Quote du Jour | Blind vertrouwen…

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

SargQdJ09“Ik moet als politicus blind kunnen vertrouwen op de wetenschap. Dit is zeer verontrustend.” (Jacqueline Cramer, Minister van Ruimte en Milieu)

Ach ja, er stond dus een fout jaartal in het laatste klimaatrapport van het IPCC. Maar is het wel zo goed de wetenschap een soort van goddelijkheid toe te dichten, zoals Cramer hier doet? Het is een oud cliché, maar wetenschappers zijn ook maar mensen. En maken dus ook fouten. Van hele kleine tot hele grote. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de straling van UMTS-masten ongevaarlijk is. Heel veel burgers twijfelen daar echter nog steeds aan, omdat ze geen blind vertrouwen in de wetenschap stellen. En wetenschappers elkaar regelmatig tegenspreken.

Christian Jongeneel, columnist van het vakblad De Ingenieur, schreef ooit dat de wetenschap haar arrogantie moet afleggen. Hij publiceerde ook een boek, getiteld ‘Het zit in een lab en het heeft gelijk‘, over de veranderende verhouding tussen (beta)wetenschap en samenleving; een verhouding die zich kenmerkt door een afname van het blinde vertrouwen in de wetenschap. Bij deze dus een tip aan minister Cramer. Gratis en voor niets. Lees dat boek!

Reacties (24)

#1 Peter

Tja, dat blinde vertrouwen van Cramer is geen probaat middeltje waar je De Kloof tussen burger en politiek mee dichtstort.
Ik neem aan dat ze de ambtenaar, die op basis van zijn dipoloma zo’n rapport wel kan lezen, goed op zijn ogen heeft getimmerd. Want wie verwacht dat een minister echt alles zelf leest en daar dan ook nog elke komma van chekt, is ook niet wijs. Cramer moet het vertrouwen van haar ambtenaren eens nader bekijken.

En jawel, als wetenschappers met resultaten naar buiten komen, dan moeten ze wel kloppen. Maar dat geldt voor elk serieus product, van elke vakman.

 • Volgende discussie
#2 ijsbrand

Blind vertrouwen in de wetenschap? Sinds dezelfde overheid wetenschappers dwingt om hun onderzoek op andere wijzen te financieren dan met belastinggelden?

Enfin, de vorige minister van Wetenschappen wilde debatten over ‘Creative design’. En de minister-president, die gepromoveerd is in de rechtsgeleerdheid en van Nederland de juridische hoofdstad in de wereld wil maken, helpt mee om een illegale oorlog te plotten. Niets zou me meer moeten verbazen.

Ik wil zo cynisch niet zijn, maar word wel gedwongen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Baron E

“Blind vertrouwen op” lijkt mij nooit goed. Zeker ook in de wetenschap niet.

Er moet wel onderscheid gemaakt worden tussen het opstellen modellen over verschijnselen die we nog niet begrijpen (moeilijk to zeer moeilijk), en de uitslag van een labtest die helemaal doorontwikkeld is. Maar zelfs bij de laatste moet je bedenken of die goed is uitgevoerd, en met name welke conclusies je eraan mag verbinden.

Hoe meer ik er over nadenk, hoe dommer ik de uitspraak vind. Beter zou zijn: “de kans dat het klimaat aan grote veranderingen onderhevig is, is zeer groot; laten we ons er op voorbereiden”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Stickmeister

Rare opmerking van Cramer. Want ze is zelf wetenschapper.
Ze brengt met deze uitspraak juist de wetenschap in diskrediet.

Ps:

Over UMTS zijn er tegenwoordig steeds meer onderzoeken die wijzen op een negatief effect op de gezondheid. Dat is dus ook verwarrend.
Idem voor GSM straling.
Ook daar wijzen laatste onderzoeken die richting op.

Follow the money, ook bij die onderzoeken. Wie financiert en wie geeft opdracht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 KJ

Tja, het is toch niet al te lang geleden, ook al duurde dat niet heel erg lang, dat we koude kernfusie hadden. Resultaten moeten reproduceerbaar zijn en theorien moeten falsifieerbaar zijn en voorspellende waarde hebben, het is niet anders. Wetenschap is hard.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Baron E

Zie net op Wikipedia dat excellentie Cramer zelf hoogleraar is, en ooit docent wetenschapsdynamica nota bene. Zij zou dan toch beter moeten weten.

Nog dommer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 parallax

En… 10, 9, 8,

zeven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 KJ

Is het probleem niet zozeer dat de brave mensen van de universiteit van Kent geweigerd hebben om gehoor te geven aan een verzoek om hun (zowiezo publieke, want met belastinggeld gefinancierde) gegevens openbaar te maken (uit angst dat mensen een komma verkeerd zouden ontdekken) ? Volgens mij zijn ze daar verleden week hard voor op de vingers getikt – hun supervisor komt niet meer terug. Als mw Cramer dat bedoelt, dan heeft ze enigszins gelijk: zo bedrijf je geen wetenschap.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Rechtspraktijk BAWA c.s.

Voorzorg is beter dan nazorg .
Artikel 152 juncto art 174 lid 2 EG
Elektromagnetische straling stopt niet bij aankomst van het menselijk vel.
Mw. Cramer zou eens moeten kijken op stopumts.nl Bij het uitbreken van de financiële en economische crisis ( de gezondheidscrisis volgt)is Nederland wakker geworden en zegt net als Albert Einstein al wist en zei: Unthinking respect for authority is the greatest enemy of truth. ( De grootste vijand van de waarheid is het onbedachtzame respect voor autoriteiten).

Mantgummers net als Albert Einstein: Unthinking respect for authority is the greatest enemy of truth. ( De grootste vijand van de waarheid is het onbedachtzame respect voor autoriteiten).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Hal Incandenza

@KJ
Dus omdat ‘de brave mensen van de universiteit in Kent’ iets geweigerd hebben is ‘de wetenschap’ niet meer te vertrouwen. Zoiets als alle koeien zijn dieren dús alle dieren zijn koeien?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Hal Incandenza

“The watchdog said it received complaints about the university from David Holland, a retired engineer, in 2007 to 2008, but it has only recently come to light that his requests for data were ignored.

“The e-mails which are now public reveal that Mr. Holland’s requests under the Freedom of Information Act were not dealt with as they should have been under the legislation,” it said in a statement.”

http://www.guardian.co.uk/world/feedarticle/8921680

Lijkt me niet echt een reden om ‘de wetenschap’ niet meer te vertrouwen….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 KJ

@Hal; O nee, ik zeg alleen dat als mevrouw Cramer boos is om dit ene akkefietje, dat ik me dat dan voor kan stellen. Als zij vervolgens ‘de wetenschap’ in twijfel trekt, moet zij dat zelf weten. Ik zou in elk geval heel hard (veel harder dan nu gedaan wordt) aan damage control gaan doen als ik de universiteit van Kent was. Kun je nog zo hard roepen dat het geen zin heeft en dat sceptici toch wel wat zullen vinden, maar dat heeft in ultimo geen zin – de kat is uit de zak, zullen we maar zeggen. En sceptici kun je op een hoop vegen, maar ook dat is niet heel erg rechtvaardig. Vind ik persoonlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Hal Incandenza

@KJ
De sceptici in de media kun je prima op één hoop vegen, een mesthoop dat dan weer wel ;).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 MP

Cramer zou eens John Ioannidis “Why most published research findings are false” moeten lezen :P

Of anders de video bekijken op

http://scienceblogs.com/denialism/about.php

Overigens kan KJ daar ook eens verder rondkijken. Het wordt dan het snel duidelijk dat de meeste ‘sceptici’ die overal fraude en complotten zien de wetenschap geen goed doen maar beschadigen. Het is dan ook niet vreemd dat het woord scepticus een andere betekenis heeft gekregen met dit soort gedrag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 KJ

@Hal; Het is geen supervoorbeeld, maar volgens wikipedia heeft de DoD in de VS van 1989 tot 2004 (vijftien jaar!) stiekem toch een beetje in koude kernfusie geloofd. Weliswaar zul je waarschijnlijk heel wat mensen moeten omleggen voordat je daar, middels een FOIA request inzicht in krijgt, maar toch: dat zijn ook geen domme mensen. Voortschrijdend inzicht is een fnuikend iets.

Wat ik ermee wil zeggen is dit: klimaat verandert – dat is een open deur, maar in welke mate en wat eraan gedaan moet worden, daarover is eh.. een ‘spectrum’ aan consensus, laat ik het voorzichtig zeggen. Het is daarom een beetje spijtig dat als je niet roept ‘OMG we moeten nu ophouden met in auto’s te rijden !’ je onmiddellijk het label ‘scepticus’ opgespeld krijgt. Dat probeer ik te illustreren met mijn slashdot-link – die gast verwoordt het beter dan ik. Niet alle ‘sceptici’ zijn uit hetzelfde hout gesneden, en sommige zijn *gasp* zelfs uiterst redelijk te noemen.

Wat betreft de mensen uit Kent: je bent gehackt en daaruit blijkt dat je een aantal stomme dingen hebt gedaan, maar door je houding achteraf heb je je zaak meer kwaad dan goed gedaan. Publiceer, dan ben je ervan af – want dat gaat toch gebeuren. Het internet ziet je nu als een censor. En het internet ziet censuur als schade – ze routeert er omheen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 DJ

@MP @article – proper scientific skepticism :D

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Hal Incandenza

@KJ
Die gegevens zijn al lang toegankelijk… En wel hier:

http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/temperature/

Ik doelde in dit geval natuurlijk op de klimaatsceptici dat is één pot kou. In algemene zin is scepticisme natuurlijk een positieve manier om wat dan ook te benaderen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 MP

Overigens vind ik dat een review, zoals het IPCC rapport, uiterst zorgvuldig opgesteld dient te worden waarbij men alle kennis meeweegt. Er kunnen echter altijd nog fouten in terecht komen, en als die ontdekt worden moet er zo snel mogelijk een corrigendum gepubliceerd worden zonder dat er gelijk zo’n heisa ontstaat.

Wetenschap is een proces waarbij onjuistheden na verloop van tijd gecorrigeerd worden, onderzoekers herhalen experimenten en analyses, en streven naar consistentie. En als iemand iets tegenstrijdigs ontdekt dan is de kans juist heel groot dat ze dit gaan publiceren, want daar kun je wetenschappelijk mee “scoren”. Het is op termijn een zelfcorrigerend systeem. Overigens zou het best goed zijn als er meer verjonging optreedt en dat jonge onderzoekers sneller onafhankelijk worden. Oudere wetenschappers met veel aanzien kunnen wel degelijk progressie vertragen door hun eigen intellectuele nalatenschap waar ze hun status aan denken te ontlenen teveel te beschermen.

Een zelfcorrigerend vermogen zie je bij veel ‘sceptici’ absoluut niet terug, die herhalen eindeloos allerlei allang aangetoonde onjuistheden met grote stelligheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Anton

Minister ik kan u gerust stellen. Op natuurwetenschap kan kunt u nog steeds blind vertrouwen. Waar u echter voor moet waken is politiek bedrijven onder het mom van wetenschap. Dit laatste is o.a. aan de hand bij de klimaat hoax.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Share

Stelling: Zonder politiek was er voor de wetenschap veel minder reden om elkaar tegen te spreken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 DJ

@Anton: IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change
wat denk jij dat ‘govermental’ betekent? natuurlijk zit er politiek in, politiek heb je overal – alle grote groepen hebben er mee te maken. kwade opzet, daar geloof ik niet zo in. Het risico dat je type fouten maakt (2035 – 2350) of in figuren de namen van de series verwisselt en het in the proof reading niet herkent …
@Share, politiek drijft de wetenschappelijke issues niet, hooguit de vragen die worden gesteld

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Share

@21 ..en de antwoorden die worden gegeven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Jan V

Het wordt zo langzamerhand duidelijk dat emotie, politiek en winstbejag een prominente rol hebben gespeeld bij het opstellen van het rapport. Pure wetenschap is op de achtergrond gekomen.

Quote VROM: “Hopelijk komen er niet meer lijken uit de kast”.
Dit zegt dus alles over de beginhouding.

Meer lijken uit de kast betekent dat het meevalt met de klimaatveranderingen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Klaplong

Met het risico nu weer de toorn van een een onbedaarlijk kwade Carlos over me heen gestort te krijgen wil ik tóch even een tweet van Diederik Samson hier herhalen:

“Diederik Samsom ( PVDA) (follow)
Friday, 29 January 2010
@rjtklein we hebben echt hetzelfde voor ogen: vertrouwen in IPCC herstellen. Dat begint wel met erkenning dat vertrouwen is geschaad.”

Ergens anders zegt Died dat het vertrouwen in de wetenschap is geschaad en dat dit hersteld moet worden.

“Een en ander begint met erkenning dat vertrouwen is geschaad.” Dat is mooi he.

Er zit bij al die “wetenschappers”, die halve beta wetenschappers, een soort van idee dat er ergens een punt is van waar uit de hele werkelijkheid bezien kan worden zonder vervormingen, zonder enige kleuring door de persoon van de onderzoeker, een soort paradigmaloos gods-eye-view punt waarmee de Waarheid gekend kan worden.
Ik denk dat daar het kernprobleem zit, in de koestering van dat als een en ander Wetenschappelijk is, dat het daarmee ook volledig Waar is. En dat is natuurlijk niet zo, er is geen autonome bron van Waarheid. Er is geen originele positie.

Veel mensen denken alleen dat als iets het predicaat wetenschap verdiend heeft, dat het daarmee voor altijd en eeuwig en objectief Waar is en die verwachting is absoluut onjuist.
Wetenschappers doen uitspraken op basis van een methode en die uitspraken zijn waar voorzover ze steunen op de gebruikte methode, hebben een reikwijdte voorzover men op basis van die methode algemeniseerbare uitspraken kan doen en zijn waar voor zolang ze niet gefalsificeerd zijn.
En wat betreft het laatste misschien kent iemand de werken van Bernard Latour wel? En het probleem dat échte pogingen tot falsificatie nooit ondernomen worden door wetenschapgemeenschappen…

Daarom Carlos, als je het over de inhoud wil hebben, verval dan niet in kleurige plaatjes en eloquente verzamelingen van praatjes en aanvallen op de foutheid van degene die twijfelt maar spreek uitsluitend over de methode. Dát is de enige inhoudelijke, “wetenschappelijke” discussie en niet een religieuze, zoals de mensen die het de hele tijd over hun “geloof”in het ene instituut en de autoriteit van de andere professor hebben.

 • Vorige discussie