Quotes van de Dag: Piet Hein Donner

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Donner (Foto:wikimedia commonsIk heb het gevoel dat ik nu als probleemoplosser beter tot mijn recht kom. Ik zit op Sociale Zaken met zeer urgente problemen. Hoe blijven we in de wereldeconomie functioneren terwijl duurzame tekorten ontstaan op de arbeidsmarkt? Onze verzorgingsstaat dreigt een drijfanker te worden: dat geeft wel een beetje stabiliteit, maar je raakt steeds verder achterop in een veranderende wereld. [..] Niet alleen vanwege de arbeidsmarkt, maar ook omdat we in de gekke situatie zijn gekomen dat we minder dan de helft van ons leven werken om een inkomen voor een heel leven te halen. Dat is niet alleen financieel instabiel, dat is mentaal instabiel. Omdat je bent opgezadeld met het idee: ik ben uitgerangeerd [..] Dan rijst bij mij de vraag: is dat het hele leven, op een cruise zitten??

Het ergert Donner dan ook dat Jongerius ?steeds overal maar roept? dat zij de versoepeling van het ontslagrecht heeft tegengehouden.

?Wat zij heeft tegengehouden is 70.000 mensen aan werk helpen. Vakbonden moeten niet dingen tegenhouden, maar dingen tot stand te brengen. Het is onzin dat ik mijn oren laat hangen naar de werkgevers, maar ik zit hier zéker ook niet om de agenda van de bonden af te werken. [..] Mijn hele filosofie: een samenleving is niet een samenraapsel van een aantal mensen dat toevallig bij elkaar zit. Mensen zijn niet als individu geschapen, maar aangewezen op anderen. En er is een overheid nodig om dat mogelijk te maken, want zonder die overheid gaat het niet goed. We kúnnen het beter doen, we móeten het beter doen, want we zitten met grote problemen als we niks doen.?

Aldus minister Donner, die toch echt graag in dit kabinet een versoepeling van het ontslagrecht wil forceren, in een vraaggesprek met de Pers.

Reacties (21)

#1 Peter

Dan rijst bij hem de vraag: is dat het hele leven, op een cruise zitten?

Nee, daar heeft-ie gelijk mee. Wel eens op zo’n cruise-schip geweest? Drijvende sodoms en gomorra’s zijn het. Dat gesodemieter onder elkaar om een keertje aan de captain’s table te mogen zitten.
Mij niet gezien, maar mensen die dat leuk vinden moeten het vooral niet laten.

Maar zou Donner soms doelen op het handjevol mensen dat zo stinkend rijk is dat ze een eigen cruiseboot er op na houden, inclusief eigen personeel en gouden badkamers?

En dan nog wat: de ongezonde balans die hij schetst en die tot financiëel en mentale zieketes zou leiden, bestaat ook op een andere manier.
Er zijn mensen die aardig wat verdienen, maar daar wel veel uurtjes voor moeten maken. Sommigen doen dat wellicht voor de lol (Donner zelf dus). Dat het geestelijk ongezond is je zo in je werk te begraven moge blijken uit wat Donner zoal tot stand heeft gebracht en nog van plan is uit te voeren.
Hard werken tot de dood er op volgt, ik heb er niks op tegen, maar het moet niet tot tunnelvisies leiden.

 • Volgende discussie
#2 Domino

Wat ik niet kan vatten dat anderen dan de ingeslapen Donner niet op het idee komen de impasse op te lossen en wel als volgt:

alle bestaande gevallen behouden de huidige bescherming van het afgesproken ontslagrecht.

alle sollicitanten geven in hun sollicitatie aan of ze dit bestaande ontslagrecht, het nieuwe of helemaal geen ontslagrechtbescherming willen.

Volgens de VVD en D’66 en enkele leden van het kabinet hebben degenen die voor het nieuwe ontslagrecht of helemaal niks kiezen van de ene dag op de andere een baan! Probleem opgelost en iedereen tevreden en niemand heeft gezichtsverlies.

Overigens ben ik van mening dat versoepeling van het ontslagrecht niks te maken heeft met de werkgelegenheid, anders dan dat werkgevers oudere werknemers eerder zullen ontslaan…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Martijn ter Haar

“anders dan dat werkgevers oudere werknemers eerder zullen ontslaan…”

Wat al een belangrijke stap vooruit zou zijn in het insiders/outsiders-probleem dat Nederland heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Ton Schobben

Je ziet nu al dat wanneer je 46 jaar bent al moeilijk van werkgever kan wisselen zeker in onze/mijn situatie.
ik heb gewerkt bij GTI installatie techniek van 1980 tot 1991
ben daarna gaan werken bij HANNO Rotterdam Daar verichte we lichamelijk zware arbeid als havenwerker Vandaar ook dat het salaris goed te noemen is.
gaande weg werd het werk wat beter van wegen de containerissering wel wordt er nu altijd in de nacht en in het weekend gewerkt.
naarmate je ouder wordt gaat dit zwaarder worden.Nu zijn wij over genomen door het grootte ECT een mooi bedrijf maar als je iets mankeer wordt je het leven nu al op allerlei manieren zuur gemaakt.een colega uit Breda die aan genomen is op voorwaarden met betaald vervoer. dit is hem op smerige wijzen ontnoomen.een paar honderd EURO bij een bedrijf waar miljarden omgaan!
Er zijn collega s die niet een kern functie kunnen vervullen dat wil zeggen kunnen niet op een brugkraan werken en ook niet op een straddle carrier er zijn binnen ECT wel andere functie s die zei kunnen vervullen.
zei hebben echter wel moeten tekenen dat zei bij de eerst volgende reorganisatie nummer een op de lijst zijn. Nu NOG EENIGSINDS BESCHERMD STRAKS NIET MEER.
LAAT HET ALSTUBLIEFT NIET GEBEUREN DAT WERGEVERS JE ZOMAAR OP STRAAT KUNNEN ZETTEN WANT ZE DOEN HET OOK!!!
VOOR JOU EEN GOEDKOOPERE JONGE KRACHT.
DE SAMENLEVING WORDT ER CRIMINEELER VAN EN NOG HARDER.
GOOI ANDERS DE SLOGAN” SAMEN LEVEN SAMEN WERKEN” MET DE BESCHERMING VAN DE WERKNEMER TE SAMEN IN DE PRULLEBAK. PRULLEBAK !!.Ik snap niet dat de sameleving hier niet veel Feller tegen ageerd de werkgevers zitten op een smerige manier aan je portomonee !!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Teun

@2&3 Allebei een punt. Ik denk dat de vork vooral zo aan de steel zit: bij alle marktprincipes (ook die van arbeid) is het belangrijk dat er een juiste balans tussen factoren is. In het geval van oudere werknemers is dat er een tussen ervaring aan de ene kant en vastroesten en hogere kosten aan de andere. De overheid kan hierin optreden door marktregulerende en stimulerende maatregelen te stellen. Die zijn er nu vol op – te veel naar mijn mening: mensen worden te weinig gestimuleerd om zichzelf te ontwikkelen en te zorgen dat ze een meerwaarde zijn.

En, @4, als jongere moet je het ook vaak met opeenvolgende tijdelijke contracten stellen waardoor je ook geen hypotheek kunt krijgen en bij inkrimpingen vlieg je er als eerste uit omdat het LIFO (last-in-first-out) principe gehanteerd wordt: allemaal om de “oudere” te beschermen. Dat daarin verandering moet komen, lijkt me evident, maar ook dat moet weer in balans. En ik ben het ermee eens dat Donner de balans weer iets te ver in de andere richting wil doen door slaan.

Of beter gezegd: in de verkeerde richting. Het zou hierbij moeten gaan om een spanningsveld tussen insiders en outsiders, zoals MtH @3 terecht stelt. Donner, maar ook de FNV (met Jongerius met haar enorme berg boter op haar hoofd) maken er een werknemer/werkgever probleem van. Vooral die laatste maakt zichzelf daarmee eerder tot een soort ouderebond dan een organisatie voor werknemers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Het grijze gevaar

4 Ton ScholtenHavenbaronnen
De havenbaronnen staan nu niet bekend als sociale werkgevers.
Niet in het verleden en ook in het heden. Verbeteringen zijn alleen
tot stand gekomen door stakingen.Maar dat ter zijde.
Over ontslagrecht daar hebben de havenbaronnen nooit problemen mee
Om iemand te ontslaan weten ze wel middelen om je ontslaan.
Een van de manieren die men gebruikt om je kwijt te raken is
Iemand gewoon weg te pesten. Je laat hem steeds rot klussen doen.
Zo dat hij gaat protesteren en hem kan pakken op werkweigering.
Iederen havenarbeider weet dat de werkgever je zodanig kan pesten
De werkgevers in de haven zitten niet te wachten op het ontslagrecht van
Piet Hein Donner. De havenbaronnen weten steeds de wetten
en de cao te omzeilen. Juridisch gezien zijn de havenbaronnen nooit in overtreding
Ook nu dat men moet met argumenten worden aangetoond dat men iemand
Kan en mag ontslaan. In het verleden werden de overtollige havenarbeider zonder
Reden ontslagen. De vos verliest wel zijn haren en niet zijn streken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 pedro

Ontslagbescherming is er ook voor de jongere werknemers, hoor, al geloof ik dat sommigen daar anders over denken. Als 18-jarige werknemer ben je een jaar later 19 en dus duurder dan de volgende schoolverlater. Nog een jaar later vlieg je er zeker uit, want dan ben je al 2 keer zo duur als een 17-jarige… En dat je je daar op dit moment als jongere geen grote zorgen om maakt, omdat we op dit moment juist erg veel werk hebben, wil niet zeggen, dat je over een paar jaar, of zelfs maar over een jaar, daar nog steeds op kunt rekenen.

Ontslagbescherming is niet tot stand gekomen in een tijd van overvloedig werk, maar in tijden, waarin het echt moeilijk was om werk te vinden. In dat soort tijden wil je ook als jongere niet zo maar ontslagen worden, omdat de werkgever een goedkopere arbeidskracht uit Polen kan halen.

En die wereldvreemde Donner… “de gekke situatie zijn gekomen dat we minder dan de helft van ons leven werken om een inkomen voor een heel leven te halen”. Het is duidelijk, dat hij het over zijn eigen stand uit zijn eigen generatie heeft, waar het blijkbaar normaal is laat met werken te beginnen en er vroeg mee te stoppen. Een werkend leven duurt gemiddeld zo´n 40 tot 45 jaar (van 20 tot 60/65) en gaat de komende jaren weer uitbreiden. De gemiddelde leeftijd van mensen is? Het kan natuurlijk ook zijn, dat onze jurist niet goed kan rekenen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Het grijze gevaar

Enkele uitzonderingen daargelaten heeft iedereen in zijn dagelijks leven te maken met arbeidsrecht. Wanneer u een arbeidsovereenkomst aangaat, wanneer u werkt, of indien u ontslagen wordt, heeft u te maken met arbeidsrecht. Werkgevers en werknemers weten niet altijd wat hun rechten zijn. Daardoor begaan ze fouten die soms juridisch onherstelbaar zijn. Wist u dat als u ontslagen wordt, u meestal recht hebt op een ontslagvergoeding en dat juridische bijstand fiscaal aftrekbaar is? Indien u kinderen krijgt en minder wil gaan werken, wat zijn dan uw mogelijkheden? Onze arbeidsrechtadvocaten kunnen u vertellen wat uw rechten in een dergelijke situatie zijn. Omdat het arbeidsrecht voortdurend aan verandering onderhevig is, zijn specialisten op dit vakgebied geboden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Het grijze gevaar

Ontslagredenen een werkgever kan een werknemer wel Ontslaan.
.Een werkgever kan een werknemer niet zonder gegronde reden ontslaan. Alleen wanneer hij daartoe een dringende reden heeft, mag de werkgever de werknemer dezelfde dag nog op straat zetten (ontslag op staande voet).De ontslagbescherming gaat echter niet zo ver, dat een werkgever tegen wil en dank eindeloos met een onwillige werknemer zit opgescheept.
Er kunnen voor een werkgever verschillende redenen zijn om een werknemer te ontslaan. De reden, en de wijze waarop het ontslag wordt gegeven, is van groot belang Uw aanspraak op een WW-uitkering hangt hier bijvoorbeeld vanaf. Als door het UWV geoordeeld wordt, dat u verwijtbaar werkloos geworden bent, krijgt u geen WW-uitkering! U bent onder meer verwijtbaar werkloos, indien u zelf ontslag heeft genomen, De werkgever kan uw arbeidsovereenkomst onder andere beëindigen wegens:

1. bedrijfseconomische redenen 2.arbeidsongeschiktheid 3. onvoldoende functioneren4. verwijtbaar gedrag of nalatigheid 5. verstoorde arbeidsrelatie. In het algemeen kan de werkgever,nadat u tweejaar arbeidsongeschikt bent geweest, een ontslagvergunning voor u aanvragen. De werkgever moet daarbij aantonen dat herstel niet binnen 26 weken is te verwachten.

Verwijtbaar gedrag of nalatigheid
Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld het door de werknemer weigeren van het verrichten van (redelijk) overwerk. De werkgever moet kunnen aantonen, dat niet meer van hem verlangd kan worden, dat de arbeidsrelatie zal worden voortgezet

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Albert Schwein

#8: “Enkele uitzonderingen daargelaten heeft iedereen in zijn dagelijks leven te maken met arbeidsrecht. Wanneer u een arbeidsovereenkomst aangaat, wanneer u werkt, of indien u ontslagen wordt, heeft u te maken met arbeidsrecht.”

Er werken in Nederland naar schatting 700.000 ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel) op wie dit allemaal niet van toepassing is. Beetje veel mensen om van uitzondering te spreken.
Sorry voor de correctie, maar wij worden wel vaker overgeslagen in dit soort diskussies.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Het grijze gevaar

Overname van het bedrijf.Je kunt zowieso niet zomaar ontslagen worden. Bij het overnemen van het bedrijf neemt de nieuwe eigenaar ook automatisch alle contracten over.
Een ontslagvergunning krijgt de nieuwe eigenaar,
Als hij kan aantonen dat je functie overbodig wordt
of dat het bedrijf ernstige financiele problemen heeft.
Je heb dan recht op een ontslagvergoeding van een maandsalaris per dienstjaar.
Neem je zelf ontslag dan is de kans dat je geen recht hebt op WW. Ook bij overplaatsing
Je kan met de nieuwe werkgever onderhandelen over de hoogte van de ontslagvergoeding en dan niet via de kantonrechter. In de regel kan het dubbelen vragen..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 pedro

@10: maar het komt vast niet vaak voor, dat een ZZPer zichzelf ontslaat…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Albert Schwein

@12: Nope ;-)
Het was alleen effe aanstippen. Je moet ze niet de kost geven, zij die menen dat Nederland uitsluitend is verdeeld in werknemers en werkgevers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Het grijze gevaar

10 Albert Schwein. Voor de kleine zelfstandige is er weinig geregeld. Zo is er nog geen collectief dat op een efficiënte wijze hun pensioenen regelt. Het valt niet mee om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten en die zijn bovendien vaak erg duur. Maar ook zoiets simpels als een zwangerschapsverlof bestaat niet voor de zelfstandige. Ze kunnen niet ontslagen worden maar verliezen opdrachten of klanten.De kleine winkelier die door de supermarkt geen werk meer heeft komt niet in aanmerking voor WW

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Albert Schwein

@14: weet ik alles van. Ikzelf werk al ruim 30 jaar als ZZP’er.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Het grijze gevaar

7Predro.Ook jongeren kunnen niet zonder reden ontslagen worden. Als je werkgever je wil ontslaan en je tekend protest aan dan moet de werkgever een verzoek doen bij de kantonrechter om de arbeidsoverkomst te ontbinden artikel 685 Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Alleen als er een goede reden is kan de kantonrechter het verzoek om de arbeidsoverkomst te ontbinden toestaan.(artikel 685 Boek 6 Burgerlijk Wetboek).Voorbeelden: Diefstal, belediging, dronken enz Ook jongeren hebben rechten

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 pedro

@grijs gevaar: je hebt heel doeltreffend alle belangrijkste regels uit het ontslagrecht op weten te sommen. Ik ben het helemaal met je eens. Mijn reactie was vooral bedoeld als waarschuwing aan de jongeren hier, die op dit moment in een ´volle bak´ terecht komen en de baantjes min of meer voor het uitkiezen hebben. dat geeft sommigen van hen het vertrouwen, dat het ontslagrecht op de helling kan, omdat ze de sprookjes geloven, dat sneller ontslag voor meer banen zorgt, terwijl de hele geschiedenis leert, dat soepeler ontslagrecht alleen maar tot sneller ontslag leidt. In dat kader vind ik de opmerking van prometeus onder 5 ook redelijk ´gevaarlijk´: “als jongere moet je het ook vaak met opeenvolgende tijdelijke contracten stellen” wat voor problemen met hypotheken e.d. zorgt. Als je sneller en gemakkelijker ontslagen kunt worden, gaat dat probleem, waar veel jongeren nu al mee kampen, ook gelden voor mensen, die wel een vaste baan hebben. Dan krijg je pas een hypotheek als je al 10 jaar bij dezelfde werkgever werkt. Nu is een vast contract na de proeftijd nog voldoende garantie voor de banken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Het grijze gevaar

18 Spuyt. Eens goed lezen. Dan zal ik weer eens in de wetboeken duiken.
Nu even stoppen.Tot morgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Albert Schwein

@17: “Nu is een vast contract na de proeftijd nog voldoende garantie voor de banken.”

Nog zo’n leukertje voor de ZZP’ers: zie maar eens een hypotheek te krijgen als je geen kapitalen omzet. Ik wil niet zielig doen, hoor, of Donner in zijn kont kruipen, maar werknemers beseffen vaak niet hoe luxe hun positie is.
BTW ziek worden doe ik alleen in de vakantie. Wordt niet doorbetaald namelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Het grijze gevaar

@17: “Nu is een vast contract na de proeftijd nog voldoende garantie voor de banken.”

Nog zo’n leukertje voor de ZZP’ers: zie maar eens een hypotheek te krijgen als je geen kapitalen omzet. Ik wil niet zielig doen, hoor, of Donner in zijn kont kruipen, maar werknemers beseffen vaak niet hoe luxe hun positie is.
BTW ziek worden doe ik alleen in de vakantie. Wordt niet doorbetaald namelijk.

Dat de werknemers niet beseffen luxe hun positie, dat is een mening. Is het een luxe
dat de werknemer meer rechten heeft dan 50jaar geleden.? Is het een luxe dat een werknemer
pas en onpas niet kan worden ontslagen.? Er zijn rechten en plichten. De werknemer heeft ook als plicht de opgedragen opdachten moet uitvoeren, mits ze niet in strijd zijn met de taak waarvoor hij is aangenomen. De taken zijn in de regel omschreven in de CAO.
Zoals de koelkast en de radio vroeger een luxe artikel was en nu een normaal gebruiks artikel. Is dit ook met werktijden, ontslag, sociale voorzieningen. Ze zijn van deze tijd.
Met de ZZPérs is dat anders. Het is een onrecht dat er voor de kleine middenstander geen wettelijke en sociale voorzieningen zijn die gelijk zijn aan een werknemer. Voor ontslag is het niet mogelijk deze wet te maken Maar wel andere voorzieningen. Bijvoorbeeld als hij buiten zijn schuld zijn zaak moet sluiten.
Een werknemer kan ook geen hypotheek krijgen als geen voldoende inkomsten heeft.
Ook al is hij in vaste dienst en kan theoretisch niet ontslagen worden. Bovendien om nu te stellen de middenstander heeft deze rechten niet en dus moeten ze voor de werknemer worden afgeschaft. Slaat nergens op. Bovendien de werknemer betaalt ook veel aan sociale lasten en pensioen.

Misschien is het beter dat de Middenstander zich eens moet organiseren.
De organisatie van de middenstander moet dan zelf optreden voor zijn leden
Niet Donner in zijn kont kruipen maar hem op zijn flikker geven Dat hij beter wetten moet maken voor de middenstander en dat is geen luxe.
Wat de meeste ook niet weten de directeur valt ook niet onder het ontslagrecht, hij kan per staande voet worden ontslagen. Dat dit niet gebeurd en met een gouden handdruk wordt ontslagen is een andere zaak.

 • Vorige discussie