Quote van de Dag: Goed functionerende scholen

[qvdd]

Als ze niet goed functioneren, moeten we zorgen dat ze wel goed gaan functioneren en kinderen goed onderwijs geven. Maar dat geldt voor elke school.

Minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt gaat geen speciale aandacht meer besteden aan zwarte scholen. Ze ziet namelijk ook ook slechte witte scholen.

  1. 2

    Ik ben het met Van Bijsterveld eens, dat de kwaliteit van de scholen voorop moet staan, maar ik zie niet in, wat dat met het onderwerp zwarte, witte of gemengde scholen te maken heeft. Wie de integratie van de kinderen uit verschillende bevolkingsgroepen wil bevorderen, moet zich beijveren voor gemengde scholen. Wie dat niet belangrijk vindt, kijkt alleen naar de prestaties.

  2. 3

    Helaas wordt er bezuinigd op het speciaal onderwijs. Dat betekent dat de klas van 13 ZMOKers een klas van +/- 15 ZMOKers wordt. Van bijna onwerkbaar naar totaal onwerkbaar dus..

    Financiering terug naar het niveau van enkele jaren geleden terwijl er meer leerlingen bij moeten..