Rutte, Finland en het lidwoord

Is Rutte wel serieus met Europa bezig, vraagt WTE zich af in deze gastbijdrage (overgenomen van Publiekrecht en Politiek en ook te lezen in het FD).

Mag Finland in zijn eentje onderhandelen over Griekse dekking van zijn zekerstellingen? In de slotverklaring van de Eurozone-top van 21 juli zijn de taalversies daarover verschillend. Het doet frappant denken aan de beroemde VN-resolutie 242 uit 1967 over de toen (en nog) door Israel bezette gebieden.

De Engelse versie luidde dat ‘Israël should withdraw from territories occupied…’. Dat kan betekenen: uit alle gebieden, maar ook uit een aantal gebieden. In de Franse versie moet Israel zich terugtrekken ‘des territoires occupés’, dus ‘uit de (=alle) gebieden. De Franse taal dringt altijd aan op scherp onderscheid en het lidwoord speelt daarin een hoofdrol. Het Engels laat het lidwoord graag weg en biedt meer plaats aan creatief misverstand. In die resolutie 242 was het verschil tussen de taalversies overigens opzettelijk en een deel van het compromis.

Is dat ook zo in het compromis van 21 juli? In het Engels staat er dat zekerheid kan worden geregeld voor ‘the risk arising to euro area Member States’. Dat kan betekenen: voor alle landen, maar ook voor afzonderlijke landen. In de Duitse en de Franse versies staat er respectievelijk; … den Mitgliedstaaten …. erwachsende Risiko’ en ‘le risque résultant, pour les États membres de la zone euro..’. In beide teksten gaat het dus om de, ofwel alle, landen. Volgens deze teksten kan Finland niet in zijn eentje afspraken maken.

Ook hier zal het verschil in de versies een deel van het compromis zijn geweest. De Finnen kijken liefst naar de Engelse tekst, neem ik aan, terwijl anderen weten dat Duits en Frans in het Brusselse talenreservaat minstens even zwaar tellen.

Naar welk concept keek Rutte? De Nederlandse versie spreekt van ‘de’ landen, maar bij verschil tussen landen beslist niet de eigen versie van een klein land (ook niet de Finse).

Dat onze historicus Rutte op die beruchte 21 juli de cijfers niet op een rijtje had, is bekend. Nu blijkt dat hij ook in de woordenstrijd niet bij de les was. In de inmiddels over deze zaken gevoerde kamerdebatten is nog niet gezien wat daarvan precies het belang is. Als Rutte de cijfers en de woorden wel had begrepen, had dit voor het resultaat weinig verschil gemaakt. Belangrijker is dat onze premier er kennelijk voor spek en bonen bij zit, daar in Brussel. Dat drukt hij uit in zijn weinig scherpe en laconieke gedrag.

Dit versterkt in dit land het gevoel dat er in Brussel over onze hoofden heen over onze spaarcenten wordt beslist. Maar het getuigt ook van een verkeerde rolopvatting en begrip van de situatie.

Waarom? Dat is het best als volgt te zien. Het gezelschap dat bijeen was op 21 juli heet inmiddels, althans in het Frans, de ‘regering’ (le gouvernement) van de Eurozone. Dit is besloten in het laatste gesprek van Merkel en Sarkozy. Die naam is niet zo belangrijk, maar kan het begrip wel helpen. Een regering is iets anders dan een diplomatieke conferentie.

Als Rutte zou bedenken dat hij volwaardig deel uitmaakt van de (Eurozone) regering waarin deze grote besluiten worden genomen, en als hij zich daarnaar zou gedragen, dan zou hij beter opletten. Want dan zou hij als politicus beseffen, voor genomen besluiten de volle verantwoordelijkheid te moeten nemen en uitdragen, tegenover alle Europeanen en tegenover de markten. In naam van de eenheid van het Europese regeringsbeleid.

Nu laat hij in Brussel het koppel van Merkel en Sarkozy de rotklus opknappen. En in Den Haag laat hij na, te vertellen wat er daar gebeurt.

 1. 1

  Prima verhaal en Rutte heeft compleet gefaald in Brussel.

  Als hij van de Finse problematiek afwist (buitenlandse kranten lezen, MP), dan wist hij dat collateral onderdeel was van het Finse regeerakkoord. Dan kan je naderhand niet zeggen: ‘daar wist ik niets van’ of ‘dat wil ik ook’. Gewoon afspraken nakomen en volgende keer beter onderhandelen ipv denken dat ‘ik goed in de cijfers zit’.

  Elke VVD stemmer zou zich diep schamen voor zo’n liberale premier. Terwijl VVD staat voor zakelijkheid, goed op de centen letten, zelf verantwoordelijkheid nemen en minder machtsoverdracht naar Brussel, doet Mark Rutte het tegenovergestelde.

  Mark Rutte: leuke verpakking (‘verfrissend’), maar inhoudsloos, visieloos en zeer schadelijk voor de Nederlandse economie.

 2. 2

  Een mooi verhaal, alleen helaas overschaduwd door een afschuwelijke vertaalfout aan het begin die het hele voorbeeld om zeep helpt. “DES territoires occupés” betekent “bezette gebieden” en pertinent NIET “DE bezette gebieden”! Inderdaad is het Frans strict in het gebruik van lidwoorden, en “des” is nu juist hun expliciete manier om het onbepaalde uit te drukken.

  Het actuele voorbeeld klopt wel, “LES États membres de la zone euro” – dat is DE lidstaten van de eurozone.

 3. 3

  @2: In de zinsnede “Retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés au cours du récent conflit” heeft het tweede “des” wel degelijk de betekenis “uit de”. Overigens werden in alle talen (VN-resoluties werden destijds standaard zestalig uitgebracht) behalve het Engels bewoordingen gebruikt die ondubbelzinnig alle gebieden bedoelden. De Engelse versie kan overigens ook alle gebieden betekenen. Er iets anders in lezen is dus een poging tot valse semantiek.

  Maar dat is allemaal off topic. Punt is dat ongeacht of de slotverklaring individuele landen toestaat om onder omstandigheden onderpanden te zoeken, Finland van zijn plan afgebracht moet worden. Daar zijn wel meer handvatten voor te vinden: Bevindt Finland zich wel in omstandigheden om een onderpand te bedingen? Ik begrijp dat de Finse rating niet in gevaar is. Daarnaast werd er bij een eerdere draad al vrij snugger opgemerkt dat een onderpand geen geld is. Tenslotte mag Finland bij de enkels afgehakt worden voor het stelen van geld van andere EU-landen (het onderpand moet linksom of rechtsom komen uit uit extra geleend geld).

 4. 4

  Aan de orde zijn een paar onderwerpen: heeft Rutte niet goed opgelet en welke, al dan niet bewuste taalspelletjes zijn aan de orde?
  Of de Nederlandse delegatie wakker was, mag na de ontluisterende verwarring wel worden betwijfeld. Maar over personeelsbeleid (wie stuur je mee, met welke capaciteiten?)heb ik nog niemand gehoord. De Fransen hebben de beste ambtenaren, vermoed ik. Mijn conclusie is dat Rutte en de Jager kwalitatief betere ondersteuning moeten meenemen, want dat maakt kennelijk verschil.
  Het punt van onderpand en garantie wordt door Bismarck een beetje warrig behandeld: volgens mij betekent garantie of onderpand dat er in noodgevallen wordt afgerekend. Dat is een potentiële verplichting die gebudgetteerd moet worden.

 5. 6

  @5: Want? Er zit nogal een rationale achter wel geld aan Griekenland lenen en niet geld aan Finland geven, maar omgekeerd kan ik er niet echt één ontdekken.

 6. 8

  @6: Maar Bismarck, de Scandinavische Finnen zijn natuurlijk ons broedervolk! Afgezien van het feit dat ze een volstrekt andere taal en etnische afkomst hebben.

 7. 9

  Ach, voor mij geldt maar 1 ding. Wat die Finnen ook afspreken aan garantie, wij krijgen precies hetzelfde!

  Was getekend, Grijnzende MarK.

 8. 10

  De EU is zo groot geworden, dat we er zowiezo voor spek en bonen bij zitten. We mogen wel een fors deel van de rekening betalen, maar door de nieuwe stemrecht verhoudingen hebben we bijna niets meer te vertellen. We kunnen als klein kikkerlandje hoog en laag springen, maar als Merkel en Sarkozy beslissen, dan is het voor ons slikken of stikken.Dat wij enige invloed hebben op de afspraak met Finland is dan ook een complete illusie, het beste wat we er uit kunnen slepen is hetzelfde recht bedingen. Mark kan wel een hoop stennis gaan maken bij de EU, maar dan wordt onze onderhandelings postie bij het volgende onderwerp alleen maar nog slechter.

 9. 11

  Rutte is een VVD’er en voor VVD’ers is egoïsme de belangrijkste drijfveer, de EU is voor hen slechts een borreltafel onderwerp.
  Dus voor VVD’ers heeft het goed gedaan.

  Verder geldt natuurlijk dat hij nog een beginneling is als premier zeker in de EU arena.
  Als er niet zo bezuinigd was op de ambtenaren hadden die hem scherper gehouden.
  If you pay monkeys you get monkeys

 10. 14

  De + les = des heb ik ooit geleerd.
  Retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés au cours du récent conflit betekent dus wel degelijk terugtrekken uit de (=alle) bezette gebieden, lijkt me.