Quote du Jour | Onze vernietiging

SargQdJ09Daarom moeten we er mee rekening houden dat we inderdaad een oorlogshandeling moeten verrichten om dit regime tot staan te brengen. Er moet op een gegeven moment preventief worden opgetreden om je eigen vernietiging te voorkomen.

Aldus kamerlid Kortenoeven (PVV) over Iran in het debat over de begroting van Buitenlandse zaken.


Hier valt natuurlijk veel op aan te merken. Niet in de laatste plaats dat “onze” vernietiging nog wel even iets meer vraagt dan de voorbereidende handelingen voor het maken van een kernwapen in een ver land. Om nog maar niet te spreken over allerlei geo-politieke nuances (ongewenst uiteraard) over de machtsverhoudingen in die regio en de verschillende stromingen van Islam aldaar.
Maar het is natuurlijk gewoon fijn om een lekker stevig vijandbeeld te hebben. Dat bindt mensen immers. Zelfs als het onterecht is.

Laat ik het woord weer geven aan de heer Kortenoeven om dat vijandbeeld wat nader uit te werken. Uit zijn eigen tekst:
Voorzitter, een andere islamitische spreekbuis die ik hier wil opvoeren is de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad. Die roept met regelmaat op tot de vernietiging van de VN-lidstaat Israel. Mijn fractie vindt dat deze Ahmadinejad in verband daarmee voor een internationaal tribunaal moet worden gesleept, wegens oorlogshitsing en het aanzetten tot genocide. Wat ons betreft kan dat tribunaal ook het ICC in Den Haag zijn. Ziet de regering kansen om dit te bevorderen?

De regering schrijft dat Iran moedwillig een bedreiging vormt voor de vrede en veiligheid in de wereld. Nu nog de volledige erkenning van de onderliggende problematiek. Ik ga de regering daar even bij helpen: het gaat om de Islamitische Republiek Iran die sinds 1979 in permanente staat van oorlog met het Westen verkeert. Ahmadinejad en de zijnen worden niet gedreven door klassieke opvattingen over oorlog en vrede. Zij worden gedreven door een messiaans-islamitische droom waarin zij zelf de hoofdrol vervullen. Voorzitter, het vooruitzicht dat Iran over kernwapens zal kunnen beschikken is een nachtmerrie van de eerste orde. Want apocalyptische gelovigen als Ahmadinejad moeten in staat en bereid worden geacht die wapens daadwerkelijk in te zetten.

Ook al wordt daarmee een verwoestende tegenaanval uitgelokt. Een allesvernietigende wereldoorlog tegen de ongelovigen ligt in de filosofie van de Twaalvers besloten. Dat is de huisfilosofie van Ahmadinejad en zijn regime. Zij zeggen de eindstrijd voor de deur staat. Het gaat hen daarbij niet om de overwinning van Iran, maar om die van Allah. En moslims die het martelaarschap daarbij verwerven, verwerven het eeuwige leven in een landschap met rivieren van wijn. En in het gezelschap van tientallen bereidwillige maagden. Zo banaal luidt het recept voor onze ondergang. Velen noemen Ahmadinejad en de zijnen krankzinnig, maar dat zijn zij niet. Het zijn rationele en calculerende gelovigen met een missie. Het zijn Mohammad Atta’s met een luchtmacht en straks met een atoombom. Alles moet worden gedaan om deze lieden de voet dwars te zetten, inclusief wurgsancties, een dagvaarding voor Ahmadinejad en een Europees reisverbod voor functionarissen van het regime. Het is echter de vraag of wij niet al te laat zijn. Graag een reactie van de regering.

Apart ook om op te merken dat de heer Kortenoeven zichzelf schijnbaar wil aanmelden bij een internationaal tribunaal. Want wie is hier nou bezig met oorlogshitsing?

 1. 1

  Terecht toch dat Iran atoomwapens wil als allerlei buitenlandse mogendheden haar continue bedreigen? Kijk eens naar Noord-Korea, die zitten goed nu!

 2. 2

  Brr…

  is dit het begin? Wil Wilders, in navolging van Bush en in ironische overeenkomst met wat hij (bij monde van Kortenoeven, maar we weten dat de PVV-fractie bestaat uit één man en spreekt met één mond) hier Ahmadinejad verwijt, werkelijk de eindstrijd met andersgelovigen aangaan?

  Nog een mazzel dat die kernwapens hier niet van ons zijn maar van de VS, Wilders zou eens op rare ideeën kunnen komen. Iemand die zondre met zijn ogen te knipperen kan voorstellen om andersgelovigen door de knieën te schieten deinst wellicht ook niet terug voor een pre-emptive strike tegen een andersgelovig land.

  Of misschien is het Wilders niet langer genoeg om Nederland naar de afgrond te helpen en wil hij nu uitpakken op mondiaal niveau?

  Het maakt in ieder geval veel duidelijk over waar de loyaliteit van Wilders ligt: niet hier, bij Henk en Ingrid, maar in Jeruzalem, bij (ik ben niet zo thuis in Joodse namen… Abraham en Sarah?).

 3. 3

  Was de PVV trouwens niet tegen onze deelname aan andere oorlogjes tegen een radicaal islamitisch regime en een regime dat massavernietigingswapens zou te beschikken.?

 4. 4

  „Ich frage euch: Wollt ihr den totalen Krieg?“

  (PVVee: „Jaaa!“)

  „Wollt ihr ihn? Wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können?“

  (PVVee: „Jaaa!“)

  „Und darum lautet von jetzt ab die Parole: Nun, Volk, steh‘ auf, und Sturm, brich los!“

 5. 7

  Is het daadkracht-offensief in aanloop van de provinciale verkiezingen al begonnen? Dan is het wel heel cynisch om daar dit thema voor te gebruiken.
  Als het ‘gewoon’ de PVV-partijlijn is inzake ons buitenlands beleid dan zijn ze echt totally bunkers.
  Of ze spelen te veel WoW.

 6. 8

  Cry ‘Holland!’ and let slip the dogs of war.

  Hoe lang gaat er nog ‘debat’ zijn of we hier met een fascistoïde partij te maken hebben?

 7. 15

  Twee fragmenten uit het PVV_verkiezingsprogamma:
  “Ook willen we Defensiecapaciteit deels anders inzetten. Van buitenlandse veiligheid naar binnenlandse veiligheid.”

  “Nederland moet in de toekomst slechts in zeer beperkte mate meedoen met vredesmissies. De inzet van andere NAVO-landen is belangrijk. Maar ook dan moeten we selectiever worden. Nederland hoeft niet langer haantje de voorste te zijn bij internationale militaire acties. We schrappen daarom ook de kreet “handhaving internationale rechtsorde” uit de Grondwet.”

  bron: http://pvv.nl/images/stories/Webversie_VerkiezingsProgrammaPVV.pdf

 8. 16

  Zijn oproep staat al vermeld in het PVV verkiezingsprogramma.
  Wat betreft het ICC: laat Israel dat strafhof eerst maar eens erkennen, voordat het er gebruik van maakt. Dat is een beetje van twee walletjes eten: wel de lusten, niet de lasten.

 9. 17

  De oppositieleden zouden eens serieus er op in moeten gaan. Vraag de PVV’er maar om een concreet oorlogsplan plus financiele onderbouwing. Kan je lachen.

 10. 18

  Hahahaha hahaha deze man is echt grappig! Als ze bij de Provinciale Staten-verkiezingen weer anderhalf miljoen stemmen halen zal ik zeggen: PVV’ers zijn bange, dommme, sneue mensen. Hopelijk hebben de Henken en Ingrids van Nederland geen zin in weer een nutteloze, uitzichtloze en domme oorlog.

 11. 19

  Ach, en Kortenhoeven vertolkt gewoon niet meer en niet minder de mening van het merendeel van zijn achterban. Hoor. HIJ draait er in ieder geval niet omheen. Ter zijner verdediging wil ik voorts aanvoeren dat deze unilaterale opinie ook heimelijk, want daar gaan dergelijke beerputten sowieso nooit open, heimelijk ook onder wegmoffelende CDA-stemmers en anderszins onder het tapijt darrende gristelijken heerst. De betere VVD- keurslager is wat dat betreft verdeeld onverdeeld openhartig, het dure vlees doordraaiend: “Plat met die handel !” en een ademstoot verder: “alle pedofielen standrechtelijk executeren…net als in Iran.”

  Nee, gewoon élke woensdag gehaktdag dus, 1 hiephiephoeraatje voor de eerlijke oprechtheid van Wim, diep in mijn hartkan ik echter niet boos zijn op hem…

  Want wat moet je in Jezus’ naam aanvangen met lieden behept met de Psyche van een Babyneuker…

 12. 21

  Ah net te laat om te editen. Die reaguurders op DDS zijn echt krankzinnig. Ik citeer:

  ‘Ja, oorlog is altijd onbeschaafd, maar soms moet het om de barbaren iets moois niet totaal naar de afgrond te laten helpen.
  Theedrinken en praten tot je tong op je tenen hangt, is tijdrovend en bovendien volmaakt nutteloos bij mensen die volkomen bevangen zijn door een geloofsovertuiging die dood en verderf ziet als toegangspoort tot een te vestigen heilstaat.’

  In 2 zinnen maakt deze randdebiel duidelijk dat hij een enorm bord voor z’n kop heeft. Meet volledig met twee maten. Hopelijk is dit niet representatief voor al het PVV-volk.

 13. 22

  @19 Echt? Denk je dat de PVV achterban oorlog met Iran wil? Ik denk dat je een heel verkeerd beeld hebt van de PVV achterban.

  Dat die radicale christenen het willen is iets anders natuurlijk, die doen alles voor israel, maar dat is niet de PVV achterban.

 14. 24

  @12: Ik moet PVV gaan stemmen?

  @17: Ik denk dat als het puntje bij het paaltje komt, ze het eigenlijk over niet meer dan een strike door de Israëlische luchtmacht hebben, die Nederland dan politiek moet steunen.

 15. 26

  @JSK: Geen probleem, hij laat de oorlog net als zijn partij sponsoren door ‘donateurs’ uit Israël en Amerika… Het is alleen de vraag of hij hier stiekem mee wegkomt door het alleen te hoeven melden in het jaarverslag voor de leden (lees: alleen Wilders… prachtige omzeiling dus zo’n eenmanspartij).

  Maar serieus, dit is een kwalijke zaak. De PVV laat zijn ware kleuren zien. En het is met de dag duidelijker dat hun leider slechts belangen van rechtse groeperingen uit Israël dient en op de tweede plaats het Nederlandse volk…

  Ik had nooit gedacht dat de Nederlandse politiek zo makkelijk een toneel zou worden voor buitenlandse propaganda. Laten we hopen dat het niet zo ver komt dat we ook nog als internationale pion een oorlog starten…

 16. 28

  @25 De SGP heeft toch helemaal geen stemmen verloren? En de SGP is nou niet de partij die nieuwe stemmers aanboort. Sowieso zou het slechts een miniem gedeelte van de PVV stemmers betreffen.

  @23 Bron?

 17. 30

  @27 Inderdaad. Het is de permanente propagande tegen Iran die ons parten speelt. Waarom? Olie?
  Voor zover ik heb het begrijp is Ahmedinejad wel nogal antisemitisch en heeft hij een bloedhekel aan Israel. Dat Iran een oorlogshitser is klopt niet echt, “Israel van de kaart vegen” wil hij niet, maar A. zou wel wensen dat er een regering komt die fors tegemoetkomt aan de Palestijnen, en Iran helpt overigens wel anti-israelische groeperingen. Maar goed, dat is eigenlijk geen misdaad, want de VS helpen al decennia groeperingen die het niet eens zijn met hun regering. Verder laat Iran altijd iedereen met rust. Een nucleaire aanval op Israel zou trouwens ook een genocide op de aldaar wonende Palestijnen betekenen – en zelfmoord van Iran.
  Verder ben ik van mening dat politici die om oorlog roepen zelf naar het front moeten gaan. Ze zullen nergens van te lijden hebben.

 18. 33

  De dreiging van Iran is exact nul.

  Logica en ratio is blijkbaar een schaars goed binnen de samenleving. Misschien een cususje speltheorie voor meneer.

 19. 35

  Ik geloof dat Iran’s probleem is dat de CIA on request of the UK, Mossadegh politiek heeft uitgeschakeld in de vijftiger jaren en een marionet (de Shah) heeft geïnstalleerd. Die Shah mocht alles kopen in het westen, vooral wapens, maar vooral geen raffinaderijen.

  Iran heeft wel olie, maar kan het niet processen naar nuttige producten (benzine etc.) of in ieder geval niet genoeg.

  Revolutie van ’79 zorgde ervoor dat zulke dingen natuurlijk helemaal niet verkocht werden aan hen.

  Dus Iran heeft een energie probleem, vandaar dat ze nu een kerncentrale willen bouwen (hadden we ze maar een raffinaderij verkocht…).

  Niks mis mee, hebben wij ook, dus waarom zouden zij dat niet mogen?
  Natuurlijk kunnen ze ook nucleaire wapens gaan maken, alhoewel dat niet zo simpel is. De uranium moet nog iets meer verrijkt worden daarvoor, dat is niet zo simpel.
  Ik heb liever dat ze dat niet doen, but again, wij hebben ze ook hoor.
  De vraag is of ze dat gaan doen ook, uranium kun je maar 1 keer gebruiken en ik denk dat ze het liever in een centrale electriciteit laten opwekken dan ergens laten verpieteren in een raket die ze toch niet afvuren.
  Iedereen weet dat een kernoorlog beginnen niet slim is. Ook Ahmadinejad.

  Hij roept rare dingen, maar hij zal niks beginnen. Hij leidt bepaalde groepen in Iran af van het feit dat er allerlei problemen zijn in het land (economisch, energie, etc.) door wat anti-Israelische rommel te spuien.

  En sommigen trappen daar in…niet alleen in Iran…

 20. 36

  @28: De SGP heeft wel degelijk stemmen verloren (aan de PVV). Van de andere kant hebben ze meer stemmen gewonnen (voornamelijk van CDA, CU en nieuwe stemmers, uit mijn blote hoofd).

 21. 37

  De Iraanse autoriteiten en Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken hebben nog niet op de uitspraken gereageerd.

  Dat Rosenthal nog niet heeft gereageerd vind ik stuitend. Is het zo moeilijk om te zeggen dat wij niet Iran aanvallen? Of zijn we toch stiekem van plan om er een tweede Irak affaire van te maken?

 22. 39

  Veel PVVers zouden het liefst de sharia invoeren wanneer het om pedofielen gaat, dus ik snap niet waarom ze de Islam zo graag buiten de deur houden ipv de vruchten ervan proberen te plukken.

  Echt, de PVV heeft geen idee waar ze het over heeft. De grootste vijand van het Iraanse regime is de Iraanse bevolking zelf. Als je van het Iraanse regime afwil moet het Iraanse volk steunen ipv ze te bedreigen met bommen en granaten. Als je de positie van het Iraanse regime wil verstevigen moet je vooral de dingen roepen die de PVV nu roept. Wat een aantoonbare debielen zijn het toch ook.

 23. 40

  @30

  We kunnen niet in zijn hoofd kijken om te verifiëren dat hij daadwerkelijk antisemitisch is. Hij ontkent het zelf in ieder geval tegenover het westen. Maar een verklaring voor de antisemitische uitlatingen kan zijn dat hij de Arabische buren gunstig wil stemmen.

 24. 41

  @40 Ok, dan valt dat ook nog af.
  @39 Helemaal mee eens. Ik moet er ook niet aan denken beschoten te worden als de regering die ik niet gekozen heb oorlogstaal uitkraamt.

 25. 46

  Inmiddels heeft hij de uitspraken weer afgezwakt.

  Het is de bekende PVV-taktiek. Men gaat steeds verder met hun uitspraken en dan zegt men dat het niet gezegd is of verkeerd begrepen. Ondertussen worden de domme geesten van dit land rijp gemaakt voor , zoals in dit geval, de aanvalsoorlog. In een ander geval is deportatie, knieschoten etc.

 26. 48

  @35 Maikel Daarnaast is het andere grote probleem van Iran dat de VS Saddam Hoessein heeft geholpen in de oorlog op Iran, en het Westen dat steunde.

 27. 49

  “Via een aanval moeten we onze eigen vernietiging voorkomen”, zei Kortenoeven tegen de NOS. Dus dat hij ‘verkeerd begrepen’ zou zijn, is gelogen. Kortenoeven liegt wel meer, dat heeft hij bij Christenen voor Israël geleerd, en bij het CIDI uitgevoerd…

 28. 50

  Hè, wat klinkt dat lekker aanvaardbaar: “oorlogshandeling”. “Preventief optreden”. Alsof het gaat om het aan- of uitzetten van een PC van een radicaaltje in Zuid-Oost. Die gast is niet goed snik.

  Hondekop
  Imbeciel
  Lafaard
  Ingrid
  Kortzichtige infantiel

  Hondekop
  Had ik dat al gezegd?

 29. 51

  Onze eigen vernietiging ook.

  Want Volkel keek toe hoe een regen van vuur neerdaalde op het strategische doel Beverwijk.

  Iran is net Rusland. Kunnen op elk moment een willekeurig land van de kaart vegen.

 30. 52

  en weer mis ik in de analyse de nogal gigantische olifant in de kamer:

  de pvv is een zionistische zetbaas.

  alles wat Lieberman c.s. wil, predikt de pvv.

  ach, het is van voorbijgaande aard, net als Israel, maar wie weet krijgen ze hun gefrustreerde knuistjes nog net op tijd aan de knopjes om hun o-zo-geliefde armageddontjes te realiseren.

  *gruwelt even*