Quote du Jour – Bush over klimaatverandering & aardolieverslaving

Quote du Jour“America is on the verge of technological breakthroughs that will enable us to live our lives less dependent on oil. And these technologies will help us be better stewards of the environment, and they will help us to confront the serious challenge of global climate change.”

Bush gaat in zijn nieuwe State of the Union toespraak van vannacht kort in op klimaatverandering en zegt een gigantische hoeveelheid over de aardolieverslaving van de Amerikanen. Om het laatste op te lossen stelt Bush de grote Amerikaanse natie één vooruitstrevend doel. Het verhogen van het aandeel hernieuwbare en alternatieve bronnen in de energiemix naar 15 procent in 2017. Om de Amerikaanse auto’s van biobrandstoffen te voorzien, de keuze van de regering Bush, is in dat geval dagelijks 362 miljoen liter aan biobrandstof nodig, vijfmaal het huidige doel voor 2012 van de Bush regering. Daarvoor is ongeveer 12% van het totale landbouwareaal in de V.S. nodig. Mochten de “technological breakthroughs” waar Bush aan refereert niet snel komen, dan wordt meer dan de gehele Amerikaanse maïsproductie opgeslokt om de Amerikaanse auto op “groene” wijze voort te stuwen.

Meer State of the Union:
Volledig filmpje State of the Union (incl.handengeklap & commentaar)
• Energieplan van Bush:
“Twenty in Ten, Strengthening America’s Energy Security” [pdf]
Internationaal blogcommentaar op the Oil Drum
Lees ook: “Biobrandstof VS stuwt graanprijs op” (Sargasso, 10 januari 2007)

 1. 1

  Bush vergeet voor het gemak te melden dat de productie en verwerking van die mais net zoveel fossiele brandstoffen kost als wanneer je gewone brandstof in je auto blijft knikkeren.

  Klinkt leuk, maar de realiteit is minder rooskleurig.

  Er wordt al wel gewerkt aan manieren om ethanol van mais te maken dmv algen die wel beter voor het milieu is, maar die methode is nog lang niet klaar voor gebruik op grote schaal.

 2. 2

  Op zulke methodes hoopt Bush, omdat het Department of Energy beweerd dat binnen vijf jaar dergelijke technieken op grote schaal toepasbaar zijn.

  Ander saillant detail: volgens het energieplan moet de groei in de uitstoot van klimaatverandering binnen 10 jaar een halt toegeroepen zijn. Dit is echter niet gemeld in de toespraak van Bush.

 3. 3

  Ten eerste, het is niet zo dat het maken van biobrandstof even veel kost dan dat het oplevert, dat is onzin. Het houdt inderdaad echter niet veel over. Dit ligt er vooral aan dat de opbrengst per plant zo vreselijk laag is.

  Met die technology breaktroughs heeft Bush het naast zijn troetelkindje; schone steenkool, het onder andere over het winnen van biobrandstof uit de cellulose in de stam van de maisplant. Hiervoor wordt een process ontwikkeld (waarbij ook nog een CO2 gebruikt wordt), en ook nog een ander alternatief dat met enzymen werkt. Als dit lukt hebben we het over een dramatische opbrengstverhoging van mais, en concurreert het niet meer met de voedselvoorziening (de maiskolf kun je nog steeds gebruiken.)

  In dat geval is er veel voor te zeggen de maisproductie op peil te houden (want die was aan het inzakken, en biobrandstof verkoopt zichzelf niet zonder subsidies) tot dit kan.

 4. 4

  Als die amerikanen nu eens 12% minder gaan eten, dan zijn ze er toch?

  Ik heb op deze manier ook wel eens gehoord dat het milieuvriendelijker is om een sparta-met te nemen dan zelf te fietsen, mits je het eten wat je niet meer (lichamelijk) verbrand laat staan…

 5. 5

  Er bestaat geen enkele andere reden voor verandering in deze Brave Nieuwe Wereld dan econimische winst. En liefst veel.
  Nergens zie ik winst van die orde die Bush’ pleidooi zou ondersteunen.

 6. 7

  Weinig nieuws trouwens ten opzichte van zijn vorige SOTU:
  Keeping America competitive requires affordable energy. And here we have a serious problem: America is addicted to oil, which is often imported from unstable parts of the world. The best way to break this addiction is through technology. Since 2001, we have spent nearly $10 billion to develop cleaner, cheaper, and more reliable alternative energy sources — and we are on the threshold of incredible advances.

  So tonight, I announce the Advanced Energy Initiative — a 22-percent increase in clean-energy research — at the Department of Energy, to push for breakthroughs in two vital areas. To change how we power our homes and offices, we will invest more in zero-emission coal-fired plants, revolutionary solar and wind technologies, and clean, safe nuclear energy. (Applause.)

  We must also change how we power our automobiles. We will increase our research in better batteries for hybrid and electric cars, and in pollution-free cars that run on hydrogen. We’ll also fund additional research in cutting-edge methods of producing ethanol, not just from corn, but from wood chips and stalks, or switch grass. Our goal is to make this new kind of ethanol practical and competitive within six years. (Applause.)

  Breakthroughs on this and other new technologies will help us reach another great goal: to replace more than 75 percent of our oil imports from the Middle East by 2025. (Applause.) By applying the talent and technology of America, this country can dramatically improve our environment, move beyond a petroleum-based economy, and make our dependence on Middle Eastern oil a thing of the past. (Applause.)

 7. 8

  Steeph er is een groot veschil, een gedwongen aandeel van 15% biobrandstof in de brandstofmix voor auto’s (dat is waar het op neer komt), heeft enorme implicaties. Dit wed niet genoemd in zijn vorige SOTU.

 8. 9

  @Rembrandt: Daar heb je gelijk in. Maar dan moet zijn voorstel nog wel wet worden. En dat is maar de vraag.
  Veel uitspraken halen het uiteindelijk niet. Die 22% extra geld voor alternatieve energie is er volgens mij ook niet gekomen.

 9. 10

  @steeph

  er is een grote verschuiving gekomen in de besteding van geld in energie-onderzoek. Meer geld vrijgekomen voor o.a. coal to liquids & olieschalies.

  In hoeverre er 22% geld bijgekomen is weet ik niet, maar wel een gedeelte daarvan (via budgetverschuivingen). Overgens stelt 22% erg weinig voor, zoveel onderzoek wordt er niet gedaan in de V.S. op dit gebied in relatie tot andere wetenschappelijke takken.

 10. 13

  En lijkt me ook beter, dan kunnen de landbouwgebieden beter voor voedselproduktie gebruikt worden. Even ter herinnering tweederde van de wereld heeft niet of nauwelijks te vreten.

 11. 15

  @Ruud

  de waterstofeconomie is een sprookje voor het wegtransport wegens de lage dichtheid van waterstof, het opslaan en transport wordt hierdoor niet meer zinvol. Voor de scheepvaart zou waterstof wellicht wel interessant zijn.

 12. 16

  @14
  Is wel leuk, maar de vruchtbare gronden om voedsel te verbouwen nemen wereldwijd af (FAO).
  En de monocultuur word nog groter.

 13. 17

  Het probleem van waterstof is dat de creatie van waterstof evenveel energie inneemt als de verbranding ervan (duh). Dus hoewel waterstof schoon is, moet het nog wel door een andere vorm van energie gemaakt worden, hierdoor is waterstofenergie grotendeels nutteloos omdat je het energieprobleem gewoon verschuift.

 14. 20

  @ruud

  de link die je aangeeft wekt niet. Tevens kunnen ze zoveel onderzoek doen als ze willen, dat veranderd de fysische eigenschap van waterstof t.o.v. andere energiedragers die veel efficienter zijn (zoals methanol) en op grotere schaal gemaakt kunnen worden. Niet.

  Aantal tankauto’s nodig om zelfde aantal voertuigen van brandstof te voorzien

  Benzine: 1
  CH3OH : 2,2
  Vloeibaar H2: 4,5
  H2 op 200 bar: 15,4

  Vergunningen:
  H2 : hoog ontvlambaar, ontploffingsgevaar, slechts onder hoge druk of gekoeld vloeibaar te vervoeren, economisch-/technisch-/vergunnings-probleem

  CH3OH : giftig, behoeft bij gepast gebruik en voorzorgsmaatregelen echter geen probleem te zijn

  CH3OH : past in bestaand transport- en distributie-systeem, vloeibaar onder kamercondities

 15. 21

  @rembrandt

  Idd transport met grote hoeveelheden is gevaarlijk.
  Ideaal is natuurlijk als het door tankstations lokaal zelf geproduceert (eventueel met zonne-energie) word.
  Maar dat is, denk ik, te complex en de stations zouden teveel ruimte in beslag nemen, zeker in stedelijke gebieden.

 16. 22

  @Ruud

  klopt, daarom zie ik geen toekomst voor waterstof in het wegtransport. Bij scheeptransport heb je veel minder problemen, de grootte van de tank is in tegenstelling tot de auto geen probleem, de waterstof kan centraal getankt worden in een haven, de productie kan oftewel verscheept worden in grote hoeveelheden naar de haven (supertankers) oftewel redelijk in de buurt van de haven geproduceerd worden (via elektriciteit via grootschalige zonnecentrales bijv. ). Tot slot gaat innovatie in de scheepvaart makkelijker, omdat elk schip weer anders is en je dus niet vastzit aan reeksen modellen auto’s

 17. 24

  Hoewel ik ook niet zoveel verwacht van waterstof, denk ik wel dat de voordelen aanzienlijk zijn en opwegen tegen de transport nadelen.

  Loop eens door een stad heen, en zie alle vervuiling van het wegvervoer. Dat verdwijnt grotendeels als je op waterstof overgaat. En op de plekken waar het terugkomt, zoals energiecentrales etc. kan het heel veel efficienter opgevangen worden.

  En die vervuiling is niet alleen cosmetisch, het kost levens en is terug te vinden in de levensverwachting van mensen die in een vervuilde stad leven. En dat worden er steeds meer.

  De vraag is of bewoners bereid zijn te betalen voor een schone stad.

  Overigens is het vervoer een kleiner probleem dan je beschrijft omdat waterstof lokaal geproduceerd wordt, dus alleen het lokale transport veroorzaakt extra kosten. En die kosten zijn niet echt een significante kostenpost van benzine, dus al vermenigvuldig je dat met een factor tien, het zou dan nog steeds niet opwegen tegen bv. het kwartje van Kok, en andere belastingen.

 18. 25

  @lUC

  Het produceren van waterstof kost zoveel energie dat dat niet plaatselijk kan. Het gaat niet om afweging van voordeel en nadelen maar om fysische eigenschappen van waterstof.

 19. 26

  @Rembrandt

  Met plaatselijk bedoel ik dan ook bij een energiecentrales ed. Typische plekken waar ook waterstof geproduceerd kan worden.

  En daar zijn er redelijk wat van in Nederland.

 20. 27

  @Arjan #17: klopt. Dat is namelijk het grote voordeel van waterstof: het is een relatief efficiënte en schone manier is om energie te verbruiken die je elders (bijvoorbeeld dmv zonnepanelen) hebt opgewekt.

  (is ook @Luc #24, trouwens).

 21. 29

  Mooi bericht, ook die laatste toevoeging van Steeph in #28 geeft aan dat er echt iets gebeurt.

  Overigens zie in de reacties dat er eigenlijk alleen wordt gepraat over de energieopbrengst. Volgens mij moet er gekeken worden naar de energie die ingestraald wordt door de zon en opgeslagen wordt in de planten. Je kunt dan zo uitrekenen (Monbiot die hier al eens ter sprake is geweest heeft dat gedaan) dat we veel meer gebruiken dan de zon instraalt. Als je alle omzettingen meeneemt (dus hoeveel energie kost het om uit b.v. mais bruikbare brandstof te maken) dan kun je zo uitrekenen dat wat Bush roept een mateloze negatieve impact zal hebben op de wereldeconomie, voeselvoorziening etc… De landbouw kan gewoon niet voldoende energie produceren dus alle pogingen die te gaan exploiteren leidt tot uitbuiting en groepen die afvallen.

  Het requiem voor armoede kan aangeheven worden want de VS zullen alleen voor zichzelf zorgen.

  Verdelen van resources? Denk het niet.

 22. 31

  Het gebruik van biobrandstoffen zou inderdaad een boel schelen op het gebied van luchtvervuiling in de stad, maar het gebruik en de hoeveelheden die nodig zijn, zijn enorm. Daarnaast wordt, door de verhoogde vraag, ook steeds meer oerbos gekapt, zodat ze het daar kunnen verbouwen. Zover mag het niet komen. Hoewel de verbranding van fossiele brandstoffen heel veel vervuiling geeft, is de kap van oerbos ook niet iets wat we moeten toestaan. Ik vond een petitie, waar dit bijvoorbeeld wordt uitgelegd voor de Argentijnse oerbossen: http://www.thepetitionsite.com/takeaction/227554852 (onderaan staat de Engelstalige tekst). Nu maar hopen dat men een oplossing vindt voor dit nijpende probleem…