Quote du Jour | Verspilling is een kans

SargQdJ09 “If you want to succeed you need to find waste and do something with it.”
(James Bradfield Moody in Wired)

De problemen die we nu hebben met klimaat, grondstoffen, milieu in zijn algemeenheid, zijn volgens James Bradfield Moody een opmaat voor de volgende grote innovatiegolf: resource efficiency. Efficient omgaan met grondstoffen vormt de kapstok voor zijn boek The Sixth Wave. De voorafgaande vijf grote innovatiecycli ziet hij als volgt: 1. industriële revolutie 2. stoom en spoorwegen 3. staal en elektriciteit 4. olie auto’s en massaproductie 5. informatie en communicatie. En nu dan de zesde golf waarin we economisch succes zullen vinden door efficiënt met grondstoffen om te gaan. Maar waarom zou er nu dan wel wat gebeuren als geitenwollensokkentypes zich al minstens veertig jaar, en met vaak gering succes, druk maken over deze materie? Wel, misschien zijn juist massaal ervaren problemen nodig om verandering door te voeren. In die zin zou de in de afgelopen jaren begonnen economische crisis als het startschot fungeren van de door Bradfield Moody verwachte grote innovatiegolf. Dit kindje ziet hij uit noodzaak geboren worden in de komende schaarste aan grondstoffen.

Reacties (2)

#1 Karl Kraut

Er gingen er nog een paar innovaties aan die vijf vooraf:
– uitvinding van tijd, klok en efficiënte tijdsindeling
– boekhouding en krediet
– houtkap ten behoeve van akkerbouw, weidegrond en scheepvaart.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fordisme

Verder sparen en geven mensen geld uit zoveel als ze verdienen. Als ze sparen doen ze dat om later nog meer te kunnen consumeren. En grondstoffen worden nooit schaars, maar duurder.

Efficiënt gaat men altijd met grondstoffen om. Dat noemen we: ‘economisch’.

  • Volgende discussie
#2 Snaporaz

Destijds kochten de Chinezen vijfduizend exemplaren van Alvin Toflers “The third wave” (1980, klikmelink), zodat al hun topambtenaren & co het zouden lezen. Benieuwd welke westerse regering zulke rake keuzes durft maken vandaag. Steekvlampolitiek alom, en dure woorden, maar daden volgens de visie, ho maar.

  • Vorige discussie