Quote van de Dag: Kernenergie

Kernenergie is echt niet de oplossing. Als je nu een kerncentrale bestelt, staat die er in 2020. Tegen die tijd leveren de initiatieven die wij nu op het gebied van duurzame energie ontplooien net zoveel energie op als acht kerncentrales.

PvdA-kamerlid Diederik Samsom reageert op de bewering van CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel dat het bouwen van nieuwe kerncentrales onvermijdelijk is.

 1. 2

  De noodzaak lijkt me prima te onderbouwen: peak oil, grote fluctuaties in olie- en gasprijzen, een rusland wat niet te beroerd is om de gaskraan dicht te draaien. Ik heb voorstellen met een matigere onderbouwing door de 2e kamer zien komen.

 2. 4

  Ach, gaan we die hele discussie uit de 70er en 80er jaren nu weer overdoen?

  Als we maar genoeg investeren en wellicht bereid zijn iets meer te betalen voor echt schone energie, zijn er tegen die tijd genoeg alternatieven (voor olie en kernenergie) voorhanden.

  Aan de andere kant is er nog steeds geen oplossing voor het radioactieve afval (ondanks de optimistische geluiden daarover van de kernenergielobby 30 jaar geleden). En het is maar de vraag, of we nu wel bereid zijn onze kinderen met dat probleem op te zadelen.

  Dat we alternatieve energiebronnen nodig hebben, is idd gemakkelijk te onderbouwen (@2). Maar die onderbouwing geeft geen enkele aanwijzing over welk alternatief we in moeten zetten.

 3. 5

  PS: overigens heeft de regering de geheime plannen voor nieuwe kerncentrales waarschijnlijk al lang weer klaar liggen en is er bij hen al lang bekend, waar ze gebouwd worden en wie ze mag bouwen. En een inbraak om te bewijzen hoe ondemocratisch onze regering is, tsja, dat kan natuurlijk in dit tijdperk niet meer, dus zullen we ons daar maar gewoon bij neer moeten leggen.

  En dat is maar beter ook. Dan kunnen we ons straks tenminste beroepen op het feit, dat we van niets wisten, als onze kinderen daar naar vragen.

 4. 6

  @4: Sindsdien is de nucleaire techniek wel voortgeschreden en is er het probleem van de klimaatverandering bijgekomen (wat moet worden afgewogen tegen het kernafvalprobleem.) Ik heb trouwens de indruk dat de discussie destijds vooral op verhitte ideologische gronden werd gevoerd, in plaats van dat er een koele analytische afweging werd gemaakt van de pro’s en contra’s.

 5. 7

  @6: Verhitte ideologische gronden? Dan denk ik toch echt, dat je de discussie, die toentertijd woedde, sterk onderschat, of dat je dit argument deze stelling van de voorstanders van kernenergie toentertijd nieuw leven in wil blazen.

  En de klimaatverandering ook toen al een prominente rol in de discussies. Dat is al minstens het geval sinds 1964, hoewel dat heel lang lang niet door iedereen werd onderkend. Dat idee werd pas in de 90er jaren van de vorige eeuw (vrij) algemeen aanvaard.

  Het is imho ook geen afweging tussen kernafval of opwarming, want dat is het ene gat met het andere vullen.

 6. 8

  @7

  “Het is imho ook geen afweging tussen kernafval of opwarming, want dat is het ene gat met het andere vullen.”

  Tuurlijk kan dat een afweging zijn. Het zijn beide andere gaten, dus niet substitueerbaar.

  Bovendien is de hoeveelheid afval die in moderne reactoren overblijft een stuk kleiner. Is dus als probleem onvergelijkbaar met enige jaren geleden.

 7. 9

  @6: De uitstoot van CO2 wordt niet minder door kerncentrales. Mijnbouw, vervoer, verwerken, geologisch onderzoek om de schaarser wordende splijtstof en vindplaatsen ervan localiseren. Dat alles is hard nodig en zal in de toekomst alleen maar toenemen. Eerst moet dáár een alternatief voor worden gezocht. Tot die tijd is het net zo’n quasi-milieuvriendelijke brandstof als biodiesel. En men denkt nogal eens dat men de splijtstof oneindig kan herverrijken. Zoiets heet een perpetuum mobile.

  Overigens roept men al twintig jaar dat centrales in Europa zo modern en veilig zijn, edoch er gebeuren nog steeds ongelukken.

  Overigens is één centrale met lekkage a Tsjernobyl genoeg om heel Nederland onbewoonbaar te maken.

 8. 11

  @6: “Het zijn beide andere gaten”. Daarom is het gezegde ook, dat je het ene gat met het andere vult. En in dit geval is de betekenis dus, dat je het ene probleem niet op moet lossen door een ander te creëren.

  En dat er minder afval overblijft, is een fabeltje. De centrales zijn veiliger geworden (door schade en schande wijzer geworden), maar verbruiken niet minder brandstof. Door herverrijking komen er weliswaar minder staven als afval per centrale naar buiten, maar wat er naar buiten komt is gevaarlijker dan ´enige jaren geleden´ en er zijn meer centrales. Mijn nieuwste auto is ook veel schoner dan mijn eerste auto, maar het CO2 probleem is daar toch echt niet door opgelost.

 9. 12

  @7:
  Er werden nogal absolute stellingen ingenomen, met name door het anti-kernenergiefront. Ook werd dat nogal fanatiek gedaan, denk aan de inbraak bij EZ. Terwijl het toch om een saaie technocratische afweging tussen twee technologieën, elk met zijn eigen voor- en nadelen gaat. Dat brengt me op het idee dat het in de strijd tegen kernenergie meer om de symboliek ging dan om de echte gevaren.

  @9:
  “En men denkt nogal eens dat men de splijtstof oneindig kan herverrijken. Zoiets heet een perpetuum mobile.”

  Dat denkt “men” helemaal niet. Of wil je echt volhouden dat kernfysici niet op de hoogte zijn van de tweede hoofdwet van de thermodynamica?

 10. 13

  @12 “saaie technocratische afweging “

  What about het argument dat 1 groot ongeluk met een kolencentrale niet heel Nederland onbewoonbaar maakt zoals bij een kerncentrale?

  Ik heb ook wel begrepen dat de wereldvoorraad uranium nogal klein is, waardoor we straks hetzelfde probleem hebben als met olie. En dan worden we afhankelijk van de staten die uranium hebben.

  “The worldwide production of uranium in 2003 amounted to 41,429 tonnes, of which 25% was mined in Canada. Other important uranium mining countries are Australia, Russia, Niger, Namibia, Kazakhstan, Uzbekistan, South Africa, and the USA.”

  Waarom nu niet gelijk een sustainable solution kiezen?

 11. 14

  Nog wat argumenten uit een discussie, die nooit gestopt is:

  1. Kernenergie goedkoper? Kernenergie is duur. En er is niet veel van (huidige wereldvoorraad wordt op 50 jaar geschat). Kernenergie houdt de energievoorziening bovendien kunstmatig goedkoop. M.n. vanuit militaire hoek wordt er heel veel in de kennisontwikkeling geïnvesteerd: wij betalen dat, maar rekenen dat niet mee.

  2. Kernenergie een duurzame oplossing? Er is niet veel van (zie 1).

  3. Meer centrales spreidt de kennis over meer mensen en landen uit en daar zijn we niet altijd blij mee. Kijk maar naar Iran (een van de weinige landen, waar uranium gevonden wordt).

  4. Kans op ongelukken? Die is klein, maar zodra er wat gebeurd is het een groot probleem. Tsjernobyl en Three Mile Island liggen al wel enige tijd achter ons, maar vorige week kregen inwoners van het Belgische Fleurus nog te horen, dat ze beter geen groenten uit eigen tuin konden eten. En nauwelijks een maand geleden berichtte de BBC over een nogal verontrustend rapport over het aantal ongelukjes bij Franse kerncentrales gepubliceerd. Een kijkje op de site van die organisatie wekt bij mij ook weinig vertrouwen (je moet daar wel een beetje Frans voor kennen).

  5. Het beste argument vóór kernenergie is, dat als wij het niet doen, anderen het wel zullen doen, die geen problemen met investeringen uit militaire hoek hebben, die geen rekening houden met de kosten van opslag of verwerking van afval, of met de kosten, die aan de ontmanteling van een kerncentrale vast zitten. Die energie is goedkoper dan wat wij de komende jaren voor echt duurzame energie moeten betalen, mede omdat we jaren achter lopen: Het Duitse Ministerie van Milieu (BMU) maakte vandaag bekend dat in 2005 de Duitse stroomvoorziening voor 10,2% ( 62 miljard kWh) door duurzame bronnen werd opgewekt. Ter vergelijking: in Nederland streeft minister Brinkhorst naar maximaal 9% duurzame stroom in 2010 en in 2005 werd 6,2% duurzaam geproduceerd. De groene stroom, die wij (natuurlijk) allemaal afnemen, komt dan ook voor het overgrote deel uit het buitenland. En hier blijven we iedere keer opnieuw weer maar lullen over kernenergie.

 12. 15

  PS: En dat we zo achterlopen bij met ons vergelijkbare landen (Duitsland, Scandinavië) wordt vast niet veroorzaakt, doordat onze kabinetten er stiekem een andere agenda op na houden. Dat ze stiekem toch plannen voor kerncentrales ontwikkelen en daar van ons belastinggeld studies naar laten verrichten en onderhandelingen over beginnen. Dat is in Nederland ondenkbaar. En als je een inbraak in een ministerie pleegt en daarna aantoont, dat dat wel in Nederland gebeurt, dan ben je een terrorist.

 13. 16

  Ik sluit mij van harte aan bij wat Pedro zegt.

  Weet je toevallig op welke kamer die geheime documenten tegenwoordig liggen? Ik wil ze wel even ophalen, ik heb toch geen politieke aspiraties :-)

 14. 17

  @13:
  “What about het argument dat 1 groot ongeluk met een kolencentrale niet heel Nederland onbewoonbaar maakt zoals bij een kerncentrale?”

  Dat moet je zeker meenemen. Maar die kans is heel klein. Een kolencentrale stoot fijnstof. Daar gaan ook mensen aan dood. Ook dat moet je meenemen.

  “Waarom nu niet gelijk een sustainable solution kiezen?”

  Als die er was, was er wel voor gekozen. De eerstkomende tijd zitten we nog wel voor een behoorlijk deel vast aan fossiele brandstoffen en/of kernenergie.

 15. 18

  @12: Dit zullen kernfysici niet roepen. Dit wordt vaak geroepen op verjaardagen en in de kroeg waarin iedereen een mening heeft over het item. Je weet, Nederland heeft 16 miljoen verkeersdeskundigen, 16 miljoen voetbaldeskundigen en 16 miljoen milieudeskundigen. Vandaar dat we geen mensen kunnen krijgen in de zorg. :-)
  Ik ben niet tegen kernenergie als bron. Wel ben ik tegen vervuiling, verspilling en tegen het risico. Die drie worden geleverd in het dure deluxe combi-pakket dat Kernenergie heet.

  @14: punt 1 klopt. Franse centrales, zijn particuliere ondernemingen. Maar wel opgezet en begonnen als overgesubsidieerde overheidsproject. Rendabel zijn ze ook niet. Frankrijk probeerde zelfs nog munt te slaan uit de technologie door de kennis aan Irak te verkopen (Google Osiraq).

  Spanje gaat de licenties voor zijn kerncentrales niet meer verlengen zodra die aflopen. Kennelijk denken ze daar wel na over alle risico’s.

 16. 19

  @17: “Als die er was, was er wel voor gekozen”. Heb jij niets mee gekregen van de discussie rond Wijnand Duyvendak de laatste tijd? Of was je, net als heel rechts NL, alleen gefocust op de inbraak en niet op de inhoud? De regering toentertijd koos bewust voor kernenergie en tegen duurzame bronnen. Waarom zou dat nu anders zijn?

  @16: Ik was er niet bij en ken de weg daar dus niet. Je kan het Wijnand vragen, maar ze zullen op het ministerie de geheimhoudingsregels na die tijd vast wel aangescherpt hebben…

 17. 21

  @17 “Dat moet je zeker meenemen. Maar die kans is heel klein. Een kolencentrale stoot fijnstof. Daar gaan ook mensen aan dood. Ook dat moet je meenemen.”

  Die mensen gaan eerder dood dan noodzakelijk. Lijkt me van een andere orde van grootte dan een ramp met een kerncentrale. Zo’n ramp betekent dat (een groot deel van) NL niet meer bewoonbaar is.

  “De eerstkomende tijd zitten we nog wel voor een behoorlijk deel vast aan fossiele brandstoffen en/of kernenergie.”

  Akkoord, maar dan kun je in elk geval meer investeren in het steeds groter wordende aandeel van wind- en zonne-energie ipv kerncentrales bouwen. Die alternatieven moeten verder ontwikkeld worden.

 18. 23

  @22: dat is een mooi verhaal, maar laat ik daar dit tegenover zetten:
  Het risico dat ik ergens mijn teen aan stoot is erg groot, het effect erg klein. Het risico dat ik in een brand in mijn slaap overlijd is vrij klein, maar met groot effect.

  Toch zijn beide dingen niet vergelijkbaar, wat ook blijkt uit het feit dat ik wél investeer in een rookmelder, maar niet in vilten meubels.

 19. 24

  @22: De kans op een groot ongeluk met een kerncentrale is klein. Eens per decennium ongeveer. Three Mile Island in 1979, Tsjernobyl in 1986, Tokai Mura in 1999.

  De kans op kleine ongelukjes is echter heel reëel.

  De kans op het inademen van fijnstof is veel groter, maar het grootste dee daarvan is niet afkomstig van energieopwekking in centrales, die op fossiele brandstoffen werken. Die centrales zijn slechts verantwoordelijk voor 3% van het fijnstof in onze lucht. Als we de oude centrales sluiten vermindert de kans om fijnstof in te ademen nauwelijks.

 20. 25

  @23

  Misschien is dat wel een verkeerde risico-analyse van je dan.

  Immers, het stoten van je teen kan leiden tot een infectie. Je moet Balkenende maar eens vragen waar dat allemaal toe kan leiden. Die was ook bijna dood.

  Je hoort alleen altijd wel van afgebrande huizen, maar nooit van dodelijke teeninfecties, behalve als het de teen van Balkenende is.

 21. 26

  @25: Dat je daar nooit iets over hoort komt natuurlijk door de verstikkende greep van de linkse kerk op de media, die liever hebben dat mensen kapitalen steken in zinloze rookmelders dan dat ze iets doen aan de ontstoken tenen van de hardwerkende autochtone Nederlander.

 22. 28

  @Laurens: Je gaat er met die kansberekening steevast maar vanuit dat mensen het risico WILLEN lopen. Alsof het acceptabel is als eens in de tweehonderd jaar ons land onbewoonbaar wordt gestraald. De manco met KANS-berekenen is nog altijd dit: het evenement waarop je wacht zal hoe dan ook ooit gaan gebeuren. De kans is misschien statisch verwaarloosbaar, maar dat betekent zeker niet dat het onmogelijk is. Een kerncentrale zou op dag één al kunnen falen. Dan heb je als statisticus wel gelijk, maar je gaat net zo dood de boeken in.

  Risico = grote kans x klein effect
  Risico = kleine kans x fataal effect

  @17: “Als die er was, was er wel voor gekozen.” De bouwtekeningen vd waterstof-ontbrandingsmotor bestaat al decennia lang. De plannen zijn voor veel geld opgekocht en liggen al die tijd al in een kluis van een groot olieconcern.

 23. 29

  @28

  dat fijnstof was ook dodelijk hoor.

  Kijk, laat ik het anders stellen: wat heb je liever, 200 jaar lang 1000 doden per jaar of 1 keer in de 200 100.000 doden?

 24. 31

  @29: Fijnstof kan op den duuur net zo dodelijk zijn idd. Bij fijnstof heb je wel langer de tijd om te zoeken naar een oplossing omdat het langzamer fout gaat. De boiling frog. Kijk maar eens hoe men ontzettend zijn best doet om alternatieven te bedenken. :)

  @30: Nothing is fools proof, because fools are so ingenious.

  Fijnstof en kernenergie is de keus tussen twee kwaden. Wind- water- en getijdeenergie moeten nu eens ontwikkeld gaan worden.