Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

In hun wanhopige zoektocht naar een hedendaags substituut voor religie, klampen sommige mensen zich vast aan schimmige zelfopgelegde leefregels: Principes. Weet je bij gelovigen tenminste nog wat de globale do’s en don’ts zijn, mensen met Principes blijven je verrassen.
De eerste regel van Principes is dan ook ‘pas over beginnen als het al te laat is’. Een helder voorbeeld van deze regel werd mij onlangs gedemonstreerd door een fietsende knaap van mijn leeftijd op het – overigens belachelijk uitgestrekte − kruispunt Europaweg-Sontweg. Hij kwam van links, maar de man die met zijn zoontje voor mij fietste had zich eigenlijk aan haaientanden te houden. Het kindje fietste duidelijk net zonder zijwieltjes. Ook duidelijk was dat het de haaientanden niet had opgemerkt. De knaap toonde geen genade en reed midden op het kruispunt het kindje aan, dat tuimelend onderuit ging en waarschijnlijk nooit meer zijn vader zal vertrouwen. De jongen fietste ondertussen vrolijk door en riep de beduusde vader nog na dat hij immers voorrang had. Vandaar.
Brengt me op de tweede regel van Principes: zodra je het woord ‘principe’ laat vallen, is er geen discussie meer mogelijk. Iemand verzoeken zijn Principes bij te stellen, is alsof je Will Smith vraagt zich af te schminken. Een uitspraak die ik in mijn gloriedagen als helpdeskmedewerker dagelijks te horen kreeg, was “het gaat me niet om die paar centen mevrouw, het gaat me om het Principe”. En voor een Principe verbel je zonder blikken of blozen vijf euro aan beltegoed of fiets je een half uur in de regen naar de suup, omdat je voor tien cent onrecht is aangedaan. Het doel heiligt de middelen.
De Principeparadox moge duidelijk zijn; terwijl mensen met Principes menen dat hun karma er dankzij hun leefwijze onwijs op vooruit gaat, laten ze juist een spoor van vernietiging achter. Doodgebloede relaties en vriendschappen (“Ik heb als laatste ge-sms’t, dus de bal ligt bij hem”), langere wachtrijen, bureaucratische rompslomp, gewonden en vooral veel ongelukkige mensen.
Althans, dat vermoed ik; vreemd genoeg heeft geen socioloog zich aan dit onderwerp gewaagd. Dit schrééuwt om een promotieonderzoek.

Dit stuk is ook verschenen op UK.

Reacties (81)

#1 Anton

Hedendaags substituut voor religie is allang gevonden en het heet duurzaamheid.

 • Volgende discussie
#2 Harm

Bij principes gaat het dan ook nooit over de vraag of het toepassen van de doodstraf wel of niet wenselijk is en of je overheidsdienaren ten allen tijde toegang tot je woning en al je gegevens moet geven,

maar vooral om de vraag wie het laatste SMS-je gestuurd heeft.

Een andere vraag die schrééuwt om een promotieonderzoek is,
hoe mensen ertoe komen dit soort stompzinnige stukjes te publiceren,
om vervolgens publiekelijk te worden afgemaakt.

Masochisme?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 J.Morika

Brengt me op de tweede regel van Principes: zodra je het woord ‘principe’ laat vallen, is er geen discussie meer mogelijk. Iemand verzoeken zijn Principes bij te stellen, is alsof je Will Smith vraagt zich af te schminken“.

Dat klinkt wel gevat, maar wat staat er nou eigenlijk?

Waarom zou je namelijk iemand vragen om zijn principes bij te stellen? dat doe je alleen maar wanneer je op de een of andere manier vindt dat het eruit volgende gedrag in een sub-optimale uitkomst resulteert. Maar wat je dan eigenlijk doet is zelf het morele principe hanteren dat iedereen naar een optimale uitkomst toe hoort te werken. Op zich lijkt hier niks mis mee, maar als het om principes an sich gaat, dan komt het wel ietwat slordig over als je je eigen principes buiten beschouwing laat. Je dekt dan niet de hele problematiek, er blijven gaten over.

Je kunt niet zonder goede principes iets over slechte principes zeggen. Zomaar “tegen” principes zijn is een onmogelijkheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 Harm - Reactie op #3

Kijk eens aan, er zijn goede en slechte principes. En gelukkig hebben we hier iemand die ons precies weet te vertellen welke de goede principes zijn,

en vooral, welke de slechte.

#3.2 J.Morika - Reactie op #3.1

@5 Je legt me allerlei dingen in de mond (zoals gebruikelijk bij jou). De samenvattende conclusie van wat ik zei staat, zoals het hoort, heel netjes in de laatste regel: zomaar tegen principes zijn is een onmogelijkheid.

#3.3 Harm - Reactie op #3.2

Ik leg je niets in de mond. Je schrijft: “Je kunt niet zonder goede principes iets over slechte principes zeggen.”

#3.4 J.Morika - Reactie op #3.3

Zeker, dit heb ik gezegd: “Je kunt niet zonder goede principes iets over slechte principes zeggen.” Maar dat geldt niet alleen voor mij, of niet alleen voor anderen hè? Dat geldt voor iedereen. Want dat is nou eenmaal de aard van principes. Of heb jij er over nagedacht en vind je wat anders? Je zegt het maar hoor…

Zomaar “tegen” principes zijn is een onmogelijkheid“.

Kijk, dít was nou mijn laatste zin, en dit was dus de samenvattende conclusie waar ik het over had. Maar wat ik nou bij jou vermoed (en bij de schrijfster trouwens ook), dat is dat als jullie het over moraal of over principes hebben, dat jullie het dan over moraal of principes hebben bij anderen. Zelf staan jullie daar geheel buiten. Denken jullie. Vermoed ik.

 • Volgende reactie op #3.3
#3.5 Harm - Reactie op #3.3

O, bedoel je dat zo.
Dat verandert natuurlijk alles.

Zeg dat dan gelijk man.

 • Vorige reactie op #3.3
#4 Ernest

Waarom is dit een onderwerp voor sociologisch onderzoek en niet voor psychologisch of sociaal-psychologisch onderzoek? Wat je beschrijft is toch eigenlijk goedpraten van eigen handelen, ofwel “rationalisatie”. Wat heeft dat met sociologie te maken?

En ik heb nog een oude vraag staan n.a.v. technobus:
Wat is iemand “regelen”?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 Hal - Reactie op #4

Foekie foekie krijgen.

#5 Quintana

Over het eerste voorbeeld, voorrang, is net zoiets als respect, je kan het wel krijgen maar niet nemen. Respect kan je ook nog verliezen, bijvoorbeeld als je voorrang neemt. Was die voorrang eigenlijk wel een principe? Het lijkt me eerder een regel. Een principe is toch meer een individueel iets, waar je anderen zo min mogelijk mee lastigvalt, maar wat aan jezelf richting geeft bij gedrag en keuzes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 Harm - Reactie op #5

Het principe dat de regels moeten worden nageleefd.

#6 boeibrul

“Weet je bij gelovigen tenminste nog wat de globale do’s en don’ts zijn,”…

euh ja in jouw ‘model’ is dat misschien wel zo, de werkelijkheid is totaliter aliter. Zoveel gelovigen, zoveel interpretaties.

Daarnaast is het niet of/of.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Kippfest

Vervang “principes” door “het Gelijk” of “het Kleine Gelijk” en het is een prima stuk, inpakken doorlopen wegwezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 HansR

Harm vindt het een slecht stuk en denkt dat de auteur publiekelijk afgemaakt gaat worden oid.

Vervolgens is hij de multireaguurder hier en nog wel over principes ook.
Waarom doet ie dat?
Masochisme?

Heb me altijd al gestoord aan principes. Zelfs bij mezelf. Snap niet waar ze vandaan komen en waar ze naartoe gaan. Maar het gekke is dat iedereen ze heeft. Iedereen heeft zijn grenzen en dat noemen we principes. Ik accepteer bv niet dat iemand binnen een afstand van 50 cm mij met opgeheven vuist bedreigt (ik noem maar wat…) Ook een principe.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8.1 Harm - Reactie op #8

Ik vind het een slecht stuk aangezien het evenzeer verdedigbaar is dat een gebrek aan principes een spoor van vernietiging achterlaat.

#8.2 Ernest - Reactie op #8.1

Laura verdedigt niet perse dat principes een spoor van vernietiging achter zich laten, maar ze wil de paradox aantonen tussen die vernietiging enerzijds en de goede egoistische bedoelingen van de vernietiger anderzijds. Of haar dat helemaal goed gelukt is, is een andere zaak.

#8.3 Harm - Reactie op #8.2

Er staat:

a) De eerste regel van Principes is dan ook ‘pas over beginnen als het al te laat is’.

b) de tweede regel van Principes: zodra je het woord ‘principe’ laat vallen, is er geen discussie meer mogelijk

c) terwijl mensen met Principes menen dat hun karma er dankzij hun leefwijze onwijs op vooruit gaat, laten ze juist een spoor van vernietiging achter”

Ik ben het oneens met elk van de drie stellingen iin de zin dat pychologische eigenschappen van mensen worden opgehangen aan het begrip principes.

Het probleem zit hem niet zozeer in de geformaliseerde ethiek, maar in de onjuiste en/of dogmatische toepassing ervan, hetgeen een menselijke zwakheid is.

Gebrek aan principes is een menselijke zwakheid die nog veel zwaarder weegt

#8.4 Ernest - Reactie op #8.3

Toch, Harm, gaat het er bij mij niet in dat jij geen verschil ziet tussen de ene persoon die “principieel” is en de andere. Een groot deel van de politiek die jij verafschuwt wordt net zo gevoed door principiële stellingname als de politiek die jij wel ziet zitten. En zo’n typ die doorfietst, is toch ook achterlijk?
Nee, die Laura mag dan geen super actueel topic bij de hand hebben – volgens mij is dit gedrag zo oud als de mensheid en al vaak aangeklaagd – ze heeft wel een waarheid te pakken.

 • Volgende reactie op #8.3
#8.5 Jabir - Reactie op #8.3

Pcies Harm, wat Ernest zegt. Zo heb ik tenminste echte principes.

 • Volgende reactie op #8.3
 • Vorige reactie op #8.3
#8.6 Harm - Reactie op #8.3

Natuurlijk is zo iemand achterlijk, omdat de relatie tussen het middel en het doel zoek is.

Jouw stelling met betrekking tot politiek kan ik niet helemaal volgen. Op het eerste gezicht doet het me denken aan iemand die zijn afschuw uitspreekt met betrekking tot geweld en daarbij geen onderscheid maakt tussen aanval en zelfverdediging. Dat ken ik uit de militaire dienst, als middel om pacifisten in verlegenheid te brengen.

Het gedrag dat Laura beschrijft is inderdaad zo oud als de mensheid en al vaak aangeklaagd. Maar de waarheid die ze te pakken heeft, heeft niets met principes te maken, hoogstens met het misbruik van het woord.

 • Volgende reactie op #8.3
 • Vorige reactie op #8.3
#8.7 Ernest - Reactie op #8.3

Harm, heb je wel eens van cognitieve dissonantie gehoord?
Er is een gerede kans dat die fietser “het principe heeft” om geen kind aan te rijden, en daarvoor ook wel de voorrangsregels opzij wil zetten. Hij was waarschijnlijk zo in zichzelf was verdiept en/of had dat kind niet gezien omdat hij, vanwege de aanwezigheid van de vader, hoger op de weg had gekeken. Echter, hij zag het kind niet, reed het aan, en schaamde zich. Om zich voor zich zelf te redden uit zijn innerlijke strijd, wierp hij het algemene principe “rechts heeft voorrang” in de strijd om het voor zich zelf goed te praten.

 • Volgende reactie op #8.3
 • Vorige reactie op #8.3
#8.8 Harm - Reactie op #8.3

Ja, ik kan me wel in die beschrijving inleven.
Lijkt me niet echt in tegenspraak met wat ik zelf stel.

Ik heb een hele andere invalshoek. Ik moest gelijk aan de experimenten van Milgram denken. Maar misschien vinden jullie dat wel een vreemde associatie

 • Volgende reactie op #8.3
 • Vorige reactie op #8.3
#8.9 Ernest - Reactie op #8.3

@052 Harm, relaxz. Het is maar een collumpje van een eerstejaars studente sociologie (ik wist niet die studie nog bestond) over dagelijkse ergernissen over het domme Hollandse – o, en Groningse – gebruik van “principes”. Milgram nee, die heeft hier niet veel mee te maken.

 • Volgende reactie op #8.3
 • Vorige reactie op #8.3
#8.10 Harm - Reactie op #8.3

het is maar een collumpje van een eerstejaars studente sociologie.

Goed getroffen.
*grinnikt*

 • Vorige reactie op #8.3
#9 Prediker

“Hij kwam van links, maar de man die met zijn zoontje voor mij fietste had zich eigenlijk aan haaientanden te houden. Het kindje fietste duidelijk net zonder zijwieltjes. Ook duidelijk was dat het de haaientanden niet had opgemerkt. De knaap toonde geen genade en reed midden op het kruispunt het kindje aan, dat tuimelend onderuit ging en waarschijnlijk nooit meer zijn vader zal vertrouwen. De jongen fietste ondertussen vrolijk door en riep de beduusde vader nog na dat hij immers voorrang had. Vandaar.”

Die knaap heeft zowel die vader als die kleuter een paar onbetaalbare levenslessen geleerd.

1. Neem geen risico met het leven van je kleuter omdat jij denkt dat je het overzicht hebt en een loopje kunt nemen met de regels.

2. Ga er niet klakkeloos vanuit dat je vader weet wat ‘ie doet.

Priceless!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9.1 Ernest - Reactie op #9

Daar dacht ik ook aan, het stukkie lezende.

#10 Jabir

Het hangt er een beetje vanaf welke principes je aanhangt. Zo ben ik aanhanger van de Church of Subgenius en dat zijn natuurlijk principes die iedereen na moet volgen:

The Church of SubGenius is an Order of Scoffers and Blasphemers, dedicated to Total Slack, delving into Mockery Science, Sadofuturists, Megaphysics, Scatolography, Schizophreniatrics, Morealism, Sarcastrophy, Cynisacreligion, Apocalyptionomy, ESPectorationalism, Hypno-Pediatrics, Subliminimalism, Satyriology, Disto-Utopianity, Sardonicology, Fasciestiouism, Ridiculophagy, and Miscellatheistic Theology.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10.1 Harm - Reactie op #10

Vertaal effe… Is dat misschien de “Fuck-you-kerk”?

#10.2 Jabir - Reactie op #10.1

There’s no prob with Bob.

Just as the Nazarene was a carpenter, so is “Bob” a salesman – the High Sales Man of the SubGenius – and whereas his stature as hero and holyman of the SubGenius flock is still obscure to the Mediocretins who make up 80flo of the Overpop, among fellow salesmen he is internationally known as “The Man Who Can Sell Anything.”
“Bob’s” surreavolutionary doctrine of PATRIO-PSYCHOTIC ANARCHO-MATERIALISM has found ever-larger numbers of zealous adherents despite relentless persecution by the FBI and other robot engines of the Conspiracy. Furthermore, Dobbs is the only Adept to pass the scrutiny of The Illuminati Corporation’s rigorous scientific tests for ectosplasmodic manifestations.

#10.3 Harm - Reactie op #10.2

Aangezien je aanhanger van die kerk bent,
neem ik aan dat het om een zelfportret gaat?

#10.4 Jabir - Reactie op #10.3
 • Volgende reactie op #10.3
#10.5 Ernest - Reactie op #10.3

Ik geloof niet dat ik dit serieus hoef te nemen.

 • Volgende reactie op #10.3
 • Vorige reactie op #10.3
#10.6 Harm - Reactie op #10.3

Jabir begint zich meer en meer als stoorzender te ontpoppen.

 • Volgende reactie op #10.3
 • Vorige reactie op #10.3
#10.7 Jabir - Reactie op #10.3

Ik voel een stukje rigiditeit bij je Harm.

 • Volgende reactie op #10.3
 • Vorige reactie op #10.3
#10.8 Jabir - Reactie op #10.3

Bovendien zette ik mijn bezwaren tegen moralfaggisme al eerder uiteen. Dan mag ik dat toch wel illustreren met een aanschouwelijk voorbeeld? Of bedoel je dat het bij je gaat jeuken omdat je het er niet mee eens bent?

 • Volgende reactie op #10.3
 • Vorige reactie op #10.3
#10.9 Harm - Reactie op #10.3

Wat is nu een voorbeeld van moralfaggisme,

“The Man Who Can Sell Anything” of “The Church of SubGenius”?

of beide?

 • Volgende reactie op #10.3
 • Vorige reactie op #10.3
#10.10 Jabir - Reactie op #10.3

Dat hangt een beetje van het perspectief af, Harm, maar ik noem het “morealisme”. Bij jou ligt het accent daar een beetje, terwijl ik met Bolke even het sadofuturisme verkende. Het is me allemaal even dierbaar.

 • Volgende reactie op #10.3
 • Vorige reactie op #10.3
#10.11 Harm - Reactie op #10.3

Ik discussieer nog liever met Morika.

 • Volgende reactie op #10.3
 • Vorige reactie op #10.3
#10.12 Jabir - Reactie op #10.3

Heiden.

 • Volgende reactie op #10.3
 • Vorige reactie op #10.3
#10.13 Harm - Reactie op #10.3

Schijn-heilige.

 • Volgende reactie op #10.3
 • Vorige reactie op #10.3
#10.14 Jabir - Reactie op #10.3

Mediocretin.

 • Volgende reactie op #10.3
 • Vorige reactie op #10.3
#10.15 Harm - Reactie op #10.3
 • Volgende reactie op #10.3
 • Vorige reactie op #10.3
#10.16 Jabir - Reactie op #10.3

Dus omdat ik een geestdodend soort middelmatigheid bij je bespeur die je aan anderen probeert op te leggen zou ik daar “anxiety” over hebben? Valt wel mee hoor, zo begaan ben ik niet met je welzijn. Stel je komt morgen onder een auto, dan maakt me dat geen ruk uit, want ik ken je verder toch niet. Dus of je al dan niet middelmatig bent maakt me al helemaal niet uit.

En bedoel je nu met die link dat het slecht is om liberaal en democratisch te zijn? Ik vond je gisteren al een beetje creepy, toen je aangaf van plan te zijn je gewapend te gaan verzetten tegen de democratische rechtsorde (je riep iets met Baader Meinhof) en nu ben ik weer een “stoorzender”?

Volgens mij moet jouw bips maar eens verscheept worden naar Guantanamo Bay, alwaar je 24/7 bewaakt zult worden door drones.

 • Volgende reactie op #10.3
 • Vorige reactie op #10.3
#10.17 Harm - Reactie op #10.3

Zooooo…., schreef ik dat? Ben je een beetje verdwaald, Jabir?

 • Volgende reactie op #10.3
 • Vorige reactie op #10.3
#10.18 Jabir - Reactie op #10.3

Blijkbaar verstuur je linkjes die je zelf niet las?

 • Volgende reactie op #10.3
 • Vorige reactie op #10.3
#10.19 Prediker - Reactie op #10.3

Jabir,

Harm vroeg zich af wat het woord ‘mediocretin’ nu eigenlijk inhoudt, en om daar achter te komen ging hij te rade bij een op Ayn Randiaanse leest geschoeid blog.

“The true motivation for your philosophy is based in insecurity, specifically, you fear the consequences of being mediocre in a society that rewards the exceptional and outstanding. You’ve had plenty of evidence in your life that you are not particularly exceptional or outstanding, so you strive to glorify mediocrity. Of course, you’ll never agree with that assessment, but the truth of it is reflected in the fact that you choose to be “compassionate” to the mediocre by being malevolent to the outstanding. So I give you the label mediocretin and a definition.

mediocretin: a person whose actions and beliefs promote mediocrity through collectivism”

Of dat de verwarring nu tot nul reduceert of juist vermeerdert, dat laat ik aan de lezer over.

 • Volgende reactie op #10.3
 • Vorige reactie op #10.3
#10.20 Ernest - Reactie op #10.3

@047 Dat leest als een ingewikkelde engelstalige omschrijving en verklaring voor wat in Nederland altijd “als je hier boven het maaiveld uitkomt, wordt je kop er afgemaaid/afgeschoten/gaat de zeis eroverheen” genoemd wordt.

 • Volgende reactie op #10.3
 • Vorige reactie op #10.3
#10.21 Harm - Reactie op #10.3

Ja, ik wist gewoon niet wat nou precies de inhoud van dat woord is, dus heb ik het maar even opgezocht. Niet dat ik er veel wijzer van ben geworden….

En Jabir heeft een tekst van mij gelezen, de bel horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt: ik schreef namelijk min of meer het tegenovergestelde.

En dan blijf je altijd met de vraag zitten: als hij over zoiets heenleest, wat toch relatief eenvoudig is, hoe zit het dan eigenlijk met die lappen tekst die hij plaatst? Ik kon er toch al niet echt kaas van maken,

maar dat is waarschijnlijk het gevolg van mijn “geestdodende middelmatigheid”. Heel verwarrend allemaal.

Samengevat: ik sluit me aan bij Marx (@34).

 • Volgende reactie op #10.3
 • Vorige reactie op #10.3
#10.22 Prediker - Reactie op #10.3

Ik weet niet… het is toch duidelijk dat het woord ‘mediocretin’ een fantasiewoord is, of eigenlijk: een imitatiewoord dat via semantische associatie wel van alles oproept, maar zelf niks betekent?

Mediocre + cretin = “mediocretin”.

Betekent niks. Sterker nog, die hele Church of Subgenius is een Amerikaanse vorm van Van Kooten en de Bie-satire.

 • Volgende reactie op #10.3
 • Vorige reactie op #10.3
#10.23 Harm - Reactie op #10.3

Daar dacht ik zelf ook aan, maar toen ik het opzocht vond ik dus dat blog dat er gelijk 2 kantjes aan wijdde.

Van Kooten en de Bie vind ik natuurlijk leuk, maar dit….
Nou ja, wat ik daar over te zeggen had heb ik als gezegd (@29)
Had ik niet moeten doen, want toen begon ie gelijk te schelden.

 • Volgende reactie op #10.3
 • Vorige reactie op #10.3
#10.24 Jabir - Reactie op #10.3

@Prediker
Nouja, “mediocre” is middelmatig en een “cretin”is een soort spast. Althans, de wiki over “cretinism” stelt:

Cretinism is a condition of severely stunted physical and mental growth due to untreated congenital deficiency of thyroid hormones

Maar inderdaad, Koot en Bie… de beste vertaling zou misschien nog wel “klisjeemannetje” zijn of ehh “doorsnee spastofreen”.

@Harm

Je moet het me maar niet kwalijk nemen dat ik niet direct je bedoeling begrijp als je met een nietszeggend stuk aan komt zetten dat je verder niet toelicht en dat ook geen betrekking heeft op de church of subgenius, waaraan ik natuurlijk refereerde. Misschien beter aangeven wat je ermee wilt, de volgende keer. Tuurlijk een beetje flauw om iemand te laten raden en dan hard te gaan roepen dat hij beter had moeten lezen.

Ik vind jou links op een heel nare, humorloze, symboolpolitieke, normerende, intolerante, stompzinnige en onsympathieke manier. Misschien probeerde ik dat wel samen te vatten met “mediocretin”. Ik vind dat van belang om aan te geven, omdat ik je ook al iets doodengs over de “holocaustindustrie” hoorde beweren en ik je in een ander draadje demoniserend bezig zie over de “1%”. Dan kom ik uit op een soort Wilders stemmer met wat andere objecten van haat. Zo komt het over.

Just so you know.

 • Volgende reactie op #10.3
 • Vorige reactie op #10.3
#10.25 Harm - Reactie op #10.3

Zo, moet ik het jou maar niet kwalijk nemen als je mij woorden in de mond legt die het tegendeel zijn van wat ik gezegd heb?

En ik moet het je zeker ook niet kwalijk nemen, als daar mee doorgaat door te suggereren dat ik iets “doodengs” heb beweerd over de holocaustindustrie, zonder te zeggen wat dat dan wel zou zijn

of het “demoniserend” heb over de 1%. Vertel eens, waar heb ik de 1% “gedemoniseerd”? Skull en Bones? Bilderbergers?

Je begint je behalve als stoorzender,
ook nog eens als smearlap te ontpoppen.

 • Volgende reactie op #10.3
 • Vorige reactie op #10.3
#10.26 Jabir - Reactie op #10.3

Zo, moet ik het jou maar niet kwalijk nemen als je mij woorden in de mond legt die het tegendeel zijn van wat ik gezegd heb?

Nee, dat zou je me maar niet kwalijk moeten nemen. Dat heeft namelijk geen enkele zin.

Je volgende uitspraak is al helemaal een dijenkletser: moet ik toelichten wat je gezegd zou hebben over de “holocaustindustrie”? Serieus? Wilde je aan die woordkeuze nog iets toevoegen ook? Dan heb je wel een plaat voor je hoofd ja. Ik heb liever niet dat jij het herdenken van mijn vermoorde familieleden zo noemt, dan kan je in ieder geval op mijn minachting rekenen.

 • Volgende reactie op #10.3
 • Vorige reactie op #10.3
#10.27 Harm - Reactie op #10.3

O, het blijkt nu dat ik dat ik niet iets “doodengs” heb beweerd over de holocaustindustrie, maar dat ik het woord niet mag gebruiken.

Iemand die zijn vermoordde familieleden op een dergelijke manier als wisselgeld gebruikt in een discussie is zelf geen knip voor de neus waard.

 • Volgende reactie op #10.3
 • Vorige reactie op #10.3
#10.28 Jabir - Reactie op #10.3

En dat zegt iemand die zichzelf diskwalificeerde door het woord “holocaustindustrie” te gebruiken. Overigens gebruik ik mijn familie niet, maar wijs je erop dat het onder meer over het herdenken van mijn familie gaat en daarom liever niet heb dat je daar in zulke minachtende termen over spreekt. Zo persoonlijk ligt dat voor mij ja.

 • Volgende reactie op #10.3
 • Vorige reactie op #10.3
#10.29 Jabir - Reactie op #10.3

Werd er anders bij jou nog iemand in de familie vermoord wiens nagedachtenis ik onder kan schijten?

 • Volgende reactie op #10.3
 • Vorige reactie op #10.3
#10.30 Harm - Reactie op #10.3

Ik schijt op niemand’s nagedachtenis Jabir,
ik schijt op jou.

 • Volgende reactie op #10.3
 • Vorige reactie op #10.3
#10.31 Harm - Reactie op #10.3

Volgens mij wordt Jabir “principieel”.

 • Volgende reactie op #10.3
 • Vorige reactie op #10.3
#10.32 Jabir - Reactie op #10.3

Dat was helder Harm, maar dat betekent niet dat je ook nog eens op de rest van mijn vermoorde familie hoeft te schijten door het te gaan hebben over een “holocaustindustrie”.

 • Volgende reactie op #10.3
 • Vorige reactie op #10.3
#10.33 Jabir - Reactie op #10.3

Althans, als je nog iets geloofwaardigs over Wilders aanhangers wilt kunnen beweren, zou ik je aan willen raden je jodenhaat niet teveel op de voorgrond te plaatsen. Want in principe ben je van hetzelfde laken een pak, om het woord “ongedierte” maar niet in de mond te nemen.

 • Volgende reactie op #10.3
 • Vorige reactie op #10.3
#10.34 Jabir - Reactie op #10.3

Het is allemaal doordesemd van de rancune Harm. Als je het met democratische ontwikkelingen oneens bent ga je het hebben over gewapend verzet zoals het terrorisme van de baader meinhof groep, je demoniseert schimmige en ongedefinieerde groepen mensen die je dan de “1%” noemt, komt met vage schijnoplossingen aanzetten voor serieuze economische problemen en als klap op de vuurpijl kom je ook nog eens met jodenhatende begrippen als “holocaustindustrie” aanzetten.

 • Volgende reactie op #10.3
 • Vorige reactie op #10.3
#10.35 Harm - Reactie op #10.3

O, dit is leuk, daar kunnen we nog wel 100 reacties aan wijden.

De holocaustindustrie is een woord dat niet gebruikt wordt met de bedoeling om jouw voorvaderen te beledigen, maar (en dat weet jij ook wel) om aan te duiden hoever sommige joden tegenwoordig gaan om maximaal munt te slaan uit de holocaust.

The Holocaust Industry: Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering is a book published in 2000 by Norman G. Finkelstein, that argues that the American Jewish establishment exploits the memory of the Nazi Holocaust for political and financial gain, as well as to further the interests of Israel. According to Finkelstein, this “Holocaust industry” has corrupted Jewish culture and the authentic memory of the Holocaust.

http://vimeo.com/6031502

Het is duidelijk dat jij op je eigen kleinzielige manier net zo corrupt bent.

De rest van je verhaal is dan ook een samenstelling van leugens en verdraaiingen

 • Volgende reactie op #10.3
 • Vorige reactie op #10.3
#10.36 Jabir - Reactie op #10.3

Kijk eens aan, nu ben ik “door en door corrupt” omdat ik liever niet hebt dat je mijn vermoorde familie onderschijt? Tjemig.

Je zakte al lang en breed door de mand Harm, ontzettend pretfiguur. kom je nou aanzetten met Finkelstein? Die werd de toegang tot Israel ontzegd en ontslagen van de universiteit. Uitgekotst. Net als jou denk ik, vandaar dat je zo vol haat zit. Zoiets moet haast wel een oorsprong in verbittering en een diepgeworteld gevoel van afwijzing hebben. Maar dan kan je toch ook een kogel door je hoofd schieten in plaats van mij daarmee lastigvallen?

Snap je trouwens dat als er zes miljoen tegelijk vermoord werden, dat de herdenking daarvan een wat georganiseerder karakter aanneemt? Blijkbaar niet.

Weerzinwekkende figuur.

 • Volgende reactie op #10.3
 • Vorige reactie op #10.3
#10.37 Jabir - Reactie op #10.3

Een gelijkwaardige gesprekspartner ben je in ieder geval niet Harm, ik kijk diep op je neer. Als jij het proletariaat vertegenwoordigt (je zou haast denken van wel met je bedorven oudlinkse opvattinkjes), overtuigde je me er net van dat het vulgus inderdaad keihard en met grof geweld onderdrukt moet worden. Maar die vertegenwoordig je niet. Jij vertegenwoordigt niemand, je bent een “lone wolf” met een heel individueel setje diepgestoorde opvattingen die het bespreken niet waard zijn. Nouja, met je psychiater misschien.

Een humorloos en naargeesting teringventje ben je Harm, nog ranziger en insignificanter dan het stukje bedorven stront onder mijn schoenzolen. Je hebt alleen maar slecht onderbouwde zaadverhaaltjes te vertellen die onsamenhangend, dom en kwaadaardig zijn. Ze laten zien dat je je boosheid en persoonlijke mislukkingen niet kan scheiden van serieuze maatschappelijke opvattingen.

 • Volgende reactie op #10.3
 • Vorige reactie op #10.3
#10.38 J.Morika - Reactie op #10.3

Harm, ik kijk diep op je neer

Ook al is dat zo, het is misschien beter (“beter” in de zin van instrumenteel gezien, als middel in relatie tot een doel) om dat in andere termen neer te zetten.

Ik zou zoiets gezegd hebben dat hij “ideologie” en “principes” alleen maar herkent als het de ideologie en principes zijn bij anderen, dat hij over zijn eigen opvattingen slechts denkt in termen van “waarheid” en/of “natuurlijke reactie” en dat hij niet in staat is in te zien dat hij er zelf ook een ideologie (c.q. geloof) en allerlei principes op nahoudt, net als de schrijfster van het stukje trouwens, en dat hij zich hierin niet of nauwelijks onderscheidt van allerlei andere soorten gelovigen, zowel de echte (calvinisme, islam), als wel allerlei meta-vormen (“linkse kerk”, “rechtse kerk”).

 • Volgende reactie op #10.3
 • Vorige reactie op #10.3
#10.39 Jabir - Reactie op #10.3

@Morika

Toch denk ik dat het ook een functie heeft om de hiërarchische relatie zo af en toe te benadrukken, de narcistische krenking die daar doorgaans op volgt spreekt boekdelen; het verklaart zijn Calimero standpunten ook een beetje. Dat krijg je op die manier allemaal aan de oppervlakte en hoewel dat soms wat cathartisch doorwerkt in de discussie, denk ik dat het per saldo helend is voor Harm.

Dan daagt het inzicht hopelijk dat ook zijn standpunten betrekkelijk zijn. Maar misschien ben ik te optimistisch.

 • Volgende reactie op #10.3
 • Vorige reactie op #10.3
#10.40 J.Morika - Reactie op #10.3

@74 “Dan daagt het inzicht hopelijk dat ook zijn standpunten betrekkelijk zijn“.

Dat inzicht kan alleen maar komen nadat hij heeft ingezien dat zijn standpunten ondanks hun eventuele betrekkelijkheid tóch een basis hebben, en die basis is hij zelf. Maar gelovigen leggen deze basis altijd ergens anders, buiten henzelf, namelijk in hun “geloof” (en sommige anderen in de natuur ofzo), dus dit kan nog wel even duren. (PS ik heb het over “gelovigen” ook in metaforische zin, dus óók linkse en rechtse “kerk” etc).

 • Volgende reactie op #10.3
 • Vorige reactie op #10.3
#10.41 Jabir - Reactie op #10.3

Ja maar dan zou ik in de knoop komen met mijn eigen principes, want het Boeddhisme gelooft helemaal niet in een intrinsiek bestaand zelf:

The apparent world of “I” and “other” as existing realities is a false conceptualization, overlaid on our experience and completely unreal. The dependent nature, which arises in dependence on causes and conditions, possesses no more than a relative reality; it is not real in the ultimate sense of having an abiding essence or definitive character.

Dus zelfs daar hebben zijn opvattingen geen werkelijke basis.

 • Volgende reactie op #10.3
 • Vorige reactie op #10.3
#10.42 J.Morika - Reactie op #10.3

@76 Tsja, dan heb je de keuze tussen in conflict komen met het Boeddisme of met Descartes (“cogito ergo sum“).

Voor de goede orde, Descartes zegt in zijn werk (maar in mijn samenvatting/ bewoordingen) dus zoiets als: “Er is veel dat onzeker is, eigenlijk is alles in de wereld onzeker, maar één ding is niet onzeker, namelijk dat ik het ben die de overwegingen (ook over al die onzekerheden) maakt. Ik ben het die denkt/ overweegt, dus mijn bestaan is niet aan onzekerheid onderworpen. (Of wellicht zelfs, maar dan zonder aan Hegeliaanse fantasieën ten prooi te vallen: het denken/ overwegen is het zijnde, elk ander zijnde is aan twijfel onderhevig).”

Ik zou zeggen, dat is een werkelijke keuze, wie zou die overwegingen anders kunnen maken?

 • Volgende reactie op #10.3
 • Vorige reactie op #10.3
#10.43 Jabir - Reactie op #10.3

@Morika

Ik ben dan ook geen cartesiaanse solipsist, voel eerder een relatie met Kant in zijn zoektocht naar het “Ding an sich” (om dat niet te vinden) en de oude Wittgenstein met zijn private language argument (privétalen zijn wartaal), dat je diametraal tegenover het “cogito ergo sum” kan opstellen). Maar ik beweerde dan ook nooit een cartesiaan te zijn.

Van de Wiki over mogelijke kritiek op cartesiaanse twijfel (onderaan):

Wittgenstein legt er sterk de nadruk op dat de (juiste) betekenis van woorden en termen slechts kan vastgesteld worden in een publieke context. Als men van een cartesiaanse twijfel uitgaat, en dus van niets zeker kan zijn buiten van zijn eigen bestaan, kan men nooit de waarheid en juistheid van termen rondom zich vastleggen. Stel bijvoorbeeld dat je een bepaalde gewaarwording wil benoemen door er de term A aan vast te koppelen. Later wanneer je van mening bent dat je “dezelfde” gewaarwording ervaart, zal je stellen dat A daar weer is. Wat is echter in dit verband het correcte criteria voor het gebruik van A? Men kan hier niet zeggen wanneer een sensatie wel A of niet A is, zolang men enkel bij zijn eigen innerlijk denken blijft. Een meer intelligibele vraag in plaats van “wat kan ik zeker weten?” was “wat kunnen wij zeker weten?”

Voor een zeer goede uitleg van het verband tussen de oude Wittgenstein en Mahayana Boeddhisme kan je ik je ten zeerste het essay Philosophical nonegocentrism in Wittgenstein and Candrakirti aanraden.

Een goede formeel logische uitwerking zou de Catuṣkoṭi zijn, een logisch schema dat in de wiskunde van de oude Grieken bekend stond als het Tetralemma.

Maar nu draaf ik door.

 • Volgende reactie op #10.3
 • Vorige reactie op #10.3
#10.44 Harm - Reactie op #10.3
 • Volgende reactie op #10.3
 • Vorige reactie op #10.3
#10.45 Ernest - Reactie op #10.3

@ Aha, Jabir. Interessante links. Via de auteur van dat artikel, Thurman, kom ik weer uit bij de cognitieve dissonantie: “Cognitive dissonance is Thurman’s way of life.” “To him, Buddhist enlightenment is “the tolerance of cognitive dissonance, the ability to cope with the beauty of complexity.” Daar hou ik wel van. Altijd al gevonden dat dilemma’s te beperkt zijn.

 • Volgende reactie op #10.3
 • Vorige reactie op #10.3
#10.46 Jabir - Reactie op #10.3

Cognitieve dissonantie, zeker. Robert Thurman (vader van Ulma Thurman trouwens) is me zeer dierbaar en dat is zeker een crazy teacher in de traditie van Drukpa Kunley, Chogyam Trungpa en de Zen Meesters.

Zelf vertaalde ik in die context nog Het net van Magische Toorn; de Eenheid van Tegenstelling en Samenhang.

 • Vorige reactie op #10.3
#11 frank

Leuk stukkie weer Laura. Keep them coming!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Inkwith Barubador

In principe gaat er niets boven Groningen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12.1 Ernest - Reactie op #12

Nee, maar in de praktijk kan Kopenhagen al erg leuk zijn, om van Stockholm niet te spreken. Dus, tja.

#13 Groucho Marx

These are my principles and if you don’t like them…well, I have others.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 HansR

Op de een of andere manier heb ik toch de indruk dat Jabir, Harm en Prediker gewoon lullen om het lullen. Ze lijken inhoudelijk te willen scoren maar feitelijk gaat het nergens over.

Briljant (?) ge-eikel over niets.

Het maakt de draadjes alleen langer, laat ze in de actieve discussies staan (onterecht want het gaat nergens over) en neemt databaseruimte in. Braaf jongens, braaf.*gooit botje naar de blaffende honden*

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14.1 Jabir - Reactie op #14

heh… woef.

#14.2 HansR - Reactie op #14.1

blaffende honden bijten niet