Prachtwijken omvormen tot uiterwaarden

Elke week maakt GeenCommentaar ruimte voor een artikel van de satirische website de Speld! Nieuws zonder de ‘feitish’ van de reguliere media.

Nu is het pas een prachtwijk (Foto: Flickr/cheltenhamborough)

Een landelijke daling in de criminaliteitscijfers van 4,6%. Een effectief wapen in de strijd tegen het wassende water. En: de come-back van de rivierkreeft. Dat zijn de drie speerpunten van de nieuwe beleidsnota Zondvloed van minister Eberhard van der Laan. Hiermee geeft hij vorm aan de aangekondige harde lijn in zijn beleid. Van de 40 Nederlandse probleemwijken worden er 22 teruggegeven aan de natuur. Van der Laan, die Nederlands prachtwijken aanduidt als ‘bestuurlijke bodemloze putten’ verklaart de tijd rijp voor een radicaal nieuwe aanpak. “Kijk naar het probleem en vooral: zoek naar de mogelijkheden,” aldus de bewindsman. “Van de 40 probleemwijken blijken 22 in de nabijheid van water te liggen. De oplossing is simpel doch doeltreffend: doorprikken die dijken en we hebben er 22 prachtige natuurgebieden bij.”

De minister spreekt van een ‘oneindig maal winsituatie die voor alle partijen gunstig uitpakt’. “Steden worden groener, de criminaliteit daalt fors, de druk op de dijken van Nederland is aanzienlijk lager, hangjongeren kunnen zich nuttig maken met het knotten van wilgen en de bedreigde rivierkreeft krijgt de gelegenheid zijn eitjes te leggen in de voormalige kelderboxen.”

Van der Laan ontkent dat de plannen zouden kunnen leiden tot huisvestingsproblematiek onder de bewoners van de wijken. “Wie denkt dat uiterwaarden en bewoning elkaar uitsluiten zit duidelijk nog gevangen in rigide 20e-eeuwse denkpatronen,” aldus de bewindsman. “Flats kunnen blijven staan waar ze staan en wat betreft de laagbouw: de Friezen leerden ons het geheim van terpen bouwen.” Ook de mobiliteit hoeft niet te lijden onder toekomstige overstromingen. “Giethoorn en Venetië laten ons zien dat water niet tot een isolement hoeft te leiden, integendeel.”

Vanuit de diverse prachtwijken klinken gemengde reacties op de plannen van de minister. Jimmy Oogstmaand (14), beginnend hangjongere uit de Rotterdamse wijk Bergpolder verklaart ‘de saamhorigheid en de intimiteit van de kelderboxen te zullen missen’ en spreekt zijn zorgen uit over ‘mogelijke verregaande individualisering en maatschappelijke vervreemding die het leven op terpen als neveneffect met zich mee kan brengen’. Ahmed Al Husnuf (18) uit het Utrechtse Overvecht verklaart ‘alles wel best te vinden zolang de gemeente maar een fokking vette auto toeschuift voor het wilgenknotten’. Enthousiaste reacties weerklinken vooral vanuit de Stichting Natuur en Milieu. Sylvia Zoutewelle, hoofd van campagneteam Ruimte en Landschap spreekt van een ‘doorbraak in de strijd voor de rivierkreeft, een strijd die door de media decennialang structureel werd genegeerd’.

Hoewel vanuit de lokale politiek enthousiaste reacties weerklinken, houdt politiek Den Haag zich nog op de vlakte. Alleen de SGP heeft verheugd gereageerd. “Zo heeft de HEERE het reeds lang aangekondigd in Openbaringen,” aldus Bas van der Vlies. Van der Laan, die maandag zijn plannen zal presenteren in de Ministerraad, verklaart ‘over te lopen van goede moed’.

  1. 2

    Het grote voordeel is dat je dan niet meer het vuil, dat in de prachtwijken op de straten ligt. kan zien. Of je moet in troebel water gaan vissen.