Politiek Kwartier | Smalende godslastering

Foto: copyright ok. Gecheckt 09-11-2022
Serie: ,

COLUMN - Net als je even inkakt, prikken onze Vaste Gasten je elke werkdag om 15.30 uur weer wakker met hun scherpe pennetjes. Vandaag: Klokwerk, die blij is dat godslastering eindelijk legaal wordt en nog een stap verder wil gaan. 

Verdomd. De kogel lijkt nu eindelijk door de kerk te gaan. Er is een kamermeerderheid voor het schrappen van het verbod op “smalende godslastering”.

Natuurlijk was die meerderheid er al lang. Maar tot voor kort had de VVD de christenen nog even nodig bij het vingerlikken. Nu lijkt het er echter toch van te komen dat dit belachelijke verbod uit de wetboeken gaat verdwijnen. Met dank aan D66 en de SP. Ere wie ere toekomt.

Niet dat dit verder enige praktische consequentie heeft. Sinds het beroemde ezelsproces was al duidelijk dat we het in praktijk toch al niet meer zo nauw nemen met godslastering. Het wetsartikel was waarschijnlijk ook al lang vergeten, ware het niet dat Donner in 2004 op het “briljante” idee kwam dit produkt van zijn eigen opa weer af te stoffen. Nota bene naar aanleiding van de moord op Van Gogh. Alleen “God” weet wat Donner in zijn hoofd had toen hij het voorstelde. Waarschijnlijk dezelfde erwtensoep als waarmee hij laatst adviseerde vooral geen openheid van boeken te geven in overheidszaken: men hoeft immers niet te weten hoe wetten gemaakt worden. Volgens de Don dan. Hou hem in de gaten.

Maar dit terzijde. 2004 dus: het wetsartikel kwam weer in de picture, en dus het schrappen ervan ter sprake.

Desondanks bleek dat nog acht jaar in beslag te nemen.

Zorgelijk, want er is aangaande de rare positie van religie in dit land nog wel wat meer te doen.

Van mij mogen christenen en moslims net zo vrij zijn als anderen. Geloof wat je wilt. Leven en laten leven. Wil je een halalwoning? Jij je halalwoning. Hoor je mij niet over. En als jij het leuk vindt om je te verstoppen in een hobbezak met een spleetje om door te kijken, dan vind ik dat je die vrijheid moet hebben. Zo liberaal ben ik. Zolang je vrouw, je dochter en je homofiele zoon dezelfde keuzes hebben als jij mag je van mij doen wat je wilt.

Maar stop met het claimen van een bijzondere positie voor religie. Wat dat betreft hebben we helaas nog een lange weg te gaan. Want als een imam zegt dat homoseksualiteit een besmettelijke ziekte is, wordt hij vrijgesproken met een beroep op de vrijheid van godsdienst.

Hiermee hebben gelovigen meer rechten dan niet-gelovigen. En waarom? Er is geen reden. De vrijheid van godsdienst is niet nodig, want al lang geborgd door algemene rechten, zoals de vrijheid van meningsuiting en het recht om niet gediscrimineerd te worden wegens je levensovertuiging. Bovendien kan iedereen zich tegen al te fanatieke vrijemeningsuitingsfundamentalisten verdedigen met wetten tegen laster, smaad, bedreiging, aanzetten tot geweld en haat en zelfs belediging.

Christenen en moslims dienen eens te accepteren dat dit genoeg is. Aparte artikelen voor gelovigen zijn onwenselijk. Eigenlijk zijn ze zelfs in het nadeel van gelovigen, omdat het terecht leidt tot onbegrip.

In dat kader is het verontrustend dat zelfs het symbolisch verwijderen van een dode letter uit de wetboeken nog zo lang blijkt te duren. Het zou daarom mooi zijn als D66 en de SP na dit puur symbolische akkefietje eens haast maakten met het echte werk, door voor te stellen religie uit de grondwet te schrappen. In de twee artikelen waar het om gaat, staat “levensovertuiging” immers al duidelijk vernoemd.

Dit zal wel weer leiden tot grote verontwaardiging, maar misschien dat het over tien jaar dan eindelijk eens wat wordt met de gelijke behandeling in onze wetboeken.

Reacties (29)

#1 Kalief

Dit haalt een last van mijn schouders af. Dat godslasteren kon ik nog wel een beetje, maar dat smalen heb ik nooit helemaal onder de knie gekregen.

 • Volgende discussie
#2 Jack Random

Hear, hear. Volgende stap is wat mij betreft artikel 23. Geen religie meer op scholen, anders dan in de geschiedenis- en aardrijkskunde-lessen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Kalief

Religie hoort thuis in de biologieles. Dat je een gelovige opensnijdt, elektroden in de hersenen prikt en religieus gedrag weet te aan te sturen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Klokwerk

@Jack: Daar ben ik het volkomen mee eens. Wat mij betreft mogen mensen met een hoofddoekje echter wel les geven. Zo ben ik dan ook wel weer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Kacebee

Nou ben ik toch reuze benieuwd of het ook wordt toegestaan om de halfgod Mohammed hardop een psychopathische struikrover te noemen. Iets zegt me dat er een ander artikel zal worden aangesleept (137c) om precies dat tegen te gaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Bismarck

@5: Zie ik niet lukken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 klootzak

ach wat zijn de intellectuelen het opeens met elkaar eens. Allereerst is godslastering, een lastering van god en niet zozeer van de gelovigen.

Als religie verdwenen is, krijgen we straks een populatie van intellectuelen die zichzelf sociaal anarchisten noemen en ALLEEN MAAR over politiek kunnen zwammen en drammen.

Ik heb het progressieve en grappige van anarchisme nog niet ontdenkt na jarenlang onderzoek. Het enige wat progressieven en anarchisten goed kunnen is op een grappige manier hun saaiheid bedekken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Dirk Zeeman

Zoals Youp ooit zei: Ik heb niks tegen een verbod op godslastering, maar dan moet god wel zelf aangifte doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 klootzak

weer zo’n nietszeggende grappige mop van Youp die ook maar zijn poen verdient met onzin uitkramen op Oudejaarsavond.

Laten anarchisten zelf eerst maar eens stoppen met wetticistisch denken ipv. zich druk te maken over wetten over godslastering. Overal schijt aan hebben en tegen wetten aanschoppen is OOK wetticisme.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Ralph van der Geest

There’s probably no god. Stop worrying and enjoy life.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 MrOoijer (Jan van Rongen)

En het BW veranderen zodat er geen uitzonderingssituatie meer is voor kerken in het Burgerlijk Recht. Zoals vrijgesteld zijn van BTW.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Klokwerk

@k: Ik voel me niet aangesproken hoor: ik ben zeker geen anarchist en ik pleit ook zeker niet voor het verdwijnen/afschaffen van religie. Met dat soort denkbeelden heb ik helemaal niks. Wetticisme moest ik even opzoeken, maar daar heb ik ook helemaal niks mee. Voor mij is de wet geen religie, sterker nog, ik stel dat de wet en religie elkaar juist niet zouden moeten raken.

Wellicht dat je reactie elders wel op zijn plaats is? Er zijn anti-religieuse forums zat waar je kritiek wel hout zou snijden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Klokwerk

@MrOoijer: Is dit niet al sinds 1 januari 2012 ook voor kerken verplicht?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 klootzak

@ klokwerk,

alles buiten genade is wetticisme dus jij ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 su

@7: Echt grondig onderzoek heb je niet gedaan. Anders had je geweten van anarchisten zoals Thoreau, Tolstoy en Hagerty. Stuk voor stuk ook christenen. Maar makkelijk is het verder wel, zo’n hokjesgeest. Niet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Klokwerk

… Oh ja, zo iemand die zijn eigen woordenboek schrijft… en nog denkt te kunnen beslissen wie binnen “de genade” valt ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Peter

Humanisten zijn voorstander van een zo groot mogelijke wellevendheid in de omgang van alledag. Zorgvuldigheid maakt een samenleving immers prettiger. Dit laat onverlet dat religieuze en levensbeschouwelijke stelsels op enig moment, wegens hun dieper liggende of ‘heilige’ waarden, met elkaar kunnen botsen en met andere aspecten binnen de samenleving zoals man-vrouw verhoudingen, homoseksualiteit, bio-ethiek en duurzaamheid. Het is van belang dat zulke botsingen, die gaan over de essentie van de samenleving, in alle openheid én geweldloos aan het licht komen en besproken kunnen worden, zelfs als dat voor sommige partijen op gezette momenten als onaangenaam wordt ervaren. De andere wetsartikelen bieden voldoende bescherming tegen misbruik van deze vrijheden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Kalief

@11 MrOoijer:
En het BW veranderen zodat er geen uitzonderingssituatie meer is voor kerken in het Burgerlijk Recht. Zoals vrijgesteld zijn van BTW.

Ik hoop niet dat jouw wens uit rancune voortkomt, want zo’n verandering zou voor de btw niets uitmaken, een kerk zou nog steeds worden vrijgesteld als ‘religieus’ als criterium wordt geschrapt:

De organisatie is een werkgevers- of werknemersorganisatie, of een organisatie van politieke, religieuze, vaderlandslievende, levensbeschouwelijke of liefdadige aard.
De activiteiten worden gedaan voor het collectieve belang van de leden en tegen een statutair vastgestelde contributie.
De organisatie heeft geen winstoogmerk.
Het beheer en bestuur van de organisatie moet hoofdzakelijk door vrijwilligers worden gedaan die geen rechtstreeks belang hebben bij de resultaten van de organisatie.

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/vrijstelling_voor_collectieve_belangenbehartiging

Een kerk voldoet nog steeds aan de andere voorwaarden, ook als ‘religieuze organisatie’ zou worden geschrapt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 tigger

@12 Kalief
Wat heeft de religieuze component dan nog voor waarde? Schrappen die boel…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Kalief

@19 Wat mij betreft valt religieus onder levensbeschouwelijk en is dus dubbelop. Om die reden zou je het kunnen schrappen. Ik hou van een wetgeving die lean and mean is. Maar als het je alleen maar te doen is om ‘kerkje te pesten’ dan heeft schrappen weinig zin.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 MrOoijer (Jan van Rongen)

@18, Kalief: die opsomming van de belastingdienst is niet het BW. Maar als je religieus en levensbeschouwelijk zou schrappen, dan voldoet een kerk al voor geen meter meer aan de overige criteria. Zo verhuren ze bv. zalen en schenken ze consumpties, en net als een sportvereniging zouden ze daar BTW over moeten afdragen. Om maar niet te spreken van opbrengsten uit RK bezittingen die regelrecht naar Rome gaat. De RK kerk is één grote multinational (en gedraagt zich ook zo) maar betaalt vrijwel nergens belasting. .

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Klokwerk

@Kalief(20): Mee eens. Toch lijkt schrappen mij zinvol, zodat het universele aan het Recht beter is uit te leggen onder de bevolking. Vrouwe justitia functioneert mijns inziens het best met een blinddoek om haar kop.

@MrOoijer: Volgens mij is het zo -correct me if I’m wrong- dat ook kerken voor commerciële activiteiten krachtens Europese wetgeving BTW moeten afdragen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 klootzak

@ SU,

Ik heb grondiger onderzoek gedaan dan de zelfbenoemde intellectuelen hier. Tolstoi met zijn Jasnaja Poljana, Simone Weil; het waren nep christenen die het onderscheid tussen de verschillende besnijdenissen niet snapten. Zo heb je tegenwoordig ook een kliek die zichzelf christen anarchisten noemt. Ze snappen niks van de besnijdenissen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 klootzak

@ klokwerk

iedereen valt binnen de genade maar niet iedereen zal binnen deze bedeling gered worden en is dan dus wetticistisch. Politiek is wetticisme bij uitstek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 su

@23: Christen anarchist wordt al sinds begin negentiende eeuw gebruikt. Maar je hebt gelijk, ik heb geen bal verstand van wat de ‘echte’ religie is. Dus misschen waren het wel wettische intellectuelen die zich niet hadden laten besnijden. Heb ik het zo goed?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Klokwerk

@k: Je zit je nu binnen enkele posten op gigantische manier tegen te spreken: val ik nu binnen de genade of niet? Niet dat ik enige waarde hecht aan je oordeel – hoe graag je klaarblijkelijk ook op zijn troon zit ben je de here niet.

Maar goed, dat klinkt lekker tautologisch niet? Politiek gaat over de wet en is dus wetticistisch. Leuk hoor, maar wat ik begrijp uit de woordenboeken is dat het wetticisme slaat op het geloof dat men vanzelf een goed leven leidt als men zich aan de wetten houdt, en daarbij/daarmee het “echte” geloof mist. Dat zou je moeten remmen in je strikte redeneren en oordelen overigens. Maar over de politiek: de Nederlandse wet is er bij uitstek niet voor te zorgen dat mensen een “goed” leven leiden. Ze is er slechts om de maatschappij te laten functioneren en mensen tegen elkaar te beschermen. Bovendien is de Nederlandse wet alles behalve strikt – ze staat vol van bepalingen als “redelijk” en “billijk”. Het onttrekt zich dus eerder aan jouw bijbelse kritiek dan christelijke vormen van wetticisme, waar je je mijns inziens op dit forum al behoorlijk schuldig aan maakt. Zo nee: waar maak je je druk om?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Henk van S tot S

Daar ik geen enkele dwaalleer aanhang, is de kans dat ik een van de goden of godjes beledig redelijk klein ;-)
De kans dat ik me meesmuilend uitlaat over aanhangers van een dwaalleer daarentegen is redelijk groot.
Verder ben ik het van harte eens met het onder 2 (Jack Random) gestelde.
Quote:
“Hear, hear. Volgende stap is wat mij betreft artikel 23. Geen religie meer op scholen, anders dan in de geschiedenis- en aardrijkskunde-lessen.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Amateur Commenter

The tiranny of the factish gods. Mensen die in wetenschap geloven zijn net zo erg als religieuzen, daar ben ik na een korte wetenschappelijke carriere wel achtergekomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Klokwerk

Dat is zo. Wie “gelooft” in wetenschap en denkt dat zij de functie van religie kan overnemen, heeft bovendien de functie en werking van wetenschap niet begrepen. Maar ik pleit dan ook zeker niet voor een seculiere dictatuur en eerlijk gezegd zie ik dat hier niemand anders ook doen. Verwar je neutraliteit niet met partijdigheid?

 • Vorige discussie