/CPB wel direct een schop onder hun achterste heeft gegeven om met spoed verder te rekenen. Was er sprake van een ‘vakantie’ of is iedereen hard door blijven werken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 lmgikke

Standaard werkwijze lijkt het wel. Feiten zijn dingen die je bij debatten niet wilt hebben.

Het is veel makkelijker de algemene beschouwingen in te gaan zonder door rekening. Dan kun je als politicus optimaal functioneren.

Dan kun je oplossingen bieden die suggereren zaken op te lossen. Gebaseerd op aannames.

Een doorrekening zoals die van het CPB, leveren over het algemeen feiten op m.b.t. de aannames.

En als de aannames waar je hele politieke betoog op gebaseerd is wegvallen, dan valt je betoog weg.

Mooi voorbeeld (off topic) :

aanname: als je uitkeringen verlaagt, dan neemt de werkloosheid af.

Die aanname blijkt al jaren niet waar te zijn, toch gaat men er op verder borduren.

Want vervolgens gaan de debatten over hoe en hoe veel we de uitkeringen gaan verlagen. Niet meer of we überhaupt moeten verlagen.

Typisch politiek. Kies het vertrekpunt van je redenering handig en je wint het debat.

Funest voor het vertrouwen in de politiek, want de burger is niet gek en ziet echt wel dat het debat o.b.v. verkeerde aannames gevoerd wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 kneistonie

Nijpels afstoppen is altijd een goede daad.

Die zit in het rijtje van oud-politici in da networks.

 • Vorige discussie