Quote du jour | een stok voor de armen

, Serie:

Ja, om mee te slaan hè, die stok uit de titel, wat had u anders gedacht? Ter ondersteuning?! Naïeveling. Het gaat om arme mensen joh, alsof we die ondersteunen in Nederland. Anyways, uit een interessant interview met de Tilburgse wethouder Lahlah:

Lahlah merkte de afgelopen jaren dat de twee beleidsterreinen waarvoor ze verantwoordelijk is – het activeren van mensen in de bijstand en het garanderen van bestaanszekerheid – niet altijd goed samengaan. Bij arbeidsparticipatie ligt de focus op betaald werk en wordt doorgaans ‘liever de stok dan de wortel’ gebruikt. Maatregelen om inwoners richting te werk te ‘prikkelen’ kunnen echter voor inkomensproblemen zorgen, die vervolgens in het minimabeleid moeten worden opgelost.

Superefficiënt die stok, je knuppelt, eh sorry, ‘activeert’ en ‘prikkelt’ de mensen er rechtstreeks mee naar werk, en anders wel naar het loket van de gemeente voor schuldhulpverlening of bijzondere bijstand. Want waarom zou je ook consistent beleid maken als overheid. Even voor de zekerheid: Tilburg en Lahlah kunnen hier niets aan doen, dit is Rijksbeleid.

O ja, haar andere constatering is ook spot on:

De bijstand is gewoon te laag.

Word.

Reacties (1)

#1 lmgikke

Lahlah, de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Tilburg (en terecht!). Een politica waar menig politicus nog wat van kan leren. Een sprankje hoop in een verrot politiek landschap.