Recordaantal mensen op de vlucht

ACHTERGROND - Nog nooit sinds de Tweede Wereldoorlog waren er zoveel vluchtelingen op de been. Wereldwijd zijn er 51,2 miljoen vluchtelingen, asielzoekers en binnenlandse ontheemden. Dat meldde de vluchtelingenorganisatie van de VN (UNHCR) op Wereldvluchtelingendag.

Voor wie de afgelopen weken het nieuws volgt, lijken de brandhaarden in de wereld elkaar in rap tempo op te volgen. Een smeulend Mali, oplaaiend geweld in de Centraal-Afrikaanse Republiek en Zuid-Soedan, de voortdurende horror van de Syrische oorlog en dan recentelijk ook nog eens Noord-Irak, om maar enkele te noemen. Dat blijft niet zonder gevolgen. Het jaarlijkse Global Trends Rapport van de UNHCR, gebaseerd op eigen data maar ook op cijfers van regeringen en ngo’s, toont aan dat eind vorig jaar 51,2 miljoen mensen gedwongen ontheemd waren. Dat is een stijging van zes miljoen ten opzichte van 2012, toen UNHCR wereldwijd 45,2 miljoen gedwongen ontheemden telde. Van de 51,2 miljoen vluchtelingen zijn er 16,7 miljoen geregistreerde vluchtelingen, 33,3 miljoen binnenlandse ontheemden en 1,2 miljoen asielzoekers.

Deze enorme toename is met name het gevolg van de oorlog in Syrië. Eind 2013 hadden 2,5 miljoen Syriërs bescherming gezocht in een ander land en 6,5 miljoen van hen waren ontheemd in eigen land. Ook conflicthaarden als de Centraal-Afrikaanse Republiek en Zuid-Soedan zorgen voor nieuwe vluchtelingenstromen. Dan is Irak er nog niet eens bij opgeteld. De meeste vluchtelingen komen uit Afghanistan, Syrië, Somalië en Sudan. Ook Burma, Vietnam en Eritrea staan in de top tien.

UNHCR_1

Bron: UNHCR

Enorme prijs

‘Dit alles toont aan wat de enorme prijs is van het niet beëindigen van oorlogen, van het falen in het vinden van oplossingen of voorkomen van conflicten,’ zegt António Guterres, de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen. ‘Er is tegenwoordig een gevaarlijk gebrek aan vrede. Hulpverleners kunnen het leed verzachten, maar politieke oplossingen zijn van cruciaal belang. Zonder dergelijke oplossingen zal het alarmerend aantal conflicten dat we tegenwoordig zien blijven voortduren en daarmee ook het enorme lijden waarvan de cijfers getuigen.’

Guterres roept de internationale gemeenschap op meningsverschillen te overbruggen en oplossingen vinden voor de huidige conflicten in de CAR, Syrië en Zuid-Soedan. ‘Vandaag de dag is de totale bevolking van een middelgroot land als Colombia, Spanje, Zuid-Afrika of Zuid-Korea ontheemd,’ aldus Guterres.

Opvang vluchtelingen

Westerse landen mogen dan bakkeleien over de opvang van de ruim 1,2 miljoen asielzoekers die op de been zijn, dit getal is een schijntje van wat er in ontwikkelingslanden geherbergd moet worden. Het gros van de vluchtelingen, zoals geregistreerd bij de UNHCR, wordt opgevangen door ontwikkelingslanden: liefst 10,1 miljoen oftewel 86%.

UNHCR_2

Bron: UNHCR

Bijna een kwart van alle vluchtelingen nemen de minst ontwikkelde landen voor hun rekening. Pakistan is het land dat de grootste hoeveelheid vluchtelingen opvangt, met name uit Afghanistan, gevolgd door Iran en Jordanië. Jordanië krijgt samen met Turkije een grote hoeveelheid vluchtelingen uit Syrië te verwerken. In Jordanië is op het moment zelfs één op de vijf inwoners vluchteling.

In het licht van deze groeiende toename van Syrische vluchtelingen, heeft UNHCR landen opgeroepen om dertigduizend Syriërs op te nemen tegen het einde van 2014, tot honderdduizend Syriërs in 2015 en 2016. Op dit moment hebben 21 landen beloofd vluchtelingen op te nemen. Nederland blijft steken op een povere vijftig voor 2013. Het land nodigt per jaar uit eigen beweging vijfhonderd asielzoekers uit.

Duitsland ontvangt in totaal de meeste verzoeken voor asiel. De Verenigde Staten en Zuid Afrika staan op de tweede en derde plaats. Nederland komt niet in de top tien voor, Zweden en Zwitserland daarentegen wel.

UNHCR_3

Bron: UNHCR

Ontheemden en kinderen

Syrië voert de lijst aan van de 33,3 miljoen ontheemden die in eigen land op de been zijn, gevolgd door Colombia, DRC Congo en Sudan. Voor UNHCR en andere hulporganisaties is het een enorme uitdaging om aan binnenlands ontheemden hulp te verlenen; zij bevinden zich immers vaak nog midden in een conflictgebied. Het is zeer moeilijk om hen het niveau van bescherming te bieden dat vluchtelingen krijgen.

Sinds tien jaar zijn er ook nog nooit zoveel kinderen gevlucht. Liefst de helft van alle vluchtelingen is kind. Dit komt voornamelijk door de vele Syrische, Afghaanse en Somalische kinderen die hun land moeten verlaten.

Het rapport vraagt daarnaast ook aandacht voor staatlozen, die door geen enkel land worden ontkend. Dat zijn er naar schatting ruim drie miljoen, maar waarschijnlijk zijn het er nog veel meer.

Oorlogen toegenomen

Het rapport komt vlak na een rapport van de Global Peace Index dat vorige week woensdag uitkwam. Voor het zevende opeenvolgende jaar blijkt uit deze index dat het aantal conflicten of de intensiteit daarvan is toegenomen – opnieuw vanwege conflicten in Syrië, Zuid-Soedan en de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR), maar ook vanwege spanningen in Oekraïne en terroristische dreiging in Afghanistan, Libië, Irak en de Filipijnen.

Volgens de Peace Index is Syrië het meest gewelddadige land. Daarmee stootte het Afghanistan van de eerste plaats dat deze dubieuze ranglijst voorgaande jaren heeft mogen aanvoeren. Zuid-Soedan kelderde zestien plaatsen ten opzichte van vorig jaar en kwam op plaats drie, gevolgd door Irak, Somalië, Soedan, CAR, DRC Congo, Pakistan, Noord Korea en Rusland. In deze elf landen, waar 8% van de bevolking woont, is geweld het meest intens. Naar schatting kosten de conflicten 11% van het wereldwijde BNP in 2013.

Via ViceVersa

 1. 4

  “In het licht van deze groeiende toename van Syrische vluchtelingen, heeft UNHCR landen opgeroepen om dertigduizend Syriërs op te nemen tegen het einde van 2014, tot honderdduizend Syriërs in 2015 en 2016.”

  Gaat de UNHCR ons ook vertellen hoe zij die 30 – 100.000 gelukkigen uitkiezen uit de miljoenen of waarom dat uberhaupt wenselijk zou zijn wanneer er meer levens per euro kunnen worden gered door het geld naar vluchtelingenkampen in Jordanie, Pakistan en Libanon over te maken?

  “‘Dit alles toont aan wat de enorme prijs is van het niet beëindigen van oorlogen, van het falen in het vinden van oplossingen of voorkomen van conflicten,’ zegt António Guterres, de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen.”

  Het is zijn eigen VN die het tot een internationale misdaad heeft verklaard als een land zo’n oorlog van buitenaf beeindigd wanneer Rusland, baken van vrijheid, veiligheid en democratie, daar geen toestemming voor heeft gegeven. Als de VN levens wil redden moeten ze op Rusland inpraten en lokale leiders in conflictgebieden op video laten vastleggen dat ze zelf om hulp vragen, bereid zijn de consequenties daarvan te aanvaarden en na het conflict een liberale grondwet zullen tekenen (video’s die dan standaard op alle nieuwszenders in de wereld worden gedraaid wanneer die leiders 10 jaar later de buitenlandse troepen de schuld geven van al hun problemen).

  Dat gezegd hebbende moet er ook gewoon meer worden gedaan voor landen die nu nog vreedzaam zijn maar waar de vlam in de pan kan slaan als economische groei en politieke hervormingen uitblijven of als al dan niet aan klimaatverandering/ontbossing gerelateerde natuurrampen toeslaan.

 2. 5

  Nou dat wordt nog ‘leuk’. Meer vluchtelingen opvangen willen we niet, want kansloos en vol=vol, etc. en bovendien is dit ook de tijd dat hulporganisaties niet op steun hoeven te rekenen terwijl die juist veel voor vluchtelingen kunnen doen in het land zelf, of aan de grens. Want NGO’s zijn er immer toch alleen maar voor zichzelf en de bekende strijkstok.

  ja zal maar vluchteling zijn…