Quote du Jour | Bereidheid

Serie:

Quote du Jour

“Een groeiend aantal vluchtelingen en migranten overleeft de oversteek over zee niet. Zij die over land vluchten worden geconfronteerd met hoge hekken, muren en gesloten grenzen. In sommige landen zien we dat het aanvragen van asiel wordt ontmoedigd. De bereidheid van landen om gezamenlijk te komen tot een oplossing van de vluchtelingenproblematiek – een belang dat ons allen raakt – staat onder druk.”

Rijke landen vangen maar een fractie op van de 65 miljoen vluchtelingen die wereldwijd op drift zijn, maar ze maken wel het meeste misbaar. Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen Filippo Grandi maakt zich begrijpelijkerwijs zorgen, vooral omdat de conflicten die de vluchtelingenstroom veroorzaken, weinig voortvarend worden aangepakt.

Reacties (1)

#1 Johanna

Het gaat allemaal nog veel erger worden. Na Turkije sluit nu ook Jordanië de grens met Syrië. Vanmorgen vroeg arriveerde een auto bij een opvangcentrum aan de Syrisch-Jordaanse grens. De inzittenden gaven aan niet in staat te zijn om te lopen en mochten daarom wat verder dan gebruikelijk met de auto. Die bleek een zware bom te bevatten. Resultaat: 6 doden, 16 zwaargewonden, hoofdzakelijk politieagenten belast met registratie en screening van vluchtelingen.
In de loop van vandaag kondigde Jordanië aan de noordelijke en noordoostelijke grens te sluiten en tot militair gebied te verklaren.
In het Jordaanse parlement gaan stemmen op om Syrische mannen van 16 jaar en ouder terug te sturen. Jordaniërs lijken niet meer bereid te zijn om de levens van hun eigen mannen te offeren, mannen die vaak over de hele wereld bijdragen aan de VN vredestroepen. Al langere tijd trekt het land aan de bel, maar adequate actie blijft uit.

We zouden nu kunnen wijzen op het Vluchtelingenverdrag, maar dat recht hebben we inmiddels wel verspeeld. Door ons eigen handelen om dat verdrag zoveel mogelijk te omzeilen, zoals het sluiten van deals met landen als Turkije en Libië. Maar ook door het uitblijven van de fondsen die nodig zijn om miljoenen mensen jarenlang op te vangen, en om de schaarstes die daardoor in die veel geprezen landen in de regio ontstaan (water, voedsel, onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, infrastructuur) enigszins te lenigen. Komt bij dat er tot nu toe bijster weinig gedaan wordt om spillover effecten te voorkomen. Het is alweer ruim twee jaar geleden dat ik een militair expert sprak die pleitte voor een politiemacht aan de grenzen van Turkije, Libanon en Jordanië.

De nieuwe wereldorde: ‘ieder voor zich’ en niet ‘God voor ons allen’, maar ‘door God verlaten’. Mensen die vluchten voor oorlog, geweld, dictatuur, waar zijn ze nog welkom? Caught between the rock and the hard stone in Syrië. Te triest voor woorden.