PVV: Geen levenslange benoeming meer voor rechters

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

PVV: Geen levenslange benoeming meer voor rechters

Onlangs heeft de PVV het idee geopperd dat rechters niet meer voor het leven benoemd zouden moeten worden, maar voor een bepaalde periode die van rechtswege afloopt, waarna herbenoeming mogelijk kan zijn. Vele reacties volgden, uiteenlopend van een goed idee dat uitwerking vereist tot een bijl aan de wortels van de democratische rechtsstaat, een flagrante aantasting van de grondwettelijke eerbied voor de onafhankelijke rechterlijke macht en het schaden van het vertrouwen in de rechtsstaat.

0

Reacties (9)

#1 Emile M

Met wie zouden die functioneringsgespreken gehouden moeten worden?

 • Volgende discussie
#2 Joost

Met PVV-goedgekeurde politici, natuurlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Jay

@1 het lijkt mij op zich logisch dat het bestuur van de rechtbank dat dan doet. Zij zijn per slot van rekening ook nu al degenen die de shortlist voor een benoeming samenstellen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Jay

Overigens lijkt het me niet zo’n goed idee. De gedachte achter een benoeming voor het leven is dat een rechter niet bang voor zijn baan moet zijn bij een vonnis, maar geheel onafhankelijk tot een oordeel kan komen. Een termijn met een evaluatie zal er al snel voor zorgen dat een rechter bij een uitspraak om zijn eigen hachje gaat denken – zeker als het een poltiek gevoelig liggende zaak is.

Wellicht kun je dat omzeilen door de evaluatie en herbenoeming volledig bij de rechtbank zelf neer te leggen en de politiek er geheel buiten te houden, maar de vraag is dan natuurlijk weer wat je er uiteindelijk mee oplost.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Joost

@3/@4. Volgens mij is er al zo’n beoordelingssysteem, maar dat gaat de PVV niet ver genoeg. Zij willen politieke benoemningen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Emile M

@5: Ja dat is inmiddels bij alle rechtbanken en hoven ingevoerd.
@3: Behalve de Hoge Raad stellen de gerechtsbesturen gewoon zelf hun rechters aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 pedro

Ik vroeg me af, wat het argument voor tijdelijke arbeidscontracten voor rechters eigenlijk is, en volgens mij is dit het enige argument, dat ze aanvoeren:

De ambtstermijn zou van bepaalde duur moeten zijn en van rechtswege, dus zonder ontslag maar enkel door tijdsverloop, moeten eindigen. Nadat de termijn is geëindigd, is plaats voor een evaluatie van de werkzaamheden van de betreffende rechter als hij of zij voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen. Niet valt in te zien waarom iedere werknemer een functionerings- en beoordelingsgesprek heeft en de heren en dames van de rechterlijke macht hiervan gevrijwaard zouden moeten zijn


Vooral die laatste regel is uitermate vreemd natuurlijk, want er is geen werknemer wiens arbeidscontract afloopt, als er een functioneringsgesprek aan komt. Het arbeidscontract kan af lopen na een functioneringsgesprek, maar niet daar voor.

Overigens bestaat zo een beoordelingssysteem al enige tijd, en zijn er zelfs al rechters ontslagen, die niet functioneerden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Jay

@6 Formeel is het de regering die bij koninklijk besluit een rechter benoemt, dacht ik. Ze doen dat op basis van een kandidatenlijst die door het gerechtsbestuur wordt ingediend.

Hoe lang die lijst in de praktijk is (1?) en of de regering altijd het advies van het bestuur volgt, daar heb ik eerlijk gezegd geen idee van. Maar formeel hebben ze het recht om af te wijken van de voorkeur van het gerechtsbestuur.

Of heb ik het compleet mis?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Paul

Voor deze verandering in het benoemen van rechters is een grondwetswijziging nodig. De kans dat een grondwetswijziging erdoor komt om van rechters flexwerkers te maken, te onderwerpen aan de tucht van het populisme, schat ik even hoog als de kans op de grondwetswijziging om sharia in te voeren, een schrikbeeld waar het enige geblondeerde lid van de populistische vrijheid vrienden ook graag over mauwt.

 • Vorige discussie