Politiek Kwartier | Ja of nee, meneer Samsom?

Foto: copyright ok. Gecheckt 10-02-2022
Serie: ,

COLUMN - Waarin Klokwerk verlangt naar de inhoudelijke discussie over de EU waar Cameron toe oproept.

Cameron heeft wat losgemaakt. Ook in ons land. Uiteraard liep Wilders meteen hard te kwaken dat ook hij nu een referendum wil over deelname aan de EU. Helaas voor hem werd hij er meteen al uitgebluft door Diederik Samsom. Die is niet bang voor zo een referendum. Tsja, onze kernfysicus kan rekenen. Waarschijnlijk zou maar 35 procent van de bevolking kiezen voor een exit. Het is geen issue. Pech voor Geert en alle EU-haters dus.

Onderwerp gesloten? Zeker niet. Want blij met de EU zoals die nu is, is eigenlijk niemand. Terecht wijst Samsom erop dat ja/nee-vragen veel minder interessant zijn dan de discussie erom heen. Zo zijn er genoeg zaken waar ieder weldenkend mens Cameron succes mee zou wensen de komende tijd. Bijvoorbeeld met het aankaarten van het idiote systeem van landbouwsubsidies, of de waanzinnige halfjaarlijkse verhuizing van Brussel naar Straatsburg en terug. Een versimpeling van de regels in het algemeen zou de EU niet misstaan.

Het eeuwige adagium dat de EU bevoegdheden terug zou moeten geven naar de lidstaten heb ik echter al genoeg gehoord. En goede voorbeelden daarvan helaas te weinig.

Misschien zijn die er ook niet. Want willen we nu echt dat ieder land zijn eigen bankenbeleid voert en zijn eigen begroting controleert? Dat lijkt me nou niet zo’n succesformule gebleken. Ieder land zijn eigen mensenrechtenbeleid misschien? Alsjeblieft zeg, daar is geen Europees burger bij gebaat. Ieder zijn eigen milieuwetgeving dan? Dat werkt natuurlijk ook niet, milieu houdt niet op bij de grens. Ieder zijn eigen arbeidsrecht? Alsof het er niet al genoeg oneerlijke concurrentie binnen de eurozone is. Het Europees arrestatiebevel van de baan? Niemand zal blij zijn als criminelen over de grens hun gang kunnen gaan.

‘Minder macht voor de EU,’ ja, daar paai je mensen mee. Maar meer macht voor banken, frauderende overheden, grote bedrijven en criminelen, dat zal heel wat minder handen op elkaar krijgen. En uiteindelijk komt het toch daarop neer.

Daarmee blijft er echter nog steeds een groot probleem. Cameron heeft gelijk waar hij zegt dat de EU kan niet verder kan met het huidige democratische tekort. Het draagvlak ontbreekt volkomen.

Dat lossen we echter niet op door in Europa de nationale parlementen het laatste woord te geven, zoals de meeste partijen zeggen. Want feitelijk hebben ze dat namelijk al: onze regeringsleiders worden immers gecontroleerd door de parlementen. Het probleem daarmee is dat een nationaal parlement natuurlijk nooit in zijn eentje de inhoud van een internationaal verdrag kan vaststellen.

De inspraak ontbreekt kortom nu juist centraal. En symbool daarvoor staat wel de gênant schimmige manier waarop Europese topfuncties ingevuld worden. De enige manier om dat gat te dichten en de EU democratischer te maken, is de kiezer rechtstreekse macht in Brussel te geven. Via het Europees parlement, via een Europees referendum, en door het rechtstreeks kiezen van Europese leiders.

De meeste mensen en partijen zijn echter nog niet lang zover. Ik kan daarom niet wachten tot de inhoudelijke discussie eindelijk losbarst. Het zal eens tijd worden.

Als het aan Wilders ligt duurt dat echter nog wel even. Die doet zijn best om met zijn getoeter om een referendum de aandacht van die inhoud af te leiden. Ja of nee. Volkomen oninteressant.

Reacties (22)

#1 Ralph van der Geest

Hoe zou het zijn als er een Europese regering zou zijn die uitsluitend het recht heeft op geld-creatie in een Europa waar fractioneel bankieren verboden is, die gekozen is door de burgers van Europa, die verantwoording aflegt aan diezelfde burgers van Europa, die bestaat uit onbaatzuchtige mensen die heel goed weten waar ze over praten en die er geen privé- of verborgen agenda op na houden ten koste van miljoenen anderen, voor wie corruptie en belangenverstrengeling een morele doods-zonde is en mensenrechten naleven het eerte gebod is, net zoals als dat alles geldt voor de leden van het parlement welke de kiezers van Europa representeert?
Een Europa dat de deuren en ramen opengooit naar de rest van die ene planeet waar het zich samen met anderen op bevindt in plaats van da het in zichzelf gekeerd is met een muur erom heen?
Een Europa dat die rest van de wereld omarmt in plaats van ziet als een bedreiging?
Kortom een Europa waar bankenmeneer en psychopaat Boele Staal, Geert Wilders, Malik Azmani en de op dit moment wel heel stille premier die ‘niet zoveel met vergezichten heeft’ alsook hun borreltafelaanhang van gruwen?
Dát is het Europa dat ik wel zie zitten.
http://onsgeld.nu/
http://www.positivemoney.org/
http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/update-hoe-eerlijk-is-ons-huidige-economische-systeem-eigenlijk/

 • Volgende discussie
#2 Jos van Dijk

Hoe verleggen we de discussie over Europa naar inhoudelijke problemen? Wat willen we bereiken, hoe kunnen we daar komen en hoeveel Europese samenwerking hebben we daarvoor nodig? Dat zijn de relevante vragen. Het terugvorderen van “bevoegdheden” zal in veel gevallen problemen alleen maar groter maken. Helemaal mee eens. Het probleem is dat mensen die dit bepleiten alleen redeneren vanuit hun eigen wens om grotere bevoegdheden te hebben. Wat men zich niet realiseert is dat anderen, andere landen dan ook meer bevoegdheden krijgen die bijvoorbeeld het ‘level playing field’ voor bedrijven nadelig kan beïnvloeden, het milieu kunnen vervuilen, vrij reizen, werken en onderwijs volgen moeilijker maken etc.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 NietJeZus

“Want blij met de EU zoals die nu is, is eigenlijk niemand.”
… blij, verdrietig, euforisch, teneergeslagen?….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 HansR

@3: … blij, verdrietig, euforisch, teneergeslagen?….

Manisch of depressief?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Anton

@1: Het Europa wat jij schets willen we allemaal graag hebben. Punt is dat het Europa van nu op essentiële punten – gebrek aan democratie, gebrek aan integere politici, gebrek aan scheiding tussen private corporate belangen en het publieke belang – detoneert met het Europa wat we willen hebben.

Geloof je nog dat de EU zich ‘van binnen uit’ gaat hervormen of heb je dat geloof verloren. Blijf je praten of stel je een ultimatum dat is de keuze.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Klokwerk

@Ralph: Een mooi ideaal, en volgens mij ook voor een land wat hoog gegrepen – maar iedere stap in de richting is gewonnen. Het wordt tijd te gaan lopen.

@Jos: Mee eens. Overigens, het paste niet in mijn column maar ik denk dat veel problemen nu juist veroorzaakt worden doordat veel bevoegdheden nog lokaal belegd zijn. Ik noem immigratie, denk ook aan defensie. Dit overdragen zonder dat het bestuur in Brussel democratisch geregeld is, is echter hoogst onwenselijk. Dat moet dus eerst gebeuren naar mijn mening.

@Nietjezus: … teleurgesteld…

@Anton: Het probleem is dat een ultimatum stellen niet zo een zin heeft want allemaal solo gaan is nog veel erger dan de kwaal. Maar het wordt wel tijd met het mes op tafel te gaan onderhandelen. Volgens mij wordt het daarom ook tijd dat burgers meer gaan eisen van Europa in plaats van alleen maar klagen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Anton

@6: Dat wordt altijd met veel stelligheid geroepen maar is het ook waar? Laten we de opties maar eens op een rijtje zetten, bediscusseren en uiteindelijk de burger laten beslissen dmv een referendum.

Waarom niet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Kalief

@7 Je kunt de burger niet over alle opties laten beslissen d.m.v. een referendum omdat je dan de politiek uiteindelijk de bevoegdheid geeft de verzameling wellen en nieten naar eigen goeddunken te interpreteren. Je kunt in een referendum maar éen optie aan de orde stellen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Klokwerk

@Anton: Er is maar 1 rapport dat zegt dat een exit uit de Euro gunstig zou zijn voor ons, en dat is opgesteld in opdracht van Wilders. Eigenlijk zegt ieder ander zichzelf respecterend bureau dat de eurolanden maar beter samen kunnen werken.

Sowieso zal iedereen die kan nadenken moeten begrijpen dat we nu eenmaal een EU nodig hebben om de problemen die globalisering met zich meebrengen te lijf te kunnen gaan – in plaats van er een willoze speelbal van te worden.

Enfin, de meeste mensen in NL zien dat ook wel in. Een referendum kost tijd en geld, en dat spendeer ik liever ergens anders aan dan een referendum waarvan de uitkomst eigenlijk al duidelijk is. Aan een discussie over hoe de EU of hoe we het willen noemen er wél uit zou moeten zien bij voorkeur. Want daar komen we met welles-nietes discussietjes niet aan toe.

@Kalief: Inderdaad, de mogelijkheden zijn beperkt. Je kan de burger niet vragen zijn hele leven in het stemhokje door te brengen, om alle vraagstukken waar politieke vragen over gesteld kunnen worden opgesplitst in keurig geordende wellen en nieten af te stemmen.

Een referendum over een verzameling besluiten (zoals een heel grondwettelijk gedrag) zie ik om de door jou geschetste reden overigens niet zitten. Zoals bij de EU-grondwet: tot op de dag van vandaag weten we niet waar mensen nu eigenlijk nee tegen zeiden, en iedereen interpreteert de uitslag van het referendum dan ook in zijn eigen politieke voordeel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 HPax

Klokwerk’s POLITIEK KWARTIER etc. begint zo’n beetje met Wilders en eindigt ook weer met onze nationale politicus. Wat er tussen die start en finish zit, lijkt qua betekenis op het strooisel waarmee ze schamele Kerstpakketten opvullen om ze nog een beetje volume te geven. Als je ze uitpakt, vind je er alleen maar ingeblikte Wildershaat is. Heel ordinair.

Cameron wil een UK referendum over de EU, Wilders valt hem bij, maar heeft – volgens Klokw. – buiten waard Samsom gerekend. Die ziet niet tegen dat referendum op, want ‘onze kernfysicus’, schrijft Klokwerk ‘kan rekenen’. S. cum K. geloven dat de meerderheid van ons volk pro-EU zou stemmen.

Klokw. lijkt kinderlijk blij met zijn leider. Maar wat is S. voor een type? Hij lijkt niet in democratie geïnteresseerd, niet in: wat wil het volk?, en ook niet in waarheidsvinding. Wat we dan zo via Klokw. – de stommeling – van S. te zien krijgen, is een naakte opportunist. En als nucleair geredeneerd Samsom = EU, weten we nu in een moeite door waarom we de EU niet willen. Een immorele, ordinaire supermarkt. En kernfysicus Samsom ook niet en zijn poetsvis Klokwerk helemaal niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 kevin

@9 Grappig maar tegelijk ook triest om te zien hoe de plusjes en minnetjes op jouw post precies bevestigen wat je zegt: een referendum werkt niet, omdat het makkelijker is om gewoon overal tegen te zijn, dan om echt mee te denken over de toekomst van Europa.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Klokwerk

HPax’ BIJDRAGE begint als een radioverslag van mijn column waaruit blijkt dat de lijn van het stuk geheel en al aan de verslaggever ontgaan is: niet alleen omdat de man duidelijk tot het kamp behoort dat alleen maar NEE tegen de EU wil horen en daarom verder iedere inhoud negeert, waarschijnlijk ook omdat hij niet verder kan kijken dan zijn eigen gezwollen ego.

Samsom is niet mijn leider, ik stemde niet op zijn partij. Maar accepteren wat “het volk” wil dat gaat hem en mij kennelijk beter af dan Wilders en HPax.

Zowel Klokwerk als Samsom hebben niets tegen een referendum, en daarom is ieder lafhartig verwijt als zouden ze het volk niet serieus nemen ongegrond. Ze zien er alleen het nut niet van in een ritueeltje op te voeren omdat mensen als HPax maar niet willen accepteren dat hun stem de stem van “het volk” niet is.

Cameron heeft als insteek dat hij een betere EU wil, Wilders wil er alleen maar uit en is niet uit op een inhoudelijke discussie. Even het belangrijkste verschil voor dummies. Cameron roept op tot een debat, Samsom en Klokwerk gaan daar graag op in, terwijl clowns als Wilders en HPax met hun geklaag en hun jijbakken proberen dit inhoudelijk debat over een beter Europa te frustreren. Terwijl het daar toch eens tijd voor zou worden, want op deze voet doorkwakkelen wil niemand.

@Kevin: Ach, ik ben optimistisch. Tot nu toe hebben de galbakken het debat gegijzeld: ook hier negeren ze weer alle inhoud en willen het herleiden tot een flauw welles-nietes-discussietje, en zo ieder perspectief op verbetering tegenhouden.

Maar op dit stuk had ik veel meer tegengas verwacht, en het wordt hier en op de social media toch aardig geplust.

Laat die gasten. Hun klachten waren al lang duidelijk. Ze maken de meeste herrie met hun geschreeuw en fanatisme maar ze zijn niet in de meerderheid. Vanaf nu alle nee- én ja-roepers negeren en vooral luisteren naar mensen die met zinnige alternatieven komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 HPax

Je kunt, als leidend politicus P, een plebisciet wensen of toestaan om de volgende redenen:
R1. Je wilt weten wat het volk over een bepaalde zaak denkt en a.d.h. daarvan je beleid ontwikkelen; angst voor de uitslag van de volksraadpleging is afwezig en speelt geen rol.
R2. Je rekent erop dat de uitslag voor jou gunstig zal zijn, dus laat ze maar; angst voor de uitslag van de volksraadpleging is afwezig, maar speelt wél een rol’
Bij Samsom, zoals Klokwerk die opvoert, hoort R2. Vergeleken bij R1 is R2 inferieur. Inferieure motieven horen bij inferieure mensen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Inca

@13, maar het was niet Samsom die met de wens van het referendum kwam. Zou Wilders wel oprecht motief 1 hebben? En als wij, het volk dus, met inderdaad ongeveer 60% of meer zouden besluiten dat we het niet constructief vinden om uit de EU te stappen, houdt Wilders dan verder z’n mond hierover?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Klokwerk

Welaan, HPax meent zelfs inferieure mensen te hebben ontdekt!

Over zijn persoon zal ik me niet uitlaten, zijn redenering is echter wel inferieur.

R3 is namelijk veel beter: je wil uiteindelijk het best voor ons allemaal bereiken, verdedigt het beleid dat daar volgens jou het best bij past, en vertrouwt erop dat je het grootste deel van de kiezers voor je standpunt kunt winnen en houden.

De rest is zinloos populisme, slavernij aan de onderbuik. Wat Wilders doet, is een standpunt innemen waarvan hij weet dat het lekker klinkt, maar waarvan oprechte politici die nooit zullen innemen, omdat ze de gevolgen vrij goed kunnen inschatten. Hij kan het veilig innemen, en zo de kwade kiezer inpakken, omdat hij weet dat zijn standpunt toch nooit overgenomen zal worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 GerritB

Europa is op dit moment vlees noch vis.
Of we hadden met zijn allen gewoon de EEG moeten houden, of we moeten met een sneltreinvaart naar de Verenigde Staten van Europa.
Een weg terug is er niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Minik

@14: Wat een belachelijke opmerking. Nederland heeft in een referendum met een tweederde meerderheid de EU afgewezen. Is het daarna stil geworden bij de voorstanders?
Of moeten alleen mensen waar jij het niet mee eens bent stil zijn van jou?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Inca

Dat referendum heeft de Europese Grondwet afgewezen! Da’s heel wat anders. (Hoewel het beslist kwalijk was dat de politiek toen alle tegenstanders wegzette als ongeinformeerde xenofoben, en dat teveel mensen aannamen dat de mening over Europa in het algemeen en die specifieke opzet van de Europese Grondwet hetzelfde waren.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 roland

Demokratisch toezicht op de EU is nog steeds beperkt. Het parlement heeft beperkte bevoegdheden en wordt per land – dus distriktenstelsel – gekozen, niet per politieke EU richting. Ook geen referendum?

Door de bevoegdhedenverschuiving van land naar EU verschraalt het demokratisch toezicht

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Inca

Democratisch toezicht is een groot probleem. Van de andere kant, door de privatisering verschraalt het democratisch toezicht nog veel sneller, en daar is de verontwaardiging toch minder over.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 HPax

@ 14
1. ‘maar het was niet Samsom die met de wens van het referendum kwam.’

Ja, dat zal wel. En strookt aardig met R2 uit mijn c 13.

2 ‘Zou Wilders wel oprecht motief 1 hebben?’

Wilders wil per volksreferendum Nederland uit de EU. Daar is in termen van motivatie niets onoprechts aan, of hij nu op een minderheidsuitslag rekent dan wel op een meerderheidsuitslag hoopt. De onoprechtheid van Samsom zoals Klokwerk hem voor het voetlicht brengt, is dat hij alleen dat referendum wil toestaan omdat hij hem denkt te zullen winnen. In de onderhavige situatie handelt S. dan als opportunist. Dat GW ook wel eens in de dubieuze situatie / positie van S. terecht kan komen, acht ik zeker niet uitgesloten, maar is in deze casus niet aan de orde.

Politici zijn geen Heiligen. Onaangename compromissen sluiten en van de omstandigheden gebruik maken, het is onder democratische condities onvermijdelijk. Maar niet altijd, en we mogen en moeten die lui blijven controleren.

Klokwerk schrijft aan het begin van zijn bijdrage:

‘Uiteraard liep Wilders meteen hard te kwaken’ en aan het einde ervan: ‘Die doet zijn best om met zijn getoeter om een referendum de aandacht van die inhoud af te leiden’.

Dit is iemand publiek-lasterlijk denigreren. Een slechte gewoonte, en daar wilde ik op reageren.

Ik ben voor een Verenigd Europa, dus tegen de EU. Een ordinaire supermarkt met personeel uit inhalige, derderangsfiguren gerecrutereerd. Uitgerangeerde nationale politici, overbetaalde ambtenaren, neem die Rompuy nou! die Verhofstad, May-Weggen toen en ga zo maar door. Aan de vruchten herkent men de boom.

Postscriptum. c 15 van Klokwerk is binnen, en daarin vond ik wat ik ervóór miste:

K: ‘De rest is zinloos populisme, slavernij aan de onderbuik. Wat Wilders doet,’ enz.

Kortom zowat het hele doctrinair-ideologisch jargon nu bij elkaar, in stelling gebracht tegen een fatsoenlijk, moedig mens, die het persoonlijk buitengewoon moeilijk heeft en het voor zijn land opneemt. Hoe waagt hij het. Een nationalist!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Joop

Kijkt de huisnationalist Hpax is Wilders en zijn bruindhemden al weer aan het schoonpraten. Met de bekende leugens, beledigingen en andere haatzaaierij. Een fatsoenlijk, moedig mens…. hahaha dat is Hpax ook in zijn anonieme boekjes.

 • Vorige discussie