Quote du Jour – Mortal danger

Quote du Jour “In Europe you can say whatever you want, but within a certain space. You can have a nice life and even create some wealth and money for yourself, as long as you don’t use your freedom of speech to critize the powers of the establishement. When you touch these powers you are in mortal danger!”.

Hierboven parafraseer ik een opmerking van klokkenluider én new born christian Paul van Buitenen tijdens een bijeenkomst over ‘Europa en de vrijheid van meningsuiting’ afgelopen vrijdagavond in Amsterdam. Deze opmerking werd gemaakt in een context waarbij Europa vergeleken werd met dictatoriale regimes. Zolang je de belangen van de hogere machten niet bedreigt is er sprake van vrijheid van meningsuiting in Europa. Maar zodra je een bedreiging voor de gevestigde belangen vormt is Europa niet anders dan een dicatoriaal regime, dat was ongeveer de strekking van van Buitenens woorden.

Als klokkenluider was hij in 1999 verantwoordelijk voor de val van de Europese Commissie. Inmiddels is van Buitenen alweer bijna vier jaar Europarlementariër dus men kan zich afvragen hoe ‘mortal die danger eigenlijk wel is? In zijn toespraak refereerde hij aan zijn recente onthulling van het misbruik van vergoedingen die Europarlementariërs betalen aan hun assistenten. Hij zegde toe de komende maanden met nog meer onthullingen te komen. Wij wachten af.

Reacties (25)

#1 GoedeMorgenDezeMorgen

We denken dat wel dat we zo ontwikkeld zijn, zeker als we ons met de Middeleeuwen vergelijken. Maar er is helemaal niets verandert, goed we hebben een auto en gaan op vliegvakanties, maar de onderliggende processen zijn hetzelfde.

 • Volgende discussie
#2 HansR

…dus men kan zich afvragen hoe ‘mortal die danger eigenlijk wel is?

Misschien toch wel erg ‘mortal’. Alleen is van Buitenen misschien behoorlijk slim en voorzichtig. En daarbij heeft hij nu een positie waar hij niet zo snel gevaar loopt zonder dat het opvalt.

Wat je je af zou moeten vragen is of Europa zoveel anders kan zijn als de rest van de wereld een erg gevaarlijke plek is.

En dus heeft hij waarschijnlijk wel gelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Carlos

Maar hoeveel mysterieuze verdwijningen en standrechtelijke executies kent Europa als het gaat om klokkenluiders en activisten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 RennieB

Wellicht is het subtieler Carlos?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 JSK

(…)klokkenluider én new born christian Paul van Buitenen(…)

Is het new born christian-ding echt zo relevant voor het verhaal?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Carlos

Ja ongewtijfeld, maar het gaat bijvoorbeeld al niet op voor van Buitenen zelf die werd nadat hij even de EU commissie liet vallen zelf Europarlementariër.

En wat te denken van een Cohn-Bendit of Joska Fischer?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Carlos

JSK, het was de reden die van Buitenen zelf gaf voor zijn klokkenluidgedrag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 su

@ #4 RennieB:

Als je ziet waar de nederlandse staat toe in staat is met betrekkeing tot Fred Spijkers vind ik de kwalificatie ‘subtieler’ ietwat misplaatst. Hij is toch ook volgens eigen zeggen met de dood bedreigd en op z’n minst het leven zo moeilijk mogelijk gemaakt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Ernest

Nou, meneer Spijker, die laatst nog ter sprake kwam, is behoorlijk gemangeld door het ministerie van Defensie. Andere klokkenluiders worden evt wel aangehoord en komen zelfs op televisie, maar de toestanden die ze hebben aangekaart blijven eigenlijk gewoon doorgaan en zelf schieten ze erbij in. Sommige zaken worden domweg genegeerd, met schouderophalen afgedaan, en dat lukt als er geen journalisten en parlementariers zijn die zich er op durven vastbijten. Waar zijn de Rudie van Meurs’en gebleven? Die journalisten en parlementariers moeten ook nog eens van de mainstream richtingen zijn, anders worden ze meteen afgeserveerd als hijgerig, populist, samenzweringstheoretici en noem maar op. Laatst nog zei Xandra Schutte in “De leugen regeert” dat een journalist in onze democratie niet een activistische rol hoort te spelen. Daar sprak wel een erg naief beeld van democratie uit. Alsof de macht zich altijd wat die democratie aantrekt!
Daarom is Europa ook zo’n belangrijk speelveld: daar worden belangen uitgespeeld op een niveau dat grotendeels onzichtbaar blijft voor de burgers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 JSK

@7: Dat is geen antwoord. Waarom vind jij het relevant?

@9: Dan is het jammer dat er van Europese media geen sprake is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Carlos

JSK omdat dit extra informatie is waarover de lezer kan discussieren (bijvoorbeeld zijn christenen soms eerlijker). Maar jij gebruikt het enkel om mij te treiteren, ik ben je zat JSK. Ga ontopic of rot op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 JSK

Het zijn maar woorden op een beeldscherm, relax man. :P

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Ernest

@ 8 jij dacht aan dezelfde!
@ 5 en 7 ook een newborn christian mag er gerust aan hechten dat de macht die over hem is gesteld goed met het geld om gaat. Of iemand vindt dat zijn geloof ertoe doet, moet hij zelf weten. Als het betekent dat hij daardoor zaken aansnijdt die ook voor andere mensen relevant zijn, is dat alleen maar meegenomen. Vroeger streden socialisten voor stemrecht en vrouwenemancipatie. Nu worden die zaken door rechts verdedigd. De Februaristaking is in 1941 door communisten georganiseerd. Na de oorlog kreeg HEEL Amsterdam er de koninklijke goedkeuring voor…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 RennieB

Hear @ Su, Bouwfraude, pensioenfraude, fraude in de vastgoedsector, het wordt aangekaart maar vervolgens met de mantel der liefde bedekt. En ondertussen worden alle mogelijke middelen niet geschuwd om het leven, werk en geloofwaardigheid van de beste klokkenluider te ondermijnen. Had ik al gezegd dat vervolgens de fraude gewoon door gaat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 RennieB

Raad het plaatje,

wie is dit?

Doodgezwegen door de media, maar als 1% van wat ze zegt waar zou zijn dan moeten we maar eens een extra hoeveelheid per en veren gaan bestellen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 RennieB

Pek!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Bismarck

@15: Tip: Als je een raadplaatje maakt, pas dan ook even de bestandsnaam van het plaatje aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Carlos

Sorry maar dit is toch een Turks-Amerikaanse, dat gaat niet over Europa ;-))

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 RennieB

Wel een kek ding! She may blow my secret any time~!

@ 18, Wel als Turkije toetreed tot de E.U.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 JSK

Vroeger streden socialisten voor stemrecht en vrouwenemancipatie.

Heeft er weinig mee te maken, maar: de socialistische beweging was aanvankelijk fel tegen de arbeidsparticipatie van vrouwen. Het is een illusie om te denken dat het socialisme van meet af aan liberaal op het sociale vlak was.

Maar goed, mn opmerking was meer in de trant van het volgende: het noemen van het new born christian-schap van Paul van Buitenen lijkt mij teveel op een opmaat tot het wegzetten van de persoon als een gestoorde gek. Dat stoort mij, het gebruik van doorzichtige stijlfiguren om een punt te maken. Als je punt goed is heb je die trucjes helemaal niet nodig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 RennieB

En trucjes, daar weet jij alles van, niet, JSK?

Sterk staaltje pot en ketels…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Carlos

JSK, van Buitenen is als new born christian erg pro-Israel en hij maakt momenteel gebruik van zijn huidige positie als EU-parlementarier om naar Israël te reizen en daar contacten op te doen. Deze contacten wil hij gebruiken in de toekomst als hij een nieuwe christelijke beweging gaat opzetten. Heeft dus niks met fraudebestrijding te maken, maar ruikt wel een beetje naar misbruik van vergoedingen van de Groene Fractie.

Uiteindelijk wel degelijk relevant, maar ik wilde dat niet verwerken in het postje, want dat leidt te veel af. Bovendien het zijn ook maar onbevestigde verhalen die ik opving tijdens de borrel achteraf. Bij deze disclaimer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 su

fel tegen de arbeidsparticipatie van vrouwen.

BULL SHIT!

Als je geen twee stuivers hebt om tegen elkaar te wrijven valt er niks te kiezen. De vrouw achter het aanrecht is altijd een bourgeois gedachtengoed geweest voor degenen die het konden veroorloven.

De eerste historische gebeurtenis in de arbeidersbeweging aangaande vrouwenrechten dateert al van 1857 en de eerste vakbond voor vrouwen in 1859. Dit leidde uiteindelijk tot het uitroepen van de internationale vrouwendag op de tweede internationale in 1908.

Voor de rest een leuke verdraaiïng: van vrouwenemancipatie naar arbeidsparticipatie. In eerste instantie was de focus van de vakbeweging een kortere werkdag voor een eerlijke loon. Het begrip arbeidsparticipatie in combinatie met vrouwen is pas van de laatste decennia.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 RennieB

Had dat even eerder vermeld Carlos, dan had ik mijn reacties achterwege gelaten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Ernest

@22, dit wist ik niet, maar dat neemt niet weg dat ik vind dat iemands politieke acties relevant zijn, ongeacht zijn achtergrond. Zo stemmen de SGP en het CDA fracties regelmatig in met onchristelijk handelen – ook zij hebben vaak andere doeleinden voor ogen hun kamerlidmaatschap. Dus is het beter om niet van hun Gristelijkheid uit te gaan, maar op hun daadwerkelijk politiek stemgedrag.
Dit voert overigens wel offtopic, excuus.

@20 JSK: dit is wel erg flauw.

 • Vorige discussie