Quote du jour | Ongelijkheidspopulisme

SargQdJ09

In linkse kringen is het bon ton om te roepen dat de ongelijkheid groeit. […] Dit ongelijkheidspopulisme kan met feiten worden weerlegd.

Arno Scheepers, VVD-raadslid in Hilversum, in de Volkskrant.

Kom maar op dan, zou ik zeggen:

Eind 2013 heeft het CBS aan de hand van de gini-coëfficiënt, de internationale maatstaf voor inkomensongelijkheid, aangetoond dat die sinds 2000 nagenoeg ongewijzigd is gebleven.

En wat heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid daar in juni van dit jaar over gezegd?

Inkomensongelijkheid gemeten in termen van de Gini-coëfficiënt zegt vooral veel over het wel en wee rond het midden van de inkomensverdeling. […]

Terwijl de Gini-coëfficiënt nagenoeg hetzelfde is gebleven, is het verschil tussen de top 10 procent en de onderste 10 procent gestegen.

Kortom: de inkomensongelijkheid neemt wel degelijk toe. Over naar de vermogensongelijkheid.

Scheepers:

Dan vermogensongelijkheid. Hier gebruikt links gretig het werk van de econoom Piketty als legitimatie voor het invoeren van aanzienlijke vermogensheffingen. Piketty beweert dat de kloof tussen vermogenden en niet-vermogenden sinds de jaren ’70 sterk is vergroot. Maar hij onderbouwt zijn aanbevelingen slecht.

Of Piketty zijn aanbevelingen slecht heeft onderbouwd, is nog maar de vraag. Maar voor nu even irrelevant, want Piketty zegt niks over Nederland. De WRR in haar rapport van afgelopen juni wél:

Toch is uit de gegevens die we hebben, al duidelijk dat de vermogensongelijkheid in Nederland hoger ligt dan gemiddeld: hoger dan in de meeste Europese landen, hoger dan in het VK en op een even hoog niveau als in de VS. […]

Als we kijken naar de ontwikkeling over de tijd, dan zien we dat in de twintigste eeuw, althans tot de jaren 1980, in ons land de vermogensongelijkheid is gedaald. […]

Wat er na de jaren 1980 gebeurde met de verdeling van de rijkdom, is moeilijker te bepalen, ook door ontbrekende en onvolledige gegevens en discontinuïteit in de wijze van registratie daarvan. Om die reden loopt de inschatting van de recente ontwikkelingen uiteen […]

Aan de ene kant laten overzichtscijfers (zoals die van het CBS) over de laatste jaren een min of meer gelijkblijvende, hoge ongelijkheid zien. Aan de andere kant zijn er partiële, concrete aanwijzingen dat de ongelijkheid de laatste jaren zelfs verder is gestegen. […]

Al deze partiële gegevens doen […] vermoeden dat de ongelijkheid in de vermogensverdeling toeneemt.

Scheepers is overigens niet bepaald de eerste figuur uit het rechtse kamp die uit zijn nek lult over het onderwerp economische ongelijkheid.

Als ‘ongelijkheidspopulisme’ ergens vandaan komt, is dat dus niet van links, maar van rechts.

En dus weer iemand die is gezakt voor de test.

 1. 1

  Tja VVD scherpt de messen, nu een belastinghervorming eraan komt….zal nog wel even duren maar zoals we weten is de VVD veel beter in campagne voeren cq gestaag edoch consequent een frame te creëren in ons collectieve bewust zijn. In dat kader is de boodschap: Nederland is niet ongelijk en belasten van vermogen is onrechtvaardig (en ook voor degene die geen vermogen hebben: stelt u zich eens voor dat u da tin de nabije toekomst wel heeft, u bent tenslotte een hardwerkende burger….).
  Herhaal de boodschap maar lang en vaak genoeg en iedereen gelooft het (en wat links roeptoetert is dan een leugen, neem als voorbeeld dat links de gastarbeiders het land ingebracht heeft, een hardnekkige misverstand dat echter “op straat”en aan de borreltafel nog ruimschoots wordt omarmd.)

 2. 2

  In termen van links rechts denken; zo vorige eeuw. De ergste globalisten zitten tegenwoordig n.b. bij de sociaal democraten. Timmermans staat te dansen met de fascisten in Kiev. Kok dekte de oorlogsmisdaden van de NATO-terreurorganisatie in Kosovo toe; is de man van de ontslagversoepeling, loonmatiging, belastingverlagingen voor de rijken.

  De zgn. liberalen ware kruisvaarders voor de superstaat. Wie – tegen beter weten in – ontkent dat de 1% steeds meer rijkdom naar zich toeharkt is hier bezig ons voor de gek te houden.

  Massaontslag, loonsverlaging, geldontwaarding, etc. – de IMF blauwdruk – wordt van bovenaf opgelegd.

  Een paar relevante leestips:
  http://ampedstatus.org/full-report-the-economic-elite-vs-the-people-of-the-united-states-of-america/
  IMF – machtig wapen in handen van de globalisten:
  http://www.geschiedenis.nu/?p=2044
  Meer in het algemeen: de communistische agenda van de V.N.: http://www.apfn.org/apfn/un.htm