Pas op! Autodieven uit het oosten!

De Volkskrant pakte breed uit op de voorpagina met het nieuws over de criminelen uit Oost-Europa die ons land met hordes binnen zouden vallen. Het bijpassende grafiekje liet zien hoezeer het aantal autodiefstallen in Polen daalde. Het stuk wekte daarmee de suggestie dat door de verplaatsing er hier in Nederland dus meer auto’s gestolen zouden worden. Zulks zat ook verwoord in de berichten die in diverse kranten verschenen:
In West-Europese landen zijn meer luxegoederen te halen, de winsten zijn groter, de pakkans is klein en jullie straffen zijn laag.

De politiekorpsen hebben bijna geen kennis van de werkwijze van Oost-Europese criminelen, die dankbaar gebruik maken van de opheffing van grenscontroles binnen de Europese Unie om in Nederland op grote schaal vermogensdelicten te plegen, zoals systematische zakkenrol-campagnes, autodiefstal en ramkraken.

Maar wat zeggen de cijfers?


Een redelijk constante daling dus. En ook als je naar bijvoorbeeld zakkenrollen kijkt, zie je daar geen stijgende trend.

Nu moet er bij deze cijfers natuurlijk wel een kanttekening geplaatst worden. Het kan namelijk zijn dat de Nederlanders massaal uit de criminaliteit gestapt zijn en hun rol 1 op 1 is overgenomen door de Oost-Europeanen. Hier kan ik echter geen harde cijfers voor vinden. En dus is het naar mijn mening in ieder geval niet gerechtvaardigd om de suggestie te wekken dat er weer een enorm probleem is met criminaliteit.
Sterker nog, als je sec naar autodiefstal kijkt en het ook nog eens relateert aan het aantal auto’s dat in Nederland rondrijdt, dan moet je constateren dat het probleem in 15 jaar tot eenderde is teruggebracht (rode lijn). Een heel positieve trend dus.

Nog een kanttekening valt te plaatsen bij de signalering in de artikelen dat er meer criminelen uit bijvoorbeeld Litouwen en Polen hier actief zijn. Een grote rol hierbij speelt namelijk enorme stijging van bewoners uit die landen die hier, al dan niet tijdelijk, wonen. Bijna drie keer zoveel Polen en ruim drie keer zoveel Litouwers. En dat loopt ongeveer gelijk op met de stijging van het aantal verdachten uit die landen.
Er is dus een probleem, maar dat probleem is niet opzienbarend.

Dus vanwaar al die ophef? Afgezien natuurlijk van het feit dat iemand geld wil hebben voor onderzoek en de media graag hun pagina’s vullen met slecht nieuws.

Update 25-1-2012: In de grafiek is als eindtotaal voor 2011 het aantal van 11.500 gebruikt. Net zijn de laatste cijfers binnen en komt het officieel op 11.658. Het jaar ervoor was het 11.733.

 1. 5

  “Er worden door de rondtrekkende bendes veel woninginbraken gepleegd, maar het grootste deel gaat toch om winkeldiefstal, aldus de korpschefs.”

  Er wordt volgens mij niet beweerd dat de Oost-Europeanen hier autodiefstallen komen plegen, maar juist andere autodiefstallen. Moderne auto’s, waarvan er in Nederland veel rondrijden, worden steeds moeilijker te stelen.

 2. 7

  De ene quote laat toch weinig ruimte voor fantasie, ook al staat er in een ander bericht met meer details:
  “De politiekorpsen hebben bijna geen kennis van de werkwijze van Oost-Europese criminelen, die dankbaar gebruik maken van de opheffing van grenscontroles binnen de Europese Unie om in Nederland op grote schaal vermogensdelicten te plegen, zoals systematische zakkenrol-campagnes, autodiefstal en ramkraken”

 3. 9

  Volgens mij moet in de VK-grafiek niet staan “Polen bij de EU” of “Polen bij Schengen”, maar eerder zoiets als “Mercedes introduceert wegrijblokkering” en “VW verbetert wegrijblokkering op al haar modellen”.

 4. 10

  Het verhaal zou geloofwaardiger zijn als ook de statistieken van zakkenrollen, ramkraken, winkeldiefstal, woninginbraken, ladingdiefstallen, etc. er bij getrokken zou worden. Allemaal sterk in opkomst en sterk geassocieerd met oost-europeanen.

  Focussen op de daling van autodiefstal (waarbij verbeterde preventiemaatregelen zoals startonderbrekers een rol speelt) geeft niet echt een compleet beeld.

 5. 11

  In het stuk geef ik aan dat het verhaal voor zakkenrollen ook niet opgaat.
  Maar dit stuk ging vooral in op het stuk van de Volkskrant waar met een grafiek en kop een sterke suggestie wordt gewekt. Dat ontkracht ik.

  Als de VK in de kop had geroepen: Criminaliteit in Oost Europa daalt sterk (wat waar is), had je mij niet gehoord.

 6. 15

  De kern van het verhaal uit Volkskrant e.d. is dat criminelen uit oost-europa hun slag steeds meer in west-europa slaan. Dat geven ze in oost-europa zelf ook aan. Een paar quotes uit Volkskrant en Elsevier:

  1. Ook rechercheur Szonja Szabó van het Nationaal bureau voor onderzoek naar georganiseerde misdaad in Boedapest constateert dat veel criminaliteit uit Hongarije is verplaatst.

  2. ‘We exporteren niet alleen goederen, maar ook onze misdaad’, zegt Agata Tonder-Nowak, hoofdonderzoekster georganiseerde misdaad van de landelijke politie in Warschau.

  3. Volgens Frank van den Heuvel van de politie Rotterdam-Rijnmond komen de meeste ‘mobiele bendes’ uit Polen, Bulgarije, Roemenië en Litouwen. Uit de eerste drie landen komen ook veel migranten die gewoon werk zoeken, maar Litouwers komen vrijwel uitsluitend met criminele motieven, stelt hij.

  ’t autodiefstalgrafiekje hoeft niet 1 op 1 te corresponderen met een stijgende autodiefstaltrend hier, ook al denk jij dat er in te kunnen lezen. Autodiefstal zou daar representatief kunnen zijn voor de ‘sector’ als geheel, bovendien is er veel aan preventie gedaan bij de auto’s die hier gereden worden waardoor criminelen zich op kwetsbaarder/lucratiever doelen richten.

  Wat dat betreft is er dus niks aan de kern van het Volkskrant artikel afgedaan.

 7. 17

  In het artikel geef ik wel ruimte voor het accepteren dat er wel degelijk iets aan de hand is. Maar ik ageer tegen twee zaken. Ten eerste zal bij de vluchtige lezer de verkeerde indruk ontstaan (mn bij het VK artikel). En ten tweede worden alle uitspraken van de deskundigen (als “steeds meer” en “groeiend”) dubieus doordat aantoonbaar niet naar cijfers is gekeken. De journalist laat zich nu gewoon voor het karretje van de “deskundigen” spannen en levert het verhaal dat zij graag zien. Dat is slordig.

 8. 18

  Déjà vu! Het is al vaker gebleken dat ook De Volkskrant zich inleeft in de denkwereld van “het Volk.” Dit mogelijk door angst om niet met de tijd mee te gaan of, oh horror, voor links aangezien te worden.

 9. 19

  Wat zeggen de cijfers…. dat is een goede vraag, omdat de cijfers die hier staan OOK niet volledig zijn.
  – De SOM van “vermogensdelicten te plegen, zoals systematische zakkenrol-campagnes, autodiefstal en ramkraken” is toegenomen.

  < De grafiek van complete auto diefstal zegt dus niks.
  < De definitie van diefstal zie ik hier niet, maar diefstal van auto onderdelen is ongetwijfeld nog BOVENOP de complete auto diefstal.

  < Terugberedeneren vanuit de crimineel: Welk vermogen jat hij?
  Waarschijnlijk verdiend hij meer aan 3 autoradios van elk 400 euro dan
  1 auto wegrijden helemaal naar polen (met alle risico's en marges van tussenhandelaren)
  < Als de toename van buitenlandse criminelen 1:1 met de toename aan buitenlanders, dan is de relatieve (buitenlander vs. binnenlander) toename aan buitenlandse criminaliteit dus hoger dan het totaal (buitenlander+binnenlander). Ja, ze zijn relatief gezien crimineler dan binnenlanders geworden omdat binnenlanders minder jatten.

  < Verder mag je verwachten dat preventie en meer camera en security in autos voor een afname zorgen. Het feit dat het op zijn minst al gelijk blijft bij Complete autodiefstallen is dus helemaal geen goed nieuws.

  zooooo, tot zover de nuance

 10. 20

  En hoe heette die socioloog ook alweer die cijfers van allerlei onderzoekjes naar eigen inzicht (= meer geld voor onderzoek) interpreteerde…

  Ik ga de cijfers niet eens meer controleren (Steeph niet eens het voordeel van de twijfel *gevaarlijk, want de volgende keer pakt ie je hele hand*…die scherpe daling v.a. 2002 is te verklaren door nieuwe track & trace systemen (melding naar centrale) die moeilijk(er) te omzeilen/ uit te schakelen zijn. Heeft nauwelijks zin om nieuwe modellen te stelen tenzij je binnen b.v. 12u alle onderdelen stript en het karkas via een sloper afvoert. Roomblanke Nederlandse georganiseerde misdaad, die voor het vuile werk illegale Roemenen en Bulgaren ronselt en als konijnen ergens in een kot op het terrein verbergen. Binnen niet al te lange termijn zitten overigens in elke auto(onderdeel) RFID- chips verwerkt waardoor e.e.a. helemaal tot het verleden behoort…

 11. 21

  Maar ik vertrouw dat Oost-Europees type voor geen meter, met die trekharmonicaatjes en zo’n minzaam lachje erbij. Slavische onbetrouwbare neuzen zijn het. Allemaal. Rond Utrecht zitten er een honderdtal illegale Roemenen en Bulgaren in tentenkampen…en ALLEMAAL EEN GESTOLEN TWEEDEHANS AUTO VOOR DE TENT.

  Ze stelen ook Uw kinderen hè. Jaha. Om ze vervolgens te laten werken in naaiateliers of als blanke slavinnen te laten dansen op kermissen en braderieën. Zwart.

 12. 22

  Er zijn oost europese bendes actief sinds de grenzen open zijn, dit is een feit.
  Ik zie niet waarom daar geen aandacht aan besteed moet worden als er een dalende trend in het autodiefstallen is.

 13. 25

  Dat zegt het stuk niet. Ik wil alleen aangeven dat je de aandacht er op de juiste manier op moet vestigen. Een sensationele kop me suggestieve data erbij leidt ertoe dat mensen de indruk krijgen dat er een mega-groot probleem is en dat daarom maar het best zo snel mogelijk de EU afgeschaft moet worden en de grenzen dicht gegooid (ik overdrijf even in dezelfde mate).
  Dat sentiment heeft weer effect op de politiek (want die neemt nu ook nog steeds maatregelen alsof criminaliteit in het algemeen een steeds groter probleem is terwijl het omgekeerde gaande is). En dat zorgt er dan weer voor dat er beslissingen genomen worden die nergens op slaan omdat het in geen verhouding staat tot de werkelijke aard van het oorspronkelijke probleem.
  Dus besteedt er gewoon aandacht aan in verhouding tot wat er werkelijk gaande is.

 14. 26

  Dat zegt het stuk niet.

  Maar jij hebt het ook niet over de inhoud. Jij leest er een suggestie in (VK suggereert “autodiefstallen zijn stijgende”) die ik er niet in lees. Over de inhoud (of feiten) heb je het niet: alleen over jouw indruk die je bijkans promoveert tot feit.