Quote van de Dag: Buitenlanders weren

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,
[qvdd]

Maar als het doorgaat, zou dit ons enorm kunnen helpen bij het bestrijden van de overlast en het bevorderen van de openbare orde en leefbaarheid in de wijken waar zich coffeeshops bevinden.

Een woordvoerder van de gemeente Maastricht [url=http://www.nrc.nl/binnenland/article2582624.ece/Advies_aan_Europees_Hof_Maastricht_mag_drugstoeristen_weren]reageert verheugd[/url] op de mogelijkheid om buitenlanders uit coffeeshops te weren. Deze Maastrichtse maatregel is al ingevoerd maar wordt betwist door de eigenaar van een coffeeshop. Een juridisch adviseur van het Europese Hof van Justitie ziet deze mogelijkheid omdat verkoop van softdrugs niet valt onder Europese regels van vrije handel en verkeer. Het Hof gaat zich nog buigen over de zaak.

Reacties (5)

#1 sceptisch

ik zou willen beginnen met het woord discriminatie. Na nog een keer de tekst van de grondwet doorgenomen te heb:
#Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht is niet toegestaan.

dit zegt niets over nationaliteit: fuck de buitenlanders (of zoiets ?!?!?) Wat of wie wordt bedoeld met het woordje allen???

  • Volgende discussie
#2 Erik

@1: In dit geval strekt het gedoogbeleid zich gewoon uit tot diskriminatie.

Daarbij staat de grondwet diskriminatie op grond van paspoort wel degelijk toe.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 pedro

Verwacht er niets van. In Antwerpen werd een aantal jaren geleden een zelfde balletje opgeworpen, maar dan om Nederlanders uit het uitgaansleven te weren.

Moeten we trouwens hier nu het beleid uit gaan voeren van een mediageile ex procureur van het Franse Hof van Assisen, bekend van de affaire Outreau?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Bismarck

Oei, wat ontzettend kortzichtig van de gemeente. Blijkbaar laat ze de handel met de (15 miljoen/jaar) buitenlandse bezoekers liever volledig zwart verlopen. Dat gaat wat inkomsten schelen, terwijl ik eerder meer overlast verwacht in een volledig zwart circuit.

Laat ik erbij vermelden dat “overlast” en “bescherming van de openbare orde” hier simpelweg smoezen zijn. Ik heb jaren midden tussen coffeeshops gewoond en weinig gemerkt van die overlast (zeker in vergelijking tot overlast veroorzaakt door alcoholdealers) en de openbare orde in Maastricht wordt in de verste verte niet zozeer bedreigd als in een gemiddelde Randstadgemeente, waar (Amsterdam uitgezonderd) nauwelijks drugstoeristen komen. Ik vermoed dat de gemeente iets te “Sjiek en Sjoen” wil zijn, zich niet realiserende dat ze dat op termijn helemaal niet kan bekostigen.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 Jo

Als dit werkelijkheid word moeten we dan ook die buitenlanders de toegang tot een bordeel verweigeren omdat prostitutie in hun land niet toegestaan is en ze daarom dat doen in een land waar het toegestaan is …

  • Vorige discussie