Quote du Jour | Gratuite moordpartijen en paranoïde opstandigheid

Serie:

SargQdJ09

Roedin, in Toergenjevs gelijknamige roman, wil zichzelf graag ‘volledig, gretig en totaal’ aan iets overgeven; hij eindigt dood op een Parijse barricade in 1848, nadat hij zichzelf heeft opgeofferd voor een zaak waar hij niet helemaal in geloofde. Het was echter Dostojevski die het scherpst zag hoe individuen, getraind om te geloven in een verheven notie van persoonlijke vrijheid en soevereiniteit, en vervolgens geconfronteerd met een werkelijkheid die dit soort verlangens meedogenloos afstrafte, uit de verlammende ambivalentie konden breken door zich over te geven aan gratuite moordpartijen en paranoïde opstandigheid.

Schrijver en essayist Pankaj Mishra gelooft niet zo dat IS louter middeleeuwse barbarij is die uit de koran volgt. Volgens hem is IS veeleer de zoveelste incarnatie van de boze geesten die de moderniteit, gemanifesteerd door het Britse, Franse en later het Amerikaanse imperialisme, oproept: de rancune van degenen die een liberale droom van materiële welwaart en succes worden voorgehouden, maar zich vol haat afkeren van de liberale democratie en haar mooie beloften, als blijkt dat zij en de hunnen nooit deel zullen krijgen aan die zegeningen van de moderniteit.

Het geïndustrialiseerde kapitalisme roept zo haar eigen boze spoken op, zoals communisme, fascisme en islamisme. Het brengt ons niet veel verder, aldus Mishra, om die spoken af te doen als boosaardige ideologieën of ons blind te staren op hun specifieke ideologische herkomst. Beter zou men de interne contradities onderzoeken van de globale wereldorde, die welvaart belooft maar vele honderden miljoenen tot armoede veroordeelt om die welvaart mogelijk te maken.

De tegenstrijdigheden en kosten van de vooruitgang van een kleine minderheid, lang onder de oppervlakte gehouden door ontkenningen en agressieve onwaarheden, zijn zichtbaar geworden op planetaire schaal. Ze leiden tot het vermoeden – dat potentieel dodelijk is onder de honderden miljoenen jongeren die veroordeeld zijn tot overbodigheid – dat de huidige orde, democratisch of autoritair, is gegrondvest op macht en bedrog; ze leiden tot een apocalyptische en nihilistische stemming die breder en wispelturiger is dan waar we tot nu toe getuige van zijn geweest. Professionele politici en hun intellectuele dienaren zullen ongetwijfeld blijven mekkeren over ‘islamitisch fundamentalisme’, het ‘westers bondgenootschap’ en ‘full-spectrum response’. Er zal echter veel radicaal denken nodig zijn als we willen voorkomen dat de huidige wrok zich ontwikkelt tot nog grotere inferno’s.

Mishra ziet zijn analyse bevestigd in negentiende eeuwse Russische schrijvers als Poesjkin, Toergenjev en Dostojevski:

Sinds Poesjkin hadden Russische schrijvers al de bijzondere psychologie van de ‘overbodige’ mens in een semi-westerse samenleving onderzocht: opgevoed met een gevoel van hoop, maar op drift geraakt door de beperkende omstandigheden en blootgesteld aan gevoelens van zwakheid, inferioriteit en jaloezie.

Dostojevski laat in zijn romans een keur van misfits de revue passeren, die allen op hun manier negatieve filosofische consequenties trekken uit de moderniteit of daar tegen in opstand komen, en de auteur verkent zo de morele schaduwzijden van de alomtegenwoordigheid van de instrumentele rede, welke allesbepalend is voor de moderniteit en de daarop gebaseerde liberale democratische orde.

In Aantekeningen uit het ondergrondse (1864) vinden we de dagboekfragmenten van een zelfhatende kantoorbediende die zich wil wreken op zijn sociale meerderen. Volgens Mishra vertegenwoordigt hij “de mens die zich er pijnlijk van bewust is dat een vrije morele keuze onmogelijk is in een wereld die steeds verder aan banden wordt gelegd door de instrumentele rede.”

Schuld en Boete (1866) toont ons Rodion Raskolnikov, een straatarme dropout van een rechtenstudie, die de moord op een bejaarde woekeraarster rechtvaardigt met een combinatie van utilistische gedachtengangen en een voorstelling van zichzelf als übermensch, onder verwijzing naar “de meest gevierde nationalist en imperialist van zijn tijd, Napoleon: een ‘ware meester, die alles mag’.” In de epiloog schildert Dostojevski een apocalyptische koortsdroom die Raskolnikov heeft, waarin het fanatisme zich als intelligente pestmicroben verbreidt en de mensheid infecteert, waarna burgeroorlogen uitbreken en hele volken elkaar afslachten.

In Boze Geesten (1872) (eigenlijk ‘De Bezetenen’) werkt Dostojevski dat laatste thema nader uit, in een roman over een dorpje waar door enkele nihilisten een complot gesmeed wordt om de overheid omver te werpen en het socialisme in te voeren. Een aantal moorden, zelfmoorden en geruchten over de samenzwering brengt het dorp in een staat van paranoia.

Hoe erudiet Mishra’s analyse ook moge klinken, om er in mee te gaan vereist dit wel dat men zijn veronderstelling accepteert dat er iets fundamenteel scheef zit in het liberalisme en de daarop gebaseerde kapitalistische wereldorde zelf, en dat dit allerlei rancuneuze, apocalyptische tegenreacties teweegbrengt.

Eigenlijk komt dat net zo goed neer op een dualistische visie, waarin alle gewelddadige tegenbewegingen, of dit nu de rellen in Londen van 2011 zijn, eco-terrorisme, nationalisme of het fascisme, communisme of islamisme, uiteindelijk manifestaties zijn van hetzelfde verschijnsel: rancune over de niet-ingeloste beloften van het alomtegenwoordige en dominante liberalisme.

Het liberalisme als gefaalde God die zoveel weerstand oproept dat hij horden duivels oproept, is dat niet gewoon een ideologische variant op Milton’s Paradise Lost (1667), vanuit de lens van Pullmans The Amber Spyglass (2000)?

Reacties (31)

#1 lapis

Iemand als Osama bin Laden had meer ‘materiële welvaart en succes’ tot zijn beschikking dan 99,99% van de Westerse bevolking. Sterker nog, een West-Europese moslim heeft gemiddeld genomen meer mogelijkheden tot ‘materiële welvaart en succes’ dan een boer in Bolivia of zelfs een Hongaarse Roma-zigeuner.

 • Volgende discussie
#2 Prediker

@1 De vraag is of figuren als Osama zich niet gewoon zien als de voorhoede. Ché Guevara en Rosa Luxemburg werden ook niet geboren in armoede.

Bovendien ging het Osama niet zozeer om materiële welvaart, maar om de onderwerping van de moslimwereld aan het imperialisme van de Verenigde Staten en Groot-Britannië, hetgeen hij als vernederend ervoer (en op gespannen voet met zijn overtuiging dat de islamitische wereld op alle vlakken behoort te zegevieren).

Verder zal het wel waar zijn dat een West-Europese moslim meer mogelijkheden tot materiële welvaart en succes heeft dan een boer in Bolivia of een Hongaarse Romazigeuner, maar hij vergelijkt zich niet met die laatsten, hij vergelijkt zich met de succesvollen in onze maatschappij of Amerika, en beseft dan dat hij …

a) voor een dubbeltje is geboren en nooit een kwartje zal worden;

b) hij altijd een tweederangsburger zal blijven, ook zou hij slagen in het leven, vanwege zijn etnische, culturele en religieuze afkomst; en

c) dat de moslims overal vertrapt worden in de wereld.

Voor sommigen vormt IS dan een radicaal, revolutionair alternatief dat hen de kans biedt om een heldenrol te spelen en hun driften uit te leven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Poligraf Poligrafovich Sharikov

Nou, die heeft wel heul veul boeken gelezen, dus het zal wel waar zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Prediker

@3 Zo te zien heb jij ook wel eens een Russisch boekje gelezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Frank789

Uiteraard is het imperialistische westen met zijn kapitalisme en liberalisme en democratie werkelijk overal de schuld van.
Dat het communisme en conservatisme en dictatoriaat overal keihard falen laten we maar even buiten beschouwing.

Dat ISIS volop bloeit in corrupte dictatoriale landen die 50 jaar na vertrek van de kolonisators nog steeds geen democratie en welvaart en rechtsstaat hebben weten te verwerven is op zijn minst opvallend te noemen. Gooi er nog een portie onuitroeibare godsdiensthaat tussen soennieten en shiieten bij en de oorlog is compleet.
Maar het vrije westen is de schuld hoor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 zuiver

dat men zijn veronderstelling accepteert dat er iets fundamenteel scheef zit in het liberalisme en de daarop gebaseerde kapitalistische wereldorde zelf, en dat dit allerlei rancuneuze, apocalyptische tegenreacties teweegbrengt.

Er is nog een dimensie in de vergelijking van de moderne tijd met de Russische tijd van de genoemde schrijvers en dat is het absolutistische tsarendom (dat een analogie had in Europa naar de Keizers die er nog waren maar waar het absolutisme al aan het verbrokkelen was na Napoleon, eigenlijk na de reformatie).

Misschien is het dus iets om te constateren, dat er niets fundamenteel mis is met liberalisme en/of kapitalisme, maar dat er wel iets mis is met het vandaag de dag terugkerende absolutisme (in zijn ‘democratische’ hervormde toestand).

Ik vind het moeilijk om het aan te geven waar dat moderne absolutisme nu eigenlijk zit maar een paar aspecten zijn mij heel duidelijk:
1) het individu heeft eigenlijk niets meer te zeggen, een keer per paar jaar een stem is een zoethouder
2) Franse, Duitse en Amerikaanse presidenten gedragen zich als absolute vorsten met uiteindelijke zeggenschap over wat er gebeurt.
3) Onder de vorst zit een nomenklatoera waar geen doorkomen aan is.

Het geheel geeft een machteloosheid als resultaat. Het kapitalisme en liberalisme is uiteindelijk alleen beschikbaar voor een kleine elite waar de rest slaaf van kan zijn.

Het enige verschil is dat het geheel beter wordt verkocht en dat de nieuwe vorsten begrijpen dat er wat marketing noodzakelijk is om revolutie te voorkomen. Maar dat zal ook wel weer overgaan.

Het Russische literaire nihilisme en fatalisme is uiteindelijk ook alleen maar een christelijk lijdzaam resultaat (lees Dostojevski nog maar eens een keer!) van een falen om tot de klasse te gaan behoren waar men de geneugten van dat (toenmalige) liberale en kapitalistische bestaan had.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Frank789

@6: Bedoel je president Joachim Gauck of Bondskanselier Angela Merkel?

Obama gedraagt zich pas de laatste tijd dictatoriaal, 2 jaar voordat zijn 1e termijn erop zit.
Met Republikeinen die alles tegenhouden wat van Obama komt, zelfs tegen het landsbelang in, zou ik ook het nodige erdoor drukken zoals Obamacare en CO2 reductie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 zuiver

@7: Ach…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Prediker

Franse, Duitse en Amerikaanse presidenten gedragen zich als absolute vorsten met uiteindelijke zeggenschap over wat er gebeurt.

@6 Je begon goed met die parallel in het absolutistisch tsarendom, daarin ligt bijv. een sterke overeenkomst in de nationalistische Arabische dictators die steeds te maken krijgen met opstanden.

Maar met dit zinnetje sla je de plank weer volkomen mis: Obama heeft door de tegenwerking van de Republikeinen zes jaar lang nauwelijks iets voor elkaar gekregen. Alles wat van Obama kwam en maar riekte naar enige mate van progressiviteit hebben ze getorpedeert.

Dat is natuurlijk een beetje vreemd indien de Amerikaanse president zich zou (kunnen) gedragen als “een absolute vorst met uiteindelijke zeggenschap over wat er gebeurt”.

Het is een beetje alsof Chroestjov of Brezjnev weliswaar formeel de baas zouden zijn, maar al hun plannen gesaboteerd zouden worden door het parlement, en hij door een deel van de Russische media consequent als kapitalistische roverbaron en lakei van het internationale grootkapitaal zou worden afgeschilderd, en je dan zou beweren dat deze regeert als een absolute vorst.

Ik raad je aan Steven Spielbergs ‘Lincoln’ (2012) eens te bekijken (die moest senatoren en congresleden ronduit omkopen), of een documentaire te gaan zien over hoe Lyndon Johnson senatoren, congresleden en goeverneurs paaide en intimideerde om ze zover te krijgen dat ze deden wat hij wilde.

Te zeggen dat de Amerikaanse president regeert als een absolute vorst lijkt me dan ook gewoon zwaar overdreven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 zuiver

@9: Mijn #8 iets preciserend: ik had idd wat meer Bush en andere moderne republikeinse presidenten in gedachten.

En ja, ik realiseer me natuurlijk ook wel dat er iets mank gaat in die vergelijking van dat absolutisme in onze westerse ‘democratieën’. Maar de tendens is wel degelijk weer richting dat absolutisme. Ook in de VS. Obama is meer gesaboteerd vanwege zijn kleur en naam dan vanwege zijn democraat zijn. Ik ben benieuwd naar de volgende president en hoe mijn observatie daar dan uitwerkt. Uiteindelijk mag – als ik gelijk heb – de naam er niet toe doen (verklaring van #8). Romeinse keizers bestonden ook tot het einde uit verschillende kwaliteiten en met verschillende absolutistische neiging. Niet iedere koning is een zonne-koning. En de EU heeft waarschijnlijk een sterker nomenklatoera-effect dan de VS.

(Overigens denk ik dat Obama uiteindelijk lang geen slechte president is en meer bereikt heeft dan de tegenwerking in eerste instantie liet vermoeden).

Oh en NB: Lincoln heb ik natuurlijk allang gezien. Dat was natuurlijk wel nog een andere tijd. De tendens, die ik signaleer – en het ontstaan van IS – is van na WOII, misschien zelfs nog beter: post-Reagan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Prediker

Obama is meer gesaboteerd vanwege zijn kleur en naam dan vanwege zijn democraat zijn.

@10 Volgens mij de Lewinsky-affaire vergeten, die Republikeinen jarenlang hebben uitgemolken, eerst met een impeachment-procedure eind 1998, en daarna in de presidentsverkiezingen van 2000.

Al Gore had makkelijk kunnen winnen als Clinton gewoon meteen had toegegeven dat hij Lewinsky had gebruikt als chickie on the side, of de Republikeinen het fatsoen hadden gehad om de zaak naar z’n proporties te beoordelen.

Ik denk dat je de haat van Republikeinen tegen alles wat progressief is, en hun pogingen om Roosevelts New Deal en Johnsons Great Society terug te rollen schromelijk onderschat.

Het helpt natuurlijk niet dat Obama zwart is en de alleenheerschappij van blanke mannen van middelbare leeftijd verder ondergraaft, maar dat is voornamelijk symbolisch – en een mooie bliksemafleider voor de Republikeinen om woede onder het plebs te manipuleren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 lapis

en op gespannen voet met zijn overtuiging dat de islamitische wereld op alle vlakken behoort te zegevieren

Die overtuiging hangt samen met een veel relevantere verklaring voor het fenomeen van de Islamitische Staat (wat zelf ook maar weer de zoveelste verschijningsvorm is van het jihadisme). Want bijna niemand ter wereld wordt ooit een ‘een kwartje’. Meer dan (pak ‘em beet) 95% van de wereldbevolking wordt niet in een zodanig geprivilegieerde positie geboren dat ze met redelijke kans (enkele uitzonderingen daargelaten) ooit zullen toetreden tot de wereldtop. Dat geldt ook net zo goed voor de West-Europese arbeidersklasse. Je zou dan wereldwijd revoluties en massaslachtingen verwachten; dat die er niet zijn is dan opmerkelijker.

Je zegt het trouwens zonder het te nuanceren, maar je gelooft toch hopelijk niet echt dat “dat de moslims overal vertrapt worden in de wereld”? Het overgrote deel van de islamitische bevolking wereldwijd woont in een land waarin niet-moslims harder worden vertrapt door moslims dan Europese moslims vertrapt worden door ‘imperialistische’ Europeanen (bijv. Indonesië, Pakistan, Bangladesh, Egypte etc.).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Prediker

Dat geldt ook net zo goed voor de West-Europese arbeidersklasse.

@12 Dat is lange tijd waar geweest, maar zeker na de Tweede Wereldoorlog is de sociale mobiliteit lange tijd ongekend hoog geweest. Steeds meer mensen in West-Europa zijn hoger opgeleid en verdienen navenante salarissen.

Daarnaast was de baanzekerheid, de beloning en het sociale vangnet tussen 1955-2000 dusdanig, dat je ook als arbeider een behoorlijk bestaan op kon bouwen, je luxegoederen kon permitteren en op vakantie kon.

Die sociale mobiliteit is er voor veel Marokkaanse jongemannen in achterstandswijken niet. Ze beginnen al met een taalachterstand omdat ouders niet op kleuterleeftijd praatspelletjes met hen doen; groeien op op straat; het onderwijs is moeizaam, sluit ook niet aan bij hun behoeften; en tegen de tijd dat ze gaan puberen ligt schooluitval en criminaliteit voor de hand.

Dan ben je dus zeventien en dan besef je dat er voor jou en je peer group geen bestaan in de middenklasse inzit. Je bent al maatschappelijk geflopt voordat je volwassen bent.

…je gelooft toch hopelijk niet echt dat “dat de moslims overal vertrapt worden in de wereld”?

En jij denkt dat een Nederlandse Marokkaan van zeventien oog heeft voor het lot van niet-moslims in moslimlanden? Die ziet enkel dat het Westen domineert in de wereld, en dat de moslims onder de hiel zitten van dictators die ofwel gesteund worden door het Westen, ofwel ondermijnd door het Westen (als ze geen lakeien van het Westen zijn).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 zuiver

@11: je bent nog subjectiever dan ik :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 lapis

@13:

Die ziet enkel dat het Westen domineert in de wereld

Dát is het probleem. En dan niet eens het feit dat er gedomineerd wordt, maar dat het niet de islam is die domineert.

Ongelijkheid heb je altijd. Mensen komen niet in opstand als ze sociaal niet aan de absolute top staan; mensen komen in opstand als ze hun sociale positie oneerlijk vinden. Revolutionaire ideeën als het communisme en fascisme zijn onder de blanke arbeidersklasse minder populair dan voorheen omdat het huidige systeem als eerlijk genoeg wordt gezien om geen gewelddadige opstand nodig te hebben. Helaas is voor veel moslims een ‘eerlijk’ systeem één waarin moslims superieur zijn t.o.v. niet-moslims.

De Chinese bordenwassers die hier de afgelopen paar decennia hebben gevestigd zijn zonder uitzondering nooit kwartjes geworden, maar kwamen niet in opstand omdat ze het systeem niet fundamenteel oneerlijk vonden, en hoopten dat, met de juiste opvoeding en investeringen, hun nageslacht in de loop van de generaties de hoogste regionen van de maatschappij zouden kunnen betreden. Veel Marokkaanse hangjongeren die vanwege een taalachterstand en een gebrekkige opleiding geen zicht hebben op de middenklasse leggen echter de schuld daarvoor volledig bij de Nederlandse maatschappij, en niet bij hun ouders of de eigen gemeenschap. Wiens schuld is het dan als de Chinezen het wel goed doen en de Marokkanen niet? Wat is dan de ‘eerlijke’ oplossing?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Mario

fascisme zijn onder de blanke arbeidersklasse minder populair dan voorheen

PVV en de verdere van wat sommigen extreem-/ ultrarechtse (etc.) partijen noemen.

Dus nee, fascisme is zeker niet minder populair. Het lastige is dat velen niet eens willen begrijpen wat het is en doet. Nazi’s zijn verleden tijd, is een argument welke ik regelmatig hoor. Leg je uit dat nazi een samentrekking is van nationaalsocialisme, dan slikt men even.

Verder:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Autoritarisme_%28psychologie%29

Bovenstaande is allemaal iets (te) kort door de bocht, overigens. Het zal (voor nu).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Prediker

Ongelijkheid heb je altijd. Mensen komen niet in opstand als ze sociaal niet aan de absolute top staan; mensen komen in opstand als ze hun sociale positie oneerlijk vinden.

@15 Dat is een valide punt. Toch denk ik dat je iets te gemakkelijk voorbijgaat aan het verschijnsel van maatschappelijke uitsluiting, de glazen deuren en plafonds waar etnische minderheden uit de onderklasse tegenaan lopen.

De eerste generatie gastarbeiders uit De Rif en Anatolië had een gedienstige mentaliteit, en zag bovendien kans het eigen leven daadwerkelijk te verbeteren en een toekomst voor z’n kinderen op te bouwen.

Wie als allochtoon echter in een achterstandsbuurt opgroeit, moet over ongelofelijk veel talent en geluk beschikken om tot de middenklasse te geraken.

Als je je dan identificeert met de islam, ligt de verlokking van een modern jihadistisch wereldbeeld met alle samenzweringstheorieën van dien op de loer. Daarin kunnen adolescenten hun rancune dan kwijt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Inkwith Barubador

Het is wel erg makkelijk, he. Op basis van een paar Russische romans van meer dan 100 jaar geleden een uitspraak doen over de realiteit van nu en dan alles wat afwijkt van de liberaal-kapitalistische norm af te doen als “allemaal hetzelfde”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 su

In dit stuk komt het kapitalisme/liberalisme er nogal genadig van af. Niet vreemd omdat het de status quo vormt. Maar in hoeverre was het ook niet een ‘boze spook’ van de toentertijd heersende feodalisme? De Terreur van de Franse Revolutie deed in vele opzichten niet onder voor het schrikbewind van Stalin of de wandaden van IS.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Prediker

@19 De terreur van de Franse Revolutie was noch liberaal, noch kapitalistisch. De Jacobijnen beriepen zich niet op Hume, Locke en Smith.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 su

@20 De Girondisten waren ook Jacobijnen – zelfs in het begin de dominante ideologie – en worden toch echt als Liberaal gezien. Duidelijk is dat de Terreur geboren is uit een Liberale revolutie zoals de Rode Terreur geboren is uit een Communistische revolutie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Tinbergen

Interessante claims; als dat Obama zelf een bepaald beleid uitstippelt of nastreeft.
De VS is defacto een totalitarie staat. De macht is geconcentreerd in de schaduwregering CFR.
Presidenten komen en gaan; of worden omgelegd als ze niet braaf aan het lijntje lopen.
Maar de CFR blijft altijd aan de macht.

Kiest de redactie zelf de Koppen? Dit wordt duidelijk weer gebruikt – door menig deelnemer aan de discussie – om verkapt, maar toch, moslimhaat te zaaien.

Die schrijver die u hier platvorm biedt, waarom die, waarom dit?
Pankaj Mishra gelooft niet zo…”

En dan gaat het fout — wat blijkt; door – met alle respect, maar toch! – de tendentieuze ‘vertaling’ door Prediker. Blijkt eigenlijk niet eens vertaling te zijn van Mishra’s tekst , maar een – tendentieus etiketten plakken!.
Dat helpt een fatsoenlijke discussie geenzins.

‘gratuite moordpartijen’…… Door Prediker zelf bedachte kreten.
‘Paranoïde opstandigheid’, van hetzelfde niveau.
Deze kreten dekken niet de punten die Mishra maakt. Deze kreten draaien wat Mishra stelt en onderbouwd precies om!

Dat zou u met een dergelijk serieus onderwerp niet moeten doen.

Die Mishra heeft – als je door de haatzaaiende kop van Prediker heen leest – juist wel een punt.

En weer draaien we er hier omheen. IS wordt gewoon met de belastingen die wij ophoesten aan de gang gehouden.

Toch nog maar een poging met een relevante leestip:
“The US, NATO, and Persian Gulf States are Behind ISIS”.
Wil men ISIL aanpakken, dan moet men beginnen met sancties tegen de VS/NAVO, de leden van de CFR/TC op de “no fly list” zetten (Kerry, McCain, Nuland, Brzezinky, et al) en Timmermans, Hennis en Rutte voor een tribunaal dagen.
“AQ is een CIA/MI-6 ‘construct’ en het daaruit voort-gekomen ISIL (ISIS) is the product of a joint NATO-GCC coöperation”.

toenmalig ambassadeur in Irak, John Negroponte, en de voormalige ambassadeur in Syrië Robert Stephen Ford behoren tot IS’ belangrijkste stichters.
Deze misdaden tegen de menselijkheid zijn bevolen door VS-NAVO-Israël-Saoedi Arabië.
Het zijn onze bondgenoten die de doodseskaders – die de Christen afslachten – financieren, bevoorraden en trainen.

Zie hier nog een sterk staaltje van moslims de schuld geven van onze eigen terreurdaden:
Terreurmissie vanaf een vliegdekschip: http://rense.com/general68/911jh.htm
Het 4de Rijk in fase van voltooing:
” … an award winning independent feature documentary which lifts the lid on how the world really works “:
https://www.youtube.com/watch?v=5fbvquHSPJU

Het échte gevaar voor ons, daar worden we over misleid – afgeleid ervan:
De blindheid van de E.U. vs. de militaire strategie van de V.S.:
http://www.voltairenet.org/article187455.html
events in Tunisia, France and Greece into Context:
https://www.youtube.com/watch?v=Dl2av7pztpM
https://birdflu666.wordpress.com/2015/02/01/what-is-tspiras-up-to-hires-lazard-to-repay-creditors/
Wij worden hier geknipt (haircut) en geschoren.
Easy – de slapende schapen blijven perfect rustig zitten!?
zzzzzzzzz

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Frank789

@22: [ schaduwregering CFR. ]

Tsss, het hele ninefornews/wanttoknow/whaleto assortiment in een keer op Sargasso.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 lapis

Toch denk ik dat je iets te gemakkelijk voorbijgaat aan het verschijnsel van maatschappelijke uitsluiting […]

Het zal vast een rol spelen, maar dat neemt niet weg dat er wereldwijd talrijke groepen zijn die het hetzelfde ondergaan en bij wie gewelddadig extremisme veel minder een rol speelt.

De behoefte aan eerlijkheid werkt twee kanten op: als je de schuld voor moslimextremisme, via uitsluiting en ongelijkheid, bij het Westen legt, dan zijn het Westerse burgers die je ervan moet overtuigen dat het systeem fundamenteel oneerlijk is om een oplossing dichterbij te brengen. Maar zolang er ‘vreemde’ etnische groepen (Chinezen, Hindoestanen etc.) zijn die het huidige systeem wel eerlijk genoeg vinden om erbinnen te kunnen functioneren (etnische Chinezen doen het bijvoorbeeld in Europa qua leerresultaten gemiddeld beter dan etnische Europeanen), dan is het niet alleen de slechte sociale positie van de Marokkanen die je moet verklaren, maar ook het succes van die andere groepen.

Misschien off-topic, maar in mijn optiek is er iets soortgelijks gaande met Griekenland. Als je bijv. Duitsers ervan wilt overtuigen dat het huidige systeem in de eurozone niet werkt voor de armere lidstaten, dan is het niet genoeg om alleen maar uit te leggen waarom het slecht gaat met de Grieken, maar ook waarom het dan wel goed gaat met de Duitse bondgenoten in Oost-Europa (zoals Slowakije en de Baltische staten).

Ik wil trouwens best meegaan in de gedachte dat er bij beide kanten schuld ligt, maar Mishra legt de schuld voor IS(IS) gewoon onomwonden bij de moderniteit en het imperialisme, en daarmee indirect bij het Westen. Ik heb het idee dat het hier op Sargasso, zowel in het geval moslimextremisme en schuldencrisis in Griekenland, de notie dat de schuld volledig bij het Westen of het kapitalisme ligt is die om nuance vraagt, niet andersom.

Om het zelfs nog wat breder te trekken: op zich heb ik het idee dat de notie dat culturele waarden of breedgedragen opvattingen (memen) gedrag op grote schaal bepalen wint aan invloed. Seksueel geweld wordt regelmatig gekoppeld aan rape culture. Alle uitwassen van de rassenproblematiek in de VS (zoals Ferguson en Charleston) worden regelmatig gekoppeld aan de supremacistische neigingen van blanke Amerikanen en politieagenten. Als je het feit dat Chinezen het zo goed doen op school verklaart aan de hand van culturele waarden dan krijg je je artikel zonder problemen bij de Guardian gepubliceerd. Maar het koppelen van het maatschappelijke (gebrek aan) succes van moslimimmigranten in Europa aan culturele waarden blijft toch een taboe. En dat is jammer, want net zoals rape culture zijn die waarden niet onveranderlijk en mag je best druk zetten op die gemeenschappen om er wat aan te veranderen.

Ik heb het idee dat links onnodig op ideologisch gebied terrein verliest aan de Geert Wildersen van deze wereld die betogen dat de culturele waarden van moslimgemeenschappen noodzakelijkerwijs volgen uit de koran en de islamitische theologie. Simpelweg omdat voor veel Westerse burgers dat aannemelijker lijkt dan de tegengestelde notie dat de schuld voor bijv. IS(IS) volledig bij hen en hun culturele waarden ligt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Hans Custers

@24

Typisch, hoe vaak het woord “schuld” voorkomt in jouw reacties. Het wekt de indruk dat een zoektocht naar oorzaken van (bijvoorbeeld) terrorisme voor jou gelijkstaat aan de vraag wiens schuld het is. Terwijl er natuurlijk allerlei factoren mee kunnen spelen waarvoor geen schuldige aan te wijzen is. Schuld impliceert immers opzet, of op zijn minst ernstige nalatigheid.

Tijdens de opkomst van Fortuyn ging het steeds weer over problemen die niet benoemd zouden mogen worden. Dat benoemen frustreer je door de discussie te verengen tot alleen maar een schuldvraag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 lapis

Typisch, hoe vaak het woord “schuld” voorkomt in jouw reacties.

‘Schuld’ betekent voor mij dat iets vermeden had kunnen worden als mensen andere keuzes hadden gemaakt. Een orkaan is bijvoorbeeld iets waar praktisch niemand schuld aan heeft. Als je vindt dat moslimextremisme een soortgelijk natuurfenomeen is, prima, maar dan zijn racisme, imperialisme, sociale uitsluiting en bijvoorbeeld rape culture dat ook. Dat is trouwens niet de les die ik trok uit het betoog van Mishra (of wat ik daarvan gelezen heb, die link naar blendle vroeg om mijn e-mailadres), maar goed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Inca

@26,

Als je vindt dat moslimextremisme een soortgelijk natuurfenomeen is, prima, maar dan zijn racisme, imperialisme, sociale uitsluiting en bijvoorbeeld rape culture dat ook.

Een klassieke ‘een koe heeft vier poten’-misconceptie.

Punt is dat je met het constateren van schuld niets opschiet. Men blijft, inderdaad ook bij die andere dingen die je noemt, heel erg hangen in hoe het had moeten zijn. Met als gevolg dat er niet gekeken wordt naar hoe het te veranderen.

Die obsessie met straf bv in de VS voorkomt geen misdaad. Maar wat wil je nu liever – doodgeschoten worden in de wetenschap dat als de dader gepakt wordt, er ook heel hard gestraft wordt? Of gewoon niet neergeschoten worden?
Ik zou het wel weten.

Onze obsessie met extremisme voorkomt op geen enkele manier datzelfde extremisme, in tegendeel, het wakkert het alleen maar aan. (Dat aanwakkeren is overigens ook expliciet gedaan door de VS als verzet tegen de Sovjet-Unie, maar dat terzijde.)
Schuld is niet zo belangrijk, verandering is belangrijk. Net op dat terrein schieten al die schuldroepers nadrukkelijk tekort.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 lapis

Met als gevolg dat er niet gekeken wordt naar hoe het te veranderen.

Dat is een misvatting. Ik betoog juist dat er moet worden gezocht naar de primaire oorzaken met het doel die aan te pakken zodat er op de best mogelijke manier wat kan worden veranderd. Wat betreft seksueel geweld is het op platforms zoals bijvoorbeeld de Guardian inmiddels oncontroversieel dat dit in sterke mate wordt veroorzaakt door heersende opvattingen omtrent de positie van de vrouw en entitlement bij mannen als gaat om seks, en dat benoeming en bewustwording de eerste stappen zijn richting verandering. Ik stel slechts dat dezelfde methodiek moet worden toegepast op, onder anderen, moslimextremisme.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Hans Custers

@26

Wat #27 zegt. Het feit dat er bij bepaalde maatschappelijke problemen wel degelijk sprake kan zijn van schuld, betekent nog niet dat dat de enige factor is die er toe doet.

Schuld is bovendien niet zo’n interessant discussie-onderwerp, omdat het meestal wel vrij duidelijk is hoe het zit. Geweldplegers zijn schuldig aan geweld, ophitsers schuldig aan ophitsing, etcetera. Dat weten we allemaal wel. Wat schiet je ermee op om daar maar op te blijven hameren. Veel interessanter is de vraag welke factoren daar precies achter liggen. Welke factoren drijven de geweldpleger tot geweld, of zorgen ervoor dat het verhaal van ophitsers aanslaat?

Als de discussie zich concentreert op de schuldvraag is het gevolg dat iedereen in een defensieve kramp schiet. Dat zou ik ook doen, als ik het gevoel zou hebben ergens (onterecht) de schuld van te krijgen. Maar met alleen maar schuld afschuiven, of een schuldige aanwijzen, los je een maatschappelijk probleem niet op. Om alle mogelijke factoren te benoemen die een rol kunnen spelen, moet je juist uit die defensieve kramp komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 lapis

@29: Maar er wordt dus juist wel schuld richting de Westerse maatschappij geschoven: racisme, imperialisme, sociale uitsluiting. Of vind je dat ook natuurverschijnselen, waarvan het beste wat we eraan kunnen doen is om minderheden te begeleiden in het ondergaan ervan?

Dat het woord ‘schuld’ niet letterlijk wordt genoemd door bijv. Mishra betekent niet dat het niet impliciet wordt bedoeld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Hans Custers

Maar er wordt dus juist wel schuld richting de Westerse maatschappij geschoven

Kan een maatschappij ergens schuldig aan zijn? Ik betwijfel het. De maatschappij kan wel ergens verantwoordelijkheid voor nemen, of soms zelfs ergens verantwoordelijk voor worden gesteld. Maar dat is wat anders.

Of vind je dat ook natuurverschijnselen

Hoezo “ook”? Ik heb helemaal niets een natuurverschijnsel genoemd en dat zal ik ook niet doen.

Dat het woord ‘schuld’ niet letterlijk wordt genoemd door bijv. Mishra betekent niet dat het niet impliciet wordt bedoeld.

Nee, maar het betekent ook niet dat het wel impliciet wordt bedoeld. Ik zie het er in elk geval niet in.

Kern van de zaak is en blijft: preoccupatie met de schuldvraag verlamt de discussie. Net zoals politieke correctheid dat doet.

 • Vorige discussie