Politici zijn helaas geen helden

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Sargasso plaatst de serie Tien over Groen van Duurzaamnieuws.nl door op haar site.

Oud-Kamerlid Wijnand Duyvendak van GroenLinks organiseerde ruim een jaar geleden klimaatevenement Beat The Heat Now! om Nederland aan de vooravond van de klimaattop in Kopenhagen wakker te schudden. Hoe vindt hij dat Nederland er wat duurzaamheid betreft anno 2011 voorstaat?

1. Hoe kijk je ruim een jaar later terug op de klimaattop in Kopenhagen?
“Op twee heel verschillende manieren. Aan de ene kant was ik echt teleurgesteld dat Kopenhagen geen akkoord heeft opgeleverd. Maar ik bewaar er ook heel goede herinneringen aan, want het klimaat stond op de publieke agenda als nooit tevoren. De betrokkenheid bij het probleem is enorm toegenomen, mensen weten er veel meer van.”

2. Na de top haalde je 10:10 naar Nederland, een internationale campagne die mensen en bedrijven oproept vanaf 2010 tien procent minder energie te gebruiken. Waarom?
“Dat was een reactie op de mislukking van Kopenhagen. In de trein terug naar Nederland sprak ik iemand van Vroege Vogels. Waarom introduceren we 10:10 niet in Nederland, zeiden we, want als het de politiek niet lukt, dan gaan we het zelf 10 procent energie besparen met bedrijven en organisaties. De verandering moet veel meer van onderop uit de samenleving komen.”

3. Je schrijft lang te hebben geloofd in een politieke oplossing voor het klimaatprobleem. Waarom nu niet meer?
“Je hebt ook een groot maatschappelijk gevoel van urgentie nodig zodat de politiek doet wat nodig is. De politiek zal alleen maatregelen treffen als ze zich ervan verzekerd weet dat het volk niet in opstand komt. Politici zijn over het algemeen toch geen helden, hoe graag ik dat ook zou willen.”

4. Denk je dat het klimaatmomentum weg is?
“Dat momentum was historisch groot tijdens Kopenhagen. Nu is het weer een stuk minder, al is het besef nog steeds veel groter dan rond 2000. Het is ook onmogelijk om het klimaat jaar na jaar hoog op de politieke agenda te krijgen, dat gaat in golven. Dat zie je als je kijkt naar de aandacht voor het klimaat de afgelopen 25 jaar, waarover ik nu een boek schrijf. Daarin zie je pieken in 1989, in 2006 als Al Gore ‘An Inconvenient Truth’ uitbrengt en eind 2009 in aanloop naar Kopenhagen.”

5. Komt het ook door de huidige regering dat het momentum weg is?
“Nou, je ziet internationaal dat de aandacht voor het klimaat momenteel wat minder is, dat gaat met golven. Bijzonder is dat Engeland en Duitsland een conservatieve regering hebben die een actief klimaatbeleid voeren. Nederland is een buitenbeentje. Hier wordt zelfs openlijk getwijfeld aan klimaatopwarming, ook door coalitiepartij VVD en gedoogpartij PVV. Je ziet dat het klimaatdebat wordt gepolariseerd, net als eerder het integratiedebat.”

6. Hoe kijk je aan tegen de huidige regering van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV?
“Ik was enthousiast over de duurzaamheidsambities van het vorige kabinet, al deed het er uiteindelijk te weinig aan. Maar, dit nieuwe kabinet ontmanteld het vorige beleid. Het doet heel veel stappen terug. Na 25 jaar klimaatbeleid lijkt het onderwerp wel verdwenen. Er is geen minister van milieu meer, het ministerie van VROM is opgedeeld en we mogen harder rijden op de snelweg. Het woord ‘klimaatverandering’ komt niet eens meer voor in het regeerakkoord. Dat is bijzonder.”

7. Het huidige kabinet hamert op ondernemerschap. Kan het klimaat het niet redden met goede ondernemers?
“Het is heel belangrijk dat bedrijven zelf veel doen aan duurzaamheid, alleen zullen zij nooit op eigen kracht grote veranderingen doorvoeren. Een bedrijf zal nooit zo zijn kop uitsteken dat dit ten koste gaat van zijn winst. De context moet daarom anders. Dat is bij uitstek een taak van de politiek, daar is de politiek voor uitgevonden.

8. Hoe probeer je jouw groene geluid nu hoorbaar te maken?
“Dat geluid is niet weg. De samenleving is enorm verdeeld. Het kabinet 76 zetels; 74 willen wat anders. Het kritische tegengeluid moet des te meer vanuit de samenleving komen. Met een campagne als 10:10 probeer ik aandacht te vragen voor het klimaat, in april zal die campagne weer zichtbaarder zijn. Ook schrijf ik nu een boek waarin in de balans opmaak na 25 jaar aandacht voor het klimaatprobleem. Dat boek komt in het najaar uit.”

9. Het klimaat is nu weinig in het nieuws. Is Nederland er nog wel mee bezig?
“Met Kopenhagen was er een heel vanzelfsprekende belangstelling, nu moeten we wat langer aan de deur rommelen, het vergrootglas ligt er nu niet meer op. Aan de andere kant: bij gemeenten is het probleem niet weg. Hoeveel gemeenten niet bezig zijn om klimaatneutraal te worden of in bijvoorbeeld drie jaar tijd tien procent energie willen besparen. Dat is echt iets van de laatste jaren, voor hen is Kopenhagen een extra stimulans geweest. Ook binnen bedrijven leeft het als nooit tevoren ”

10. Wat hoop je dat er over tien jaar is bereikt?
“Ik zou dolgraag willen dat we dan midden in het proces zitten waarin we fossiele brandstoffen duurder maken en hard werken aan duurzame energie. Dat we dan echt aan het ombouwen zijn en niet, zoals nu, alleen maar pleisters plakken. In 2050 moeten we niet een paar procent minder uitstoten, maar 80 of 90 procent. We moeten dan een nieuwe weg zijn ingeslagen, een weg die nu nog weinig wordt gezien.”

Duurzaamheid: een modewoord of blijvende term? In deze nieuwe tweewekelijkse serie vraagt Duurzaamnieuws.nl aan bekende Nederlanders hoe zij over duurzaamheid denken. Hoe hebben zij thuis en op het werk met duurzaamheid te maken en hoe gaan zij hiermee om?

Door Nicole Besselink

Reacties (12)

#1 knelistonie

“In 2050 moeten we niet een paar procent minder uitstoten, maar 80 of 90 procent. We moeten dan een nieuwe weg zijn ingeslagen, een weg die nu nog weinig wordt gezien.”

Zonder aktievoerders liggen we perfect op deze koers. Met aktievoerders als Duijvendak duurt het nog 30 jaar langer.

Duh.

 • Volgende discussie
#2 Herman

“Dat was een reactie op de mislukking van Kopenhagen. In de trein terug naar Nederland sprak ik iemand van Vroege Vogels. Waarom introduceren we 10:10 niet in Nederland, zeiden we, want als het de politiek niet lukt, dan gaan we het zelf 10 procent energie besparen met bedrijven en organisaties. De verandering moet veel meer van onderop uit de samenleving komen.”

“Het is heel belangrijk dat bedrijven zelf veel doen aan duurzaamheid, alleen zullen zij nooit op eigen kracht grote veranderingen doorvoeren. Een bedrijf zal nooit zo zijn kop uitsteken dat dit ten koste gaat van zijn winst. De context moet daarom anders. Dat is bij uitstek een taak van de politiek, daar is de politiek voor uitgevonden.”

Wijnand Duyvendak, ik volg u even niet meer. Beweert u hier niet eerst het ene om een paar zinnen later het tegenovergestelde te beweren?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Toko_senang

Was Duyvendak niet die held die mensen die het niet met hem eens waren bedreigde? Met zulke (ex) politici hebben we geen helden meer nodig

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Herman

@3 Volgens mij heeft Duyvendak nooit persoonlijk iemand bedreigd. Heb je een bron die het tegenovergestelde aantoont?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 richard

Duivenman was toch die man die mensen met de dood bedreigde als die het niet met hem eens waren? Met brandbommen en zo?

Het schoolvoorbeeld van de linkschmensch?

Wie niet de Partei lijn volgt is een fascist en moet kapot?

En dat soort mensen worden geïnterviewd op de zeurgasso?

Lekkere club hier.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 GoedeMorgenDezeMorgen

Jongens, dat was vroeger, dat doet hij niet meer, hij is ouder en wijzer geworden. Laten we nu niet de hele tijd oude koeien uit de sloot halen. Het was uiteindelijk voor een goede zaak en dankzij die acties is er wel iets veranderd.. Ja, niet meer over hebben he? Hij heeft toch sorry gezegd? Nou dan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Herman

@5 Kom nou eerst maar eens met een bron die de beschuldiging dat Duyvendak mensen heeft bedreigd onderbouwt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Toko_senang

@7 Duyvendak heeft alleen al gesympathiseerd met Rara achtige partijen, een groepering die er niet voor terugdeinsde mensen met geweld te dwingen hun mening te herzien. Het beeld van Aad Kosto staat me nog voor de geest. Makkelijk hoor om na twintig jaar afstand te doen van je mening.

Een echte Held had was opgekomen voor democratie en recht op vrije meningsuiting!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Herman

@8 De verdachtmaking door onder andere de Telegraaf dat Duyvendak betrokken was bij RaRa is nooit hard gemaakt. Sterker nog, er zijn een aantal belangrijke betrokkenen die beweren dat Duyvendak geen onderdeel uitmaakte van RaRa.

http://www.geschiedenis24.nl/nieuws/2010/november/Wijnand-Duyvendak-niet-betrokken-bij-RaRa.html#

Daarnaast zou het je sieren als je op de bal speelt en niet op de man.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 GoedeMorgenDezeMorgen

@9, het zou redacteur Duyvendak van Bluf! gesierd hebben als hij niet verantwoordelijk was geweest voor de publicatie van de prive-adressen van een aantal ambtenaren en de kop ‘Inbreken kan iedereen’, en op te roepen om deze “onruststokers” op te zoeken. Dat is toch ook behoorlijk op de man(nen) spelen?

bron: wikipedia.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 esgigt

@8: Rara achtige clubs zijn nu ook bepaald geen helden… wellicht dat hetzelfde voor sympathisanten geldt.

@9: Symphatiseren met Rara plaatst je toch wel een beetje in dezelfde morele categorie, of niet?

Voor mij persoonlijk is Duyvendak zeker geen moreel kompas. Ik zou het anderen ook niet aanraden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Wikipedia

Ja, Wijnand Duyvendak is uit GroenLinks gegooid omdat GL zo graag wil regeren. Dan kunnen ze hem niet gebruiken vanwege die rechtse geluiden zoals bij reactie 10 die niet schrijft uit kennis, maar uit wikipedia, de wijsheid. Duh…

Hij denkt niet, hij wil graag dat het zo is.

Maar dat doet 99% hier. Bevestiging van eigen vooroordeel.

 • Vorige discussie