Verhagen: angst voor buitenlanders begrijpelijk en terecht

Vice-premier Maxime Verhagen (CDA) doet vanavond een gooi naar de Titel Vreemdelingenhater van het Jaar. In een vanavond uit te spreken partijtoespraak -die het NRC in handen kreeg- noemt Verhagen vrees voor buitenlanders ‘begrijpelijk en terecht’. Hiermee omarmt Verhagen het gedachtengoed van de PVV niet alleen, nee hij draagt het met verve uit. Uiteraard allemaal om de misstanden in de samenleving op te lossen. Maar de vraag is wel of je dat doet door als vice-premier zover mee te gaan in het polariserende wij-zij denken? De opstelling van de sterke man van het CDA past in een Europese trend onder politieke leiders uit het voormalige establishment om weg te stappen achter immigranten, moslims en asielzoekers in de hoop verloren stemmen terug te winnen. Verhagen geeft dat ook ruiterlijk toe in zijn speech. Bron: NRC.

Door: Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Indian discrimination

When you regularly travel in India with a mixed group – both Indian(s) and foreigner(s), you’ll discover that the tourist branch is not always prepared for this. My very first hostel in India, Broadlands in Chennai in 2008, was notorious for not allowing Indian guests to stay there. It had even been mentioned in earlier editions of the Lonely Planet, I discovered later and the local media kept reporting about it.

At the same time, a guest house in the same area, where my then colleague and friend, now boyfriend was staying, did not allow foreigners. They said that this required a police licence which they did not have.

Later I learnt that neither this guest house nor Broadlands are exceptions in India. Indian writers have mentioned it about other hotels in tourist destinations and I myself have encountered such hotels by travelling together with an Indian. They don’t always admit it – they would just all of a sudden say that they have no rooms, even if they were confirmed over email beforehand.

Just today, I called a hotel in Goa and after confirming availability and price, the receptionist told me that they don’t allow foreigners in this hotel. I guess foreigners in Goa might have a bad reputation for drugs and bikini’s, but still, isn’t this called discrimination? When I called the Tourism Department to report about it, all they said is that I should stay in one of their government hotels. Total indifference to my complaint.

Lezen: De BVD in de politiek, door Jos van Dijk

Tot het eind van de Koude Oorlog heeft de BVD de CPN in de gaten gehouden. Maar de dienst deed veel meer dan spioneren. Op basis van nieuw archiefmateriaal van de AIVD laat dit boek zien hoe de geheime dienst in de jaren vijftig en zestig het communisme in Nederland probeerde te ondermijnen. De BVD zette tot tweemaal toe personeel en financiële middelen in voor een concurrerende communistische partij. BVD-agenten hielpen actief mee met geld inzamelen voor de verkiezingscampagne. De regering liet deze operaties oogluikend toe. Het parlement wist van niets.

Lezen: Mohammed, door Marcel Hulspas

Wie was Mohammed? Wat dreef hem? In deze vlot geschreven biografie beschrijft Marcel Hulspas de carrière van de de Profeet Mohammed. Hoe hij uitgroeide van een eenvoudige lokale ‘waarschuwer’ die de Mekkanen opriep om terug te keren tot het ware geloof, tot een man die zichzelf beschouwde als de nieuwste door God gezonden profeet, vergelijkbaar met Mozes, Jesaja en Jezus.

Mohammed moest Mekka verlaten maar slaagde erin een machtige stammencoalitie bijeen te brengen die, geïnspireerd door het geloof in de ene God (en zijn Profeet) westelijk Arabië veroverde. En na zijn dood stroomden de Arabische legers oost- en noordwaarts, en schiepen een nieuw wereldrijk.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Factcheck: de NRC en de buitenlandse immigranten

GeenCommentaar heeft ruimte voor gastloggers. Vandaag is dat vandyke met een stuk dat de feiten checkt over de buitenlandse immigratie in 2009.

Woensdag publiceerde de NRC het artikel Meeste buitenlandse immigranten zijn Polen, met daarin een mooie grafiek over de immigratie. Ik was blij dat er eindelijk cijfers over de immigratie van ‘buitenlanders’ waren. Die blijdschap was helaas snel voorbij, want de NRC gaat met de cijfers vreselijk de mist in.

In de grafiek bij het artikel staan onder meer de volgende cijfers: Marokkanen 2.388, Turken 4.099 en Nederlanders 28.248. Dat dit getallen zijn van immigranten, zal ik niet ontkennen. Dat het cijfers zijn die bij het CBS te vinden zijn, evenmin. De cijfers worden echter wel verkeerd gebruikt.

De cijfers van de NRC hebben betrekking op 2009 en zijn afkomstig uit deze CBS-tabel, de tabel die gaat over de immigratie en emigratie naar geboorteland. Omdat niet alle relevante gegevens voor 2009 al beschikbaar zijn, zal ik wat ik wil bespreken illustreren aan de hand van de cijfers over 2008.

Tabel 1 laat de migratiecijfers voor Turken en Marokkanen over 2008 zijn vanuit drie verschillende perspectieven: nationaliteit, geboorteland en herkomstgroep over 2008.

Migratie van Turken en Marokkanen in 2008, vanuit drie verschillende perspectieven

Wat we zien is dat geboorteland dus niet hetzelfde is als nationaliteit. Van de emigrerende Nederlanders is ongeveer de helft allochtoon. Een gedeelte van die allochtonen is geboren in Nederland (tweede generatie allochtonen), maar een nog grotere groep emigreert als Nederlander en is geboren in het buitenland (eerste generatie allochtonen). Zoals autochtone Nederlanders soms weer terugkeren naar Nederland, geldt dat ook voor een deel van de allochtone bevolkingsgroep die, met de Nederlandse nationaliteit, weer terug immigreert naar Nederland. Het zijn dus immigrerende allochtonen, geboren in het buitenland, die immigreren naar Nederland, en de Nederlandse nationaliteit hebben. Kunt u het nog volgen?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Quote van de Dag: Buitenlanders weren

[qvdd]

Maar als het doorgaat, zou dit ons enorm kunnen helpen bij het bestrijden van de overlast en het bevorderen van de openbare orde en leefbaarheid in de wijken waar zich coffeeshops bevinden.

Een woordvoerder van de gemeente Maastricht [url=http://www.nrc.nl/binnenland/article2582624.ece/Advies_aan_Europees_Hof_Maastricht_mag_drugstoeristen_weren]reageert verheugd[/url] op de mogelijkheid om buitenlanders uit coffeeshops te weren. Deze Maastrichtse maatregel is al ingevoerd maar wordt betwist door de eigenaar van een coffeeshop. Een juridisch adviseur van het Europese Hof van Justitie ziet deze mogelijkheid omdat verkoop van softdrugs niet valt onder Europese regels van vrije handel en verkeer. Het Hof gaat zich nog buigen over de zaak.

Lezen: De wereld vóór God, door Kees Alders

De wereld vóór God – Filosofie van de oudheid, geschreven door Kees Alders, op Sargasso beter bekend als Klokwerk, biedt een levendig en compleet overzicht van de filosofie van de oudheid, de filosofen van vóór het christendom. Geschikt voor de reeds gevorderde filosoof, maar ook zeker voor de ‘absolute beginner’.

In deze levendige en buitengewoon toegankelijke introductie in de filosofie ligt de nadruk op Griekse en Romeinse denkers. Bekende filosofen als Plato en Cicero passeren de revue, maar ook meer onbekende namen als Aristippos en Carneades komen uitgebreid aan bod.

Lezen: De wereld vóór God, door Kees Alders

De wereld vóór God – Filosofie van de oudheid, geschreven door Kees Alders, op Sargasso beter bekend als Klokwerk, biedt een levendig en compleet overzicht van de filosofie van de oudheid, de filosofen van vóór het christendom. Geschikt voor de reeds gevorderde filosoof, maar ook zeker voor de ‘absolute beginner’.

In deze levendige en buitengewoon toegankelijke introductie in de filosofie ligt de nadruk op Griekse en Romeinse denkers. Bekende filosofen als Plato en Cicero passeren de revue, maar ook meer onbekende namen als Aristippos en Carneades komen uitgebreid aan bod.