Quote du Jour | Klimaatwerklozen

 

 

Jesse Klaver is levensgevaarlijk bezig, hij staat te liegen, en is straks verantwoordelijk voor 50.000 ‘klimaatwerklozen’. Hij verspreidt fake news en dat moet gezegd worden.

Hans de Boer, voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW, reageerde gisteren op NPO Radio 1 op de initatiefwet van GroenLinks voor een CO2-belasting voor de “grote industrie”, waarvan de opbrengst is bestemd is voor verlaging van de energierekening van burgers.

Waar komt die 50.000 vandaan? De Boer noemt een rapport uit oktober 2018 van DNB ‘De prijs van transitie’ met de conclusie: “Economische gevolgen CO2-belasting zijn te overzien”. De Boer verwijst naar een extreem scenario waarbij het verlies van werkgelegenheid inderdaad van deze orde is, maar zwijgt voor het gemak over andere meer optimistische scenario’s waarbij dit aantal de helft is of de werkgelegenheid zelfs groeit.

Vreemd genoeg wordt in het nieuwsbericht hierover op de site van VNO-NCW verwezen naar een ander rapport waarin het genoemde aantal werklozen niet eens in de buurt komen van 50.000.

Bonusquote, want De Boer weerlegt ook het door Klaver genoemde percentage uitstoot door de industrie. Klaver noemt 80 procent, volgens De Boer is het een kwart.

Hier verspreiden zowel De Boer en Klaver onjuiste informatie – door spraakverwarring, onbegrip of kwade opzet, dat laten we even in het midden. Hoe het zit:

 • De landbouw, delfstofwinning, industrie en bouwnijverheid zijn goed voor 25,5 procent van de CO2-uitstoot (CBS),
 • In de initiatiefwet (toelichting) worden “bedrijven” genoemd die goed zouden zijn voor “ongeveer 80 procent” (komt ongeveer overeen met de CBS-cijfers),
 • De voorgestelde CO2-belasting geldt niet voor ‘bedrijven’ of ‘industrie’ maar specifiek voor de ETS-sector (bedrijven die deelnemen aan het Europese Emissiehandelssysteem) behalve de bedrijven die elektriciteit opwekken.

Voor welk deel van de uitstoot de ETS-sector verantwoordelijk is blijft onduidelijk, maar we kunnen in elk geval concluderen dat De Boer het precieze voorstel van GroenLinks niet heeft gelezen/begrepen. En als iedereen nou voortaan de begrippen ‘bedrijven’, ‘industrie’ en andere specialistische termen correct hanteert dan zijn we hopelijk verlost van dit soort stemmingmakerij over fake news en dan kan de gewone burger de discussie misschien ook gewoon volgen.

 1. 3

  @1:

  In de initiatiefwet (toelichting) worden “bedrijven” genoemd die goed zouden zijn voor “ongeveer 80 procent” (komt ongeveer overeen met de CBS-cijfers),

 2. 4

  @3: dat is gewoon een herhaling van wat gezegd wordt.

  In het wetsvoorstel:
  Dit wetsvoorstel regelt dat er over de uitstoot van bedrijven die deelnemen aan het Europese
  Emissiehandelssysteem (EU-ETS) belasting wordt betaald, met uitzondering van bedrijven
  die elektriciteit opwekken

  en
  Ongeveer 80% van de Nederlandse CO2-uitstoot komt van bedrijven

  Maar volgens het PBL zijn ETS bedrijven in totaal verantwoordelijk krap 40% van de uitstoot.

  https://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/jaargang-2018/themas/energie-klimaat-lucht/emissies-broeikasgassen

  En dat is nog inclusief elektra (!). Dus wat is het nou? Of gaan de twee uitspraken over verschillende groepen bedrijven. Dat klopt het feitelijk maar is het ietjes misleidend.

 3. 6

  @5: Zoals gebruikelijk, plakt iedereen er de definitie op die het beste in het straatje past. Duidelijk is in ieder geval dat de Boer zich hier in de politiek begeeft (er komen weer verkiezingen aan) en dus ook geïnterpreteerd moet worden als verlengstuk van VVD en CDA.

 4. 8

  De Boer “weerlegt” niks; hij spreekt Klaver alleen tegen. ‘Weerleggen’ betekent zo iets als ‘bewijzen dat iets niet klopt’, ‘tegenspreken’ alleen maar ‘beweren dat iets niet klopt’. In een discussie is dat best een belangrijk verschil.

 5. 9

  @7: Absoluut, uitspraken van de FNV van de komende maanden mogen ook met een politieke bril bekeken worden. Maar ik heb de FNV nog niet in de media gehoord over klimaatwetgeving.

 6. 10

  Het viel mij op dat die VNO voorzitter termen als ‘fake news’ en het zelfbedachte (?) klimaatwerklozen hanteert. Dat zijn woorden die je verwacht van een populist, of een rel-VVD’er misschien.

  Heb verder de tekst van GL ook niet gelezen, maar kun je niet een deel van je opbrengst CO2 tax terugsluizen naar verlichting werkgeverslasten op arbeid? Dan is de prikkel om daar mee te gaan compenseren (blinde knee-jerk van VNO-NCW’ers) wellicht veel minder.

 7. 11

  Waarom zo’n “eurosceptische” dubbele CO2 heffing? Zoals de DSM directeur pleit voor hogere EU emissierechten in combinatie met beloning/boetesysteem vanuit de klimaattafels lijkt mij beter voor Nederland dan het voorstel van klimaathypocriet Klaver.

 8. 12

  @10: Heb verder de tekst van GL ook niet gelezen, maar kun je niet een deel van je opbrengst CO2 tax terugsluizen naar verlichting werkgeverslasten op arbeid? Dan is de prikkel om daar mee te gaan compenseren (blinde knee-jerk van VNO-NCW’ers) wellicht veel minder.

  In het voorstel wordt ie besteed aan het verlagen van de energiebelasting. Ik vind em prima: een CO2 belasting is beter dan gepruts met schijven, toeslagen en teruggaves.

 9. 15

  @10: ‘Dat zijn woorden die je verwacht van een populist, of een rel-VVD’er misschien.’

  Dat is precies de rol die VNO-NCW al tijden speelt Ze komen niet eens echt op voor het ‘bedrijfsleven,’ maar vooral voor het grootbedrijf en kunnen lekker roeptoeteren wat VVD-ers alleen mogen op PVV-corvee.

  Tijd om dat soort clubs rechts te laten liggen.

 10. 16

  Die hoeveelheid werkelozen is geheel afhankelijk van hoe zwaar je de industrie belast. Hoe meer je de industrie belast hoe meer er geneigd zijn te vertrekken naar een industrie vriendelijker land. En dan koopt de consument nog massaler via Aliexpress en Primark rotzooi die nog veel vuiler wordt geproduceerd.

  De “industrie” gaat die kosten gewoon doorberekenen dus de energierekening gaat juist omhoog, GL erkend dat nota bene zelf “Doordat CO2 belasting uiteindelijk weer terecht komt bij de huishoudens”. Het energiebedrijf extra belasting opleggen en die vervolgens aan de burger aan energiesubsidie uit te keren is natuurlijk een volstrekt onzinnige manier om geld rond te pompen met nul netto resultaat. Niet anders geld voor de boer en de bouwnijverheid, de bouwnijverheid waarvan we juist verwachten dat die extra energiezuinige woningen op gaat leveren, huizen isoleert en warmtepompen installeert. Het is überhaupt maar zeer de vraag of de overheid dat geld kan rondpompen, want ze hebben zelf ook miljarden extra nodig voor de energietransitie, en dat terwijl de inkomsten uit milieubelasting, brandstof accijns en gasbaten alleen maar zullen dalen.

  Typisch dat links de boer en de bouwvakker trouwens als industrie weg probeert te zetten, dan klinkt het voor de burger niet als diegene die dagelijks, met hard zwoegen, zijn voedsel en onderdak produceert, maar als lekker afstandelijke industriele tycoons met oneindige financiële reserves. En dan met een vingertje naar de boer wijzen als de groenten duurder worden, bah.

  Duurdere energie, duurdere huizen en duurder voedsel zijn allemaal zaken die de consument noodzaakt ergens anders te bezuinigen. Deze bezuinigingen zullen flink doorwerken in de economie en zal dus banen kosten, dat zal eerder richting 500.000 zijn dan 50.000. Al die werkelozen zullen minder energietransitie belasting kunnen betalen en meer aan uitkeringen kosten waardoor het voor anderen nog verder omhoog moet en dan kom je razendsnel in een negatieve spiraal terecht. En dan moet het nog niet tegen gaan zitten met de economie vanwege een Brexit of een handelsoorlog, want dan is de volgende economische crisis heel snel een feit. We mogen al heel blij zijn als de enorme kosten van de energietransitie niet op zich een economische crisis zullen veroorzaken, want die kans is op zich ook al levensgroot.

 11. 17

  @16:

  De “industrie” gaat die kosten gewoon doorberekenen

  Gelul.

  Waarom? kopieer ik even een stukje commentaar van een paar dagen terug: Marktgrootte, koopkracht van consument, competitie, positionering, image & branding, om maar een paar te noemen, zijn allemaal factoren die prijs bepalen. Gewoon op kosten de prijs bepalen doet niemand en al helemaal niet de bedrijven waar de VVD loopjongen van is.

  En je zegt het ook zelf (maar erg beroerd) in je laatste alinea. Als je lukraak prijzen omhoog laat gaan, zal het los van de prijselasticiteit die uitmaakt of er ook bezuinigd zal worden op die producten en diensten die duurder zijn geworden, ook de koopkracht verminderen en andere aankopen negatief beinvloeden. Bedrijfseconomen weten dit heel goed en dus gaat die industrie niet zomaar even die kosten doorberekenen.

  Wat ze dan wel doen is strategische beslissingen maken over investering in toepassing van minder kostbare grondstoffen.

 12. 18

  @17: ”Wat ze dan wel doen is strategische beslissingen maken over investering in toepassing van minder kostbare grondstoffen.”
  Daar is geen klimaattax voor nodig, dat doen ze zo ook wel. Kijk naar al doosjes poedervoer: meel met een smaakje.

 13. 19

  Het mooie van middelbare school economie I is dat je het vaak alle kanten op kan lullen:
  1) “het bedrijfsleven” gaat de rekening betalen-> minder winst -> noodzaak bezuinigen bij bedrijfsleven -> noodzaak tot ontslaan medewerkers -> werkeloosheid stijgt.

  2) ” de burger” gaat de rekening betalen -> minder besteedbaar inkomen bij de burger -> daling koopkracht -> wordt minder gekocht -> bedrijfsleven verkoopt minder -> minder winst-> noodzaak bezuinigen bij bedrijfsleven -> noodzaak tot ontslaan medewerkers -> werkeloosheid stijgt.

  En elk element in beide redeneringen kan je als je wil makkelijk wegredeneren en geen SPB, CBS of welk bureau kan een eerlijk, objectieve voorspelling maken wat er nu echt gaat gebeuren. Kortom oeverloze borreltafel discussie, we gaan er allemaal voor betalen. de rest is verkiezingsretoriek.