Quote du jour | Scheiding der machten

SargQdJ09

Dit heb je te aanvaarden. Dit is de uitkomst van de scheiding van machten en daar staan wij voor. En je kunt gevoelens hebben over de hoogte van de straf destijds, maar uiteindelijk krijgt hij een straf en dat heb je te aanvaarden.

Des te kwalijker vind ik het dat politici hebben gesuggereerd dat ze het zouden kunnen vertragen of tegenhouden. Politici hebben rechterlijke uitspraken te respecteren en ik vind dat zij dit aan het traject voorafgaande aan deze uitspraak, onvoldoende hebben gedaan. Ik heb het dan over Teeven en de minister-president en een aantal politici hier in de Tweede Kamer.

Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers van de ChristenUnie reageert op de voorwaardelijke vrijlating van Volkert van der G.

 1. 4

  Dat is dus het enge aan een ‘rule of law’ ipv een ‘rule by law’. Je hebt een wet en/of proces maar te accepteren, daar kan niets aan verandert worden. Lekker deterministisch.
  Neehoor, als echte democraat geloof ik dat de wil van het volk het hoogte gezag vertegenwoordigd. Faalt een staat in het uitvoeren van haar plichten, dan kan en moet daar wat tegen gedaan worden. Een uitspraak doen in dat licht is wel de minste vorm van verzet.
  Vandaar deze oproep: wetten zijn niet heilig, het gaat uiteindelijk om de koers die een volk wilt varen. Wanneer je wetten (ook internationale verdragen horen daarbij) (die soms een halve eeuw of ouder zijn) ten alle tijden bovengeschikt acht aan de democratie, leef je de facto niet in vrijheid.

 2. 7

  @6 Dat werkt ook niet helemaal zoals het hoort, kijk naar hoe normaal het is om auteursrechten te schenden. Dat juich ik toe, omdat die wetten en regels absoluut niet berekend zijn op het delen van informatie zoals we dat nu kunnen.

 3. 8

  @6:

  Niet alle wetten. Zo is het niet toegestaan om internationale verdragen eenzijdig op te zeggen bijvoorbeeld. Tevens kan de rechter wetten (en dus wetswijzigingen) ontbindend verklaren.

  Door die situatie kan de democratie ook tijdelijk buitenspel gezet worden, omdat het kansen biedt voor ondemocratische trucjes. Kijk naar het Verdrag van Lissabon bijv. Afgewezen in een referendum, na de nieuwe Tweede Kamer verkiezingen hadden de pro partijen een minderheid. Duidelijke taal zoud je denken. maar door koehandel toch een tijdelijke meerheid in de TK weten te kopen, waardoor er nu geen weg terug meer is. In zo’n geval heeft de rule of law de anti-democratische krachten een kans gegeven die niet op een parlementaire manier hersteld kan worden. Dat zijn gevaarlijke processen.

 4. 9

  @4: Nee, wetten zijn niet heilig en kunnen aangepast worden. Maar het principe van een rechtstaat is wel dat zolang een wet er is, deze op gelijke wijze wordt toegepast voor iedereen, en pas vanaf het moment dat die wet er ook is. Als we bijvoorbeeld democratisch van mening zijn dat politiek geinspireerde moorden bestraft zouden moeten worden met bijvoorbeeld 25 jaar effectieve celstraf, dan moeten we daar nu een wet voor maken, en dan kunnen in het vervolg mensen zoals Van der Graaf* tot zulke straffen veroordeeld worden.

  Zolang we niet zo’n wet hebben, gelden gewoon de wetten die we wel hebben. Daar moeten jij en ik, maar dus ook Van der Graaf op kunnen rekenen, ook als dat even niet uitkomt of niet leuk is.

  * Van der Graaf is veroordeeld, al lang geen verdachte meer, en dus is het afschermen van de naam niet meer nodig.

 5. 13

  @4: jeetje, mooi gezegd. Ik zelf zou het meer aan individuele verantwoordelijkheid linken dan aan zo iets ongrijpbaars als de wil van het volk, maar verder ben ik het wel met je eens. Overigens is dat een mij vrij bekende theorie, die ik het eerst hoorde uit kringen van Rode Hulp / Rode Jeugd, en later krakers. Dus in het algemeen sta ik achter je uitspraak.

  Nu graag over dit topic: faalt de staat in dit geval in het uitvoeren van haar plichten, of niet? Het is de plicht van onze ministers om de rechtsstaat te beschermen. Het doen van uitspraken, die aan de wortels van de rechtsstaat knagen, hoort daar niet bij. Zij kunnen zich ook op andere manieren verzetten, door bijvoorbeeld iemand uit hun partij een proces aan te laten spannen.

 6. 14

  @8: gemeentes kunnen landelijke wetten ook niet zo maar eenzijdig opzij schuiven. Dat is normaal, wanneer je met meer mensen afspraken maakt, waar je je zelf aan verbindt.

  Zo vind ik het zelf bijzonder handig, dat we niet allemaal individueel kunnen beslissen of we bij rood of bij groen door een stoplicht rijden. Ben ik het niet eens met de regel, dan kan ik een proces uit lokken door bewust en provocatief door rood te rijden, liefst als er een agent staat te kijken. Dan kan daarna een rechter mijn mening aan de geldende wet toetsen, en in zijn oordeel daarbij rekening houden met mijn belang om door rood te rijden, en het belang van de samenleving om dat te verbieden.

 7. 15

  En ik maar denken dat de VVD zo’n voorstander is van ‘regels zijn regels’. Blijkt het dat ze het zonder probleem de deur uitgooien, als ze denken daarmee ‘de volkswil’ te dienen.

  Praten over hoe het in het vervolg anders, beter zou moeten: prima, daar hebben we juist een parlement voor. Beetje in lopende zaken zitten te pieren: niet oké, dan heb je misschien wel de democratie van de ergste soort: een demagogie, waarbij een rechtsstaat volledig ontbreekt en de burger, die nu even aan ‘de verkeerde kant’ van de ‘volkswil’ staat, zijn eigen rechten niet veilig ziet.

  Dus: politici hébben de uitspraken van de rechter te respecteren. Als ze het daar niet mee eens zijn, moeten ze de wet veranderen, en niet de de rechter of zijn uitspraak. En dat is wat Segers zegt, want -zo denk ik- de impliciete aanname dat politici de wet kunnen veranderen is zo overduidelijk, dat die niet uitgesproken hoeft te worden.

 8. 16

  @15:

  Ik sta ook niet representatief voor de gehele VVD. De conservatieve en democratische vleugel, daar hoor ik in thuis, niet de (neo) liberale. De gemoderniseerde versie van Hobbes/Morgenthau/English School een beetje….
  Voordeeltje, 8 jaar gelden was ik nog een vreemde eend in de bijt, nu zie ik ‘mijn’ stroming elk jaar een beetje meer invloed en steun krijgen.

 9. 17

  @16: Mooi voorbeeld dat de VVD al lang geen liberale partij meer is. Waarom richt je niet een conservatieve partij op, ipv een liberale partij te “ontliberalen”.

 10. 18

  @16
  Ironie der ironiën. De VVD is inderdaad niet liberaal meer. Jij het qua politieke theorie trouwens duidelijk de klepel wel gezien maar hem niet bepaald horen luiden, anders had je de contradictie tussen het aanhalen van zowel Morgenthau als de English School en jouw voorgaande reacties wel doorgehad.
  (Los van het wel zeer losse en ruime karakter van het weergeven van ‘jouw’ gedachtengoed.)

  Overigens is vdG veroordeeld en hoort hij gewoon dezelfde rechten te hebben als alle andere veroordeelden. Daar is niets moeilijks aan.

 11. 19

  @4: Enne, wat is dan “de wil van het volk”? Hoe kennen we die? Moet die unaniem zijn of gaan we voor de dictatuur van de meerderheid?

 12. 21

  @18:
  Onzin. Ik ben geen slaaf van een theorie/ideologie. Dogmatisch zijn is voor de dommen. Verstandige mensen gebruiken theorieën, volgen ze niet. Daarnaast weet je blijkbaar niet tegen wie je hebt. Of ben jij ook afgestudeerd in de internationale betrekkingen? Over t losse karakter: het is een reaguursel, geen boekwerk vriend.
  Dus graag gewoon reageren, pogingen om een ander te ‘raken’ zijn niet interessant.

 13. 22

  @9, eens met je punt, maar het niet noemen van de naam is wel handig. Niet voor de dader, maar wel voor mensen met gelijke achternaam, die nogal eens de dupe worden van de associaties (oh, ben jij familie van?) Als Volkert gewoon Van der G. genoemd blijft worden, heb je dat probleem in elk geval niet.

 14. 24

  @21
  Ik constateer alleen maar dat je nogal inconsequent bent in dit draadje. En ik weet inderdaad genoeg van IB om met jou te mogen discussiëren. Je hoeft verder überhaupt niet inhoudelijk te reageren hoor. Het is al duidelijk.

 15. 25

  @24:
  Dan reageer ik wel even niet inhoudelijk, op jouw verzoek natuurlijk. Inconsequent en aangeven dat men er verschillende doch aanverwante theorieën op na houd zijn niet gelijk aan elkaar. En het spreekwoord is: de klok horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt.

 16. 26

  @25
  1. Wat betreft het spreekwoord: no shit Einstein. Over dogmatisch gesproken.

  2. Lezen gaat je ook al niet zo goed af. Ik refereerde niet aan de verwante maar niet dezelfde theoriën (dan had ik wel gezegd binnen één reactie) waarvan jij claimt dat ze jouw wereldbeeld mede vorm geven. Ik bedoelde dat jouw reactie @4 volgens mij nogal in tegenspraak is met de uitgangspunten van Morgenthau of de Englisch School.

 17. 27

  Helaas voldoet Nederland al jaren niet meer aan de criteria die aan een Democratie en/of een rechtstaat gesteld behoren te worden.

  Verplichte acceptatie van de onderbuik-activiteit van de juridische instellingen lijkt me daarom wat te veel gevraagd.

 18. 28

  @14: “kan een rechter rekening houden met mijn belang door rood te rijden, en het belang van de samenleving dat te verbieden”
  Zo werkt het strafrecht dus niet. Eenieder heeft zich aan de wet te houden, tenzij zwaarwegende belangen dit onmogelijk maken. Zo’n belangenafweging geldt voor burgers onderling.