Quote du Jour | Geen klimaatscepticus

Serie:

‘Ik vind mijzelf absoluut geen klimaatscepticus. De klimaatwetenschap is een stuk rijper geworden en ook ik ben er inmiddels van overtuigd dat de mens inderdaad invloed heeft op het klimaat.

Deze uitspraak komt uit de mond van Simon Rozendaal rollen in het afscheidsinterview in de Volkskrant. Dat hij zichzelf geen klimaatscepticus vindt is logisch: dat vindt namelijk iedere klimaatscepticus van zichzelf. Bovenstaande quote wordt echter direct gevolgd door een aantal uitspraken om de mensen toch gerust te stellen cq in slaap te sussen met betrekking tot de stand van zaken over de opwarming van de aarde:

Maar of het nou voor 30 procent is, 80 procent of 90 procent, dat kunnen we volgens mij nog steeds niet goed zeggen. Even los van de precieze details: het lijkt er sterk op dat de opwarming langzamer gaat dan veel mensen denken. Maar eigenlijk zeg ik: laten we over twintig jaar nog eens terugkijken.

Alle drie argumenten die toch wel erg bekend in de oren klinken en regelmatig worden gebruikt door klimaatsceptici. In welke fase van ontkenning zou hij zitten? Zou het toeval zijn dat de kritiek die hij kreeg van de website van Elsevier is verdwenen? Zijn oorspronkelijke artikel en weerwoord op de kritiek staan immers nog wel op de website. Gelukkig hebben we de archieven en een tweede weerwoord van de criticasters nog.

Vooralsnog een weinig overtuigend verhaal dat hij toch echt geen klimaatscepticus is. Waar hij anderen beticht van het overdrijven van het klimaatprobleem, is hij zelf namelijk ook niet vies van ‘enige’ overdrijving:

Pot verwijt ketel. Wie staat hier nu eigenlijk op de zeepkist te overdrijven? Het is niet eens zo dat hij de boel bedondert; eerder heeft Rozendaal, polemist en mooischrijver, zich iets te veel laten meeslepen door zijn eigen heilige verontwaardiging.

Reacties (5)

#1 Kacebee

de stand van zaken

De stand van zaken is dat de gemiddelde temperatuur op Aarde de afgelopen eeuw ongeveer een graad is gestegen. Daarnaast is de stand van zaken dat er vele miljarden worden verdiend met onderzoek dat op de één of andere manier in verband kan worden gebracht met “klimaatverandering”. Er worden nog meer miljarden verdiend met het plaatsen van windmolenparken waar het milieu per saldo niet beter van wordt. De stand van zaken is ook dat wie aan die kermis niet mee wil doen een dief is van zijn eigen portemonnee.

  • Volgende discussie
#2 Bismarck

@1: Ik mis de relevantie van je 2e en 3e stand van zaken een beetje, of ben je voor het volledige beeld nog even vergeten dat de “vele miljarden” en “nog meer miljarden” samen in het niet vallen bij de hoeveelheid geld die er verdiend wordt met het drastisch veranderen van het klimaat?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Hans Custers

Dat tweede citaat van Rozendaal is natuurlijk pseudoscepsis volgens het boekje. Omdat hij maar één kant van de wetenschappelijke onzekerheid bekijkt. Je moet die wetenschappelijke onzekerheid al behoorlijk ruim nemen om te kunnen beweren dat de mens misschien maar voor 30% van de opwarming verantwoordelijk is. Maar als je dat doet en je bent een beetje redelijk, dan moet je ook het andere uiterste meenemen: de mogelijkheid dat het grootste deel van de menselijke invloed wordt gemaskeerd door natuurlijke afkoeling. Dan neem je tenminste het hele onzekerheidsinterval mee.

Rozendaal beweert op basis van (een ruime interpretatie van) de helft van de waarschijnlijkheidsverdeling die in zijn straatje past de opwarming waarschijnlijk langzamer gaat dan “veel mensen denken“.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Kacebee

@1: Met “verdiend” bedoel ik natuurlijk: verspild.

Maar wat jij bedoelt met “het drastisch veranderen van het klimaat” is me niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk heb je het over de gevolgen van de omzetting van fossiele brandstoffen, maar zeg eens eerlijk: denk je echt dat het mogelijk is daarmee te stoppen zonder de helft van de wereldbevolking om te laten komen? De moraal van de klimaathysterie is tenenkrommend.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 Arduenn

Ik vind mijzelf absoluut geen klimaatscepticus.

Er had net zo goed kunnen staan: “Sommige van mijn beste vrienden zijn negers.”

  • Vorige discussie