Quasi oprechte ‘maar-mensen’

COLUMN - Je spreekt niet van een ‘explosie’ als je écht vindt dat trans zijn oké is

Er verschijnen tegenwoordig veel artikelen waarin de zorgverlening aan en de positie van trans mensen ter discussie worden gesteld. Ze worden steevast geïntroduceerd met een plichtpleging: ‘Niet dat er iets mis is met trans mensen, maar…’. Het is de obligate knieval, die als vrijbrief dient om precies dat te doen wat je zegt niet te doen: discrimineren.

Want vervolgens leggen de maar-mensen uit dat er sprake is van een zorgwekkende trend. Er zou een ‘explosie’ zijn van trans mensen, vooral van pubermeisjes die zich jongen voelen, en mensen zouden ‘te makkelijk’ in transitie mogen gaan. Vooral de notie dat iemand niet langer verplicht een pakket van ingrepen hoeft te doorlopen voordat ze hun geslachtsaanduiding op hun identiteitsbewijs kunnen veranderen, roept protest op.

Wat opvalt: het zijn vooral gendervaste mensen die zulke bezwaren aanvoeren. Het doet me denken aan mannen die vrouwen haarfijn uiteggen hoe zij zich dienen te gedragen om ‘succesvol’ te zijn, of heteroseksuele mensen die uiteenzetten wat homoseksuelen niet moeten doen indien ze ‘aanvaard’ willen worden.

‘Vragen stellen’, noemden deze maar-mensen het. Dat verklaart niet waarom kranten zulke stukken met enige gretigheid afdrukken. Je spreekt niet van een ‘explosie’ als je écht vindt dat trans zijn oké is. Mij lijkt het conditionele acceptatie. ‘Ze’ moeten eerst aan ‘onze’ voorwaarden voldoen, anders is de boot aan.

Dat tegenwoordig meer mensen zichzelf als trans benoemen, lijkt me een logisch uitvloeisel van hun bredere acceptatie. Homoseksuele (en biseksuele) mensen zijn nu ook zichtbaarder dan in de jaren ’60 of ’70, nu heteroseksuelen hen eindelijk normaler zijn gaan vinden. Dan spreek je toch niet van een ‘explosie’ of ‘een zorgelijke trend’?

En ja, dat een arts zich vergewist van iemands klaarheid eer hij of zij ingrijpt in een gezond lichaam, vind ik begrijpelijk. Alleen hoeft dat geen verplicht traject van twee jaar te zijn, plus een wachttijd van twee jaar. Bovendien dunkt me dat artsen dergelijke vragen best vaker mogen stellen, bijvoorbeeld bij cosmetische chirurgie.

Het meest bizar vind ik de claim dat wanneer trans vrouwen niet eerst een heel traject hebben doorlopen eer ze hun geslachtsaanduiding mogen veranderen, dat de positie van vrouwen zou schaden. Je kunt uitstekend opkomen voor vrouwenrechten zonder trans vrouwen uit te sluiten, laat staan te discrimineren.

Het inmiddels klassieke wc-verweer is al helemaal abjecte onzin: ‘gewone’ mannen zouden dan zomaar de vrouwen-wc kunnen inlopen en daar vrouwen lastigvallen, en niemand die daar dan nog iets tegen kan doen. Je mag nergens een ander lastigvallen: niet als vrouw, niet als man, en niet als trans man of vrouw. En heus: geweld tegen vrouwen komt niet van trans vrouwen, maar van mannen.

Voor trans mensen zelf is de vrouwen-wc overigens vaak een stuk veiliger. In de ‘heren’ loopt iedereen die non-binair of trans is, zelf gevaar: er zijn te veel mannen die hun eigen verbazing of verwarring als een affront opvatten, en dan agressief worden.


Deze column van Karin Spaink verscheen eerder in Het Parool
.

Reacties (31)

#1 lmgikke

“, maar…” Dat is een indicatie dat alles wat de persoon voorafgaand gezegd heeft een leugen was.

of zoals Jon Snow van Game of Thrones zegt: “Everything before but is horseshit”

https://youtu.be/CmHiiMgdg2c?t=9

En als je dat doorhebt, dan wordt het leven een stuk makkelijker. Veel minder hypocriet. Let wel op jezelf: “, maar…” is zo gemaakt.

On Topic, het is zoals Loesje het mooi zegt: “Niet omdat ik anders wil zijn, maar omdat ik mezelf wil zijn”

(zie, alles voor de ,maar is niet waar. Ook bij Loesje.)

https://www.loesje.nl/posters/themaserie2014_transgender-niet-omdat-ik-anders-wil-zijn-maar-omdat-ik-mezelf-wil-zijn/

 • Volgende discussie
#1.1 beugwant - Reactie op #1

Maar: https://youtu.be/Pkyy57iMaB0

En OT: Heren-wc’s, dames-wc’s: er is in de openbare ruimte vooral behoefte aan méér wc’s.

#2 Frank789

[ Dat tegenwoordig meer mensen zichzelf als trans benoemen, lijkt me een logisch uitvloeisel van hun bredere acceptatie. ]

Artsen zeggen dat mensen die voelen dat ze eigenlijk in een verkeerd lichaam zitten, dat zich dat doorgaans al op pakweg 6 jarige leeftijd openbaart. En vrijwel nooit als je al 16 bent, de huidige “golf”. Dus dat een aantal mensen zich teveel laat meeslepen door hun omgeving en maatschappelijke trends en waarbij behandelen wel eens tot veel schade kan leiden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Hans Custers - Reactie op #2

Dat ze het voelen als ze 6 jaar zijn, betekent nog niet dat ze het op die leeftijd ook al duidelijk uiten. Of dat signalen dan al door ouders of anderen worden opgepakt. Er zijn mensen die er hun hele leven mee zitten en die zich pas uiten als ze al met pensioen zijn. Er ontbreekt dus een flink stuk logica in je redenering.

#2.2 Frank789 - Reactie op #2.1

Het is niet mijn logica, maar die van artsen.
Zij zeggen dat kinderen dat doorgaans al op zeer jonge leeftijd uiten, hoe precies is mij niet bekend.
Er zullen altijd mensen zijn die het niet of nooit uiten.

#3 okto

De correcte spelling is “transmensen”, niet “trans mensen”. Een heel epistel over dit onderwerp, en het niet eens correct kunnen spellen :-)

Verder vind ik het allemaal erg makkelijk, deze column. Je kunt gewoon niet ontkennen dat er een ware golf is aan met name pubermeisjes die zich op hun 13e bedenken dat ongesteld zijn ook best lastig is, en dat het daarom toch wel handig is om jongen te worden. Ik zie dat persoonlijk in de omgeving van puberdochter: het is echt een epidemie. Kinderen van die leeftijd zijn nou eenmaal erg beinvloedbaar, en erg gevoelig voor groepsdruk, en de groepsdruk in bepaalde kringen is nu dat het cool is om van alles en nog wat te zijn, als het maar niet plat “cis & hetro” is.

Zoals @2 hierboven al zegt: de huidige golf ontwikkelt deze gevoelens echt niet op zesjarige leeftijd, maar eerder op 16-jarige leeftijd, onder groepsdruk.
Dat zou nog allemaal prima zijn, iedereen moet zich vooral zo voelen als hij/zij zich voelen wil. Maar zonder risico of schade is het allemaal niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 Spam - Reactie op #3

Die zogenaamde ‘golf’ lijkt me vooral te leven in de hoofden van de transfoob aangelegden. Behalve wat anekdotisch ‘bewijs’ van mensen die deze golf ‘in hun omgeving’ zien passeren, komen ze met geen enkel bewijs van (grote aantallen?) meisjes die in een opwelling een transitie hebben ingezet omdat dat cool zou zijn of om van de ongesteldheid af te komen.

Ik geloof best dat jonge pubermeisjes die lijden onder hun ongesteldheid zo nu en dan verzuchten dat ze liever een jongetje hadden willen zijn, maar er moet toch heel wat gebeuren voordat ze ook echt een serieuze stap tot daadwerkelijke transitie ondernemen, laat staan voltooien. ‘Groepsdruk’ lijkt me al helemaal onzin. De acceptatie van LGBT+ mag dan positieve stappen maken, het blijft toch echt heel veel makkelijker om gewoon een meisje te zijn en op jongens te vallen. Er zijn echt vele malen meer LGBT-ers die vanwege groepsdruk klassieke heterorelaties aangaan in hun puberteit.

En laat ze maar een beetje twijfelen aan wie en wat ze zijn. Daar is de puberteit voor. Artsen kunnen echt wel een onderscheid maken tussen de puberale opwelling en de serieuze transitiewensen.

#3.2 Frank789 - Reactie op #3.1

[ Artsen kunnen echt wel een onderscheid maken tussen de puberale opwelling en de serieuze transitiewensen. ]

Dat mag ik hopen, ja. Maar ze maken zich blijkbaar wel zorgen.
Maar als ze die oprechte twijfel uiten tegenover de patiënt, zouden ze dan niet worden uitgescholden voor “transfoob aangelegd”?

Overigens heb ik zelf de term groepsdruk niet gebruikt.

Hier nog wat interessants:
Mama, zijn ze nou écht lesbisch?
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/12/16/genderidentiteit-is-een-begrip-dat-mij-verstrikt-a4069297

https://www.gelderlander.nl/nijmegen/hormonen-geven-aan-transgenderkinderen-is-omstreden-maar-volgens-artsen-toch-soms-nodig-het-is-kiezen-uit-twee-kwaden~ab8da190/

 • Volgende reactie op #3.1
#3.3 okto - Reactie op #3.1

@3.1:
[Die zogenaamde ‘golf’ lijkt me vooral te leven in de hoofden van de transfoob aangelegden. Behalve wat anekdotisch ‘bewijs’ van mensen die deze golf ‘in hun omgeving’ zien passeren, komen ze met geen enkel bewijs van (grote aantallen?) meisjes die in een opwelling een transitie hebben ingezet omdat dat cool zou zijn of om van de ongesteldheid af te komen.]

Inderdaad, ik heb geen bewijzen daarvoor. Ik ben geen onderzoeker op dit gebied, en heb ook niet onderzoeken gelezen. Mijn “bewijzen” zijn inderdaad anecdotisch, in die zin dat ik het echt heel veel in de omgeving van mijn schoolgaande kinderen zie. En ik hoor het veel van ouders van leeftijdsgenoten van mijn kinderen. Ik betwijfel of we hier in een bubbel zitten waar een en ander veel voorkomt, terwijl het in de rest van het land niet speelt. Maar bewijs is het niet inderdaad.

De term “transfoob aangelegden” laat ik voor wat het is – ik voel me daar niet door aangesproken. Ik constateer enkel dat er in bepaalde subgroepen een modetrend gaande is. En dat @0 daar wel wat erg makkelijk overheen stapt.

Verder heb ik het niet over “transitie inzetten”. Alle gevallen die ik in de omgeving zie zitten daar nog ver voor. Of ze dat gaan inzetten weet ik niet, maar nu zie ik vooral personen die in alles overkomen als pubermeisje, maar zichzelf een jongensnaam aangemeten hebben en er op staan om met “hij/hem” aangeduid te worden. En die een flinke vriendengroep om zich heen hebben die dat ook doen of daar op z’n minst zwaar in mee gaan. Dat is nog geen transitie dus. Een groepsproces is het wel degelijk.

[…maar er moet toch heel wat gebeuren voordat ze ook echt een serieuze stap tot daadwerkelijke transitie ondernemen, laat staan voltooien. ‘Groepsdruk’ lijkt me al helemaal onzin.]

Ik heb het dan ook nooit over “serieuze stap tot daadwerkelijke transitie” gehad. Zie alinea hierboven.
“Groepsdruk” is er wel degelijk, hoewel “druk” misschien een zwaar aangezet woord is. “Groepsstimulatie” is wellicht beter? Het is in elk geval het soort van groepsstimulatie dat je veel op die leeftijd ziet.

[het blijft toch echt heel veel makkelijker om gewoon een meisje te zijn en op jongens te vallen. ]

Hangt van je subgroep af. Er zijn veel subgroepen waar dat wat jij zegt niet opgaat.

[Artsen kunnen echt wel een onderscheid maken tussen de puberale opwelling en de serieuze transitiewensen.] Artsen zijn ook mensen. Zo bestaan er ook artsen die aan homeopathie doen, die in het anti-vaccinatieclubje “artsencollectief” zitten, en die doen aan regressietherapie en aanverwanten. Jij hebt een groter vertrouwen in artsen dan ik heb.

 • Vorige reactie op #3.1
#3.4 Hans Custers - Reactie op #3.3

Verder heb ik het niet over “transitie inzetten”. Alle gevallen die ik in de omgeving zie zitten daar nog ver voor. Of ze dat gaan inzetten weet ik niet, maar nu zie ik vooral personen die in alles overkomen als pubermeisje, maar zichzelf een jongensnaam aangemeten hebben en er op staan om met “hij/hem” aangeduid te worden. En die een flinke vriendengroep om zich heen hebben die dat ook doen of daar op z’n minst zwaar in mee gaan. Dat is nog geen transitie dus. Een groepsproces is het wel degelijk.

Je zegt daarmee eigenlijk dat pubers zich niet zoveel gelegen laten liggen aan het traditionele onderscheid tussen man en vrouw. De vraag is dan: is dat een probleem? En zo ja, waarom?

Als ze ondoordacht aan een hormoonbehandeling zouden beginnen, of op een andere manier hun lichaam veranderen, lijkt me dat heel onwenselijk. Maar als het beperkt blijft tot bijvoorbeeld kledingkeuze en taalgebruik lijkt het me geen probleem. De ruimdenkendheid op dit punt van een jonge generatie zou dan zelfs positief kunnen zijn.

#3.5 okto - Reactie op #3.4

@3.4:

Als ze ondoordacht aan een hormoonbehandeling zouden beginnen, of op een andere manier hun lichaam veranderen, lijkt me dat heel onwenselijk. Maar als het beperkt blijft tot bijvoorbeeld kledingkeuze en taalgebruik lijkt het me geen probleem. De ruimdenkendheid op dit punt van een jonge generatie zou dan zelfs positief kunnen zijn.

Dat ben ik deels met je eens. Als het daar tot beperkt blijft is er natuurlijk totaal geen probleem.

Maar net zoals het een jaar of twintig geleden ineens in de mode was om je door je therapeut een hervonden herinnering aan allerlei gruwelijks te laten aanpraten, kan zoiets wel degelijk heftige psychische gevolgen hebben. Mensen kunnen elkaar nou eenmaal een crisis in stimuleren. In dezelfde kringen van mijn puberdochter die ik eerder noemde, is het woord “trauma” een heel populair woord.

Ook wat je hier zegt:

Als ze ondoordacht aan een hormoonbehandeling zouden beginnen, of op een andere manier hun lichaam veranderen, lijkt me dat heel onwenselijk.

Daar zijn ze natuurlijk wel op aan het voorsorteren, al hoewel ik niet de indruk heb dat de meesten dat ook door zullen zetten.

#3.6 Hans Custers - Reactie op #3.5

Maar net zoals het een jaar of twintig geleden ineens in de mode was om je door je therapeut een hervonden herinnering aan allerlei gruwelijks te laten aanpraten, kan zoiets wel degelijk heftige psychische gevolgen hebben.

Onzin-vergelijking. Hoe jongeren zich onder elkaar gedragen is iets totaal anders dan iemand die al onder behandeling is bij een therapeut (en dus psychische problemen heeft) en zich daar iets aan laat praten.

Daar zijn ze natuurlijk wel op aan het voorsorteren, al hoewel ik niet de indruk heb dat de meesten dat ook door zullen zetten.

Die indruk heb ik ook niet. Dus dat voorsorteren is een non-argument. Bovendien zou de druk om aan een transitie te beginnen juist minder kunnen worden als een fluïde identiteit meer wordt geaccepteerd. Waarom zou je aan je lijf gaan sleutelen als je niet noodzakelijk een binaire keuze hoeft te maken tussen man en vrouw?

 • Volgende reactie op #3.5
#3.7 Hans Custers - Reactie op #3.6

Laat ik er nog wat aan toevoegen. Als er iets is waar je je zorgen over zou kunnen maken, dan is het dat de medische behandelingen die bij een fysieke transitie horen, dezelfde ontwikkeling door zullen maken als cosmetische chirurgie heeft gedaan: van iets waar de gespecialiseerde medici heel terughoudend in zijn, tot een lucratief handeltje voor privéklinieken. Want daarvoor is het veel te complex en delicaat.

 • Volgende reactie op #3.6
#3.8 okto - Reactie op #3.6

Onzin-vergelijking. Hoe jongeren zich onder elkaar gedragen is iets totaal anders dan iemand die al onder behandeling is bij een therapeut (en dus psychische problemen heeft) en zich daar iets aan laat praten.

Niks onzinvergelijking. web-psychologie is hot tegenwoordig. Je hebt echt geen therapeut meer nodig om je een en ander aan te laten praten – internet volstaat tegenwoordig prima, en er zijn zat websites, appgroepen en social media bubbels die mensen daarin volop stimuleren. Plus nog de eigen omgeving.
Dubieuze therapeuten hebben echt geen monopoly op aanpraterij en stimulatie.

Die indruk heb ik ook niet. Dus dat voorsorteren is een non-argument.

Je doet aan alles-of-niets-denken. Ook dat is hot tegenwoordig. Vaccins werken totaal of ze werken totaal niet, zulk soort redeneringen. Dat pas je ook hier toe.
De werkelijkheid is vaak grijs, met een hele gradient aan schakeringen.

 • Vorige reactie op #3.6
#3.9 Hans Custers - Reactie op #3.8

Niks onzinvergelijking. web-psychologie is hot tegenwoordig.

Je verplaatst de doelpalen. Je had het over hoe jongeren zich onderling gedragen. En niet over de behandeling van jongeren met psychische problemen.

Je doet aan alles-of-niets-denken.

Goed, dan nuanceer ik het. Schoolpleingedrag is een gigantisch eind verwijderd van het werkelijke begin van een transitie. Het is niet voorsorteren, het is langs het eerste bord dat een afslag aankondigt rijden, en dan heel even overwegen om die afslag te nemen. Beter zo?

#3.10 KJH - Reactie op #3.5

Dat fenomeen heet al best wel lang ‘massa hysterie’ en het begon, geloof ik, met dames die en masse flauw vielen omdat de emotie ze te veel werd. Misschien zit er tegenwoordig meer ijzer in het eten? Anderszins zie ik mensen niet zo vaak meer flauw vallen. En clowns zijn op gegeven moment ook weg gebleven uit Oude Pekela. De middelbare schooltijd is voor velen de mooiste tijd van hun leven; eentje waarvan ze willen dat die nooit zou ophouden. Dankzij sociale media is dat ideaal een stuk bereikbaarder!

 • Volgende reactie op #3.5
 • Vorige reactie op #3.5
#3.11 Micowoco - Reactie op #3.5

Helaas is er al een illegale handel in hormonen op gang gekomen. Onverstandig, want het kan bv psychoses tot gevolg hebben. Maar ja, dat kan ook gezegd worden van xtc en alle partypillen die daarop volgden en alle kwakzalverij die antivaxxers online kopen.

 • Vorige reactie op #3.5
#4 okto

@0 :
[Je spreekt niet van een ‘explosie’ als je écht vindt dat trans zijn oké is]

Je zou gelijk hebben als in transitie gaan gratis, vrijblijvend, en reversibel was. Dat is het niet. In transitie gaan is een heftig proces dat een heel hoog prijskaartje kan hebben, waar je voor de rest van je leven de sporen van meedraagt, en dat ook nog eens vaak op heel jonge leeftijd ingezet wordt.

En dus kun je wel degelijk zorgen uitspreken als je de indruk krijgt dat een deel van de potentiele kandidaten vooral door een groepsproces voortgestuwd wordt.

Ik maak trouwens bezwaar tegen de badinerende manier waarop @0 omgaat met meningen die anders zijn dan de hare.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 KJH

Dit stukje heeft een heel hoog Sargentini-gehalte. Dat is wanneer wat er staat te gebeuren onoverkomelijk is, maar die waarheid niet strookt met de gewenste linkse droomwereld. Een bezweringsformule voor kwade, toekomstige gevolgen van de eigen goede bedoelingen. ‘Er zitten geen terroristen tussen vluchtelingen’. ‘Een vrouw is veiliger voor een trans-vrouw dan voor een man, ook als die zich gewoon van zaterdag op zondag vrouw mag noemen’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 Bismarck - Reactie op #5

Deze reactie heeft een hoog Roze Khmer-gehalte. Dat is wanneer er quotes worden verzonnen, maar de waarheid niet strookt met het gewenste rechtse vijandbeeld.

#6 beugwant

Ik begrijp dat het vooral pubermeisjes zijn, die aan trans doen? Ergens begrijp ik dat wel. ADHD wordt toch teveel door jongens gedomineerd en een glutenintolerantie wordt erg ongeloofwaardig als je bij de eerste de beste gluut niet aan de racekak gaat.
Het doet me denken aan Catootje Tromp, die vegetariër werd, maar niet aan tafel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6.1 okto - Reactie op #6

Precies dit.

Ik begrijp niet dat het voor sommige mensen zo moeilijk is om te accepteren dat alles gekaapt kan worden door hypes. ADHD, hoogsensitiviteit, hervonden herinneringen, whiplash, glutenintolerantie, prikkelbare darmen, Chronisch vermoeidheidssyndroom: voor de hele reutemeteut gaat op dat er ongetwijfeld mensen zijn die het echt hebben, maar dat er ook een hele groep volgers is die hier in meegaan omdat ze voortgestuwd worden door de modetrends en stimulatie vanuit de eigen bubbel.

Voor trans geldt dat net zo goed.

Iedereen die hier op wijst meteen voor transfoob uitmaken, zoals @0 doet, helpt daarij bepaald niet, en is nogal een dubieuze discussietechniek.

#6.2 Spam - Reactie op #6.1

Stuk voor stuk behoorlijk onschuldige hypes. Bij ADHD moet je oppassen voor onnodige medicatie, maar al die andere hypes zijn hooguit irritant. En hypes onder pubers zijn natuurlijk al helemaal geen probleem. Het beschrijven en beschouwen van een eventuele transgender-hype gaat in de regel echter veel verder dan het schrijven van een column waarin de schrijver zich verwondert over plotseling endemische glutenallergie.

De veronderstelde hype wordt aangegrepen om ten strijde te trekken tegen maatregelen die de emancipatie van transgender personen moeten bevorderen. Om tegen sekseaanpassing in paspoorten te pleiten, om transgenders te verbieden het vrouwentoilet te gebruiken, om ze de broodnodige medische begeleiding en behandeling te onthouden. Een toename in gemelde prikkelbaarheid van de darmen wordt niet als een maatschappelijke bedreiging gezien. Een transgender die het ‘verkeerde’ toilet binnenloopt en een meisje dat een jongensnaam aanneemt wel.

 • Volgende reactie op #6.1
#6.3 Frank789 - Reactie op #6.2

[ De veronderstelde hype wordt aangegrepen om ten strijde te trekken tegen maatregelen ]

Wat ze er elders mee doen doet er niet toe.
Het mag je niet tegenhouden te kunnen praten over wat echt is en wat een hype is of wat een trend is.
Als het goed is kennen we allemaal de verhalen van Buikhuisen en Galjaard nog.

 • Volgende reactie op #6.2
#6.4 Frank789 - Reactie op #6.2

[ maar al die andere [ onschuldige] hypes zijn hooguit irritant ]

Oeps, die is keihard?
Voor die mensen zijn de klachten echt, er is alleen geen lichamelijke oorzaak te vinden en ze hebben een (mode-) ziekte gevonden die past bij hun klachten.
Iemand met hoofdpijn die denkt elektrosensitief te zijn kan kapitalen spenderen en werk verliezen.
Hervonden herinneringen vernietigen complete gezinnen.
Zo maar wat niet-onschuldige gevolgen.

 • Vorige reactie op #6.2
#6.5 Hans Custers - Reactie op #6.1

Weer een kromme vergelijking. De meeste hypes die jij noemt zijn vooral hypes onder ouders en veel minder onder kinderen/jongeren. Het zijn de ouders die willen dat een kind een diagnose van het een of ander krijgt, als het problemen heeft op school. Geen enkele ouder wil dat een kind een transitie wordt aangepraat door een of andere behandelaar. Daarvoor is het veel te heftig, voor het kind zelf én voor de ouders.

 • Volgende reactie op #6.1
 • Vorige reactie op #6.1
#6.6 Sjors - Reactie op #6.1

Dat is de modus operandi van Spaink, die al jaar en dag hetzelfde doet. Iets met hoge stelligheid beweren, fuck de nuance of onjuistheden in haar betoog en iedereen die dat niet net als haar vindt, is fout.

 • Vorige reactie op #6.1
#7 P.J. Cokema

In september kwam de NOS met dit artikel over de toename van jongeren in de transgenderzorg. Welingelichte Kringen maakte daar ‘explosie’ van.

De NOS laat Annelou de Vries, kinderpsychiater bij Amsterdam UMC, aan het woord. Zij noemt de vergrote zichtbaarheid van transgenders als één van de oorzaken voor de langere wachtlijsten voor transgenderbehandelingen.
De NOS en De Vries laten andere oorzaken onbenoemd.

Verder zegt De Vries:

Het onthouden van zorg vind ik onethisch. Ik heb zoveel jongeren daar zo gelukkig van zien worden en het zo goed bij hen zien passen. We weten voldoende om te laten zien dat het hen heel veel lijden en ellende kan besparen.

En ja, natuurlijk bepleit ze ook zorgvuldigheid in het hele traject tot transgenderwording. Een zorgvuldigheid die al is ingebouwd in huidige procedures.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Frank789

“Want waar komt de grote stroom kinderen vandaan die zich sinds 2013 plots aanmeldt voor transgenderzorg? En hoe is de kwaliteit van leven voor deze groep, lang na de geslachtsverandering? Op die vragen is geen antwoord. En dat er moet wel komen, menen Steensma en zijn collega’s uit Nijmegen.

,,We weten niet of onderzoeken die we in het verleden hebben gedaan nog goed toepasbaar zijn op deze tijd. Er melden zich veel meer kinderen aan, en ook een ander type”, zegt Steensma. Zo zijn er plotseling veel meer meisjes die zich aanmelden, die zich een jongen voelen. Was de verhouding voor 2013 gelijk, nu melden zich drie keer zoveel kinderen aan die geboren zijn als meisje, ten opzichte van kinderen die geboren zijn als jongen.”

https://www.gelderlander.nl/nijmegen-e-o/dringend-meer-onderzoek-nodig-naar-transgenderzorg-aan-jongeren-waar-komt-de-grote-stroom-kinderen-vandaan~aec79d00/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Arduenn

Ik ben blij met deze ontwikkeling. Als mensen ineens ontzettend last krijgen van hypothetische problemen, dan moet het wegens gebrek aan echte problemen toch wel goed gaan met een maatschappij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 su

Het is verschrikkelijk! Ik was laatst bij de genderpoli en moest mij een weg vechten door de hordes tienermeisjes! Not..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie