Quote du Jour | Centraal Planbureau

Serie:

‘Wij willen ook het CPB afschaffen. In de dynamische economie die wij voorstaan past geen planeconomie. Centrale planning is meer iets voor de USSR.’

Kijk, zo doe je dat. Thierry Baudet wil zijn verkiezingsprogramma niet laten doorrekenen door het Centraal Planbureau en framet het instituut daarom als een stel communisten die de economie proberen te sturen in plaats van economen die de effecten van andermans plannen proberen door te rekenen.

Reacties (58)

#1 Joost

Ah, het “we doen maar wat” tot norm verheven.

 • Volgende discussie
#2 Le Redoutable

Volgens de SP is het precies andersom en is het CPB onderdeel van het Neoliberale complot. Waar het op neerkomt is dat alle populisten dondersgoed weten dat hun financiële plannen gebakken lucht zijn en dat je met ongedekte uitgaven populairder wordt dan met een sluitende begroting.

https://www.sp.nl/opinie/david-hollanders/2015/cpb-is-liberale-thuisfluiter-geworden

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Arduenn

Per slot van rekening: “Wat weten die experts er nou van?” en “Wetenschap, zijn we daar überhaupt beter van geworden?”

Nummertje 4 volop aan de gang op de tweede dag van het jaar: https://sargasso.nl/voorspellingen-2017/#comment-973413

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 gronk

Nou, d’r valt best wel wat af te dingen op de modellen van het CPB. Dat die ondoorzichtig zijn,dat er veel te veel knopjes op zitten, dat ze niet overeenkomen met de werkelijkheid (het minimumloon verlagen laat altijd de werkloosheid dalen, bv), etc.

Ik zou ’t best toejuichen als het werk van het CPB inhoudelijker werd besproken in de kamer door kamerleden die de moeite hebben genomen in zich daar wat in te verdiepen, in plaats van dat het heilig wordt verklaard door buitenstaanders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 frankw

Sterker nog, het CPB kan niet eens de economische groei voor het komende jaar voorspellen. Als je hun derde dinsdag van september voorspellingen legt naast de gerealiseerde economische groei het jaar erna dan is de correlatie (althans dat was die ooit) vrijwel 0.

Maar om het CPB tot het linkse complot te rekenen zou grappig zijn als het niet zo in en in triest zou zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Janos

Eens met Gronk. Ik zit hier ook dubbel in. Aan de ene kant lijkt het op basis van dit artikel in de Volkskrant evident dat er door Baudet heel veel bier wordt uitgedeeld, en er wordt gedaan alsof er geen rekening voor komt. Onzin natuurlijk.

Aan de andere kant is veel kritiek op het CPB en de modellen die ze gebruiken ook terecht, het is te makkelijk om het af te doen als ‘populistisch’. Daar zijn echt wel goede argumenten voor te geven. Zelfs de Koninklijke Nederlandse Academie voor de Wetenschappen heeft zich in het verleden uitgesproken tegen de werkwijze van het CPB: https://www.bnr.nl/nieuws/beurs/10044219/voorzitter-knaw-politiek-moet-tegen-regime-cpb-in?disableUserNav=true Het wetenschappelijk bureau van GroenLinks heeft in 2013 een serie artikels gepubliceerd over de effecten van de doorrekeningen van het CPB, indertijd heb ik hier ook een stuk voor ingestuurd, over de negatieve effecten die hun modellen hebben voor het onderwijs: https://bureaudehelling.nl/artikel/het-cpb-en-de-absolute-economische-waarheid Een ander stuk uit die serie die ik lezenswaardig vind is deze: https://bureaudehelling.nl/artikel/het-communistisch-planbureau

Doorrekeningen van de programma’s ja graag, dat Baudet onzin verkoopt, prima, maar laten we alsjeblieft niet blind het CPB verdedigen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Fred

Tja, ik vind zn argumentatie niet zo sterk, maar zoals #4 al zegt valt er veel op de modellering af te dingen. De economische wetenschappen zijn op z’n minst niet ongeschonden uit de crisis gekomen, dus een andere, opener blik zou niet verkeerd zijn. Maar het afschaffen en de USSR er weer bij te halen, toont aan dat de man een breker is, geen opbouwer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 beugwant

Dat gaat een sleutelscène worden in de film Life of Terry: “What have the scientists ever done for us?”

(Vooropgesteld dat zijn entourage van overgelopen piraten wel zijn huiswerk heeft gedaan…)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Henk van S tot S

De lerarensalarissen gaan omhoog, onderwijzend personeel krijgt voorrang bij de toewijzing van sociale huurwoningen in de grote steden

Dus die salarissen worden zo hoog dat ze nog staads in aanmerking komen voor een sociale huurwoning ;-)
Als een onderwijzer van boven wijs is stemt hij dus op IJdeltuit en en populist T.B.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 lmgikke

@8: wellicht goed antwoord:

“You need an example of what scientists did for you? Well, scientists are the ones that made it possible for you to be able to share your non-fact-based populistic one-liners with the rest of the world through a broad scala of (social) media. Without those scientists you would only be able to shout your nonsense at the corner of the street.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Christian Jongeneel

Kritiek op modellen van het CPB (zoals SP en ook andere partijen doen) is iets anders dan het een functie toedichten die het niet heeft, met als doel het instituut verdacht te maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 lmgikke

@11: zie https://sargasso.nl/kras-feitenkennis/

Feiten doen er niet mee toe tegenwoordig. Dus door op deze manier karaktermoord op het CPB te plegen voorkom je veel lastige vragen later in het verkiezingsdebat.

Deze tactiek is niet nieuw, en wordt vaker toegepast. Ook mooi voorbeeld in eenzelfde trent is zeggen in een interview op TV:

‘Ik ga niet zeggen dat het CPB onbetrouwbare data presenteert’

De geinterviewde kan niet op de uitspraak aangesproken worden, want hij zei toch dat hij het niet ging zeggen…Ondertussen is het statement dat het CPB onbetrouwbaar is weldegelijk gemaakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Arduenn

@12

‘Ik ga niet zeggen dat het CPB onbetrouwbare data presenteert’

Een leuk spelletje voor 2017: ‘Vul het rijtje aan’,

“Ik ben geen racist, maar…”

“Ik ben geen klimaatwetenschapper, maar…”

Etc.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Geband van Joop

Beetje flauw om de FvD hierop aan te vallen, want wat verwacht je nou van een conservatieve partij als de FvD? Niet iedereen is immers een socialist die gelooft in de maakbaarheid van de samenleving (waardoor het fenomeen der politieke ideologie ontstond): het hele idee van het conservatisme was nota bene het verzet tegen dat socialistische maakbaarheidsgeloof (dus het is in de kern anti-ideologisch)! Dat is ook de reden waarom precies de conservatieven in de jaren ’80 (Thatcher, Reagan) vielen voor het neoliberalisme c.q. marktfundamentalisme: je kunt de economie niet plannen (zie het economisch falen van de Sovjet-Unie!) maar je moet het z’n beloop laten omdat de natuur (dus de markt) zelf wel het slechte zal elimineren en het goede behouden, althans dat veel beter zal doen dan mensen dat kunnen.

Vroeger dachten mensen dat God of het Lot onze toekomst bepaalt; de moderniteit wordt erdoor gekenmerkt doordat de mens als een kleine god is gaan denken dat het zijn eigen lot kan bepalen. Ik moet daarbij altijd denken aan Machiavelli die opmerkt dat Vrouwe Fortuna niet voor niets een vrouw is: omdat zij een vrouw is is zij wel grillig en onvoorspelbaar maar met een beetje geweld kunnen we haar toch wel onze wil opleggen! Het conservatisme acht dit hoogmoedswaanzin: de mens moet niet denken dat hij het beter kan dan God of de natuur; elk menselijk ingrijpen in de loop der dingen kan alleen maar tot een ramp leiden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Christian Jongeneel

@14 Kortom, je gaat mee in Thierry’s frame dat het CPB een bureau is de economie plant. Terwijl het dat dus niet is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Arduenn

@14

Het conservatisme acht dit hoogmoedswaanzin: de mens moet niet denken dat hij het beter kan dan God of de natuur;

Bij hoofdpijn voortaan geen paracetamol of ibuprofen meer voor de conservatist. En ook geen chemokuur meer. En geen e-mail, want dat is niet natuurlijk en dus slechter dan natuurlijke methoden van informatieoverdracht. Gebruikt ‘ie maar een koerier. Of hoe moet ik dit zien?

elk menselijk ingrijpen in de loop der dingen kan alleen maar tot een ramp leiden.

Ergo: om rampen te voorkomen, moeten we niet meer ingrijpen in de loop der dingen. Wat voor rampen? Welke loop der dingen? Bedoel je alle loop der dingen, of sommige? Mag ik wel ingrijpen als er iemand verzuipt? Het is vast diep filosofisch, maar ik snap er geen bal van. Zoals van de meeste diepe filosofische dingen die je hier deelt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Geband van Joop

@15: Het citaat is nogal duister (een intellectueel als Baudet zou zich beter moeten kunnen uitdrukken), maar ik geloof niet dat Baudet zegt dat het CPB een bureau is dat plant. Hij zegt dat de economie niet is te plannen zodat e.e.a. laten narekenen door het CPB geen zin heeft.

Wel oogt het citaat totalitair: omdat de FvD niet in een planeconomie gelooft, mogen andere partijen er ook niet in geloven en kan het CPB dus worden afgeschaft. Wat mij betreft mag het CPB wel blijven bestaan voor de partijen die er wel in geloven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Winston Smith

@17: Boeiende gedachtenkronkels. Het CPB stelt

Hoewel de naam anders doet vermoeden, doet het CPB niet aan economische planning en het heeft dat ook nooit gedaan. Het CPB analyseert de gevolgen voor de Nederlandse economie van nieuw beleid of beleidswijzigingen.

Ik vermoed dat de woorden “centraal” en “plan” in één naam zijn neoliberale brein zo doen steigeren dat er alleen nog anticommunistisch gegorgel overblijft. Dan krijg je een idiote uitspraak als de zijne.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Geband van Joop

@16: Je ziet het standpunt in radicale vorm natuurlijk terug bij het anti-abortusstandpunt van conservatieve mensen, maar een conservatief is niet tegen verandering of vooruitgang zolang die maar evolutionair i.p.v. revolutionair geschiedt. De conservatief gelooft wel in technologische ontwikkeling en hulp aan de medemens maar niet dat wij het paradijs op Aarde kunnen realiseren: de mens is nu eenmaal dom, zwak en kwaadaardig volgens zijn pessimistische geest zodat de conservatief liever bv. zware straffen ziet om de samenleving nog enigszins leefbaar te houden (door criminelen levenslang op te sluiten en de rest af te schrikken) dan dat we bv. het communisme invoeren in de hoop dat dan alle misdaad spontaan verdwijnt. Zo’n revolutionaire/radicaal nieuwe maatschappijvorm acht hij tegennatuurlijk en de gedachte dat zo’n zelf bedachte nieuwe maatschappijvorm ons het paradijs in plaats van de hel zal opleveren acht hij daarom ijdele hoop.

Uiteindelijk beroept het conservatisme zich altijd op Aristoteles met zijn leer der natuurlijkheid: dingen zouden van nature zus en zo zijn, hetgeen we moeten koesteren want als we dat gaan veranderen zullen we slechts monsters scheppen. Nu denk ik bv. aan de vorige paus die op die basis tegen het moderne idee dat mannen en vrouwen gelijk zijn oreerde: vrouw en man zijn verschillend geschapen, het moderne idee dat ze van nature gelijk zijn en dat de cultuur ze verschillend heeft gemaakt is waanzin (waar de paus natuurlijk eigenlijk wel gelijk in had). En op dezelfde manier hebben conservatieven ook vaak moeite met homoseksualiteit want ’tegennatuurlijk’ (maar er zijn uiteraard ook veel conservatieve homo’s die daar weer hard om moeten lachen; ondanks hun zwartgallig pessimisme zijn conservatieven altijd erg lichthartig en goedgehumeurd hetgeen bij socialisten altijd precies andersom is).

In feite zie je dat het conservatisme ook aldoor meegaat met zijn tijd: vroeger waren ze tegen homoseksualiteit maar tegenwoordig accepteren ze het en verdedigen ze de homo tegen de islam. Linkse mensen denken dat ze dat doen uit islamofobie of opportunisme, maar dat is niet zo: het conservatisme heeft geen ideologische inhoud maar wil altijd slechts de weg der geleidelijkheid volgen zodat het natuurlijke proces wordt gevolgd. Vroeger waren conservatieven tegen moderne ideeën als nationalisme, vrije markt en democratie maar inmiddels zijn zij de felste aanhangers van die ideeën! En wat betreft de islam: juist een conservatief acht alle culturen gelijkwaardig (het idee dat de ene cultuur superieur is aan de andere is typisch progressief denken) maar meerdere culturen tegelijk is als meerdere kapiteins op een schip dat daardoor stuurloos wordt en zal kapseizen! Het conservatisme wil dus een monocultuur. Burke zei: het maakt niet uit wat mensen geloven als ze maar iets geloven. En daar kan nu aan worden toegevoegd: en als ze maar allemaal hetzelfde geloven, want dat mensen iets moeten geloven achten conservatieven belangrijk zodat mensen niet vervallen tot materialistische individuen maar een echte gemeenschap blijven (want het individu heeft een gemeenschap nodig om zich te kunnen ontplooien tot volledig menszijn). Twee of meer geloven echter splijt de natie in twee of meer gemeenschappen hetgeen tot een burgeroorlog zal leiden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 KJH

Dit zou toch heel makkelijk te weerleggen moeten zijn? Leg gewoon de voorspellingen van het CPB naast de realiteit – ze doen het inmiddels lang genoeg – en als het binnen een zekere marge valt, voila – nut bewezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Winston Smith

@20: Maar het was niet Baudets kritiek dat de modellen van het CPB tot onnauwkeurige voorspellingen leiden. Zonder veel aanleiding komt hij echter zomaar met deze toegift waar McCarthy trots op zou zijn geweest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Arduenn

@19

maar een conservatief is niet tegen verandering of vooruitgang zolang die maar evolutionair i.p.v. revolutionair geschiedt.

Legio revoluties in de wetenschap over de afgelopen eeuwen.

Einstein en collega’s brachten begin vorige eeuw een revolutie op gang die ons deterministisch denken overhoop gooide. Wil je nu zeggen dat conservatisten/-tieven tegen Einstein zijn? Zijn ze anders tegen de Franse revolutie?

De conservatief gelooft wel in technologische ontwikkeling en hulp aan de medemens maar niet dat wij het paradijs op Aarde kunnen realiseren:

Beschuldig je niet-conservatieven er nou van zo naïef te zijn dat ze wèl het paradijs op aarde kunnen realiseren? Verwar je niet ‘denken’ met ‘streven’, de drijfveer van alle technologische ontwikkeling?

Ik verdenk sommige conservatieven ervan dat ze lijden aan het ‘scheer alles over een kam’-syndroom en het ‘alles is zwart/wit’-syndroom.

zodat de conservatief liever bv. zware straffen ziet om de samenleving nog enigszins leefbaar te houden

Vandaar dat landen die nog de doodstraf hebben leefbaarder zijn dan landen war de doodstraf afgeschaft is? Het enige wat ik uit je epistels af kan leiden is dat, als er alleen maar conservatieven waren, we nooit uit die Rift-vallei zouden zijn gemigreerd, 4 miljoen jaar geleden.

@20

https://www.cpb.nl/kwaliteitscontrole

@ Thierry Baudet

https://www.cpb.nl/over-het-cpb

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Hans Verbeek

@1: net wakker geworden, Joost?
Sinds 2008 doet iedereen maar wat om zijn baantje te houden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Lennart

@19: “het idee dat de ene cultuur superieur is aan de andere is typisch progressief denken”

En je neemt jezelf nog steeds serieus nadat je deze volslagen flauwekul hebt opgeschreven ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 KJH

@24: Hm. Deze snap ik ook niet. Ik vind bijvoorbeeld wel degelijk dat sommige culturen beter zijn dan andere (ik vind namelijk de Westerse cultuur superieur aan heel veel andere), maar ‘progressief’ vind ik dan weer zo’n raar label voor mezelf.

Ik denk dat hij bedoelt: hij neemt de mensen uit een zekere andere cultuur, als ze bijvoorbeeld zeggen dat ze ons allemaal op willen blazen, of dat alle vrouwen onderdanig moeten zijn aan de man, op straffe van fysiek geweld, serieus. In plaats van hoe links over het algemeen met dat soort mededelingen om gaat: doen alsof het allemaal een stelletje schattige exotische gekkies zijn, die gewoon nog net niet geëmancipeerd genoeg zijn.

In die zin beziet links die culturen wel degelijk op een paternalistische (en dus ongelijke) manier.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Lennart

@25: ” In plaats van hoe links over het algemeen met dat soort mededelingen om gaat: doen alsof het allemaal een stelletje schattige exotische gekkies zijn, die gewoon nog net niet geëmancipeerd genoeg zijn.”

Ah, daar hebben we hem weer: de populistische stroman. Links heeft zich juist altijd verzet tegen repressie, maar dat zal de massamisleidertjes niet tegenhouden om het tegengestelde te beweren …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 KJH

@26:

Links heeft zich juist altijd verzet tegen repressie,

Wees zo goed om dat ook tegen Asha ten Broeke te vertellen, dan (met haar burkini). Of Justin Trudeau (met betrekking tot zijn relatie met Fidel). Ik noem maar wat. En dan laat ik de hele erge excessen nog even weg. Links heeft niks om trots op te wezen als het gaat om weerstand tegen repressie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Lennart

@27: Asha ten Broeke is voor repressie ? Voor zover ik haar ken kan ik me dat niet voorstellen, maar ik neem aan dat je een linkje hebt naar haar uitspraken hierover ? Hetzelfde geldt voor Justin Trudeau; ik heb nog nooit gehoord dat hij voorstander van repressie zou zijn, dus ik ben heel benieuwd wanneer hij dat duidelijk heeft gemaakt …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Bismarck

@28: Canada onderhoudt economische banden met Cuba, Trudeau is “progressief”, ergo progressief is pro repressie. Ik gok zo dat dat de gedachtetrein is. Volgens hetzelfde riedeltje is natuurlijk elke regering pro repressie, omdat er geen regering ter wereld is die geen economische banden onderhoudt met repressieve regimes.

Maar goed deze discussie ging al vrij vroeg het spoor af toen iedereen in Geband zijn redenering trapte dat conservatisme geen ideologie is, maar alleen maar tegen revolutie. Conservatisme is echter wel een ideologie, met duidelijke ideologische grondslagen (voornamelijk hierarchisme, maar ook seksisme en een zekere übermenschtheorie). Een conservatief is ook helemaal niet gecharmeerd van homoseksualiteit, feminisme en andere bedreigingen van de traditionele genderrollen. Het conservatisme is weliswaar door de wetenschap van haar oorspronkelijke anker (er is een door god gegeven rangorde) weggeslagen, maar zie, daar wordt langzaamaan ook een oplossing voor gevonden (ontscholing van de massa en het verdacht maken van de wetenschappelijke instituten). Baudet zijn uitspraak over het CPB past ook prima in dat licht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 KJH

@29: Het gaat er niet om of je voor of tegen repressie bent, en in welke mate. Het gaat erom welke verdere claims je ook nog maakt.

Nou excuseer me, terwijl ik foeterend (maar niet vloekend) op homo’s mijn vrouw even terug naar de keuken stuur.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 KJH

@28: Ja ja, the road to hell is paved with good intentions.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Lennart

#30 & @31: Nee hoor, ik had het slechts over repressie. En toen kwam jij suggereren dat Asha ten Broeke en Justin Trudeau daar voorstander van zouden zijn. Maar ik begrijp, dat je niet in staat bent om die claims te onderbouwen ? Goh … waarom verbaast dat me niet …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 [email protected]

@31: Nee jouw self-serving cynisme brengt ons verder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Henk van S tot S

Oeps!
Even wat slordigheidjes van #9 herstellen *)

1e zin na quote:
steeds i.p.v. staads
2e zin moet zijn ……..stemt dus niet op ……

*)Ik ben ook eigenlijk te kippig voor een mobieltje waarop ik dit commentaar in elkaar gefrutseld had

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Geband van Joop

@24: Dat ga ik je uitleggen! :)

Progressieve politiek en ideologie uberhaupt is gebaseerd op het vooruitgangsgeloof (van de Verlichting): men ontdekte – van Hegel tot Darwin – dat zaken niet blijven zoals ze in den beginne zijn geschapen door God maar dat zaken zich ontwikkelen. De christelijke focus op praktisch nut en dus technologie is hier de oorzaak dat mensen gingen geloven dat dingen zelfs beter worden (bv. dat er een luilekkerland kan worden gerealiseerd waarin machines het werk doen en wij alleen maar luieren en genieten) en dat je ook de maatschappij (zoals ook het heelal) als één grote machine kunt opvatten. De ideoloog/politicus is dan een sociale ingenieur die de maatschappij beter kan maken. Maar als de maatschappij zich vanzelf ontwikkelt en wij die maatschappij steeds beter kunnen maken, dan kan het niet anders dan dat niet alle volkeren op een gelijk niveau van ontwikkeling staan. Hier komt bv. die (oude) notie van ‘ontwikkelingshulp’ vandaan: mensen in Afrika hebben nog niet ons niveau van ontwikkeling bereikt en wij zouden hen moeten helpen om meer als ons te worden. Dat is progressief denken.

De conservatieven verwerpen dit allemaal. Hun begrip van de samenleving is een meer organische i.p.v. als een machine die je kunt demonteren en naar eigen inzicht kunt inrichten. Voor het conservatisme bestaan er geen superieure en inferieure maatschappijen zoals er ook geen superieure of inferieure dieren bestaan: als een maatschappij niet functioneert dan zal het ten onder gaan en omgekeerd zal een maatschappijvorm die al lang bestaat goed functioneren en verdient die daarom respect want die heeft zichzelf bewezen. Daarom zijn zij tegen revolutie in the first place! Wel zal de conservatief het geen goed idee vinden om volkeren/culturen te mengen want dat kan slechts tot de dood (of tot een monster van Frankenstein) leiden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Bismarck

@35: “Voor het conservatisme bestaan er geen superieure en inferieure maatschappijen zoals er ook geen superieure of inferieure dieren bestaan”
Dit is aperte nonsens. Voor de conservatief geldt juist dat er een van god gegeven duidelijke rangorde is, waarin bepaalde mensen aan top horen, gevolgd door bepaalde (edele) dieren, dan de andere mensen en ten slotte de rest van het gedierte, dat de mens moet dienen.

Op dezelfde wijze zijn ook bepaalde “culturen” (een conservatief zou die term natuurlijk niet gebruiken voor de betreffende barbaren) nu eenmaal van lagere standaard (niet te civiliseren) en daarom ondergeschikt aan de wel geciviliseerden. Het beste dat je hen kan brengen is (de juiste) religie, zodat ze na hun barbaarse lijdensweg op aarde toch in ieder geval alsnog in de hemel terecht kunnen komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Lord Flash

@7

“De economische wetenschappen zijn op z’n minst niet ongeschonden uit de crisis gekomen,”

Oh. Vertel. Welk fundamenteel uitgangspunt is ontkracht?
Graag even specifiek zijn, want sommige uitgangspunten zijn juist uitermate goed uit de crisis gekomen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 KJH

@36: Jij hebt echt hele rare ideeen over conservatieven, geloof ik. Ik geef toe dat stereotypen handig kunnen zijn in bepaalde situaties, maar die van jou moeten het je gewoon onmogelijk maken om te functioneren, man!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 KJH

@33: Ik denk dat als je weet dat alleen een goede bedoeling niet voldoende is voor actie, je dat beter in staat stelt om daadwerkelijk iets goeds te doen. Ik denk ook dat heel veel mensen, voornamelijk jonge, er doorgaans een hele tijd over doen om dat principe te doorgronden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Bismarck

@38: “Jij hebt echt hele rare ideeen over conservatieven, geloof ik.”
In de laatste twee woorden zit de essentie ;-)

Anyway, wat jij heel raar noemt, valt toch echt binnen de definities. Hiërarchisme is hét fundament van conservatisme en ongeveer het enige dat alle conservatieve stromingen met elkaar delen. Geband kan je vast wel een hele serie Britse auteurs uit 17e-18e eeuw oplepelen die haarfijn in hun boeken uitgelegd hebben dat er een klassenorde hoort te zijn met een door god aangewezen koning bovenaan en die gezien worden als de grondleggers van het conservatisme.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Henk de Waal

@36:

Jij verwoordt voornamelijk een mening (waarschijnlijk je eigen) over conservatisme. Maar het is niet gestoeld op enige onderbouwing.

” Voor de conservatief geldt juist dat er een van god gegeven duidelijke rangorde is, waarin bepaalde mensen aan top horen, gevolgd door bepaalde (edele) dieren, dan de andere mensen en ten slotte de rest van het gedierte, dat de mens moet dienen. ”

Hoe kom je erbij dat voor “de conservatief”, wie dat ook moge zijn, sommige dieren boven de lagere mensen staan. Jij denkt dat een conservatief terug wilt naar de standenmaatschappij van de middeleeuwen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Bismarck

@41: “Jij denkt dat een conservatief terug wilt naar de standenmaatschappij van de middeleeuwen?”
Maak daar maar van: Een conservatief wil terug naar de standenmaatschappij. Dat denk ik niet, dat is de essentie van de conservatieve ideologie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 KJH

@40: Dat is het conservatisme van de anti-revolutionairen. Weet je over welke revolutie die het hebben? De Franse! Dat is toch wel heel quaint naar mijn mening. Volgens mij heeft het denken hier toch wel een zekere evolutie ondergaan. Maar enfin – ik ga, ik wil je niet eens overtuigen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 su

@43 Het is het Conservatisme van de Tories. Toch niet de kleinste stroming in de door klassen gedomineerde UK.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Lennart

@43: Nee, het huidige conservatisme verzet zich eigenlijk nog steeds tegen de Franse revolutie. Vrijheid, Gelijkheid, en Broederschap … precies de drie zaken waar de echte conservatief van gruwt, zoals Geband ons elke keer weer heel duidelijk laat zien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Geband van Joop

Zoals gezegd, het conservatisme is tegen revolutie dus ten tijde van de standenmaatschappij was het tegen het afschaffen ervan en belichaamde het het belang van de adel c.q. bezittende klasse (qua ‘oud’ geld; het liberalisme is daarentegen de ideologie van/voor het opgekomen ‘nieuw’ geld) zoals het socialisme de ideologie voor de arbeidersklasse was. Maar nota bene de conservatief Burke is de grondlegger van de opvatting dat een politieke partij het algemene belang moet dienen in plaats van slechts die van één klasse. Ook later hebben conservatieven vaak sociale hervormingen gesteund om zo sociale onrust weg te nemen (om welke reden het zeer conservatieve CDA vaak als een middenpartij wordt aangemerkt in plaats van als een typisch rechtse partij): boven alles wensen conservatieven immers eenheid en harmonie (want geen revolutie c.q. radicale hervorming). Het socialisme polariseerde daarentegen en wenste een klassenoorlog hetgeen het conservatisme een gruwel is. Dat nota bene de linkse partijen tegenwoordig iemand als Wilders vragen z’n toon te matigen en niet zo te polariseren tussen bevolkingsgroepen, is dan ook in wezen zeer conservatief gedrag en een grappige speling van het lot…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Geband van Joop

Je zou kunnen zeggen:

a) Links acht alle mensen gelijk maar ongelijkwaardig (in de woorden van Orwell’s Animal Farm: alle dieren zijn gelijk maar sommige dieren zijn gelijker dan anderen);

b) Rechts acht alle mensen ongelijk maar gelijkwaardig.

Ad a. Alleen progressieve mensen denken in termen als superieur en inferieur: inferieur zijn dan de mensen die de vooruitgang der mensheid – dat is paradoxalerwijs vooral het egalitaristische ideaal – in de weg staan. Daarom willen linkse mensen altijd de (rechtse) helft van de bevolking uitroeien en word ik hier bv. aldoor weg gezet als een inferieur mens die moet worden geband.

Ad b. Rechts verzet zich tegen het linkse abstracte idee dat we allemaal gelijk zijn: rechts gelooft dat we allemaal ongelijke individuen zijn en dus natuurlijkerwijs verschillende posities dienen te bekleden in de maatschappij. Maar vanuit zijn organistisch maatschappijmodel is het denken in termen van superieur/inferieur wezensvreemd voor de conservatief: het is onzin om te denken dat bv. de kont van de koe inferieur is aan de kop van de koe, ook al ‘leidt’ de kop en ‘volgt’ de kont. De koe heeft z’n kont immers net zo hard nodig als z’n kop en je zou kunnen zeggen dat de kont superieur is in het poepen. Zo rechtvaardigt bv. Aristoteles ook de slavernij: je hebt nu eenmaal mensen die geboren zijn om te denken en dus te leiden en mensen die geboren zijn om met hun handen te werken en dus orders te ontvangen. De meester en slaaf hebben elkaar even hard nodig om iets te produceren: ze vormen daarom zelfs een natuurlijke ‘vriendschap’ volgens Aristoteles. En dat geldt uiteraard ook voor man en vrouw: ze zijn gelijkwaardig maar ongelijk waarbij de man moet leiden en de vrouw moet volgen. Linkse mensen snappen dit niet en projecteren hun eigen denken in termen van superieur/inferieur op alles en dus ook op het conservatisme zodat ze tot misplaatste conclusies komen als dat binnen het (orthodoxe dus conservatieve) christendom c.q. de islam de vrouw minderwaardig is aan de man, welke aan het conservatief denken wezensvreemde conclusie dan ook door geen enkele christen of moslim wordt onderschreven. Iemand als inferieur betitelen impliceert dat zo’n persoon beter kan worden vervangen door een superieur persoon, maar dat willen alleen linkse mensen; rechtse mensen achten alle mensen nuttig op hun eigen specifieke manier (zoals bv. Plato de samenleving opdeelt in drie groepen die alle drie een verschillende functie hebben).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 su

Maar nota bene de conservatief Burke is de grondlegger van de opvatting dat een politieke partij het algemene belang moet dienen in plaats van slechts die van één klasse.

Maar wel vanuit de dominantie van de hogere klassen. Hij was zeker geen democraat en een voorvechter van de goddelijke macht van de Koning. Zijn algemene belang zal in dat licht prima passen in de ideologie van historische conservatisme.

Het socialisme polariseerde daarentegen en wenste een klassenoorlog hetgeen het conservatisme een gruwel is.

Het socialisme wilde helemaal geen klassenoorlog, maar een einde daaraan. Zij waren zich van bewust dat er altijd conflict was tussen klassen over de middelen van productie. Het ontstaan van het Kapitalisme is immers even goed een revolutie gedreven door een klassenstrijd tussen de adel en de bourgeoisie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Winston Smith

@47: Dat zou je inderdaad kunnen zeggen. Het zou wel grote onzin zijn. Je weet best dat George Orwell het in dat boekje had over totalitaire regimes, in het bijzonder dat van Stalin, waar hij een fel criticus van was. Het is volslagen ridicuul om dit voor te stellen als algemeen links uitgangspunt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Bismarck

@46: “Maar nota bene de conservatief Burke is de grondlegger van de opvatting dat een politieke partij het algemene belang moet dienen in plaats van slechts die van één klasse.”
Dat is niet helemaal waar. Politieke partijen waren in zijn optiek eerder een manier om het kwaad van de democratie te beteugelen (waarbij de aristocratie de touwtjes in handen moest houden), die immers de kans bood aan de meerderheid van het gepeupel om teveel aan zichzelf te denken en zo het algemene belang* te verzieken. Overigens was Burke een net zo bezield voorstander van het klassesysteem, inclusief een monarch met reële macht.

Overigens zijn er weinig conservatieven die het dienen van het algemene belang* niet noemen. Er zijn er overigens ook velen onder hen die menen dat een absolute monarch dat het beste kon (toegegeven, Burke behoorde niet tot die groep).

*:Let wel dat Burke het algemene belang toch wat anders uitlegt dan niet-conservatieven dat zouden doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Henk de Waal

Het wordt pijnlijk duidelijk dat velen een mening hebben over conservatisme, maar nog nooit een paper hebben gelezen. Man man man, wat een niveau zeg. Ik zou bijna stoppen met mijn vooruitgangsgeloof.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 KJH

@48:

Het socialisme wilde helemaal geen klassenoorlog, maar een einde daaraan.

Proest. Ja, op dezelfde manier als de Islam een vredelievende godsdienst is. Immers, als iedereen te vuur en te zwaard is bekeerd tot de Islam, is er geen oorlog meer.

Heb je er wel eens aan gedacht dat mensen verschillend willen zijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Lennart

@52: Proest. Probeer je hier nu echt te beweren, dat er mensen bestaan die tot de onderklasse willen behoren ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 KJH

@53: Jeetje. Die reactie is zo wereldvreemd, dat ik niet goed weet wat ik moet zeggen. Het antwoord: ja, ik ken ze. Jij niet? Het is, in Nederland, helemaal niet erg om minimumloon te krijgen, en de voorwaarden te willen behouden waaronder je dat krijgt. Kun je echt heel oud en gelukkig mee worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 su

@54 En waar hebben we de minimumloon aan te danken? Juist, de arbeidersbeweging. Over wereldvreemd gesproken..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 KJH

@55: Het minimumloon is ingevoerd door het kabinet De Jong (‘CDA’/VVD). Maar volgens reageer je nu op iets wat ik helemaal niet gezegd heb.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Lennart

@54: Nogal zielige reactie, die ad-hominem. En dat je vervolgens keihard gaat liegen over je eigen kennissen maakt het niet beter. Want jij kent echt niemand die ervoor zal pleiten dat zijn inkomen verlaagd moet worden naar het minimumloon of lager.

Klassenstrijd houd niet in dat mensen zich “bekeren” tot een lagere klasse, zoals je suggereert met je Godsdienstvergelijking. Klassenstrijd gaat gewoon om de verdeling van schaarse producten over de verschillende klassen die er nu eenmaal zijn in de maatschappij. Het is inderdaad het doel van de meeste linkse bewegingen om deze klassenstrijd te beeindigen, door deze verdeling zo gelijk mogelijk te maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 KJH

@57: Sure.

 • Vorige discussie