Quote van de Dag: Ehsan Jami

?Dat is achteraf misschien niet zo handig geweest. Het is vrijheid van meningsuiting, maar je moet je op een gegeven moment afvragen of je je doel ermee bereikt.?
[…]
?Ik geloof niet in spijt hebben, maar ik denk dat ik me in de toekomst niet meer met islam zal bezighouden, maar met vrijheid van religie. Dat is belangrijker.?

Ehsan Jami in een interview met PvdA-raadslid Moussa Aynan uit Haarlem.

(video hier)

 1. 1

  Klinkt als iemand die gemangeld is.

  Waarschijnlijk heeft iemand hem overtuigd dat ie dit allemaal op eigen rekening moet doen en aangezien hij nog niet verkozen is kan ie niet aantonen dat het inzet is om andermans belangen tevens op de politieke agenda te zetten.

  Ik wens hem sterkte met zijn gezondheid.

 2. 2

  @1 Jij weet ook alles te verdraaien zodat het je haat en tweespalt agenda goed uitkomt, he?

  Als er iemand is die Jami het gevoel zou kunnen geven dat hij er alleen voor staat dan is het Ellian.

  ”Ik wens hem sterkte met zijn gezondheid.”

  aansteller

 3. 3

  Waarom bestaat er in Nederland het idee dat je ivm de vrijheid van meningsuiting alles maar kan zeggen én dat je daarin gesteund moet worden?

  Dat eerste deel ben ik het mee eens, maar dat tweede deel is natuurlijk bullshit. De PvdA kon en wilde Jami niet steunen in zijn uitspraak.

  Gewoon omdat zij niet willen zeggen dat Mohammed een kinderverkrachter/enge man was. Dat is hun goed recht.

  De vrijheid van meningsuiting houdt ook in dat je op sommige momenten je mond mag houden of iets niet expliciet hoeft te steunen.

 4. 4

  @2 zeg snotneus, als jij eens een les in lezen zou volgen kan je misschien achterhalen dat ik nergens zijn of GW´s mening volledig heb onderschreven.

  Spelt mij die opinie niet op. Hoe graag je t ook doet en hoe gebruikelijk het ook is in jouw kringen om bij tegengas iemand op persoonlijke noot zwart te maken.

 5. 5

  @4 ”als jij eens een les in lezen zou volgen kan je misschien achterhalen dat ik nergens zijn of GW´s mening volledig heb onderschreven.”

  Zeg ik dat dan? Wie legt er nu wie woorden in de mond?

  Wat ik stel is dat Jami hier zijn mening bijstelt, maar dat jij insinueert dat dat niet uit zichzelf komt, maar dat hij door druk van buitenaf – tegen zijn eigen wil – zijn uitlatingen betreurt. Hoe kom je daarbij?.

  En ik ben inderdaad een beetje verkouden, ja.

 6. 7

  @5 hier alvast les 1

  jouw quote: `je haat en tweespalt agenda`

  Je is hier bezittelijk.
  Haat is een emotie die je kennelijk aan mij toeschrijft evenals die agenda/planning. QED

 7. 8

  @3 Nee, tav steun mag een ieder zelf weten. Maar als je erop tegen ben doe dat inhoudelijk of niet. De issue is dat binnen de grote gematigde partijen knelpunten in de cultuur van etnische minderheden m.n. t.a.v. westerse tolerantie worden weggemoffeld of hooguit de gevolgen ervan worden gepatcht. De reden daarvan is mi niet inhoudelijk en past binnen de hedendaagse cultuur van ontlopen van en schermen met verantwoordelijkheden. Kortom laf (effe een waardeoordeel van mij, doet mij goed).

  Aangezien er op dit punt nog steeds geen redelijk alternatief in de mainstream op gang wordt gehouden moet je iets. Een genuanceerd beeld luchten als nieuwkomer? Die optie heb je niet,nl: Het onderwerp ligt erg gevoelig en wordt niet graag aangesneden door conventionele (soms ook wel als links aangeduide) media. Tenzij je het trekt naar het niveau van sensatiebladen. Dan moet ook de conventionele media mee anders verliezen ze oplage. Dus is dat helaas de enige actie die je kan nemen.

  Oftewel zolang de mainstream geen genuanceerd kritische beleid voorstaat en in gang houd, blijft er behoefte in NL om bestaand onrecht binnen en grenzend aan de islam op de politiek agenda te krijgen/houden. En dat kan helaas, nogmaals door omstandigheden, als buitenstaander niet op genuanceerde wijze.

 8. 9

  @7 inderdaad. Die schrijf ik aan jou toe omdat je die indruk wekt.

  Hoe wil je dan dat ik je woorden interpreteer? Nogmaals: als jij stelt dat Jami door druk van buitenaf zijn mening bijstelt, dan noem ik dat insinueren. En elders op dit blog spreid je een duidelijke afkeer jegens bijna alles wat moslim, PvdA en “links” iha is, ten toon.

  Dat is niet erg: ik heb zelf een bloedhekel aan Wilders’ politiek (persoonlijk ken ik hem niet). Maar als je dingen gaat beweren die ongegrond zijn, dan handel je uit iets diepers dan afkeer.

  Hoe zou je je agenda dan willen omschrijven? Of ben je je er niet van bewust (net als Wilders) dat je houdig tweespalt zaait? Dit gaat niet om een lesje nederlands, maar om wat je bent en waar je voor staat.

 9. 10

  @9 het komt wel vaker voor dat medelanders het niet met elkaar eens zijn en zich vergrijpen aan methodes die door de tegenpartij niet wordt gewaardeerd, bijv.

  Spuyt met zijn beledigingen vd koningin;
  Deense cartonisten met Mohammed;
  Rushdie met satanische versen;
  Demonisering van Pim F.;
  GW met opmerkingen tav verscheuren vd koran;

  Zolang deze mensen zich binnen de regels vd wet opereren kan je weinig anders dan mopperen en/of bloggen. Zodra er gekken rondlopen bij de tegenpartij die bereid zijn het leven t nemen dan krijgt men bescherming. Dat geldt voor iedereen.

  De rode lijn in mijn betoog op GC iha is overigens dat Links/GC iha selectief is in het toekennen/benutten van vrijheden. Het zegt over t algemeen weinig over mijn kleur.

 10. 12

  @10 Maar wat nu als ik tegen alle vormen van extemisme ben? Zowel links als rechts, religieus of “verlicht”, progressief of conservatief. (Nou ja: misschien zou je me nog onder het kamp van progressieven kunnen schuiven.) Dan zit ik helemaal niet te wachten op schreeuwlelijken die bescherming nodig hebben omdat andere schreeuwlelijken zeggen dat ze hen iets aan zullen doen.

  @11 Precies! En waar sta je nu voor? Blijf je nu (ongefundeerd) zgn. “links” – of beter gezegd: alles wat niet rechts is – aanvallen zonder inhoudelijk in te gaan op het verwijt (wat ik tenminste wel mag maken, hoop ik) dat je mening en houding nu niet echt tot verbroedering leidt. Reageer eens op de inhoud in plaats van op de vorm en plaats in het politieke spectrum of jou wereldbeeld (of leg dat laatste eens uit).

 11. 13

  @12a Pech. Da´s de keerzijde van onze samenleving. Ik baal ook als ik lees dat verkrachtingen verjaren, iemand vervolgt wordt omdat ie een tasjesdief doodgereden heeft o.i.d. Da´s de frictie tussen normbesef, regelgeving, idealen en zekerheden.

  @12b Ten eerste: Ik geloof niet in een absolute waarheid. Ten tweede: op GC wordt er veel vanuit één invalshoek geoordeeld. Een kritische noot is daarom wel op zijn plaats. Maar zolang mensen hier niet het onderscheid tussen hoofdzaak/bijzaak, oorzaak/gevolg (willen) kennen of discussie los van de persoon kunnen voeren of interesse tonen voor andermans standpunt anders dan wij(!)-zullen-je-omlullen is er voor mij weinig lol aan om inhoudelijk te gaan. Te meer daar t voor mij veelal toch niet absoluut is.

 12. 14

  @13: ik ben het niet helemaal eens met je oordeel over GC. Ik denk juist dat er binnen de redactie genoeg kleurrijke meningen zijn om het debat niet eenzijdig te laten zijn. Dat je zegt dat “mensen hier niet het onderscheid tussen hoofdzaak/bijzaak, oorzaak/gevolg (willen) kennen of discussie los van de persoon kunnen voeren of interesse tonen voor andermans standpunt anders dan wij(!)-zullen-je-omlullen” vind ik een grove generalisatie, waar ik me ver van wil houden. Als je denkt dat je met sommige redactieleden niet op een nette manier kunt discussiëren, zit je er volgens mij naast.

 13. 15

  @13: Blijf maar lullen, maar ik wil graag artikelen zien waarin we volgens jou “selectief zijn in het toekennen/benutten van vrijheden”.

  Daar ben ik erg benieuwd naar. Probeer het nu niet te verdraaien naar iets vaags als “invalshoeken”.

  Wat je in #10 zegt moet toch objectief te maken zijn? Dus WAAR zijn die artikelen waar we vrijheden van anderen willen afpakken, en WAAR zijn de artikelen waar we dezelfde vrijheden voor onszelf willen behouden?

  Ik wacht.

  *is een beetje pissig*

 14. 16

  @ 1: Jami is wel verkozen. Als PvdA-raadslid in Leidschendam-Voorburg. Zijn bijgestelde mening lijkt mij gezond: het lijkt me toch bijzonder relevant als je iets zegt of daarmee het doel dat je beoogt bereikt wordt.

  Ben je het daarmee oneens?

 15. 17

  @14 In de recente reacties op bismarck en Pek vind je mooie voorbeelden van acceptatie van andere meningen. Doe mij maar liever iemand met een vooroordeel dan een waardeoordeel. (De een is een initieel uitgangspunt de ander een eindstation).

  Zie dan ook meteen de selectieve acceptatie van meningsverschil.

  De quote wij(!)-zullen-je-omlullen is een nagenoeg letterlijke bijdrage van Spuyt. Graaf maar in de bestanden mbt tot, ik denk, ijzeren rita.

  P.S.
  Hoop dat je in de tussentijd een toilet heb gevonden om je blaas te ontlasten.

  P.P.S.
  Knutseizoen is over. MzzL

 16. 18

  @17: Makkelijk… Ik mag zelf gaan zoeken. Ik kan me niet voorstellen dat ik dat letterlijk en serieus heb gezegd. Als grapje misschien.

  Knut, wij zijn een discussielog, welke drijft op verschillende meningen. Natuurlijk accepteren we een mening niet of minder snel als die niet “in ons straatje” ligt.

  Maar als mensen een mening hebben die ze in de ogen van “ons” (voor zover er een “ons” bestaat op dit blog) niet goed verdedigen of nergens op baseren dan gaan we daar hard op in. Dat heeft totaal niets met “open staan” voor andere meningen te maken.

  “Open staan voor andere meningen” betekent niet, wat veel mensen denken, dat je de mening van anderen moet accepteren en overnemen. Open staan betekent dat je naar die persoon luistert, en vervolgens een afweging maakt. Als je vervolgens op basis van argumenten zijn of haar mening/standpuint afwijst ben je niet opeens minder “openstaand”.

 17. 19

  @knut: alsof Bismarck en Adriaan Pek zulke lieverdjes zijn. Er wordt hier soms op het scherpst van de snede gediscussieerd. Door iedereen, het maakt mij dan niet uit of ik het tegen iemand van de redactie heb of tegen een bezoeker (ik ben tegen Spuyt ook weleens tekeer gegaan, soms nodigt hij daar ook erg toe uit).

  Als een redactielid het heeft over “wij”, spreekt hij wat mij betreft altijd over zichzelf, tenzij er sprake is van een “joint effort”. Als je dit weblog goed bekijkt zie je dat de redacteuren vaak ook onderling van mening verschillen.

 18. 21

  @18 als GC een betere zoekfilter zou aanbieden had ik t misschien nog wel voor je gevonden.

  En op argumenten kan je iemand afwijzen. Maar als behalve afwijzen de ander ook zaken opspeldt als haat, racist, hufter oid is dat niet openminded meer. Vandaar mijn opmerking tav vooroordeel en waardeoordeel.

  Overigens is het luisteren wel erg kort door de bocht. De insteek bij een meningverschil is veelal eerder aantonen van ongelijk dan begrijpen. Dan beland je meteen in een stellingenoorlog. Daarom dialoog v discussie en mijn voorkeur om te praten over redenatiewijze i.p.v. standpunt (a.k.a. inhoud). Want als iemand Rita goed vind dan is dat altijd omdat degenen waarde hecht aan andere zaken dan degene die Rita fout vind. En inhoudelijk argumenten vinden waarom je a. meer waardeert dan b. is kul.

 19. 22

  He knut, jammer dat je dat “haat”-verhaal zo persoonlijk opneemt, maar ik voel me wel aangesproken.

  Ik heb namelijk, zonder Jomanda-like te klinken – het gevoel dat er haat uit jouw woorden spreekt. Dit heb ik geprobeerd te onderbouwen door uit te leggen dat je aan gebeurtenissen en berichten altijd een – in mijn ogen – negatieve draai weet te geven. Geldig argument, toch?

  Maar omdat ik benieuwd ben naar hoe je mening tot stand gekomen is, heb ik je ook gevraagd eens uiteen te zetten hoe jij het hele moslim-vraagstuk ziet. Maar dan loop je weg.

  En wat collectief knut-bashing betreft: volgens mij valt dat wel mee. Velen zijn hier simpelweg een andere mening dan jou toegedaan, maar ook dan mij. Maar van een collective effort is geen spraken. En ik ben het ook niet helemaal met Spuyt en Roys reacties op jou eens.

  Dus bv wat Jami betreft: kom met nieuwe berichten, links en argumenten die jouw beeld onderschrijven, dan kunnen we het weer ergens over hebben. Maar als jij blind de ether in gooit dat hij onder druk zijn toon matigt zonder dat te onderbouwen, dan zeg ik daar wat van, ja. Maar sorry voor de scherpe bewoordingen.

 20. 23

  @22 tis allemaal niet zo erg. Anders had ik t ook niet zolang vol gehouden. Enig lol had ik er ook wel aan. Dat sommige verwijzingen in jouw richting danwel spuyts richting zijn heeft te maken met m´n beperkte-selectieve geheugen.

  Maar voor t geval iemand t verkeerd interpreteert: t is om m´n werk dat t knutseizoen moet eindigen.

  Sorry voor warrig epistel maar heb t ook andere dingen:
  Mijn visie tav moslim vraagstuk is overigens wel her-en-der neergezet. Kritisch, GW is te extreem maar PvdA is mijdend. Keuze voor omnicultuur ipv multi. Al heb ik enige remming tav amerikaanse/moslim invloed. Niet al te idealistisch. Soms moet je foute situaties in t buitenland laten als de bevolking dat wil (afghanistan). Als je daarin niet onderscheid ben je per definitie hypocriet want je kan niet alles aanpakken. Ethisch denken in westen is sterk gevormd door WWII en emancipatie vd jaren 60. Rest vd wereld kent dat niet en weinigen linkse idealisten beseffen niet wat dat betekent voor de drijfveren van die. Logisch want ze trekken ellende zich te sterk aan om verder te kijken. Onderliggende structuur (cultuur, norm, waarde, sorry voor enig braakneigingen zijn bepalend voor eindresultaat) volstaat niet om onze ideeën erop te projecteren. maar belangrijker ik denk niet altijd t antwoord te hebben. Met creatief denken dan je erg ver komen en blijken schijnbaar conflicterende ideeën vaak nog wel oplosbaar. Dergelijke ideeën zouden heel goed op internet kunnen worden gecreëerd vanwege vele invalshoeken en vrijheid van spreken/bloggen. Voorwaarde daarbij is alleen open dialoog en wederzijds begrip en niet strijden om t laatste woord-eindoordeel. AMen.. ;)