Publieke, niet-academische kennisinstellingen – wat weten we er eigenlijk van?

Foto: inyucho (cc)

ACHTERGROND - Jammer dat niet meer mensen weten wat niet-academische kennisinstellingen met ons belastinggeld doen, vindt onderzoeker Lionne Koens.

Wanneer ik maandagavond de woonkamer binnen stap, zit het voltallig bestuur van de aquariumvereniging om de eettafel. De vergadering is nog niet begonnen, en we kletsen wat. Ik ben net twee weken aan het werk bij het Rathenau Instituut, en vertel vol trots dat ik meewerk aan een onderzoek naar niet-academische kennisinstellingen. ‘Naar wat?’ Mijn – in werkelijkheid niet zo korte – antwoord is dat het instituten zijn die wetenschappelijk onderzoek doen dat ondersteunend is voor ‘het’ beleid, verbonden aan en (grotendeels) gefinancierd door de overheid.

De conclusie aan tafel is dat onderzoekers en beleidsmakers beroepsgroepen zijn die veel betaald krijgen, maar weinig doen. En dat van ons belastinggeld. Ik haal mijn schouders op en druip met een onzekere knik af naar de keuken. De aantijging zit in mijn hoofd, de gedachte ‘Wat weet hij er nou van?’ strijdt met de gedachte ‘Wat weet ik er nou eigenlijk van?’.

Hele infrastructuur

In 2012 kwam ik, min of meer per toeval, in aanraking met deze groep instellingen door bij een van hen, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), mijn afstudeerstage te volgen. Daarvoor ging ik er altijd vanuit dat het wetenschappelijk onderzoek plaatsvond aan de universiteiten. Dat er daarnaast een hele infrastructuur van publieke kennisinstituten bestond, was een openbaring op zich. Natuurlijk kende ik instituten als het Voedingscentrum en het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut), maar ik had geen idee van de omvang van hun werkzaamheden. Ook wist ik niet dat het niet om een paar, maar om zeker 42 instituten gaat. Samen zijn zij verantwoordelijk voor 17% van het totale publieke onderzoeksbudget.

Maar wat doen ze dan? Nou, alles wat valt onder de term ‘beleidsondersteunend onderzoek’. Dit is toegepast onderzoek, dat zinnig is voor jullie. Zo is het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) daar om sporen te analyseren à la Crime Scene Investigation, het RIKILT spoort schadelijke stoffen op in ons eten en het KNMI waarschuwt ons voor gevaarlijk weer. Belangrijke bezigheden, waardoor wij ’s ochtends ongestoord kunnen genieten van onze maaltijd en veilig op weg kunnen. Om dat te kunnen blijven doen is steeds nieuw onderzoek vereist, want criminelen worden steeds slimmer, er worden steeds meer mogelijke schadelijke stoffen ontdekt en het klimaat verandert snel.

Efficiënter beleid

Niet alleen zijn we zo criminelen en stormen te slim af, door de kennis die verzameld word weten we ook beter waar aan gewerkt moet worden. Moeten de dijken verhoogd worden? Moeten we strenger straffen? Dat kunnen we bepalen door meer te weten over het mogelijke overstromingsgevaar en het effect van strenger straffen op de criminaliteit. Dat weten maakt het beleid – en de besteding van jullie belastinggeld – efficiënter.

Dus, geacht aquariumverenigingsbestuur, de onderzoekers doen wel degelijk iets. Sterker nog, ze doen iets nuttigs. Ze maken ons leven veiliger en voorspelbaarder en het overheidsbeleid een stukje rationeler. Maar moet dat dan van ons belastinggeld? Dat vraagt men zich in Den Haag ook af. Net als in de zorg stuurt de politiek aan op meer samenwerking met de markt. Die mogelijkheden zijn er ook. Naast het KNMI is er tegenwoordig Meteo Consult en er zijn ook private bedrijven voor forensisch onderzoek, zoals Verilabs en Fox-IT. Deze bedrijven stellen de vraag: waarom zij, als wij het ook kunnen?

Publieke taken

Ik probeer als onderzoeker een antwoord te vinden op deze vragen. Eén ding is me inmiddels wel duidelijk geworden: deze instellingen vervullen publieke taken waarvan ik als burger zeker wil weten dat ze op elk moment onafhankelijk plaats kunnen vinden. Deze basisfuncties, zoals forensisch onderzoek en voedselveiligheid, moeten in de publieke sfeer blijven. De minister van Veiligheid en Justitie concludeerde op 19 februari hetzelfde: Het Nederlands Forensisch Instituut heeft een publieke taak bij de opsporing van misdaad. Die taak, zo stelt de Minister, kan niet overgedragen worden aan private instellingen.

Nu is het zaak om te bepalen welke onderzoekstaken van dusdanig vitaal belang zijn dat ze door publieke, niet-academische kennisinstellingen moeten worden uitgevoerd. Ik dacht eerst dat dat vooral een vraag voor de politiek is. Maar wellicht ligt hij ook bij jullie. Immers, zo werd mij duidelijk gemaakt, het is jullie belastinggeld.

Lionne Koens is junior onderzoeker bij de afdeling Science System Assessment van het Rathenau Instituut. Binnenkort brengt het Rathenau Instituut het rapport ‘Verstand op Veilig’ uit, waarin wordt gekeken naar de rol en positie van deze niet-academische kennisinstellingen.

Reacties (7)

#1 roland

@0: “Sterker ze doen iets nuttigs” Wat dat iets dan wel is, wordt niet echt duidelijk.
– “Moeten we strenger straffen?” komt niet uit dit soort onderzoek.

Wat gebeurt er met het resultaat als dat niet ‘beleidsondersteunend’ blijkt?

 • Volgende discussie
#2 AndreSomers

Leuke vorm van zelfonderzoek natuurlijk, aangezien ook het Rathenau Instituut onder het rijtje van “publieke, niet-academische kennisinstellingen” geschaard kan worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 eli

Er zijn heel veel publieke taken die – vaak met publiek geld – door private instellingen worden uitgevoerd. Denk aan openbaar vervoer, gezondheidszorg, energienetwerken, post etc. De redenering dat een publieke taak dus ook door een publieke instelling moet worden vervuld vind ik te simpel. De vraag is eerder welke randvoorwaarden moeten gelden om een goede uitvoering van de publieke taak te organiseren (financiering, onafhankelijkheid, openheid, kwaliteitsborging, verantwoording afleggen, rechtsbescherming etc.) en pas daarna hoe je dat organiseert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 mbmb

Het gaat natuurlijk nog verder dan de KNMI´s en DLO´s van deze wereld.

Wat te denken van de vele archeologische en monumentenbureaus, waar hoog gekwalificeerde medewerkers, vaak gepromoveerd, beleidsondersteunend of -voorbereidend werk doen voor overheden? Daar vind gewoon wetenschappelijk onderzoek plaats dat van de dezelfde kwaliteit kan zijn als bij universiteiten ondergebracht onderzoek.
Niet altijd natuurlijk, maar dat is academisch onderzoek ook niet. Denk aan onderzoek waar de Vonken met Stapels vanaf vliegen. of zo.

Dan zijn er nog de bureautjes van hoogleraren. Het is op de één of andere manier heel normaal dat hoogleraren hun onderzoek via een eigen bedrijf naar de markt brengen. Voelt niet altijd goed, maar het gaat zeker niet altijd om broddelwerk.

En natuurlijk vind er bij bedrijven nog altijd R&D werk plaats. Sterker nog. er zijn genoeg bedrijven die heel wat meer besteden aan opleiding en onderzoek dan onze eigen rijksoverheid. Ook dat onderzoek is niet epr definitie waardeloos of gestuurd door afhankelijkheden.

Het tegengestelde is ook waar. Op één van mijn motorreizen met Daan kwam ik eens iemand tegen die aan een universiteit werkte, maar in zijn onderzoek zeer gestuurd werd door Big Pharma.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Derpjan

Is Nederland niet vooral te klein om zulke dingen uit te besteden (tenzij misschien aan met elkaar concurrerende Europese conglomeraten die geen toestemming hebben te werken voor vijanden of concurrenten van Europa, zoals de VS, China en Rusland?) Zo’n bedrijfje zou als hofleverancier al gauw de enige grote speler in Nederland worden en dan is het hele principe van lagere kosten via concurrentie van de baan.

Voor je het weet combineer je het slechtste van twee werelden (bedrijfsleven en overheid): amoreel winstbejag en overbetaalde “consultants” EN (ongelimiteerde) overheidssteun en een gebrek aan concurrentie, een beetje zoals bij de NS.

En al zou het werken, om hoeveel belastinggeld gaat het nou eigenlijk? De kosten van de zorg en het woonbeleid onder controle krijgen is veel belangrijker.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 esgigt

@5: +1

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Tinbergen

Weinig. Te weinig. Dito voor academische topsector instellingen. Politiek, media én wetenschap zijn welwillend ingesponnen in het web van de globalisten. Die werken liefst ‘stealth’, zoals via opiniemakers als zgn. denktanks en NGO’s cq. zgn. filantropische vehikels.

Vb. van 1 terrein waarop vakidioten los gaan:
De chemieconcerns die zich nu op de voedingsgewassen hebben gestort zetten ook (gezamenlijk) in op ontwikkelen van biologische wapens. Ze worden gevoed via het overheidsinfuus, innovatiesubsidies, de astronomische antiterreur-uitgaven. Ook in ons land werken veel vakidioten in het geheim hieraan.
Globale namen: Epicyte, Gilead Sciences, GAVI, PAXVAX, Pfizer, Merk, Novartis (in board Unilever, wat weer diep in onze universiteiten, media en politiek zit).

Hilary Clinton (als minister BZ):
‘We gebruiken de VN (World Government) om controle te krijgen over de voedselvoorziening’

• Enkele steekwoorden en citaten:
Food Weapons
“edible vaccines” en “biopharming” (i.e. productie van vaccins of andere bio-actieve reagens in voedingsgewassen)
In de afgelopen 20 jaar, …. Er zijn al tal van wetenschappelijke studies die aantonen dat gg-gewassen immune response kunnen onderdrukken bij mensen (Haq et al. 1995, for review see Streatfield/Howard 2003), en klinische tests op mensen zijn gaande om vaccins in voedingsgewassen te testen..

Een ‘abortus-opwekkende mais’ van het bedrijf Epicyte (VS) zal niet voor oorlogsvoering geschikt zijn, maar illustreert het potentieel voor misbruik van land’bouw’.
Een gen voor antigenen tegen menselijk spermacellen inbrengen in een gewas kan een contraceptisch vaccin vormen.
http://www.sunshine-project.org/publications/bk/bk12.html

Ook Engdahl concludeert uit zijn onderzoek dat gmo’s een dekmantel zijn voor eugenetica.
Zie zijn lezing voor het Vaticaan, en zijn lezing in Kopenhagen: http://williamengdahl.com/

Olv. de Rockefeller Foundation (roofkapitalist, oorlogsmisdadiger, anti-semiet, en uitvoerend eugeneticus) is de Eugenics Society in Engeland opgericht, dat zich is gaan vermommen als International Planned Parenthood Federation.
Zo bedient het private belang zich van internationale netwerken onder de vlag van de VN
(vehikel voor private cq. globalistische belangen)
http://www.prisonplanet.com/secretive-rich-cabal-met-to-discuss-population-control.html

Dijksma gaf nb. bijna 4 miljoen subsidie aan de al met miljarden gesubsidieerde miljardair-eugeneticus Gates, voor z’n vehicel AGRA – om de armen in Afrika te helpen ….

Surf het web, zie zoektermen Australie, aerosolen gmo-vaccins sproeien uit vliegtuigen; deadly flu vaccin, Tetanus-vaccin just for women.

 • Vorige discussie